1.1 ЕЛЕМЕНТИ ТРАДИЦІЙНОГО СЮЖЕТУ

Це може бути вступ, зачин, заплачка, інтродукція, пролог, передмова.

Зав’язка – подія або ряд подій, що служать причиною конфлікту; момент у творі, після якого стає
цікаво, що ж буде далі?

Розвиток дії – події від зав’язки до кульмінації.

Кульмінація – точка найвищої напруги твору.

Розв’язка – завершення розвитку подій. Це може бути післямова, славословіє, висновок.

Композиція = архітектоніка твору – побудова літературного твору, співвідношення всіх його
компонентів, що створює цілісну картину і сприяє виявленню головної ідеї.

Запам’ятай!
У творі може бути ліричний відступ (автор висловлює власне ставлення до героїв, роздуми з приводу описаних подій).

Описи можуть бути сюжетними і позасюжетними елементами. Це пейзажі, ландшафти, інтер’єри, портрети тощо.

Іноді у творі окремо може бути:
1. Пролог – вступна частина в структурі твору, у якій автор знайомить читача з подіями,
покладеними в основу сюжету, чи зі своїми роздумами щодо них.
2. Епілог – один з елементів сюжету, заключна частина твору, де розповідається про події, що
відбувалися після розв’язки. Як правило, автор подає її під відповідною назвою.

Фабула – термін, який не має однозначного тлумачення і часто вживається як синонім слова сюжет. Іноді вважається, що фабула – це послідовність подій в їх причиново-часовій послідовності, а сюжет – це виклад подій у творі.


Тест