ВАРІАНТ №7

Частина 1

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання 1 – 7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

1. Укажіть словосполучення зі словами в прямому значенні
А гострий біль
Б високе дерево
В м’який характер
Г оксамитові очі
А
Б
В
Г
2. Фразеологічний зворот ужито в реченні
А На синю синь води лягла від хмари тінь, просумувала хмара за собою.
Б Місяць в хмарах заблудився та й за гору закотився.
В Додому ніч собі на небо йшла, і на зорю дивилася мурашка…
Г Іван Петрович Котляревський давав чосу і в хвіст і в гриву не тільки богам,

а й панам, підпанкам і слугам.
А
Б
В
Г
 
3. Складним є речення
А На кручі стоять липи, дуби, а внизу повниться озеро.
Б Скочив з сідла запорожець і повів коня у глибоку долину.
В В усьому порядок і лад.
Г Увечері в Джериній хаті ледве блимав каганець.
А
Б
В
Г
4. Частку вжито в рядку
А Вже третю зиму ходив я до школи.
Б Брехати – не ціпом махати.
В Я лягаю на землю біля кринички.
Г Він став випитувати про все Степана Жмайла і зараз став хлопців екзаменувати.
А
Б
В
Г
5. Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А ..лагода, ..фотографувати, ..бити, ..чистити
Б ..берегти, ..компрометувати, ..цементувати, ..сох
В ..творити, ..прямувати, ..писати, ..підлоба
Г ..чесати, ..цідити, ..хотіти, ..мочити
А
Б
В
Г
6. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А л..вада, к..рувати, вит..рати, шел..стіти
Б ат..стат, ас..міляція, пл..ту, ч..кати
В л..міш, ст..рпіти, реш..то, кл..котати
Г др..гати, зач..пити, п..кти, п..ріг
А
Б
В
Г
Прочитайте текст і виконайте завдання 7 – 10.

(1) Зеленим лісом вкриті схили Чернечої, могутньою буйною зеленню виповнено, здається, і всі ярки та приярки, урочища вікові. (2) Дерева дужі, круті, гіллясті кущі не пролазні все якесь первісне, все мовби самим своїм виглядом хоче показати людині, яка земля ця плодюча, які надпотужні сили таяться в ній. (3) Глянеш униз – ніби з літака бачиш суцільні верховіття дубів, глянеш угору – на схилах живе коріння м’ясисто випинається із землі. (4) А ще вище насупилась хмара, і чути, як дощ у ній шумить. (5) Хмара помітно більшає, росте, сутінь від неї лягає на зелену діброву.

7. Орфографічну помилку допущено в слові
А зеленню
Б урочища
В не пролазні
Г надпотужні
А
Б
В
Г
8. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому
А
Б
В
Г
9. Вставне слово є в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г п’ятому
А
Б
В
Г
10. Вищий ступінь прислівника вжито в реченні
А 1
Б 2
В 4
Г 5
А
Б
В
Г

Завдання 11 – 23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

11. Помилку в утворенні відмінкової форми числівника допущено в рядку
А дванадцяти, дванадцятьом, дванадцятьох, дванадцятьма
Б п’ятдесятьох, п’ятдесятьом, п’ятдесятьома, п’ятдесяти
В сімдесяти, сімдесятьом, семидесятьма, сімдесятьох
Г десять, десяти, десятьох, десятьом
Д триста, трьохсот, трьомстам, трьомастами
А
Б
В
Г
Д
12. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком
А л..ох, середи..ого, тр..ох, кров.., зол..ото, осінн..ого
Б с..омий, мол…одий, у лан..ці, Вас..чин, на ручен..ці
В на таріл..ці, на голівон..ці, трет..ого, молодец.., на вишен..ці
Г милуєт..ся, л..отчик, намал..ований, козац…кий, калинон..ка
Д Хар..ків, читаєш.., повір..те, по-німец..ки, ткац..кий
А
Б
В
Г
Д
13. В якому ряду всі слова написано правильно
А обличчя, Поволжжя, наллються, військкомат
Б барокко, священник, голландець, шаленний
В статтею, блаженний, заввідділом, козаччина
Г Галиччина, аллегорія, статтей, Андорра
Д Ахіллес, Марокко, піцца, Вінничина
А
Б
В
Г
Д
14. Закінчення –а у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку
А чан, оракул, грам, багатокутник
Б римейк, прес-реліз, багнет, вулкан
В привид, вуличник, злив, корвет
Г шабаш, конюх, маяк, медовар
Д Сибір, резервуар, рейтинг, рекорд
А
Б
В
Г
Д
15. Помилку допущено в рядку
А виконати згідно розпорядження
Б діяти відповідно до постанови
В навчатися впродовж року
Г працювати за схемою
Д помилитися через неуважність
А
Б
В
Г
Д
16. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні
А Як/би, я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом

