ВАРІАНТ №3

Частина 1

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання 1 – 7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

Прочитайте текст і виконайте завдання 1 – 7.
(1) Мово рідна ти безконечна могутня як море. (2) Скарбе мій єдиний з тобою я найбагатший і найдужчий у світі. (3) Без тебе я перекотиполе що його вітер несе в сіру безвість. (4) Ти клекочеш у гніві як вулкан. (5) Ти зігріваєш словом мов сонце. (6) Ти місток до прийдешнього про яке мріяло людство. (7) Красо моя єдина печаль проймає що не вистачить життя аби … твій мовний океан (За С.Плачиндою).

1. Поширеним звертанням ускладнене речення
А перше і друге
Б друге і четверте
В третє і п’яте
Г шосте і сьоме
А
Б
В
Г
2. Порівняльним зворотом ускладнене речення
А перше і третє
Б перше і четверте
В четверте і шосте
Г п’яте і сьоме
А
Б
В
Г
3. Підрядне означальне містять речення
А перше і третє
Б друге і третє
В третє і шосте
Г шосте і сьоме
А
Б
В
Г
4. Однакова кількість звуків і букв у слові
А єдиний
Б тобою
В найдужчий
Г печаль
А
Б
В
Г
5. НЕ є словосполученням
А ти місток
Б мово рідна
В сіра безвість
Г мовний океан
А
Б
В
Г
6. У переносному значенні в тексті вжито слово
А я найбагатший
Б вітер несе
В сіра безвість
Г єдина печаль
А
Б
В
Г
7. Замість трьох крапок у тексті найдоречнішим буде слово
А переплисти
Б перетнути
В збагнути
Г охопити
А
Б
В
Г

Завдання 8 – 28 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

8. Cинонімом до слова засоромитися є фразеологічний зворот
А пустити червоного півня
Б як рак свисне
В пекти раків
Г показати, де раки зимують
Д ухопити шилом патоки
А
Б
В
Г
Д
9. Правильно пояснено значення фразеологічного звороту плести химери в рядку
А пліткувати про щось
Б інтригувати когось
В виготовляти домотканий килим
Г домагатися чого-небудь від когось
Д говорити щось беззмістовне
А
Б
В
Г
Д
10. Усі іменники належать до жіночого роду в рядку
А вуаль, Чилі, акварель, Міссісіпі
Б зала, синиця, воєвода, комісія
В загс, ГЕС, жовч, пастораль
Г бязь, СДПУ, Токіо, юнь
Д сутінь, путь, степ, галузь
А
Б
В
Г
Д
11. Застаріле слово містить рядок
А І можу поклястись на знамені, що мав би за найвищу нагороду потрібним бути

власному народу.

Б Марічка любила, коли він грав на флояру.
В Гостей у Івана повна хата, ґазди і ґаздині.
Г Козаки йшли під білими хоругвами, з піками, у зухвалих магерках.
Д Маєва нічка леготом дише…

А
Б
В
Г
Д
 
12. Усі слова записано за абеткою в рядку
А легко, легкоатлет, лідерство, лицемірство
Б лотерея, лоцман, лупнути, лупа
В лижник, лимонка, листоноша, ліворуч
Г лісовий, лимонний, листування, лісник
Д легенда, лікар, лічильник, ліцей
А
Б
В
Г
Д
13. В усіх словах наголошений другий склад у рядку
А дочка, подруга, вимова, гуртожиток, русло
Б новий, спина, виразно, завдання, попереду
В предмет, рукопис, ненавидіти, фартух, в’язкий
Г середина, дефіс, старий, горошина, каталог
Д легкий, олень, несла, добуток, партер
А
Б
В
Г
Д
14. Усі слова пишуться з літерою ґ у рядку
А джи(г, ґ)ун, (г, ґ)удзик, а(г, ґ)рус, (г, ґ)учний
Б (г, ґ)рунтець, мамали(г, ґ)а, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда
В (г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)роно, (г, ґ)ава
Г джи(г, ґ)іт, (г, ґ)речний, об(г, ґ)рунтувати, (г, ґ)уцул
Д (г, ґ)атунок, за(г, ґ)ратувати, за(г, ґ)артувати, (г, ґ)ринджоли
А
Б
В
Г
Д
15. Позначте речення з узагальнювальним словом після однорідних членів речення (розділові

знаки вилучено)
А Січ дала видатних полководців славних державних діячів Наливайка

Сагайдачного Хмельницького Сірка.

