2.9.4 ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ЗАЙМЕННИКІВ

Складні числівники і займенники пишуться разом
Правила Приклади
складні кількісні числівники п’ятнадцять, сімдесят, вісімсот
складні порядкові числівники та прикметники,
останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний,
-мільйонний, -мільярдний
шестисотий, тридцятитисячний,
сорокавосьмимільйонний,
кількамільярдний
Складні числівники і займенники пишуться окремо
Правила Приклади
складні кількісні та порядкові числівниками дві тисячі п’ятий,
тисяча дев’ятсот сімдесят один
порядкові числівники, до складу яких входять
слова з половиною та ін.
три з половиною тисячна аудиторія слухачів
складні займенники, між компонентами яких
уживається прийменник
будь у кого, казна при чому,
невідь у якому, бозна для чого
Складні числівники і займенники пишуться через дефіс
Правила Приклади
порядкові числівники,написані цифрами й літерами 7-й, 50-ї, 12-го, 8-тисячний,
15-мільйонний
складні займенники з компонентами будь-, -будь,
-небудь, казна-, хтозна-, невідь-, бозна-
будь-хто, що-небудь, казна-що,
хтозна-який, невідь-чий


Тест