5.3 ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

Прикметник – повнозначна (самостійна) частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

Прикметники називають ознаку
кольору синій, жовтий
розміру високий, малий
віку юний, літній
смаку гіркий, кислий
зовнішніх прикмет сивий, смаглявий
за відношенням до простору далекий, близький
якості твердий, м’який
матеріалу золотий, срібний
приналежності батьків, тещин
запаху п’янкий, ароматний
внутрішніх властивостей добрий, щасливий
за відношенням до місця київський, вуличний
за відношенням до часу вечірній, денний

Прикметник змінюється за родами, числами, й відмінками, і ці його форми залежать від іменника, з яким прикметник узгоджується: яскрава квітка – яскравої квітки, яскраві квітки, яскравий малюнок.

У реченні прикметник виступає узгодженим означенням, іноді – іменною частиною складеного присудка. Субстантивований прикметник (який перейшов в іменник) виконує ті самі синтаксичні функції, що й іменник: Операційна була підготовлена до прийому пацієнта.
Щасливий той, хто має мрію у житті. Яка важка у вічності хода!
(Л.Костенко).

Прикметники
якісні

(ознаки предмета, що виявляються в більшій
або меншій мірі)
мила дівчина – наймиліша дівчина
відносні

(виражають ознаку предмета за його
відношенням до інших предметів, дій, обставин)
сільська вулиця, сьогоднішній день
присвійні

(вказують на належність предмета кому-небудь;
відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї?)
батькове кашне, дівоча коса

Запам’ятай!
Прикметники в переносному значенні можуть переходити у розряд якісних,
присвійні – у розряд відносних і якісних, якісні – у відносні:

1. Якіснівідносні – якщо втрачають свої характерні властивості й починають позначати
постійну властивість предмета: легка атлетика, сліпий музикант.
2. Відносніякісні – якщо втрачають ознаку, що виражається опосередковано, і набувають
ознаку, яку можна сприймати безпосередньо: золотий перстень – золоті
(умілі) руки, вишневий сік – вишнева (колір) сукня.
3. Присвійнівідносні – якщо прикметник виражає не належність предмета істотам, а
позначає загальну родову віднесеність: зміїна шкіра – зміїний характер,
батьківське збіжжя – батьківські збори.

4. Присвійніякісні – якщо прикметники вживаються у фразеологізмах: вовча нора – вовчий
апетит, левова грива – левова частина.

Ступені порівняння
вищий
Проста форма
(основа прикметника + суфікси , -іш)
добрий – добріший
Складена форма
(слова більш, менш + прикметник)
більш добрий – менш добріший
найвищий
Проста форма
(префікс най– + прикметник + суфікси –ш, –іш)
добрий – найдобріший
Складена форма
(слова найбільш, найменш + прикметник або за допомогою
слів від усіх, за всіх, над усе + прикметник простої форми
вищого ступеня)
найбільш добрий – добріший за всіх

Запам’ятай!
1. Під час творення ступенів порівняння випадають суфікси -к-, -ок-, -ек-: тонкий – тонший,
далекий – дальший.

2. За творення ступенів порівняння випадають суфікси -с- + -ш- = -щ-: високий – вищий.
За творення ступенів порівняння випадають суфікси -з-, -ж-, -г- + -ш- = -жч-: вузький – вужчий,
дорогий – дорожчий, дужий – дужчий.

3. Значення найвищого ступеня можна посилити префіксами як-, що-: якнайдобріший,
щоякнайдобріший.

4. Від деяких прикметників не творяться ступені порівняння:

прикметники з префіксами пре-, за-, над-, пра-, архі-, ультра- пречудовий, ультрафіолетовий
прикметники з суфіксами -уват-(-юват-), -ав-(-яв-), -еньк-,

-есеньк-, -ісіньк-, -езн-, -енн-
чорнявий, малесенький
прикметники, утворені складанням і повторенням основ жовтогарячий, білий-білий
назви кольорів, що перейшли з розряду відносних прикметників буряковий, фіалковий
назви, що означають абсолютний поріг ознаки
(не підлягає кількісному виміру)
німий, мертвий
назви мастей тварин буланий, гнідий
Творення присвійних прикметників
від назв людей 1-ої відміни
+ суфікс -ин-, причому [г], [к], [х] → [ж], [ч], [ш] сестра – сестрин, Солоха – Солошин
+ суфікс -їн-, якщо основа слова закінчується на й Євдокія – Євдокіїн
від назв людей 2-ої відміни
+ суфікси -ів-, -їв--ов- або -ев- (-єв-) Андрій – Андріїв, Андріївого,
лікар – лікарів, лікаревого
від назв тварин
+ суфікси -ин-, -їн- або -ач- (-яч-) змія – зміїний, качка – качачий

Запам’ятай!

