4.2 СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ

Словотворення – процес творення похідних слів з новим лексичним значенням за допомогою словотворчих засобів: вода, водний, водяний.

Формотворення – творення граматичних форм слова: високий – вищий – найвищий; вітати – привітати.

Словозміна – творення форм слів за допомогою флексій (закінчення): осінь – осені – осінню.

Нові слова в мові виникають на основі прямих, номінативних значень твірного. Отже, твірне (вихідне) – це слово, від якого утворено нове (похідне) слово: хата → хатній. Похідне слово – вторинне утворення, воно завжди є мотивованим: золотар ← золото. Твірні й похідні слова поєднує конкретне лексичне значення, характерне твірним. Значення твірного слова, що є базовим для похідного, підлягає переосмисленню, метафоризації. Похідні слова виникають і розвиваються не тільки на основі прямих значень, вони засвоюють і переносні. Частина похідних слів може співвідноситися з твірним словом у прямих і переносних значеннях, інша частина – або в переносному, або в прямому значенні.

Спільна частина похідного і твірного слова називається твірною основою: сріблярсріблярський, а частина похідного слова, якою воно відрізняється від основи твірного називається словотворчим засобом (формантом): срібляр → сріблярський. До словотворчих формантів належать префікси, суфікси, закінчення, усічення чи складання основ, наголос тощо.

Твірне і похідне слова становлять словотвірну пару: мідь → мідник.

Ряд спільнокореневих слів (на горизонтальному зрізі), пов’язаних відношеннями послідовної похідності, називається словотвірним ланцюжком. Кожний попередній елемент є твірним для наступного: мідь → мідний → міднити → міднення.

Словотвірна парадигма – це набір похідних (на вертикальному зрізі), які мотивуються тією самою твірною основою, на одному ступені словотворення, наприклад: бронзувати → бронзувальник, бронзування

Сукупність словотвірних ланцюжків та словотвірних парадигм становить словотвірне гніздо.

В українській мові слова творяться морфологічними і неморфологічними способами.

Морфологічні способи творення слів
Префіксальний

творення похідних слів за допомогою префікса
писати – списати;
зелень – прозелень
Суфіксальний

творення похідних слів додаванням суфікса
вірний – вірність;
вік – вічний;
крига – крижина
Суфіксально-префіксальний

творення похідних додаванням до твірної основи
префікса і суфікса
дорога – подорожник;
берег – прибережний
Постфіксальний

творення нового слова тієї самої частини мови
з новим лексичним значенням за допомогою
постфікса, який приєднується до твірного слова
хтось, який-небудь, що-будь,
якось-то, бачитися
Безафіксний

творення нового слова без участі суфікса і префікса
великий – велич;
відбирати – відбір;
вигукувати – вигук
Осново- і словоскладання, абревіація

різні типи складання основ, унаслідок чого постають
складні і складноскорочені слова
всюдихід, книгодрукування;
місто-герой, салон-перукарня;
спортзала, юннат,
ВНЗ (вищий навчальний заклад)
Флективний

творення похідних за допомогою флексії (закінчення)
Мирослав – Мирослава;
золото – золотий;
сто – сотий
Неморфологічні способи творення слів
Морфолого-синтаксичний

слово набуває нового лексичного
значення внаслідок переходу з однієї
частини мови до іншої
учений (який?) хлопець – молодий учений (хто?);
черговий (який?) учень – черговий (хто?) станції
Лексико-синтаксичний

поступове зрощення синтаксичного
словосполучення в одне слово
сімдесят, сьогодні, добраніч, вічнозелений,
швидкоплинний, високоповажний, Товчигречка,
Білгород, Вернидуб, люби-мене
Лексико-семантичний

переосмислення лексичного
значення вживаних у мові слів
вечірній Київ – „Вечірній Київ” (газета);
біла церква – Біла Церква (місто);
столичний район – маргарин „Столичний”;
гетьман України – квартет „Гетьман”

Словотвірна структура слова – це подільність слова на складові – твірну і формантну частини; сукупність словотворчих елементів, які виражають форму і значення похідного слова: при-летіти, сніг-овий, один-иця.

Сполучні о, е (є) у складних словах (інтерфікс)
Літера о пишеться, якщо перша частина слова
утворена від прикметника або закінчується на
твердий приголосний (у тому числі шиплячий)
ясноокий, середньовіччя, пішохід,
вужоподібний (але овочесховище)
Літера е пишеться, якщо перша частина слова
утворена від іменника з м’якою основою
зорепад, буревій, сталевар
Літера є пишеться, якщо перша частина слова
закінчується на [й] або подовжений приголосний
змієподібний, життєлюбний


Тест