3.1 ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ СЛІВ

Лексичне значення слова – це те, що слово безпосередньо означає.

Залежно від кількості лексичних значень слова поділяються на однозначні і багатозначні.

Однозначні
Правила Приклади
у будь-якому контексті мають лише одне лексичне значення
власні назви Олег, Тетянка, Кривий Ріг
родові поняття батько, дід
назви рослин, дерев, тварин суниця, дуб, граб
назви явищ природи дощ, сніг, град
побутові речі глечик, буквар

Деякі слова можуть бути багатозначними або омонімами: мати, брати, блискавка, тарілка, кран, рукав.

Багатозначні
(полісемічні)
Правила Приклади
залежно від контексту – можуть мати
кілька значень
Земля – 1. ґрунт,
2. планета,
3. рідна домівка
пряме значення – це основне лексичне
значення багатозначного слова
рукав – частина верхнього одягу, що покриває
руку від плеча до кисті або коротше
переносне значення – це вторинне
лексичне значення, яке виникає
внаслідок перенесення ознаки
рукав – водяний потік, що відійшов у бік від
головного русла;
– пристрій у вигляді труби для
відведення чи передачі рідини

Запам’ятай! Різновидами переносних значень є:

1. Метафора – це перенесення назви з одних предметів на інші на основі подібності між ними.

Персоніфікація – надання предметам, явищам природи та поняттям властивостей людини, олюднення їх:
Ліс ще дрімає в передранішній тиші (М.Коцюбинський).

Уособлення – засіб зображення тварин, предметів, явищ природи як живих істот, наділених людськими почуттями, думками, мовою, або їх дія спрямована на людину:
Кіт подумав і побіг;
стояв стовпом;
доля йшла за Мойсеєм.

2. Метонімія – це перенесення найменування з одного предмета на інший на основі суміжного зв’язку між ними (але не подібності):
слухати Чайковського (тобто музику Чайковського);
вивчити Малишка (тобто вірші А.Малишка).

Синекдоха – кількісна заміна понять:
чайник кипить (тобто вода в чайнику кипить);
усміхнулися карі оченята (тобто людина з карими очима усміхнулася).


Тест