1. Таня – Танин   дочка – доччин
  Тетяна – Тетянин   донька – доньчин
  Тетянка – Тетянчин   донечка – донеччин
  Танька – Таньчин   доня – донин
  Тетяночка – Тетяноччин  

2. Іноді присвійні прикметники утворюються шляхом зміни кінцевого приголосного твірної
основи: вовчий, овечий, лелечий, ведмежий.

Запам’ятай!
Шпак – шпаків, зозуля – зозулин, орел – орлиний.

Відмінювання прикметників
тверда група
з основою на твердий приголосний добрий, мамин
м’яка група
з основою на м’який -н- осінній, літній
з основою на довговіїй, безкраїй
прикметники на -шній, -жній,
утворені від прислівників
учорашній, дорожній

Запам’ятай!
Паронімічні прикметники можуть бути і м’якої, і твердої групи:
дружний (колектив) – дружній (погляд, допомога).

Тверда група
  однина множина
чоловічий рід жіночий рід середній рід  
Н. добрий добра добре добрі
Р. доброго доброї доброго добрих
Д. доброму добрій доброму добрим
Зн. як Н. або Р. добру добре як Н. або Р.
Ор. добрим доброю добрим добрими
М. …доброму,
(…добрім)
…добрій …доброму,
(…добрім)
…добрих
М’яка група
  однина множина
чоловічий рід жіночий рід середній рід  
Н. дружній дружня дружнє дружні
Р. дружнього дружньої дружнього дружніх
Д. дружньому дружній дружньому дружнім
Зн. як Н. або Р. дружню дружнє як Н. або Р.
Ор. дружнім дружньою дружним дружніми
М. …дружньому,
(…дружнім)
…дружній …дружньому,
(…дружнім)
…дружніх

Окремий тип відмінювання мають прикметники із складовою частиною –лиций: блідолиций, повнолиций, круглолиций.

  однина множина
чоловічий рід жіночий рід середній рід  
Н. білолиций білолиця білолице білолиці
Р. білолицього білолицьої білолицього білолицих
Д. білолицьому білолицій білолицьому білолицим
Зн. як Н. або Р. білолицю білолице як Н. або Р.
Ор. білолицим білолицьою білолицим білолицими
М. …білолицьому,
(…білолицім)
…білолицій …білолицьому,
(…білолицім)
…білолицих
Прикметники
повна
(більшість прикметників)
повний, ясний
коротка (незмінна форма)
(прикметники чоловічого роду з нульовим закінченням)
повен, ясен
Повні прикметники бувають
стягнені
(звичайні прикметники,
якими користуємося щодня)
синя, гарна
(закінчення: , , , , , , )
нестягнені
(називний, знахідний відмінки,
клична форма однини, множини
жіночого та середнього родів)
синяя, гарнії
(закінчення: -ая, -яя, -ую, -юю, -еє, -єє, -її)

Запам’ятай!
Субстантивація (від латинського substantivum – іменник) – це перехід прикметників в іменники. Вона відбувається тоді, коли прикметники втрачають власні ознаки й виконують функції іменників, тобто в реченні виступають у ролі підмета чи додатка: Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє (О.Довженко).

Правопис прикметникових суфіксів
-ев(ий)
якщо перед цим суфіксом є м’який або шиплячий приголосний
і наголос в прикметнику падає переважно на основу слова
грушéвий,
си́тцевий
-єв(ий)
якщо перед суфіксом виступають м’які н, т або й
життє́вий, значеннє́вий
-ов(ий)
якщо перед суфіксом твердий приголосний
незалежно від наголосу в прикметнику
квáрцовий,
палацóвий
-ов(ий)
якщо перед суфіксом шиплячий (ж, ч, ш, щ),
м’який приголосний або й,
причому наголос в прикметнику падає на закінчення
грошови́й,
дощови́й,
життьови́й

Запам’ятай!
Деякі прикметники мають подвійні суфікси:
життьовий – життєвий,
крайовий – краєвий,
дійовий – дієвий.


Тест