ВАРІАНТ №2

Тренувальні тести з української літератури

В А Р І А Н Т №2

1. Автором твору „Засвіт встали козаченьки” є
А Андрій Малишко
Б Василь Симоненко
В Олександр Олесь
Г Маруся Чурай
Д Микола Вороний
А
Б
В
Г
Д
2. Думою за жанром є твір
А „Ой Морозе, Морозенку”
Б „Віють вітри, віють буйні”
В „Ой летіла стріла”
Г „Бондарівна”
Д „Буря на Чорному морі”
А
Б
В
Г
Д
3. Афоризм „Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю”

належить
А Ярославу Мудрому
Б Святославу Київському
В Г.Сковороді
Г І.Котляревському
Д О.Довженку
А
Б
В
Г
Д
4. Особу, зображену на портреті, прославляють у творі
А „І мертвим, і живим…”
Б „Маруся Чурай”
В „De Libertate”
Г „Сто років, як сконала Січ”
Д „Енеїда”
Богдан Хмельницький
А
Б
В
Г
Д
5. Хто з героїв „Слова про похід Ігорів” сказав, що хоче „напитися шоломом з Дону великого”
А Володимир
Б Святослав
В Всеволод
Г Ігор
Д Ґзак
А
Б
В
Г
Д
6. Кого стосується така характеристика: „Дала, кажуть, бровенята, Та не дала долі”
А маленького Івася з поеми „Катерина” Т.Шевченка
Б Чіпки Варениченка з роману „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного
В Семена із оповідання „Максим Гримач” Марка Вовчка
Г Гриця Бобренка з твору „Маруся Чурай” Л.Костенко
Д Михайла з новели „Три зозулі з поклоном” Г.Тютюнника
А
Б
В
Г
Д
7. Автором крилатих висловів „Якби ви вчились так, як треба, То й мудрість би була своя”,

„У всякого своя доля і свій шлях широкий”, „І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь” є
А Г.Сковорода
Б І.Котляревський
В Т.Шевченко
Г І.Франко
Д Леся Українка
А
Б
В
Г
Д
8. Виганяючи Катерину з дому, мати (за твором „Катерина” Т.Шевченка) звернулась до неї

зі словами
А „Іди шукай у Москві свекрухи”
Б „Не приходь більше ніколи додому”
В „Живи, як знаєш, серед люду чужого”
Г „Виховуй сина у чужому домі”
Д „Шукай милого та й з ним побивайся”
А
Б
В
Г
Д
9. „І мертвим, і жимвим, і ненарожденним…” за жанром –
А елегія
Б памфлет
В пісня
Г поема
Д послання
А
Б
В
Г
Д
10. Ілюстрація є розв’язкою до твору

А „Чорна рада” П.Куліша
Б „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса

Мирного

В „Кайдашева сім’я” І.С.Нечуя-Левицького
Г „Земля” О.Кобилянської
Д „Зачарована Десна” О.Довженка

Малюнок бійка за грушу біля тину
А
Б
В
Г
Д
11. Слова

Он глянь – у тім раї, що ти покидаєш,
Латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають,
бо нiчим обуть княжат недорослих
взято з твору
А „Кавказ”
Б „Сон”
В „Катерина”
Г „І мертвим, і живим…”
Д „Гайдамаки”
А
Б
В
Г
Д
12. До якого жанру відносять твір „Гайдамаки” Т.Шевченка
А балада
Б поема
В елегія
Г сатирична поема
Д роман
А
Б
В
Г
Д
13. Як звали дочку титаря з поеми „Гайдамаки”
А Уляна
Б Катерина
В Ганна
Г Оксана
Д Марія
А
Б
В
Г
Д
14. Заклик „І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь” звучить у творі
А „І мертвим, і живим…”
Б „Гайдамаки”
В „Гімн”
Г „Задивляюсь у твої зіниці”
Д „Сто років, як сконала Січ”
А
Б
В
Г
Д
15. Україна в посланні „І мертвим, і живим” Т.Шевченка порівнюється з
А тихим раєм
Б кутком світла й тепла
В рідною домівкою
Г казковим ельдорадо
Д землею обітованою
А
Б
В
Г
Д
16. На портреті зображений автор твору

А „Чорна рада”
Б „Земля”
В „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
Г „Кайдашева сім’я”
Д „Я (Романтика)”
Портрет І.С.Нечуя-Левицького
А
Б
В
Г
Д
17. Кого і з якого твору, якого автора охарактеризовано словами:

„Ходив у жупанах та в сап’янцях, та в атласах. І хороший був: повновидий, чорнобривий; а веселий, а жартівливий!”
А Василь з повісті „Маруся” Г.Квітки-Основ’яненка
Б Максим з оповідання „Максим Гримач” Марка Вовчка
В Лаврін з повісті „Кайдашева сім’я” І.Нечуя-Левицького
Г Черевань з роману „Чорна рада” П.Куліша
Д Максим з роману „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного
А
Б
В
Г
Д
18. Укажіть ім’я героя, якому належать ці слова, та назву твору: „Діти мої! Наступає страшна

година; перехрестить, мабуть, нас Господь ізнов огнем да мечем”
А І.Шрам, „Чорна рада”
Б М.Залізняк, „Гайдамаки”
В В.Мономах, „Повчання дітям”
Г Ігор, „Слово о полку Ігоревім”
Д М.Гримач, „Максим Гримач”
А
Б
В
Г
Д
19. „Польовою царівною” називають героїню твору
А „Маруся”
Б „Кайдашева сім’я”
В „Хіба ревуть воли, як ясла повні”
Г „Мартин Боруля”
Д „Україна в огні”
А
Б
В
Г
Д
20. Втіленням „пропащої сили” є
А Кирило Тур
Б Чіпка Варениченко
В Григорій Многогрішний
Г Максим Гримач
Д Сава Федорчук
А
Б
В
Г
Д
21. В якому творі змальовано бурю, суголосну з прологом до Шевченкової „Причинної”:

Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
А „Енеїді” І.Котляревського
Б „Чорній раді” П.Куліша
В „Гайдамаках” Т.Шевченка
Г „Максим Гримач” Марка Вовчка
Д „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного
А
Б
В
Г
Д
22. Ілюстрація є відтворенням певних ситуацій у творах
А боротьби Омелька Кайдаша з чортами

(„Кайдашева сім’я” І.Нечуя-Левицького)

Б пекла, до якого потрапив Еней

(„Енеїда” І.Котляревського)

В „Божого суду” („Сон” („У всякого своя

доля”) Т.Шевченка)

Г картини Страшного суду, яку купила

Одарка Єрмолаївна („Зачарована Десна” О.Довженка)

Д видіння Чіпки Варениченка, коли пиячив

з товариством („Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного)
Омелько й чорти
А
Б
В
Г
Д
23. Карло Адамович Тобілевич був прототипом головного героя
А Чіпки Варениченка
Б Мартина Борулі
В Мина Мазайла
Г Я (Романтики)
Д Сави Федорчука
А
Б
В
Г
Д
24. Автором афоризму „Борітеся – поборете”
А Г.Сковорода
Б Т.Шевченко
В П.Куліш
Г Л.Костенко
Д О.Гончар
А
Б
В
Г
Д
25. Біля річки Серет відбуваються події твору
А „Сом”
Б „Слово про похід Ігорів”
В „Кайдашева сім’я”
Г „Україна в огні”
Д „Земля”
А
Б
В
Г
Д
26. Повість „Земля” О.Кобилянської – це зразок
А монументалізму
Б класицизму
В сентименталізму
Г реалізму
Д модернізму
А
Б
В
Г
Д
27. До збірки І.Франка „Зів’яле листя” належить віршований твір
А „Арфами, арфами”
Б „Чари ночі”
В „Блакитна панна”
Г „Чого являєшся мені у сні”
Д „Ви знаєте, як липа шелестить”
А
Б
В
Г
Д
28. Зображений прозаїк є автором твору

А „Кайдашева сім’я”
Б „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
В „Тіні забутих предків”
Г „Мартин Боруля”
Д „Земля”
Портрет Панаса Мирного
А
Б
В
Г
Д
29. Назвіть письменницю за такою характеристикою „Гірська орлиця”
А Леся Українка
Б Маруся Чурай
В Ольга Кобилянська
Г Марко Вовчок
Д Ліна Костенко
А
Б
В
Г
Д
30. Трепов, Оверко і Пава – дійові особи
А байки
Б кіноповісті
В повісті
Г поеми
Д новели
А
Б
В
Г
Д
31. Риторичне запитання „Ви знаєте, як липа шелестить?” поставив
А О.Олесь
Б М.Вороний
В М.Рильський
Г В.Сосюра
Д П.Тичина
А
Б
В
Г
Д
32. Християнські та язичницькі мотиви переплетено в ліричному вірші
А „Різдво”
Б „Блакитна панна”
В „Арфами, арфами”
Г „Пісня про рушник”
Д „Лебеді материнства”
А
Б
В
Г
Д
33. Автором твору „Чари ночі” є
А Андрій Малишко
Б Василь Симоненко
В Олександр Олесь
Г Микола Вороний
Д Павло Тичина
А
Б
В
Г
Д
34. Батьковою настановою „Тому роду нема переводу, в котрому брати милують згоду”

