6.4.2 ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

До другорядних членів речення належать означення, додаток та обставина.

Означення Означення виражає ознаку предмета й відповідає на питання який? чий? котрий? Воно буває узгоджене і неузгоджене.

Узгоджене означення узгоджується з означуваним словом у роді, числі й відмінку:
Кругом села піднімаються спадисті гори на три боки (І.Нечуй-Левицький).

Неузгоджене означення поєднується з означуваним словом зв’язком керування або прилягання. Воно виражається:

– прислівником кава по-турецьки
– іменниками у формах
непрямих відмінків
Гойдається вічна колиска маятником життя (Б.Олійник).
– прикладкою Жук-рогач (який?) виповз з-під листочка.
– сполученням слів З плеса визирнуло до нього невелике кругле обличчя (яке?)
з підстриженими сивими вусами, червоним носом та
добрими сірими очима
(М.Коцюбинський).
– неозначеною формою дієслова Благослови уміння не упасти (І.Жиленко).

Додаток Додаток означає об’єкт дії чи стану і відповідає на питання непрямих відмінків.

Додаток
прямий
(залежить від перехідного дієслова і вживається
у формі знахідного відмінка без прийменника,
іноді у формі родового відмінка)
Я відчула шалений вітер.
непрямий
(виражений усіма іншими формами)
Він обріс бородою, став страшний і
наче трохи чужий (М.Коцюбинський).

Обставина Обставина вказує на місце, час, мету, спосіб дії, причину, умову дії; може виражатися прислівниками, дієприслівниками, інфінітивом, прийменником з відмінковими формами іменника чи займенника.

Обставина
причини
(вказує на причину дії)
чому? через що? з якої причини?
З голоду та холоду і півень не співає.
часу
(вказує на час дії, її тривалість)
коли? доки? з якого часу? як довго?
Вдень піднялася піщуга й засипала грядки.
з допустовим значенням
(вказує на умову, всупереч якій відбувається дія)
незважаючи на що? наперекір чому?
Трохи вірить серце в забобони, логікам
усім наперекір (М.Рильський).
місця
(вказує на місце дії, напрям руху)
де? куди? звідки?
Ми ходили далеко в поля.
мети
(виражає мету дії)
з якою метою? для чого?
Ми приходим у світ для любові (Г.Чубач).
умови
(вказує на умову, за якої відбувається дія)
за якої умови?
Не було б перемоги без віри у безсмертя
людського добра (Т.Масенко).
способу дії
(означає якість дії або вказує
на спосіб здійснення дії)
як? яким способом?
Він знехотя позіхнув і глянув на мене.


Тест