Б Шевченкові були підвладні всі жанри літератури поезія, проза, драматургія.
В Несуть пани осаули козацькую збрую литий панцир порубаний шаблю золотую.
Г Козацтво було озброєне вогнепальною зброєю мушкетами пістолями

рушницями.

Д Іван Богун Данило Нечай Максим Кривоніс ці підручні гетьмана були відомі всім.

А
Б
В
Г
Д
 
16. Потребує редагування речення
А Інформацію про надходження нових товарів можна отримати у продавця-

консультанта.

Б Розпочинається сезонний розпродаж зимових пальто.
В Пропозиції покупців буде обов’язково передано виробникам.
Г У неділю магазин працює з десятої години.
Д На нашому масиві відкрито новий супермаркет.

А
Б
В
Г
Д
 
17. Потребує редагування речення
А Дозвольте оголосити порядок денний.
Б Пропозицію прошу внести до протоколу.
В Хочу подякувати учасників круглого столу.
Г Нараду було проведено відповідно до визначеного регламенту.
Д Ми зацікавилися Вашою пропозицією і хочемо отримати детальнішу інформацію.
А
Б
В
Г
Д
18. Усі дієслова недоконаного виду в рядку
А зберігати, ходити, гарантувати, зашивати
Б писати, виконувати, скочити, знати
В поважати, залежати, зашити, думати
Г атакувати, перенести, сидіти, просити
Д вважати, вразити, спостерігати, захоплюватися
А
Б
В
Г
Д
19. Від усіх іменників прикметники утворюються за допомогою суфікса –ов– у рядку
А метр, травень, дощ, нуль
Б пурпур, емаль, груша, край
В парча, кварц, гроза, шовк
Г ліс, кільце, кришталь, глянець
Д калина, казка, поле, марш
А
Б
В
Г
Д
20. Виділене слово слід писати з малої літери в рядку
А Йшли ми до (Ш, ш)евченкового генія духу золотого зачерпнуть!
Б Щороку в березні в усіх навчальних закладах України відбуваються

(Ш, ш)евченківські читання.

В Оригінальні (Ш, ш)евченкові твори дають щедру інформацію про те, як він жив.
Г Озветься знов діброва темнолиста, коли до тебе, хлопче, край села, немов

дарунок теплого дитинства, (Ш, ш)евченкова калина зацвіла.

Д Живе й не вмирає (Ш, ш)евченківська мати, колгоспна кріпачка, забута не раз.

А
Б
В
Г
Д
 
21. Приголосні дзвінкі в усіх словах у рядку
А джерельний, ґазда, в’юнець, гриб
Б жанр, забіг, лід, джміль
В колеж, регіон, неділя, мова
Г добро, лимон, рейс, недорогий
Д медаль, мармур, рельєф, немовля
А
Б
В
Г
Д
22. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка
А відзвук, їжак, ячмінь, здоров’я
Б джміль, щирість, п’ять, вугілля
В земля, райдуга, європеєць, порядок
Г щавель, ательє, лічба, боєць
Д сон, якийсь, подорожжю, заєць
А
Б
В
Г
Д
23. Вставне слово (словосполучення) виражає емоційне ставлення до повідомлюваного в

рядку
А Мабуть, людині не можна відриватися від рідного берега.
Б Сумління людське, виявляється, схоже на вулик, його теж можна розтривожити.
В Досі дні стояли теплі, сонячні, а сьогодні, мов на гріх, задощило.
Г Доброго, кажуть, дожидати треба, а лихе – само прийде.
Д А хлібам колосистим, здається, немає кінця.
А
Б
В
Г
Д

Завдання 24 – 28. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

24. З’ясуйте вид наведених простих речень
Вид речення

1 називне
2 означено-особове
3 неозначено-особове
4 безособове

Приклад

А Довіряй, але перевіряй.
Б Тепло, затишно Сироватці після

холодної ночі.