нехтують сини у творі
А „Чорна рада”
Б „Кайдашева сім’я”
В „Тигролови”
Г „Вершники”
Д „Україна в огні”
А
Б
В
Г
Д
35. Данилко – головний герой твору
А „Зачарована Десна”
Б „Дитинство”
В „Моя автобіографія”
Г „Мартин Боруля”
Д „Залізний острів”
А
Б
В
Г
Д
36. Протистояння добра і зла в душі героя – тема твору
А „Маруся”
Б „Гайдамаки”
В „Чорна рада”
Г „Я (Романтика)”
Д „Сон” („У всякого своя доля”)
А
Б
В
Г
Д
37. Хто з українських письменників є представником української діаспори
А М.Куліш
Б О.Довженко
В М.Зеров
Г І.Багряний
Д І.Драч
А
Б
В
Г
Д
38. Прорікаючи „велике творче майбутнє” І.Багряному, авторові роману „Тигролови”,

його високо оцінив
А О.Довженко
Б В.Сосюра
В Є.Маланюк
Г В.Винниченко
Д О.Гончар
А
Б
В
Г
Д
39. Героя якого літературного твору нагадував старий Сірко, прощаючись із Многогрішним
А Наума Дрота (Г.Квітка-Основ’яненко „Маруся”)
Б Івана Гонту (Т.Шевченко „Гайдамаки”)
В Івоніку Федорчука (О.Кобилянська „Земля”)
Г Тараса Бульбу (М.Гоголь „Тарас Бульба”)
Д Івана Дідуха (В.Стефаник „Кам’яний хрест”)
А
Б
В
Г
Д
40. Життя українців Зеленого Клину змалював у своєму творі
А М.Куліш
Б П.Куліш
В І.Багряний
Г О.Довженко
Д Ю.Яновський
А
Б
В
Г
Д
41. У Тополівці відбуваються події твору
А „Маруся”
Б „Кайдашева сім’я”
В „Тронка”
Г „Україна в огні”
Д „Три зозулі з поклоном”
А
Б
В
Г
Д
42. Назвіть письменника за такою характеристикою „Король українського тиражу”
А І.Котляревський
Б Т.Шевченко
В Остап Вишня
Г Панас Мирний
Д М.Рильський
А
Б
В
Г
Д
43. Складовою частиною роману „Тронка” є твір
А „Дитинство”
Б „Гупалівщина”
В „Залізний острів”
Г „Нема землі”
Д „Навзводи із смертю”
А
Б
В
Г
Д
44. Автором „Балади про соняшник” є
А М.Куліш
Б В.Стус
В А.Малишко
Г Л.Костенко
Д І.Драч
А
Б
В
Г
Д
45. В якому творі є художні образи світ, мати, сорочка
А „Пісня про рушник” А.Малишка
Б „Два кольори” Д.Павличка
В „Лебеді материнства” В.Симоненка
Г „Задивляюсь у твої зіниці” В.Симоненка
Д „Українське альфреско” Л.Костенко
А
Б
В
Г
Д
46. В якому творі є художні образи народ, син, вічі
А „Задивляюсь у твої зіниці” В.Симоненка
Б „Як добре те, що смерті не боюсь я…” В.Стус
В „Лебеді материнства” В.Симоненка
Г „Пісня про рушник” А.Малишка
Д „Два кольори” Д.Павличка
А
Б
В
Г
Д
47. Л.Костенко є представником
А „празької школи”
Б неокласиків
В постмодерністів
Г „шістдесятників”
Д реалістів
А
Б
В
Г
Д
48. В.Симоненко – витязь молодої української поезії – народився на
А Сумщині
Б Київщині
В Полтавщині
Г Черкащині
Д Чернігівщині
А
Б
В
Г
Д
49. Наприкінці ХХ століття діяло літературне угрупування
А „Пропала грамота”
Б ВАПЛІТЕ
В „Просвіта”
Г „МАРС”
Д „МУР”
А
Б
В
Г
Д
50. До неокласиків не належав
А Портрет Володимира Сосюри Б Портрет Миколи Зерова В Портрет Максима Рильського Г Портрет Юрія Клена Д Портрет Павла Филиповича
А
Б
В
Г
Д
 