поплисти!

Б Ледве-ледве від власного картання захищаюсь і ледве стримую докори свого

серця за/те, що завинила без вини.

В І тільки люди зморщили чоло: – Не може бути що/б таке було.
Г Все одно, що/б не сталось, ми не розлучимось.
Д Вони говорили про/те, чого не варт робити.

А
Б
В
Г
Д
 
17. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А дельта/план, організаційно/профілактичний, професійно/кулінарний
Б пружно/пластичний, прямо/протилежний, прусько/австрійський
В спірально/зігнутий, спірально/конусний, функціонально/протилежний
Г дельта/промені, ядерно/ракетний, суспільно/політичний
Д південно/африканський, південно/східний, нормативно/правовий
А
Б
В
Г
Д
18. Правильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку
А з’ясуємо
Б не мовчімо
В подякуємо
Г дозволимо
Д намалюємо
А
Б
В
Г
Д
19. Кома перед і ставиться в реченні (коми вилучено)
А Івась і Грицько ішли по боках і доглядали овечат.
Б Дідусь дуже любив маленького Павлика і завжди йому розповідав про зайців,

про вовків, про лисичок.

В А він уявіть собі і вухом не веде.
Г Ви життя давали колоскові, щоб наливався соком і зерном.
Д Вона (гуска) вважала себе довголітньою, бо прожила вже три літа і три зими.

А
Б
В
Г
Д
 
20. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А запорожець, сльоза, борода, мова
Б здоров’я, діло, вітерець, пил
В бадилля, надія, птах, життя
Г колосок, сік, зерно, табунець
Д голуб, щось, неслухняний, якість
А
Б
В
Г
Д
21. Граматичну помилку допущено в реченні
А Був дощ м’який, і гречка пахне душно.
Б І хліб зійшов, як гімн весні і літу.
В Темрява з кутків давно вже вийшла та й обступила нас, немов облога.
Г Осінь, увійшовши у свої права повелась спочатку суворо, все чогось хмурилась,

сльозилась, а потім пом’якшала.

Д Хлопець не спав, думаючи про райську квітку щастя.

А
Б
В
Г
Д
 
22. Простим є речення
А Після вечері Микола взяв свиту й ліг спати на току, на соломі, але його не брав

сон.

Б Це була весела зелена галявина, і на ній росли квіти.
В Ростіть скоріш, хлоп’ята, на підмогу татусеві.
Г Минуло літо, тільки бабине горить ще, спадає листя на траву, неначе кров, і баня

неба молитовно пнеться вище, темнішає немов.

Д Весь світ стоїть, мов храм, розписаний модерно, весь Божий світ ярїє барвами

яси.
А
Б
В
Г
Д
 
23. Поширеним є речення
А Батько був щасливим.
Б Хай він принесе.
В Світає…
Г Минула тривожна година.
Д Двоє друзів бігали-дріботіли.
А
Б
В
Г
Д

Завдання 24 – 28. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

24. Установіть відповідність між видом односкладного речення і прикладом.
Односкладне речення

1 означено-особове
2 неозначено-особове
3 узагальнено-особове
4 безособове

Приклади

А Портрети його друкуватимуть у

столичних газетах.

