5.4 ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

Числівником називається частина мови, яка означає кількість предметів або їх порядок під час підрахунку й відповідає на питання скільки? котрий?

За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на: кількісні та порядкові.

Клькісні означають кількість предметів і відповідають на питання скільки?

Кількісні числівники
власне кількісні два, п’ять, тридцять сім
збірні троє, десятеро
дробові чотири восьмі
неозначено-кількісні кільканадцять, багато

Порядкові означають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий? котра? котре?: перший, десятий.

Запам’ятай!
1. Кількісні числівники змінюються за відмінками, але не мають граматичних ознак роду і числа.
Виняток становлять числівники один (одна, одне, одні).
2. Порядкові числівники, подібно до прикметників, змінюються за родами, числами і відмінками.
3. Числівники можуть бути різними членами речення.

За будовою числівники
прості
(мають один корінь)
три, третій, мало
складні
(мають два корені)
високий, малий
складені
(два і більше простих чи складних числівників)
тридцять другий, двісті сорок шість

Відмінювання числівників 1. Один одна, одне(о), одні змінюються як займенник той (та, те, ті):

  однина множина
чоловічий рід жіночий рід середній рід  
Н. один одна одне(о) одні
Р. одногó однóї
(одніє́ї)
одного одних
Д. одномý однíй одному одним
Зн. як Н. або Р. одну як Н. або Р. як Н. або Р.
Ор. одни́м однóю
(одніє́ю)
одним одними
М. …одномý,
(…однíм)
…одній …одному
(…однім)
…одних

2. Два, три, чотири змінюються як чотири, причому два у називному і знахідному відмінках змінюються за родами.

Н. два дві чотири
Р. двох двох чотирьох
Д. двом двом чотирьом
Зн. як Н. або Р. як Н. або Р. як Н. або Р.
Ор. двома двома чотирма
М. …двох …двох …чотирьох

3. Відмінювання числівників від п’яти до десяти та числівників на -дцять, -десят відбувається за зразком п’ятдесят, причому всі вони мають дві форми.

Н. шість одинадцять п’ятдесят
Р. шести
(шістьох)
одинадцяти
(одинадцятьох)
п’ятдесяти
(п’ятдесятьох)
Д. шести
(шістьом)
одинадцяти
(одинадцятьом)
п’ятдесяти
(п’ятдесятьом)
Зн. шість
(шістьох)
одинадцять
(одинадцятьох)
п’ятдесят
(п’ятдесятьох)
Ор. шістьма
(шістьома)
одинадцятьма
(одинадцятьома)
п’ятдесятьма
(п’ятдесятьома)
М. …шести
(…шістьох)
…одинадцяти
(…одинадцятьох)
…п’ятдесяти
(…п’ятдесятьох)
Н. сім вісім
Р. семи (сімох) восьми (вісьмох)
Д. семи (сімом) восьми (вісьмом)
Зн. сім (сімох) вісім (вісьмох)
Ор. сьома (сімома) вісьма (вісьмома)
М. …семи (…сімох) …восьми (…вісьмох)

Запам’ятай!
За відмінювання числівників на -десят змінюється лише кінцева частина.

4. Числівники сорок, дев’яносто, сто у всіх відмінах, крім називного та знахідного мають закінчення : Ор. ста мовами.
5. Числівники двісті–чотириста та числівники на -сот відмінюються як п’ятсот, причому змінюються обидві частини.

Н. двісті п’ятсот
Р. двохсот п’ятисот
Д. двомстам п’ятистам
Зн. двісті (двохсот) п’ятсот (п’ятисот)
Ор. двомастами п’ятьмастами
(п’ятьомастами)
М. …двохстах …п’ятистах

6. Числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль відмінюються як іменники відповідних відмін.
7. Збірні числівники в непрямих відмінках відмінюються як відповідні кількісні.

Н. п’ятеро
Р. п’яти (п’ятьох)
Д. п’яти (п’ятьом)
Зн. п’ятеро (п’ятьох)
Ор. п’ятьма (п’ятьома)
М. …п’яти (…п’ятьох)

8. Дробові числівники відмінюються так: знаменник відмінюється як кількісний числівник, а чисельник – як порядковий.

Н. чотири п’яті
Р. чотирьох п’ятих
Д. чотирьом п’ятим
Зн. чотири п’яті
Ор. чотирма п’ятима
М. …чотирьох п’ятих

9. Числівники півтора, півтори, півтораста не відмінюються.
10. У складених кількісних числівників відмінюються всі складові частини.

Н. одна тисяча двісті сорок шість
Р. одної (однієї) тисячі двохсот сорока шести (шістьох)
Д. одній тисячі двомстам сорока шести (шістьом)
Зн. одну тисячу двісті сорок шість (шістьох)
Ор. одною (однією) тисячею двомастами сорока шістьма (шістьома)
М. …одній тисячі двохстах сорока шести (шістьох)

11. У складених порядкових числівників відмінюються лише останній компонент.

