6.7.3 БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НИХ

Складним безсполучниковим називається речення, у якому окремі прості речення з’єднуються в одне ціле не сполучниками чи сполучними словами, а лише інтонацією.

Запам’ятай!
1. Безсполучникові речення не однакові за смисловими зв’язками між частинами-реченнями.
У складних безсполучникових реченнях можуть об’єднуватись однорідні частини, які не
підпорядковані за змістом одна одній, і неоднорідні, у яких одна частина пояснює другу.
Хай живуть літаки, хай симфонія музики лине, хай у далеч космічну ракети несуть ніжну
пісню і мрію людини
(Л.Дмитренко).
Зривалися коні з припону, – під ними горіла земля (М.Сингаївський).
2. Безсполучникові складні речення з однорідними частинами співвідносні зі сполучниковими
складносурядними реченнями, тому між їх частинами існують ті самі семантико-синтаксичні
відношення, що й між частинами складносурядних речень.
Безсполучникові складні речення з неоднорідними частинами співвідносяться зі
сполучниковими складнопідрядними реченнями.

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

Кома ставиться для відокремлення однорідних частин, що входять до складу безсполучникового складного речення: Минають дні, минає літо, настала осінь (Т.Шевченко).

Крапка з комою ставиться тоді, коли речення поширені або вже мають розділові знаки:
У гаю, гаю вітру немає; місяць високо, зіроньки сяють (Т.Шевченко).

Tире
друге речення розкриває зміст першого в цілому
чи одного з його членів (вказується на час або
на умову, про що говориться в другому) (і тоді)
Защебетав соловейко – пішла
луна гаєм
(Т.Шевченко).
друге речення містить висновок або наслідок
того, про що йдеться в першому (і тоді)
Повіяв вітер по долині – пішла
дібровою луна
(Т.Шевченко).
зміст речень протиставляється чи зіставляється (а) Дощ пройшов – подекуди ще
стояли калюжі
(Панас Мирний).
коли зображено швидку зміну подій (а) Оглянувся – в порту вже
кипить бій
(О.Гончар).
коли зміст першого речення порівнюється
із змістом другого (як)
Подивилась ясно – заспівали
скрипки
(П.Тичина).
Двокрапка
ставиться, коли друге речення вказує на
причину того, про що йдеться в першому
А вас просив би я зразки ліпити: ви чоловік
тямущий і бувалий
(Леся Українка).
друге речення пояснює перше в цілому
чи один з його компонентів (чому саме,
то саме, що саме – тому що, бо, те саме)
Знай: по бурі тяжкій перемога засяє
дзвінка і погідна
(М.Рильський).


Тест