В Труди і дні. Віки й епохи.

Думки, спресовані в слова.

Г Уже закінчили жито жати.
Д Собори душ своїх бережіть, друзі.

  А Б В Г Д
1
2
3
4
25. Установіть відповідність між реченнями з прямою мовою та їх схемами
Речення 1 Із-під пера Каменяра народжуються гнівні рядки

3 гнітом і тьмою – сміло до бою!

2 Якщо ми, українці, хочемо, щоб нас поважали

інші народи, то треба, нарешті, почати з поваги
до самих себе. Ще 100 років тому сказав М.Грушевський.

3 Іван Франко підкорив свою титанічну працю

ідеалові свободи й рівності зазначає Дмитро Павличко Він сам написав стільки, скільки, мабуть, написали всі українські літератори дожовтневих часів.

4 Хіба жила на світі ще жінка, в серці якої

поєдналися б така мужність, така геніальність, вогонь і розум, пристрасна любов і відданість батьківщині запитує Леонід Смілянський і сам відповідає Ні, другої такої на світі не було, Леся Українка – неповторна.
Схема А „П? – а: П”.
Б „П, – а,– п!”.
В „П,” – а.
Г А: „П!”
Д „П, – а. – П”.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
26. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами
Фразеологізм

1 сховатися у шкаралупу
2 попасти в тенета
3 зі шкури пнутися
4 зривати личину

Антонім

А відкрити душу
Б пальцем не ворухнути
В виходити з рівноваги
Г вискочити на сухе
Д надягати машкару

  А Б В Г Д
1
2
3
4
27. Визначте, який вид підрядного речення відповідає кожному фрагментові складного речення
Вид підрядного

речення

1 означальне
2 з’ясувальне
3 допустове
4 наслідкове

Фрагмент речення

А Хоч у житті ти мною згордувала, та…
Б Це була рожева хмара, що…
В Я не раз думав, що…
Г Рідну пісню треба захищати так, як…
Д Погода стояла тепла і сонячна, так що…

  А Б В Г Д
1
2
3
4
28. Установіть відповідність між словами та способами їх творення
Спосіб творення

1 складання основ
2 префіксально-суфіксальний
3 суфіксальний
4 безафіксний

Приклад

А прамова, відступ, підгрупа
Б заклик, переділ, вимір
В обніжок, настільний, неробство
Г працездатний, землемір, водогін
Д лісосмуга, криголам, міжпредметний