51. Найбільше неологізмів як художніх засобів використано в поезії
А „Арфами, арфами”
Б „Чари ночі”
В „Мойсей”
Г „Ти знаєш, що ти – людина…”
Д „Два кольори”
А
Б
В
Г
Д
52. До об’єднання МУР входить
А В.Стус
Б М.Рильський
В М.Хвильовий
Г І.Багряний
Д Олександр Олесь
А
Б
В
Г
Д
53. Романтизм – стильова течія, якою відзначається твір
А „Чорна рада”
Б „Маруся”
В „Зачарована Десна”
Г „Тронка”
Д „Маруся Чурай”
А
Б
В
Г
Д

Завдання 54 – 60. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

54. Установіть відповідність
Назва твору

1 „Задивляюсь у твої зіниці”
2 „Пісня про рушник”
3 „О, земле втрачена, явися”
4 „Арфами, арфами”

Цитата

А Йде весна

Запашна,
Квітами-перлами
Закосичена

Б Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,
Буду, мамо, горда і вродлива,
З тебе чудуватися повік…
  А Б В Г Д
1
2
3
4
  В І поверни у дні забуті,

Росою згадок окропи,
Віддай усе благій покуті
І тихо вимов: лихо, спи!

Г Всім серцем любіть Україну свою, –

І вічні ми будемо з нею

Д Рідна мати моя, ти ночей не доспала

І водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя дала
55. Установіть відповідність
Твір і автор

1 І.Багряний, „Тигролови”

2 І.С.Нечуй-Левицький

„Кайдашева сім’я”,
обійстя Довбишів
Опис обійстя

А „Перед ним блиснув вугол білої стіни,

підперезаний внизу червоною призьбою; зачорніли чорною плямою одчинені двері з одвірками, помальованими ясно-синьою фарбою з червоною вузькою смужкою навкруги.”
  А Б В Г Д
1
2
3
4
3 І.С.Нечуй-Левицький

„Кайдашева сім’я”,
обійстя Балашів

4 І.С.Нечуй-Левицький

„Кайдашева сім’я”,
хатa проскурниці
Б „Хата була третя від кінця й стояла край вишневого садочка.

Вона була мала, стара, аж похилилась набік. Коло хати скрипіли хлівці та повітка.”

В „А ворота… не прості, а державськії. Замість ушул – рублена

башта під ґонтовим щитом, і під башту вже дубові ворота, густо од верху до низу цвяховані.”

Г „Стара, але дебела ще хата, рублена з доброго дерева, з

різьбленим ґанком і такими ж наличниками коло вікон, крита гонтом, стоїть на схилі сопки і дивиться всіма чотирма вікнами на річечку, що тече внизу…”

Д „Пекарня була невеличка, але висока, з одним здоровим

вікном, переплетеним залізними ґратами. Під вікном од стіни до стіни стояв довгий стіл… На ліжку біліли білі подушки… коло образів з золотими широкими рамами блищала лампадка.”
56. Установіть відповідність
Місце подій у творі
1 село Д
2 Харківщина
3 Харків
4 Кононівка
Назва твору

А „Чорна рада”
Б „Мина Мазайло”
В „Сом”
Г „Intermezzo”
Д Земля”

  А Б В Г Д
1
2
3
4
57. Установіть відповідність
Художній образ

1 … тільки на грудях красіє маленький

калиновий пучечок

2 … сесію здав, костюм ось купив
3 … на них летить щось темне з

вогняними очима

4 … аристократична розкіш, княжі

портрети й розгардіяш…
Назва твору

А „Я (Романтика)”
Б „Земля”
В „Лісова пісня”
Г „Місто”
Д „Три зозулі з поклоном”

  А Б В Г Д
1
2
3
4
58. Установіть відповідність
Ознака (особливість) твору

1 перший драматичний твір
2 перший історичний роман
3 перший історичний роман у віршах
4 перша повість в українській літературі

Назва твору

А „Маруся”
Б „Гайдамаки”
В „Чорна рада”
Г „Кайдашева сім’я”
Д „Наталка Полтавка”

  А Б В Г Д
1
2
3
4
59. Установіть відповідність між закоханими літературними героями
Літературний герой
1 Всеволод
2 Василь свитник
3 Василь Кравчина
4 Віталик
Літературна героїня
А Олеся Запорожець
Б Тоня
В Глібівна
Г Анна
Д Маруся Дрот
  А Б В Г Д
1
2
3
4
60. Установіть відповідність
Місце дії
1 Бієвці
2 Дукля
3 Харків
4 Ніжин
Назва твору

А „Чорна рада”
Б „Різдво”
В „Мина Мазайло”
Г „Україна в огні”
Д „Кайдашева сім’я”

  А Б В Г Д
1
2
3
4