3.2 ОМОНІМИ

Омоніми – слова, які мають різні лексичні значення, але однакове (чи подібне) звучання або написання.

Виокремлюють омоніми повні (абсолютні) (звуковий склад яких збігається в усіх граматичних формах у межах однієї частини мови) та неповні (часткові) (збігаються звучанням не в усіх граматичних формах).

Неповні омоніми
Правила Приклади
Омофони – звучать однаково, але по-різному

пишуться й мають різне значення
Роман – роман
 (ім’я)      (твір)
Омоформи – різні частини мови у

певній формі співпадають
мила дівчина – мила вікна
(прикм.)            (дієсл.)
Омографи – однаково пишуться, але по-різному

звучать, різне значення
зáмок – замóк,
брáти – брати́


Тест