  А Б В Г Д
1
2
3
4

ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ

Завдання 29 – 36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його. Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36. Хто є ми самі? (1–4) Це питання не дає нам спокою. Воно врізається в нашу свідомість, воно переслідує нас удома, на вулиці, в установі… На кожному кроці бачимо чорним по білому писане: хто ми – народ чи чернь, нація чи маса?.. Організована, свідома одиниця чи юрба без’язиких і безликих постатей? І дати на це виразну відповідь ми вагаємося.
(5–10) Чому? Бо ми не переконані внутрішньо, що вповні і беззастережно заслуговуємо на назву народ. Бачимо явища, бачимо обличчя, чуємо мову, оцінюємо вчинки і з приголомшливим жалем стверджуємо, що величезна маса громадян не розуміє і не усвідомлює в собі двох дуже важливих і основних елементів: людську гідність і національну свідомість. Що таке людська гідність? Що таке національна свідомість, і для чого її можна практично вжити? Не всім це ясно.
(11–19) За певних обставин нам було б це абсолютно байдуже. Це явище не нове. Воно вже спрадавна існує на нашій планеті. Є людські громади, які живуть споконвіку своїм первісним життям. І нам, європейцям, це явище свідчить лише про те, що ні на одну хвилину ми не бажали б опинитися в стані тих людських істот. Наша душа готова для сприйняття лише тих суспільних форм, у яких може вільно діяти і розвиватися наша людська гідність. Почувати себе людиною, почувати себе свідомим у всіх своїх вчинках – ось основна заповідь людини-європейця. Зламати цю заповідь – значить зламати самих себе, це значить втратити основний стрижень буття, це значить перекреслити своє моральне обличчя.
(20–26) Що за національна свідомість? Багатьом ця справа видається туманною. Діди наші цілком вільно жили, бувши в національному тумані, то чому ж не можемо лишитись і ми такими? Поганий, фальшивий, розрахований на самознищення ідеал. Хто цього не розуміє, той насамперед засуджує себе на небуття. Національна свідомість – це перша передумова широкої свідомої і творчої діяльності взагалі. Без цієї передумови немислима ніяка велика творчість. Денаціоналізована людина не може бути сильною, не може мати міцного морального хребта, не може бути повним характером.
(27–35) І найбільшим нещастям українського народу було те, що ціла його історія – постійне намагання зробити з нас не те, чим призначила нас природа. Втручалися до нашої рідної мови. Втручалися до нашого побуту. Втручалися до нашого господарства. Всяка влада, яка тільки не була на нашій землі, нічим іншим не займалася, а лиш доводила лам, що ми – не ми, а щось інше. Це було постійне ламання нас, нищення нас. І тоді не деінде, а в наших містах, наших селах, наших школах, наших родинах нам залазили в саму душу, нищили там усе. що є для нас святого, не давали змоги боронитися. Останні роки панування більшовизму особливо яскраво довели нам, що значить таке втручання. Навіть ті чи інші літери казали нам вимовляти так, як хочуть вони.
(36–48) Наслідки з усього цього на сьогодні такі, що величезна частина нашого, особливо міського, населення з національного погляду не належить ні до чкого народу, не говорить ні одною мовою. Це не є народ. Це – безлика, без’язика юрба. Особливо це стосується нашої молоді. Соромно, боляче бачити таке явище на європейському суходолі, на берегах Дніпра, на вулицях Києва! Це боляче ранить наше людське самолюбство. Це принижує нас в очах свідомих іноземців. Це, нарешті, відбирає у нас безліч творчої активності й енергії. Тому – не все одно, хто як говорить, яким богам молиться, які книжки читає. Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одно, хто домінуючим я для нас: Шевченко чи Пушкін. Не все одно, як це часто доводиться чути, кого ми вчимо в школі. Ні! Це не все одно… А коли – все одно, то це значить, що все одно для вас, хто є ми самі! Це значить, що ми не народ, не якась спільна історична сила, а невиразна юрба, вічно принижена, без всяких ідеалів сіра маса.

За У.Самчуком
(602 слова)
29. Слово гідність у висловленні „Наша душа готова для сприйняття лише тих суспільних

форм, у яких може вільно діяти і розвиватися наша людська гідність” можна замінити словом
А ґречність
Б шляхетність
В гонор
Г самоповага
А
Б
В
Г
30. Виділений фразеологізм має у висловленні „На кожному кроці бачимо чорним по білому

писане: хто ми – народ чи чернь, нація чи маса?..” значення
А важко зрозуміти, усвідомити, з’ясувати що-небудь або розібратися в чомусь
Б загальновідома, загальнозрозуміла, елементарна річ
В цілком ясно, виразно, чітко, зрозуміло
Г явно, відкрито, відверто
А
Б
В
Г
31. Фігуру, уживану в текстах публіцистичного стилю мовлення, містять усі уривки з тексту,

ОКРІМ
А Почувати себе людиною, почувати себе свідомим у всіх своїх вчинках – ось

основна заповідь людини-європейця (рядки 19–20).

Б За певних обставин нам було б це абсолютно байдуже (рядок 13).
В Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одно, хто

домінуючим є для нас: Шевченко чи Пушкін. Не все одно, як це часто доводиться чути, кого ми вчимо в школі. Ні! Це не все одно… (рядки 50–52).

