ВАРІАНТ №4

Тренувальні тести з української літератури

В А Р І А Н Т №4

1. Рядки

„Купайло, Купайло,
Де ти зимувало?”
„Зимувало в лісі,
Ночувало в стрісі…”
узяті з
А родинно-побутової пісні
Б календарно-обрядової пісні
В історичної пісні
Г думи
Д балади
А
Б
В
Г
Д
2. Рядки

Ой весна, весна, ти красна,
Що ж ти нам, весно, принесла
узяті з
А ліричної пісні
Б соціально-побутової пісні
В календарно-обрядової пісні
Г історичної пісні
Д балади
А
Б
В
Г
Д
3. Про київського князя Святослава („Слово про похід Ігорів”) йдеться в рядку
А „Розтікався мислію по древу”
Б „Ізронив золоте слово, з сльозами змішане”
В „Великому Хорсові путь перебігав”
Г „Підпер гори угорськії своїми залізними полками”
Д „Думкою поле міряє од великого Дону до малого Дінця”
А
Б
В
Г
Д
4. В якому з-поміж перелічених творів використано давньоримський сюжет
А „Енеїді”
Б „Кавказі”
В „Contra spem spero”
Г „Мойсеї”
Д „Intermezzo”
А
Б
В
Г
Д
5. В якому творі не згадується гетьман Богдан Хмельницький
А „De Libertate”
Б „Чорна рада”
В „Маруся Чурай”
Г „Чи не той то Хміль”
Д „Ой на горі та женці жнуть”
А
Б
В
Г
Д
6. В якому творі та якого автора звучить фраза „Теплий кожух, тілько шкода Не на мене шитий”
А „Маруся Чурай” Ліни Костенко
Б „Мойсей” Івана Франка
В „Гайдамаки” Тараса Шевченка
Г „Сон” Тараса Шевченка
Д „Тронка” Олеся Гончара
А
Б
В
Г
Д
7. Хто є автором поетичного циклу „В казематі”
А Т.Шевченко
Б І.Франко
В П.Тичина
Г Є.Маланюк
Д В.Стус
А
Б
В
Г
Д
8. Слова-паразити теє-то як його вживає
А Чіпка Варениченко
Б Максим Ґудзь
В Микола Гуляницький
Г Борис Тетерваковський
Д Мартин Боруля
А
Б
В
Г
Д
9. „Галайда”, „Конфедерати”, „Треті півні” – це назви частин твору
А „Чорна рада”
Б „Тигролови”
В „Гайдамаки”
Г „Енеїда”
Д „Маруся Чурай”
А
Б
В
Г
Д
10. Про кого з дівчат сказано: „І на батька, і на матір, і на себе пряде, шиє, миє і сама все одна,

без наньмички, і варить, і пече; а мати сидить ручки склавши”
А Наталку Полтавку з однойменного твору І.Котляревського
Б Марусю з однойменного твору Г.Квітки-Основ’яненка
В Мелашку з „Кайдашевої сім’ї” І.Нечуя-Левицького
Г Галю з „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного
Д Анну із „Землі” Ольги Кобилянської
А
Б
В
Г
Д
11. Укажіть, що зумовлює загибель головної героїні в поемі „Катерина” Т.Шевченка
А непорозуміння спільнотою кохання Катерини з москалем
Б безвихідь через ігнорування Катерини та відсутність заробітку
В переступ „закону” роду, одвічної моральної цінності
Г страх перед гнівом батьків
Д страх перед осудом односельців
А
Б
В
Г
Д
12. Укажіть дату викуплення Т.Шевченка з кріпацтва
А 1814
Б 1828
В 1838
Г 1845
Д 1861
А
Б
В
Г
Д
13. Укажіть, хто брав найактивнішу участь у звільненні Т.Шевченка з кріпацтва
А В.Жуковський
Б Є.Гребінка
В цар Микола
Г В.Енгельгардт
Д К.Брюллов
А
Б
В
Г
Д
14. Відступивши від історичної правди, Т.Шевченко вдається до зображення вбивства