Б Вовка пастухом не ставлять.
В Вогонь! Червоний, веселий, чистий.
Г І мене в сім’ї великій, сім’ї вольній, новій,

не забудьте пом’янути незлим, тихим словом.

Д До самого села не зустрілося жодної

живої душі.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
25. Установіть відповідність мід видом підрядного речення і прикладом
Вид підрядного речення
1 означальне
2 з’ясувальне
3 обставинне причини
4 обставинне місця
Приклади

А Оскільки ми істоти енерготворчі, то

висилаємо чи приймаємо свою й чужу енергію.

Б Він (Богдан) припав до землі, що

плакала ранковою сльозою, і огудинням поповз ближче до оселі, на якій уже сумував перед далекою дорогою лелека.

В Так літував Іван у полонині, аж поки

вона не спустіла.

Г Говорять, що матері сльози гарячі і

тверде, міцнеє каміння проймають.

Д Не плач і не ходи туди вечорами, де

стежки тернами втикані і де гаряча земля.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
26. Установіть відповідність між відокремленим членом і реченням, у якому його вжито
Відокремлений член

1 означення
2 прикладка (різновид

означення)

3 обставина
4 додаток

Приклади

А Ось приходить і другий підпасич –

Грицько, Чупринів син, хлопчик однакових з Чіпкою літ.

Б Низькі хмари пропливають над деревами

то брудно-чорні, то темно-сизі, зрідка з-під сполоханим птахом зірветься вітрець, зітхаючи…

В Скелі, омиті морськими хвилями,

здавалися якимись богатирями з казок.

Г Мужай, прекрасна наша мово, живи,

народу віще слово, цвіти над нами веселково, як мир, як щастя, як любов!

Д Всі учні, крім тих, хто захворів, писали

пробні тести з української мови.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
27. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів
Фразеологізм

1 спіймати на вудочку

Значення

А мати хороший улов
Б привернути увагу когось
В перехитрити, ошукати кого-небудь
Г впіймати когось
Д досягти чогось значного

  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
2 влучати в саме око
А лізти перед очі
Б вколоти когось
В влучати всередину
Г вражати когось
Д заподіяти комусь зло
 
3 показати клас
А зробити, виконати що-небудь з майстерністю
Б продемонструвати навчальне приміщення
В великий успіх
Г довести свою здатність, спроможність
Д виявити свою вдачу
 
4 передати куті меду
А мати щось над міру
Б зробити страву занадто солодкою
В щось комусь дати
Г зробити щось непотрібне
Д перевищувати норму в чомусь
28. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

– А кому вже (1)не гидко, (2)той, виходить, (3)непомітно сам уже погидшав, – сказав спокійно Лев, навіть не (4)глянувши в бік Галая.
А займенник
Б дієприкметник (як форма дієслова)
В дієприслівник (як форма дієслова)
Г прислівник
Д частка
  А Б В Г Д
1
2
3
4

ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ

Завдання 29 – 36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його. Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36. Шевченко вовіки насущний (1–8) Кожна доба заново прочитує Шевченка. І кожен достойний український письменник, працівник культури, громадянин, кожен, хто відчуває себе українцем, шукаючи натхнення, визначаючи своє місце в житті, свій обов’язок перед рідним народом, незмінно відчував потребу осмислити Шевченка для себе, для своєї особистої долі. І всякий ворог українського народу, коли хотів розтлити його душу, оволодіти його серцем, незмінно стикався з Шевченком і намагався накласти на нього свою руку, перефарбувати його, спотворити, зробити „своїм”. Боротьба за Шевченка й триває так довго, тому й була такою гострою, що це – боротьба за душу українського народу.
(9–11) Бувши кров’ю від крові і плоттю від плоті свого багатостраждального народу, безмежно люблячи його і належачи йому всією своєю істотою, він ненавидів у ньому те, що було виховане століттями поневолення і національного розтління.
(12–22) Узявши від народу все краще і життєдайне, він відринув гірше, ветхе. Та він не лише взяв від народу – він йому сторицею віддячився. Він присвятився гуманістичній освіті, демократичному вихованню мас. Велика його заслуга перед українським народом насамперед, а потім і перед іншими народами – в тому, що він уперто вщеплював у його свідомість ідеї демократизму, народного самоврядування, ідеї соціальної та національної справедливості, правди і свободи. Поняття правди і волі, що проймають всю його поезію, дуже широкі, дуже конкретні, дуже людяні. Велика заслуга його в тому, що, доклавши стільки зусиль до пробудження національного самоусвідомлення українського народу та виховання національної гідності, він спрямував їх не в бік національної замкненості, а в бік взаємопізнання та взаємоповаги, рівноправного спілкування, дружби та братерства народів.
(23–24) Та Шевченко належить не лише Україні – всьому людству, хоч кожне його слово – про Україну.
(25–28) Тут відбувається нечасте в історії літератури, але підвладне генієві, щасливе перетворення: поезія, породжена злобою дня, живе вічно. Поезія, зміст, характер, призначення якої безпосередньо національні, набуває загальнолюдського значення, виростає до світових масштабів, стає „родовим” явищем людського духу.
(29–39) Загальнолюдське значення поезії Шевченка не тільки в тому, що він, як і кожен геній, збагатив духовний потенціал людства, зробивши доступним для всіх народів те, що пережив, передумав, скристалізував у слово народ український і чого він досягнув у царстві думки і духу. Загальнолюдське значення Шевченкової поезії в тому, що вона самому українському народові дала розуміння його долі, його потреб та його завдань перед лицем майбутнього – з погляду загальнолюдської історії та боротьби, загальнолюдських завоювань розуму й духу, світового прогресу, з висоти найпередовіших ідеалів та уявлень свого часу. Давши людству краще з українського народного, він водночас дав українському народові краще із загальнолюдського. Говоримо, звичайно, не тільки про самого Шевченка, а про весь той рух духовного відродження і піднесення, що сконцентрувався навколо його імені, подвигу, творчості, пам’яті.
(40–43) У поезії Шевченка відбилася вся глибина і самобутність його особистості. Те, що він пережив і передумав, вищою мірою виявляє сутність людини взагалі і водночас позначене печаттю могутньої і неповторної індивідуальності, засвідчуючи невичерпну багатоманітність людського духу.
(44–55) Поезія Шевченка глибоко психологічна: багато його віршів – це не просто розвиток його думки, образу, настрою, як звичайно буває в ліриці. Це закінчена психологічна картина, психологічна повість, де втілено не частку людини, не якусь її рису, не якийсь момент її життя, а всю людину, все її життя. У Шевченка багато таких творів, де він живе не якимсь одним душевним актом, а весь цілком, сповна, всією своєю істотою, створюючи закінчений, всеоб’ємний, вичерпний людський образ, являючи цілий світ. Здається, тут уже все сказано, більше вже поет нічого не зможе повідати людям. Та новий вірш – і новий світ, такий же закінчений і вичерпний. Ця безкрайність суб’єктивного – теж великий внесок Шевченків у збагачення й розвиток духовності народу, у скарбницю загальнолюдських цінностей культури. Водночас поет сам щедро черпав з цієї скарбниці, на його творчості лежить печать щасливого прилучення до світової культури, і сама вона – одна з вершин цієї культури.
(56–61) Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником духовного єства українського народу. Шевченко – це не тільки те, що вивчають, а й те, чим живуть. У чому черпають сили й надії. У глибини майбутнього слав Шевченко свої непохитні заповіти синам рідної землі, і серед цих заповітів перший і останній:
…Свою Україну любіть, Любіть її… Во время люте, В остатню тяжкую минуту За неї Господа моліть.