Г Втручалися до нашої рідної мови. Втручалися до нашого побуту. Втручалися до

нашого господарства (рядки 33–34).
А
Б
В
Г
 
32. Загальним стосовно інших є зміст висловлення
А Всяка влада, яка тільки не була на нашій землі, нічим іншим не займалася, а лиш

доводила нам, що ми – не ми, а щось інше.

Б І найбільшим нещастям українського народу було те, що ціла його історія –

постійне намагання зробити з нас не те, чим призначила нас природа.

В Це було постійне ламання нас, нищення нас.
Г Навіть ті чи інші літери казали нам вимовляти так, як хочуть вони.

А
Б
В
Г
 
33. Текст „Хто є ми самі?” за типом мовлення є
А описом
Б розповіддю
В роздумом
Г роздумом з елементами опису
А
Б
В
Г
34. Тезу, яку доводять інші висловлення, сформульовано в рядку
А Ми не переконані внутрішньо, що вповні і беззастережно заслуговуємо на назву

народ.

Б …Величезна маса громадян не розуміє і не усвідомлює в собі двох дуже важливих

і основних елементів: людську гідність і національну свідомість.

В …Величезна частина нашого, особливо міського, населення з національного

погляду не належить ні до якого народу, не говорить ні одною мовою.

Г На кожному кроці бачимо чорним по білому писане: хто ми – народ чи чернь,

нація чи маса?.. Організована, свідома одиниця чи юрба без’язиких і безликих постатей? І дати на це виразну відповідь ми вагаємося.
А
Б
В
Г
 
35. Тезою, що її спростовує решта висловлень, є висловлення
А Поганий, фальшивий, розрахований на самознищення ідеал. Хто цього не

розуміє, той насамперед засуджує себе на небуття.

Б Денаціоналізована людина не може бути сильною, не може мати міцного

морального хребта, не може бути повним характером.

В Національна свідомість – це перша передумова широкої свідомої і творчої

діяльності взагалі.

Г Діди наші цілком вільно жили, бувши в національному тумані, то чому ж не

можемо лишитись і ми такими?
А
Б
В
Г
 
36. Ознаки стилю мовлення, притаманні тексту „Хто є ми самі?”, описано в рядку
А використання суспільно-політичної лексики, емоційно забарвлених слів,

фразеологізмів, повторів, наявність питальних речень, у тому числі риторичних запитань, окличних речень, оцінних суджень

Б уживання термінів, перевага складних конструкцій над простими, повних речень

над неповними, точність, логічність викладу

В необмежене використання мовних засобів, широке вживання слів у переносному

значенні, емоційно забарвленої лексики, метафоричність, образність викладу

Г уживання канцелярської лексики, нейтральних мовних засобів, відсутність

емоційно забарвлених слів
А
Б
В
Г

Частина 2

Українська література

Завдання 37 – 56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

37. Виберіть правильне твердження: Весілля – це
А пісня про сімейне життя
Б пісня-хроніка
В літературна драма
Г народна драма
Д соціально-побутова пісня
А
Б
В
Г
Д
38. Речитативом виконуються
А думи
Б балади
В історичні пісні
Г казки
Д перекази
А
Б
В
Г
Д
39. Укажіть заклад, де навчався Г.Сковорода
А Харківський колегіум
Б Київський університет ім. Святого Володимира
В Переяславський колегіум
Г Києво-Могилянська академія
Д Києво-Печерська духовна семінарія
А
Б
В
Г
Д
40. Особливістю композиції „Наталки Полтавки” І.Котляревського є
А твір має декілька кульмінаційних моментів
Б п’єса, репліки героїв, ремарки написані виключно українською мовою
В включення різного виконання пісень
Г заплутана інтрига
Д великі авторські відступи
А
Б
В
Г
Д
41. У рядках із твору І.Котляревського „Енеїда”