І.Гонтою своїх дітей, чому
А не знає справжньої історії України
Б необізнаний із літописними джерелами
В використовує дані лише з інших художніх творів
Г хоче довести вірність І.Гонти гайдамацькому руху та присязі
Д фактичність не була важливою для світогляду тієї доби, і поет передусім

творив романтичний образ
А
Б
В
Г
Д
 
15. „Заповіт” Т.Шевченка було написано
А 1838
Б 1840
В 1845
Г 1847
Д 1860
А
Б
В
Г
Д
16. З’ясуйте ідейну, композиційну та художню роль сміху у творі Т.Шевченка „Сон” („У всякого

своя доля”)
А розважання, відволікання від надто серйозних проблем
Б звеселити суспільство, яке потонуло в серйозності та ворожнечі, конфліктах та

міжусобних суперечках

В дотримання традицій прийнятого в той час бурлескно-травестійного стилю
Г традиційний прийом для української літератури
Д прийом знищення, заперечення гострого, висміювання й глумління над світом

насильства і зла
А
Б
В
Г
Д
 
17. Укажіть, про які історичні події йдеться в першому історичному романі
А про війну під проводом Б.Хмельницького у 1648–1654рр.
Б про зародження гайдамацького руху 1639р.
В про трагічні наслідки для України поразки шведської армії під Полтавою
Г про складні часи після смерті Б.Хмельницького, обрання нового гетьмана

1663 року

Д про раду Хмельницького з Барабашем і зраду Барабаша

А
Б
В
Г
Д
 
18. До жанру, який

за широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їх розкриття займає проміжне місце між романами та оповіданнями. Від оповідання відрізняється розгорнутим сюжетом, більшою кількістю другорядних персонажів, повнішою та глибшою їх характеристикою, наявністю описів
належить твір
А „Енеїда”
Б „Чорна рада”
В „Гайдамаки”
Г „Кайдашева сім’я”
Д „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
А
Б
В
Г
Д
19. Яка частина роману Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні” присвячена

багатолітній історії села Піски
А перша
Б друга
В третя
Г четверта
Д жодна
А
Б
В
Г
Д
20. Кого зображено в рядках: „Ніс невеличкий, тонкий, трохи загострений; темні карі очі –

теж гострі; лице довгообразе – козаче; ні високого, ні низького зросту – лише плечі широкі та груди високі…”
А Лушня
Б Грицько
В Чіпка
Г Пацюк
Д Максим
А
Б
В
Г
Д
21. Хто з персонажів мріяв, щоб у нього була „Жіночка така маленька, чепурненька, швиденька;

уже в неї до ладу якось, не тільки в хаті, а й у роботі: швидко вона повертається, діло горить у неї в руках, – чисто, гладко.”
А Лаврін Кайдаш (І.Нечуй-Левицький „Кайдашева сім’я”)
Б Петро Шраменко (П.Куліш „Чорна рада”)
В Ярема (Т.Шевченко „Гайдамаки”)
Г возний Тетерваковський (І.Котляревський „Наталка Полтавка”)
Д Грицько Чупруненко (Панас Мирний „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)
А
Б
В
Г
Д
22. Щезник, мольфар, арідник є персонажами твору
А „Енеїда”
Б „Сон” („У всякого своя доля”)
В „Лісова пісня”
Г „Тіні забутих предків”
Д „Тигролови”
А
Б
В
Г
Д
23. Карпатськими Ромео і Джульєттою називають героїв твору
А Івана Котляревського
Б Ольги Кобилянської
В Лесі Українки
Г Григора Тютюнника
Д Михайла Коцюбинського
А
Б
В
Г
Д
24. Елементи імпресіонізму наявні у творі
А „Енеїда”
Б „Кавказ”
В „Мартин Боруля”
Г „Intermezzo”
Д „Три зозулі з поклоном”
А
Б
В
Г
Д
25. На фотографії зображений автор твору