За І.Дзюбою
(657 слів)
29. Синонімом до слова насущний, ужитого в заголовку, є:
А злободенний
Б актуальний
В болючий
Г пекучий
А
Б
В
Г
30. У реченні „Бувши кров’ю від крові і плоттю від плоті свого багатостраждального

народу, безмежно люблячи його і належачи йому всією своєю істотою, він ненавидів у ньому те, що було виховане століттями поневолення і національного розтління” (рядки 9–11):
А немає фразеологізмів
Б ужитий фразеологізм „кров і плоть”
В ужитий фразеологізм „кров від крові”
Г ужиті фразеологізми „кров від крові” та „плоть від плоті”
А
Б
В
Г
31. Метафорою в реченні „Загальнолюдське значення поезії Шевченка не тільки в тому, що

він, як і кожен геній, збагатив духовний потенціал людства, зробивши доступним для всіх народів те, що пережив, передумав, скристалізував у слово народ український і чого він досягнув у царстві думки і духу” (рядки 28–31) слід уважати словосполучення:
А духовний потенціал
Б потенціал людства
В у царстві думки і духу
Г скристалізував у слово
А
Б
В
Г
32. Загальним відносно інших є зміст висловлення:
А Велика його заслуга перед українським народом … в тому, що він уперто

вщеплював у його свідомість ідеї демократизму, народного самоврядування, … соціальної та національної справедливості, правди і свободи (рядки 14–17).

Б Він присвятився гуманістичній освіті, демократичному вихованню мас (рядки

13–14).

В Та він не лише взяв від народу – він йому сторицею віддячився (рядки 12–13).
Г Доклавши стільки зусиль до пробудження національного самоусвідомлення

українського народу та виховання національної гідності, він спрямував їх не в бік національної замкненості, а в бік взаємопізнання та взаємоповаги, рівноправного спілкування, дружби та братерства народів (рядки 19–22).
А
Б
В
Г
 
33. Із твердженням „Боротьба за Шевченка й триває так довго, тому й була такою гострою,

що це – боротьба за душу українського народу” (рядки 7–8) співвідноситься висновок:
А Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником

духовного єства українського народу (рядки 55-56).

Б У глибини майбутнього слав Шевченко свої непохитні заповіти синам рідної

землі (рядки 58–59),

В Шевченко належить не лише Україні – всьому людству, хоч кожне його слово –

про Україну (рядки 23–24).

Г Тут відбувається нечасте в історії літератури, але підвладне генієві, щасливе

перетворення: поезія, породжена злобою дня, живе вічно (рядки 25–26).
А
Б
В
Г
 
34. Серед наведених суджень, що підтверджують думку „Та Шевченко належить не лише

Україні – всьому людству, хоч кожне його слово – про Україну” (рядки 23–24), зайвим є судження.
А Бувши кров’ю від крові і плоттю від плоті свого багатостраждального народу,

безмежно люблячи його і належачи йому всією своєю істотою, він ненавидів у ньому те, що було виховане століттями поневолення і національного розтління (рядки 9–11);

Б Поезія, зміст, характер, призначення якої безпосередньо національні, набуває

загальнолюдського значення, виростає до світових масштабів, стає „родовим” явищем людського духу (рядки 26–28).

В Він, як і кожен геній, збагатив духовний потенціал людства, зробивши доступним

для всіх народів те, що пережив, передумав, скристалізував у слово народ український і чого він досягнув у царстві думки і духу (рядки 29–32).

Г Ця безкрайність суб’єктивного – теж великий внесок Шевченків у збагачення й

розвиток духовності народу, у скарбницю загальнолюдських цінностей культури (рядки 51–53).
А
Б
В
Г
 
35. Висловлення з тексту „Поезія Шевченка глибоко психологічна: багато його віршів – це не

просто розвиток його думки, образу, настрою, як звичайно буває в ліриці” (рядки 44–45) слід уважати
А висновком з попереднього роздуму автора
Б судженням, яке автор має підтвердити або спростувати
В доказом, що підтверджує висловлене судження
Г формулюванням проблеми, суперечливого питання
А
Б
В
Г
36. Означення вичерпний у реченні „У Шевченка багато таких творів, де він живе не

