6.9 РЕЧЕННЯ З ЧУЖИМ МОВЛЕННЯМ

Основні способи відтворення чужого мовлення
Пряма мова Непряма мова Невласна пряма мова
Чуже мовлення, відтворене дослівно (із збереженням змісту, форми та інтонації) Чуже мовлення, відтворене із збереженням змісту, не дослівно. Внутрішнє мовлення героя твору, передане через авторське перевтілення.
„От і принесли нам лебеді на крилах життя”, – говорить до неба і землі мій дід Дем’ян; у його руці весело поблискує струг, яким він донедавна вистругував шпиці (М.Стельмах). Нащо, нащо тобі питати, чи я люблю тебе, чи ні… (О.Олесь).

А вулицею іде дядько Миколай питає, чи я сплю на пні, чи дрімаю? (М.Стельмах).

Марко тихо йде принишклими полями, придивляючись до праці тепер єдиного, не скошеного війного вітряка: між його розгонистими пораненими крилами раз по раз виростають пухнасті, місяцем вибілені хмарини і, здається, перемелюються на муку. Еге, коли б це стільки борошна витрусив мучник, то Марко не сушив би голови, чим би пособити людям. А то за мішок якогось зерна, що продимилось війною, то старцем оббиваєш пороги усіх установ, то хитруєш і викручуєшся, немов циган на ярмарку (М.Стельмах).
Пряма мова супроводжується словами автора і разом з ними становить особливий тип синтаксичної конструкції, близької до складного безсполучникового речення з різноманітними частинами.
Пряма мова і слова автора виступають як окремі реченням і регламентуються спеціальними пунктуаційними правилами.
Непряма мова передається за допомоги з’ясувальної підрядної частини складнопідрядного речення, у якому головна частина – це слова автора.
Пряма мова трансформується в непряму за участі сполучників що, щоб, чи або сполучних слів займенниково-прислівникового походження.
Невласне пряма мова становить суміш непрямої та прямої мови, зберігаючи порядок слів, інтонацію, емоційність мови персонажів.
Невласне пряма мова не виокремлюється з авторського контексту синтаксично.

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

Способи передачі прямої мови на письмі
В один рядок Репліками (діалогічно)
Пряма мова, що розташована в одному рядку, береться в лапки і відокремлюється тире від мови інших осіб:
Діти все дивиються: „І де ви, бабо, видрали таких казок таприказок?” – „Е, голуб’яточки! Голова, як торба – що знайдеш, то й покладеш” (Дніпрова Чайка).
Пряма мова, що починається з нового рядка, не береться в лапки, а перед нею ставиться тире:
– Діду, а які у сонця ключі? – ще більше дивуюсь я, бо й не догадувався досі, що воно, наче людина, може мати ключі.
– Золоті, внучку, золоті
(М.Стельмах).
Позиційні можливості прямої мови
1. А: „П (?!… .)” Я прощаюся з літом. І воно мені каже: „Прощай!” (Л.Костенко).
2. А: „П (?!… ,)” – а. Мене ізмалку люблять всі дерева, і розуміє бузиновий Пан, чому верба, від крапель кришталева, мені сказала : „Здрастуй!” – крізь туман (Л.Костенко).
3. „П(?!… ,)” – а. „Буде дощ”, – затремтіли тополі (М.Стельмах).
4. „П, – а, – п.” „Роби добро, – мені казала мати, – і чисту совість не віддай за шмати!” (Д.Павличко).
5. „П (,!?…) – а. – П.” „Яке то щастя дано людині, – заговорив знову Блаженко, заворожений картиною неосяжного світлого простору. – Отакий світ!.. Скільком би вистачило!.. А що з того?.. Не вміє вона його спожити!” (О.Гончар).
6. „П, – а: – П.” „Чого б ото людям не зробити однакове письмо – і читане, і писане? – журиться мати над наукою, а далі наказує: – Біжи, сину, до дядька Миколи, хай прийде прочитає” (М.Стельмах).
7. „П?” – „П.” – „П?” – „П.”

або
– П? – „П”. – П? – „П.”
„А в тебе земля ще де є?” – „Ні, нема.” – „А хата є?” – „Є” (Панас Мирний).
– На добридень, ти моя голубко! – „Надобридень, мій коханий друже!” – Що ж сьогодні снилось тобі, любко? – „Сон приснився, та дивненький дуже” (Леся Українка).
8. „П, – а, – П(,!?)” – речення. „Ура! Ура! – котилося полями, – ура!” – і знову чулося відлунням у кожному серці.

Запам’ятай!
Пряма мова не виділяється лапками, якщо немає вказівки на те, кому вона належить:
Недарма кажуть: пісня – душа народу (В.Скуратівський).

Діалог – розмова двох чи кількох осіб, відтворене дослівно.

Діалогічне мовлення може як супроводжуватися, так і не супроводжуватися словами автора. Діалог оформлюється репліками, кожна з яких пишеться з нового рядка. Перед кожною реплікою ставиться тире.

А:
– Д1 (.!?…)
– Д2 (.!?…)
– Д1, – а.
– Д2 (!?,) – а.

Взірець:
– Чому погано вчишся, Гнате?
– Це я на зло своєму тату…
– Ну, а „на зло” чого буває?
– Того, що тато мене лає.
– За віщо ж лає твій татусь?
– За те, що я погано вчусь…

Г.Бойко

Різновидом чужого мовлення є цитата – уривок певного тексту, твору, висловлювання, який передано дослівно для підтвердження чи заперечення власних думок. Цитати, як пряма мова і діалог, можуть супроводжуватися словами автора.

За будовою цитати бувають різні: просте речення; складне речення; кілька речень; частина речення; словосполучення; слово.

У наукових текстах цитати здебільшого паспортуються, тобто подаються бібліографічні відомості цитованої праці: автор, назва праці, місце видання, видавництво, рік видання, номер тому, номер сторінки, з якої взято цитату. Паспортизацію можна зазначити в дужках після цитати в самому тексті або у виносках внизу сторінки під текстом.

Взірець:
„Довженко в усьому поет, і це його виділяє з-поміж багатьох як митця. Він поет у думанні, у барвах, у зображенні характеру людини, у погляді на природу, на комаху, на квітку…” (О.Гончар).

Цитати, які оформлені словами автора, супроводжуються дієсловами говорити, казати, писати тощо і становлять завершене висловлення, пунктуаційно виділяються так само, як і пряма мова.

Запам’ятай!
Якщо цитують поетичну строфу із збереженням форми вірша, то в лапки такий віршований текст не беруть, пишуть цю цитату з нового рядка, зробивши відступ від лівого берега в 1/3 ширини сторінки.


Тест