Були бляховані в персонах
Іскусно, живо, без числа,
Котигорох, Іван-царевич,
Кухарчич, Сучич і Налетич,
Услужливий Кузьма-Дем’ян.
Кощій з прескверною
І дурень з ступою новою,
І славний лицар Марципан
подано опис
А гостей царя Латина
Б помічників Енея на полі брані
В мешканців Карфагена
Г Енеєвого щита
Д пекла
А
Б
В
Г
Д
42. Кого з героїв творів схарактеризовано рядками „…ночі не поспить, усюди старається,

б’ється, достає і вже зробить
А Катря („Максим Гримач” Марка Вовчка)
Б Маруся („Маруся” Г.Квітки-Основ’яненка)
В Настя („Маруся” Г.Квітки-Основ’яненка)
Г Мелашка („Кайдашева сім’я” І.Нечуя-Левицького)
Д Галя „Хіба ревуть воли, як ясла повні” Панаса Мирного)
А
Б
В
Г
Д
43. Назвіть героїню поеми „Гайдамаки” Т.Шевченка
А Мар’яна
Б Настя
В Оксана
Г Катерина
Д Ганна
А
Б
В
Г
Д
44. Укажіть, який художній прийом ужито в рядках

У мужички руки чорні,
В пані рученька тендітна;
Що ж, недарма люди кажуть,
Що в панів і кров блакитна!
А алюзія
Б антитеза
В синекдоха
Г оксиморон
Д евфемізм
А
Б
В
Г
Д
45. Справжнє ім’я Григорія Косинки
А Гео Шкурупій
Б Євген Плужник
В Микола Фітільов
Г Григорій Стрілець
Д Юрій Яновський
А
Б
В
Г
Д
46. Укажіть, що виражає Азазель у поемі „Мойсей” І.Франка
А невігластво
Б нікчемність
В злочинність
Г зраду
Д сумніви
А
Б
В
Г
Д
47. У повісті „Тіні забутих предків” М.Коцюбинського події розвиваються в такій послідовності

А зустріч родів біля церкви, випасання худоби Марічкою та Іваном, Іван на

полонині, смерть Марічки

Б зустріч ворожих родів, Іван одружується з Палагною, Іван на полонині, смерть

Івана

В кохання Івана та Марічки, ворогування родів, танець з Чугайстром, смерть

Марічки

Г Іван на полонині, зустріч ворожих родів, одруження з Палагною, смерть Марічки
Д кохання Івана та Марічки, одруження Івана з Палагною, смерть Марічки, танець

з Чугайстром
А
Б
В
Г
Д
 
48. О.Довженко писав: „Я завжди думав і думаю, що без гарячої любові до природи людина не

може бути митцем” про твір
А „Зачарована Десна”
Б „Земля”
В „Ягідка кохання”
Г „Україна в огні”
Д „Повість полум’яних літ”
А
Б
В
Г
Д
49. Вірш Л.Костенко „Дощ полив, і день такий полив’яний”

Дощ полив, і день такий полив’яний
Все блищить, і люди як нові.
Лиш дідок старенький кропив’яний,
Блискавки визбирує в траві.
написаний розміром
А ямбом
Б хореєм
В дактилем
Г анапестом
Д амфібрахієм
А
Б
В
Г
Д
50. Речення „Водилися леви, ну теж дуже рідко. Один лише раз по висипу… пройшов був лев,

та й то, кому не розказую, ніхто віри не йме” взяті з твору
А „Тигролови” І.Багряного
Б „Мисливські усмішки” Остапа Вишні
В „Лось” Є.Гуцала
Г „Зачарована Десна” О.Довженка
Д „Тіні забутих предків” М.Коцюбинського
А
Б
В
Г
Д
51.Більш за все на світі любив… сонце. Він прожив під сонцем коло ста літ, ніколи не