Н. одна тисяча двісті сорок шостий
Р. одна тисяча двісті сорок шостого
Д. одна тисяча двісті сорок шостому
Зн. одна тисяча двісті сорок шостого
Ор. одна тисяча двісті сорок шостим
М. …одна тисяча двісті сорок шостому

12. Порядкові числівники відмінюються як відповідні прикметники:

  однина множина
чоловічий рід жіночий рід середній рід  
Н. перший перша перше перші
Р. першого першої першого перших
Д. першому першій першому першим
Зн. перший першу перше перші
(перших)
Ор. першим першою першим першими
М. …першому
(…першій)
…першій …першому
(…першій)
…перших
  однина множина
чоловічий рід жіночий рід середній рід  
Н. третій третя третє треті
Р. третього третьої третього третіх
Д. третьому третій третьому третім
Зн. третій
(третього)
третю третє треті
(третіх)
Ор. третім третьою третім третіми
М. …третьому
(…третім)
…третій …третьому
(…третім)
…третіх

13 Неозначено-кількісні числівники багато, небагато, кілька, декілька відмінюються як числівники п’ять, шість, але паралельних форм не мають.
14. Числівники половина, третина, чверть відмінюються як іменники.
Запам’ятай!
Складні порядкові числівники, що закінчуються на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться одним словом: двохсотий, трьохтисячний, п’ятимільярдний.Узгодження числівників з іменниками
1. Числівники один, одна, одне(о), одні узгоджуються з іменниками в числі й відмінку, а в однині – і в роді: один вік, одне століття, одна весна.
2. Один сполучається з іменниками, що вживаються тільки в множині: одні штани, одні окуляри.
3. Числівники два, три, чотири вимагають форми називного відмінка множини з наголосом родового відмінка однини: два брати, дві сестри.
Запам’ятай!
Якщо до складу словосполучень з числівниками від двох до чотирьох входить означення, то воно може бути і в родовому, і в називному відмінках множини: три (високі, високих) берези.

4. Іменники, що означають парні предмети, у сполученні з числівниками три і чотири мають форму родового відмінка множини: два плеча, чотири ока.
5. Числівники від двох до чотирьох не сполучаються з іменниками, що мають тільки форму множини, та з іменниками IV відміни. У цьому разі використовують лічильні звороти зі словами душ, голів, штук, примірників тощо: двоє лошат, троє орлят.
6. Числівники від п’яти до десяти і подібні вимагають форму родового відмінка множини: п’ять бібліотек, десять будинків.
7. Числівники тисяча, мільйон, мільярд вимагають родового відмінка множини: тисяча доріг, мільйон мешканців.
8. Збірні числівники вимагають родового відмінка множини: десятеро ягнят, обидва лікарі.
Запам’ятай!
Збірні числівники вживаються з іменниками, які:
– є назвами істот чоловічого роду: п’ятеро лікарів, четверо вовків;
– належать до IV відміни: троє поросят, семеро козенят;
– є назвами неістот середнього роду: троє імен;
– є множинними іменниками: троє дверей, четверо воріт.

9. Дробові числівники вимагають родового відмінка однини: три четвéрті гектара.
10. Якщо до складу мішаних чисел увійшли слова половина, чверть, то форма іменника визначається числівником, що означає цілі числа: два з половиною метри, п’ять з чвертю годин.
11. Числівники півтора, півтори керують іменниками в родовому відмінку однини, а числівник півтораста – у родовому відмінку множини: півтораста книжок, півтора кілограма, півтори доби.

Н. півтора аркуша півтораста кілометрів
Р. півтора аркуша півтораста кілометрів
Д. півтора аркушам півтораста кілометрам
Зн. півтора аркуша півтораста кілометрів
Ор. півтора аркушами півтораста кілометрами
М. …півтора аркушах …півтораста кілометрах

12. У сполученнях, що позначають дати, Восьме березня, Перше вересня та інші, відмінюється тільки перша частина: до Восьмого березня, присвячено Першому вересня. Якщо дата поєднана зі словами свято, день, числівник і назва місяця вживаються в родовому відмінку: привітати зі святом Восьмого березня.

Кількісні й порядкові числівники часу
(Котра година?)
точний час Я прийду о п’ятій годині;
п’ята година.
неточний час Я прийду на п’яту годину.
до половини чверть на третю,
чверть по другій
половина пів на п’яту,
пів до п’ятої
після половини за чверть сьома,
чверть до сьомої

Запам’ятай!
Для позначення конкретної години використовується порядкові числівники: дванадцята година, о п’ятій годині.
На позначення половини використовується прийменник на: пів на шосту, о пів на третю.


Тест