2.9.1 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ

Складні слова утворюються за допомогою сполучних звуків
Правила Приклади
-о-:
перша частина складного слова – прикметник чорногуз, білоперий, середземноморський,
золотокудрий, внутрішньовідомчий
після твердого приголосного (зокрема й після
шиплячого), якщо перша частина складного
слова – іменник, займенник, дієслово
вертоліт, дощомір, самовчитель,
золотошукач, залізодобувач, книгообмін
(але очевидний, овочесховище, кожум’яка)
-е-:
після кінцевого м’якого неподовженого
приголосного (особливо після л, ц)
у словах, перша частина яких іменник
землетрус, волевиявлення, працездатний
(але конов’язь, коногон, костогриз,
костоправ, свинопас, свиноматка)
-є-:
перша частина складного слова є іменник,
основа якого закінчується на м’який
подовжений приголосний чи й
життєрадісний, боєзапас, краєзнавство,
сміттєзбірник
Складні слова утворюються без сполучного звука
Правила Приклади
перша основа закінчується на голосний звук перекотиполе, всюдихід,
кількаскладовий
перша основа – числівник одно-, дво-, три-, чотири-
чи із закінченням в родовому відмінку
трикутник, дводольні,
чотиригранник, семилітній
перша частина закінчується на приголосний напівфабрикат, Новгород,
генерал-майор
у словах із числівниками двох-, трьох-, чотирьох-,
якщо друга частина починається на а, о
двохосновний, трьохаршинний,
чотирьохопорний
Складні слова пишуться разом
Правила Приклади
складноскорочені слова і похідні від них Мінпромполітики, райвно,
профспілка, агропромбіржа
з першою частиною авіа-, авто-, агро-, біо-,
вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-,
екстра-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-,
космо-, лже-, макро-, мега-, мезо-, мета-,
метео-, мікро-, мілі-, моно-, мото-, псевдо-,
радіо-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-,
турбо-, фоно-, фото- та ін.
авіашоу, водоканал,
велоатракціон, лжепророк,
метеозведення, мезорельєф,
супердержава
перша частина складних слів є кількісним
числівником, що пишеться словом, а не
цифрою
тринадцятивідсотковий,
двозначний,
п’ятибальний
Складні слова пишуться через дефіс
Правила Приклади
повторення того самого слова з метою
підсилення його основного значення
тихо-тихо, білий-білий,
читав-читав, ча-ча-ча (танець)
поєднання синонімічних, антонімічних,
близьких за значенням (що передають
єдине поняття), спільнокореневих слів
зроду-віку, більш-менш,
батько-мати, з діда-прадіда
Запам’ятай!

Іменники, один з яких у формі називного
відмінка, а інший – орудного, пишуться окремо
сама самотою, чин чином,
честь честю, одним одна, рік роком
поєднання слів, що означають приблизність не сьогодні-завтра,
година-дві, шість-сім
Запам’ятай!

Між цифрами, що позначають приблизність
або числові межі, ставиться тире
учні 9 – 11 класів,
ІІІ – ІV рівня акредитації,
І – ІІІ ступенів
вигуки та звуконаслідувальні слова ого-го, тік-так, ха-ха
звуки, що вимовляються протяжно у словах „Ді-і-ду, іще тро-о-шечки,” – ніяк не
можу розплющити обважнілі повіки,
а в цей час навколо мене тріскається
і, наче крига, розповзається мій
добрий сон… (М.Стельмах)
літерні абревіатури, найменування з належними
до них цифрами, терміни, до складу яких
входить літера алфавіту
ВАЗ-2101, Іл-86,
6-Б клас, С-подібний
літерні скорочення складних слів, які пишуться
разом чи через дефіс
с.-д. (соціал-демократ),
ст.-сл. (старослов’янський)


Тест