ховаючись у холодок” – герой
А дід Семен із „Зачарованої Десни” О.Довженка
Б Михайло Черевань із „Чорної ради” П.Куліша
В Омелько Кайдаш із „Кайдашевої сім’ї” І.Нечуя-Левицького
Г Лаврін Запорожець із „Україна в огні” О.Довженка
Д дід Чубенко із „Вершників” Ю.Яновського
А
Б
В
Г
Д
52. Записку від Григорія та Наталки Сіркам у творі „Тигролови” І.Багряного приніс собака
А Рушай
Б Сірко
В Заливай
Г Нерпа
Д Пірат
А
Б
В
Г
Д
53. Матір білоголового Сашка з твору О.Довженка „Зачарована Десна” звали
А Марусина
Б Марія
В Софія
Г Мотря
Д Одарка
А
Б
В
Г
Д
54. Л.Костенко у творі „Маруся Чурай”

Як він уміє красно говорить!
Які у нього займища і луки!
Вся Україна полум’ям горить,
він і на цьому теж нагріє руки
говорить про
А Гриця Бобренка
Б старого Вишняка
В Івана Іскру
Г Богдана Хмельницького
Д Мартина Пушкаря
А
Б
В
Г
Д
55. У фіналі п’єси „Мина Мазайло” М.Куліша Губа цитує вірш
А Ю.Яновського
Б В.Сосюри
В М.Рильського
Г Є.Маланюка
Д М.Зерова
А
Б
В
Г
Д
56. „Сонцепоклонником” критики назвали
А М.Коцюбинського
Б О.Довженка
В П.Тичину
Г Б.Олійника
Д І.Драча
А
Б
В
Г
Д

Завдання 57 – 60 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

57. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями
Поняття 1 міф, переказ, прислів’я, загадки
2 художні засоби, сюжет, строфа
3 кіно, архітектура, театр, література
4 анапест, амфібрахій, пірихій,

гекзаметр
Визначення А звукова організація твору
Б жанри народної творчості
В рима поезій
Г елементи твору
Д види мистецтва
  А Б В Г Д
1
2
3
4
58. Установіть відповідність між цитатою та героєм з творів Т.Шевченка
Цитата

1 „Я дітей зарізав!…

Горе мені, горе!
Де я прихилюся…”

2 „…страшно глянуть – по три,

по чотири так і кладе”

3 „…і повели… на Голгофу у кайданах.

І не стрепенувся… перед огнем”

4 „Я той, хто й самому гетьману

не дасть себе на посміх”
Герой твору

А Ян Гус
Б Хома Кичатий
В Ярема Галайда
Г Назар Стодоля
Д Іван Гонта

  А Б В Г Д
1
2
3
4
59. Установіть відповідність між назвою твору і жанром
Назва твору 1 „Тигролови”, І.Багряний
2 „Чорна рада”, П.Куліш
3 „Маруся”, Г.Квітка-Основ’яненко
4 „Максим Гримач”, Марко Вовчок
Жанр А сентиментальна повість
Б оповідання
В соціально-побутова повість
Г пригодницький роман
Д історичний роман
  А Б В Г Д
1
2
3
4
60. Установіть відповідність між твором та розміром віршування
Твір

1 Я сказав тобі лиш слово –

В коло ж шум ясний піднявся;
В небі сонце задзвеніло,
Гай далекий засміявся.

2 Народе мій! В твої журбі

Невже нема чого робити?..
Невже судилося тобі
Рабів і зрадників плодити.
Віршований розмір

А чотиристопний анапест
Б п’ятистопний хорей
В чотиристопний хорей
Г п’ятистопний ямб
Д чотиристопний ямб

  А Б В Г Д
1
2
3
4

3 Я візьму той рушник, простелю, наче долю,

В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:
І дитинство, й розлука, і вірна любов.

4 Два кольори мої, два кольори,

Оба на полотні, в житті моїм оба,
Два кольори мої, два кольори,
Червоне – то любов, а чорне – то журба.

Частина 3

Власне висловлювання

Підтримайте або спростуйте думку:
Прийде час – всі дороги на світі повернуть у край наш крилатий” (М.Стельмах).

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланням на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
Чернетка