якимсь одним душевним актом, а весь цілком, сповна, всією своєю істотою, створюючи закінчений, всеоб’ємний, вичерпний людський образ, являючи цілий світ” (рядки 47–49), можна замінити cловом:
А глибокий
Б цілковитий
В абсолютний
Г остаточний
А
Б
В
Г

Частина 2

Українська література

Завдання 37 – 56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

37. До козацьких пісень належить твір
А „Ой на горі да женці жнуть”
Б „Зажурилась Україна”
В „Ой Морозе, Морозенку”
Г „Чи не той то хміль”
Д „За Сибіром сонце сходить”
А
Б
В
Г
Д
38. В описі природи „Никне трава жалощами, а дерево з тугою к землі приклонилось”

використано художній засіб
А метафора
Б метонімія
В синекдоха
Г гіпербола
Д асиндетон
А
Б
В
Г
Д
39. У жанрі полемічної літератури працював письменник
А Іван Вишенський
Б Григорій Сковорода
В Іван Котляревський
Г автор „Слово про похід Ігорів”
Д Тарас Шевченко
А
Б
В
Г
Д
40. Дві великі любові ліричного героя новели „Я (Романтика)” М.Хвильового – це
А А загірна комуна і Божа Матір
Б загірна комуна і революція
В я-чекіст і я-людина
Г загірна комуна і мати
Д загірна комуна і чорний трибунал
А
Б
В
Г
Д
41. Біблійний образ Каїна втілює в собі
А Тодорика
Б Григорій
В Михайло
Г Івоніка
Д Сава
А
Б
В
Г
Д
42. Справжнє прізвище Лесі Українки
А Вілінська
Б Кобринська
В Косач
Г Барвінок
Д Драгоманова
А
Б
В
Г
Д
43. Символом розпачу від прощання з рідним краєм у новелі „Камінний хрест” є
А горб
Б хрест
В танець
Г камінь
Д застілля
А
Б
В
Г
Д
44. Вірш „Арфами, арфами…” П.Тичини написаний віршованим розміром
А ямб
Б хорей
В дактиль
Г анапест
Д вільно
А
Б
В
Г
Д
45. Слова „Умене нема жодного сумніву, що я народився”, – увів у літературу
А Панас Мирний
Б В.Винниченко
В Остап Вишня
Г О.Довженко
Д Ю.Яновський
А
Б
В
Г
Д
46. „Блудним сином” у кіноповісті „Зачарована Десна” О.Довженка називають
А діда Семена
Б діда Захарка
В малого Сашка
Г кота
Д собаку Пірата
А
Б
В
Г
Д
47. У кіноповісті „Україна в огні” О.Довженка серед персонажів, які загинули, немає
А Василя Кравчини
Б Савки Запорожця
В Купріяна Хутірного
Г Мотрі Левчихи
Д фон Краузе
А
Б
В
Г
Д
48. „Від того кидав з берега до того, Любив достаток і любив пісні”, – говорить у романі

„Маруся Чурай”
А дід Галерник про Григорія Бобренка
Б Богдан Хмельницький про Семена Горбаня
В Лесько Чернес про Івана Іскру
Г Яким Шибилист про Григорія Бобренка
Д Мартин Пушкар про Григорія Бобренка
А
Б
В
Г
Д
49. Ідею „Балади про соняшник” І.Драча можна визначити так
А сонце – джерело світла і життя на землі
Б природа – джерело натхнення, сили і краси
В органічна єдність таланту і поезії
Г невмирущість краси і поезії
Д людина і природа завжди єдині
А
Б
В
Г
Д
50. Новела „Три зозулі з поклоном” присвячена
А „моїм соузникам”
Б „Цвітові яблуні”
В „Кононівським полям”
Г „Любові Всевишній”
Д синові
А
Б
В
Г
Д
51. Головний герой роману „Тигролови” – нащадок гетьмана
А Богдана Хмельницького
Б Дем’яна Многогрішного
В Івана Мазепи
Г Павла Полуботка
Д Івана Сірка
А
Б
В
Г
Д
52. Проблему історичної пам’яті порушено в усіх зазначених творах, ОКРІМ
А „Гайдамаки” Т.Шевченка
Б „Земля” О.Кобилянської
В „Вершники” Ю.Яновського
Г „Україна в огні” О.Довженка
Д „Маруся Чурай Л.Костенко
А
Б
В
Г
Д
53. Історія кохання Мавки і Лукаша лежить в основі твору
А „Земля”
Б „Тіні забутих предків”
В „Мартин Боруля”
Г „Лісова пісня”
Д „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
А
Б
В
Г
Д
54. Особистістю, яка характеризується внутрішнім аристократизмом, бажанням жити за

критеріями ідеалу, а не буднів, є героїня
А Уля („Мина Мазайло”)
Б Мавка („Лісова пісня”)
В Палагна („Тіні забутих предків”)
Г Мелашка („Кайдашева сім’я”)
Д Галя („Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)
А
Б
В
Г
Д
55. Ідеї „азіатського ренесансу” та „романтики вітаїзму” належать
А Миколі Хвильовому
Б Ю.Яновському
В В.Сосюрі
Г П.Тичині
Д М.Кулішу
А
Б
В
Г
Д
56. Жорстоку боротьбу братів, які захищають різні політичні ідеали, описав
А М.Куліш
Б Микола Хвильовий
В Ю.Яновський
Г О.Довженко
Д В.Стефаник
А
Б
В
Г
Д

Завдання 57 – 60 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

57. Установіть відповідність між персонажем та його характеристикою
Персонаж

1 Марусина
2 Захарко
3 Одарка Єрмолаївна
4 Петро Семенович

Характеристика

А божилася, що буде в раю між святими, як

боляща великомучениця

Б він був високий і худий, і чоло в нього

високе, хвилясте довге волосся сиве, а борода біла. І була в нього велика грижа

В курив він такий лютий тютюн, що коло

нього ніхто не міг стояти близько

Г їй можна було по три дні не давати їсти.

Але без прокльонів вона не могла прожити й дня

Д скільки він землі виорав, скільки хліба

накосив, як вправно робив, який був дужий і чистий
  А Б В Г Д
1
2
3
4
58. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом, у якому його вжито
Репліка

1 порівняння
2 риторичне звертання
3 гіпербола
4 метафора

Персонаж

А О, сліз таких вже вилито чимало, –

Країна ціла може в них втопитись

Б Такі пухкі у Галі рученята, коса білява, куца

і товста. Як реп’яшки, зелені оченята

В Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні

Г В’яне серце моє од щасливих очей, що

горять в тумані наді мною

Д О рідне слово, хто без тебе я?

  А Б В Г Д
1
2
3
4
59. Установіть відповідність між назвою твору і жанром
Назва твору

1 „Тіні забутих предків”
2 „Чорна рада”
3 „Україна в огні”
4 „Хіба ревуть воли, як ясла повні”

Жанр

А нарис
Б кіноповість
В історичний роман
Г роман
Д повість

  А Б В Г Д
1
2
3
4
60. Установіть відповідність між назвою твору та персонажем
Назва твору

1 „Кайдашева сім’я”
2 „Тигролови”
3 „Мартин Боруля”
4 „Камінний хрест”

Персонаж

А Медвин
Б баба Палажка
В Омелько-наймит
Г Іван Дідух
Д Іван Палійчук

  А Б В Г Д
1
2
3
4

Частина 3

Власне висловлювання

61. Прочитайте наведений текст.
Соціологічні дослідження свідчать, що головне, до чого прагне сучасна людина, – це забезпечення належної якості життя, якнайповніше задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб. Разом із тим історія цивілізації доводить, що між якістю життя і його безпекою існує певна залежність: завжди є можливість підвищити якість життя, однак при цьому його безпека знижується, і навпаки.

Що, на Вашу думку, обере людство?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланням на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
Чернетка