А „Мартин Боруля”
Б „Мойсей”
В „Стилет чи стилос”
Г „Місто”
Д „Тронка”
Портрет Карпенко-Карого
А
Б
В
Г
Д
26. До одного літературного роду належать
А „Чорна рада”, „Енеїда”
Б „Наталка Полтавка”, „Intermezzo”
В „Катерина”, „Мартин Боруля”
Г „Лісова пісня”, „Наталка Полтавка”
Д „І мертвим, і живим…”, „Хіба ревуть воли, як ясла повня?”
А
Б
В
Г
Д
27. „Ну як-таки, щоб воля – та пропала? Се так колись і вітер пропаде!” – слова
А Наталки („Тигролови” І.Багряного)
Б Мавки(„Лісова пісня” Лесі Українки)
В Наталки („Наталка Полтавка” І.Котляревського)
Г Тоні („Тронка” Олеся Гончара)
Д Галі („Хіба ревуть воли, як ясла повня?” Панаса Мирного)
А
Б
В
Г
Д
28. Автором поетичних рядків „… Так! Я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні…”

є
А І.Франко
Б Леся Українка
В Т.Шевченко
Г В.Сосюра
Д П.Тичина
А
Б
В
Г
Д
29. З якої поезії взяті слова:

В житті мене ти знать не знаєш,
Ідеш по вулиці – минаєш,
Вклонюся – навіть не зирнеш
І головою не кивнеш,
Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш,
Як я люблю тебе без тями…
А „Чари ночі” Олександра Олеся
Б „О панно Інно…” П.Тичини
В „Чого являєшся мені у сні” І.Франка
Г „Блакитна панна” М.Вороного
Д „Задивляюсь у твої зіниці” В.Симоненка
А
Б
В
Г
Д
30. Збірка „З вершин і низин” І.Франка відкривається поезією
А „Каменярі”
Б „Декадент”
В „Гімн”
Г „Чого являєшся мені у сні”
Д „Сідоглавому”
А
Б
В
Г
Д
31. Оберіть прізвище письменника, улюбленим жанром якого є сонет
А І.Франко
Б Леся Українка
В В.Сосюра
Г М.Зеров
Д М.Вороний
А
Б
В
Г
Д
32. Укажіть прізвище письменника, чий авторський стиль визначається як „сонячний

кларнетизм”
А М.Коцюбинський
Б І.Драч
В П.Тичина
Г О.Довженко
Д О.Гончар
А
Б
В
Г
Д
33. До „празької школи поетів” належить
А Л.Костенко
Б В.Стус
В В.Симоненко
Г Є.Маланюк
Д В.Сосюра
А
Б
В
Г
Д
34. Хто з письменників став ініціатором літературної дискусії 1925–1928 років
А М.Рильський
Б М.Зеров
В М.Хвильовий
Г Ю.Яновський
Д О.Довженко
А
Б
В
Г
Д
35. Вислів Геть від Москви! Дайош психологічну Європу! належить
А В.Стефанику
Б М.Вороному
В Олександру Олесю
Г М.Хвильовому
Д М.Зерову
А
Б
В
Г
Д
36. Укажіть рядок, де перелічені герої твору „Мина Мазайло” М.Куліша
А Мокій, дядько Тарас, Мина, Губа, Тертика
Б тьотя Мотя, дядько Тарас, Уля Розсоха, Василь, Марійка
В Розсоха, Мокій, дядько Тарас, Бароново-Козино, Націєвський
Г Гуляницький, Килина, Тертика, Аренський, Лукаш
Д Мокій, Марина, Рина, тьотя Мотя, Уля
А
Б
В
Г
Д
37. В уривку з вірша Є.Маланюка

Діла ростуть у невмолимі черги.
Громадиться цеглинами життя.
Як рух, як пруг, як вічний вир енергій,
Триває й визначається буття. („Істотне”)
видiлено художный засiб
А анафору
Б градацію
В паралелізм
Г метафору
Д анаколуф
А
Б
В
Г
Д
38. Вкажіть жанр твору І.Багряного „Тигролови”
А психологічний роман
Б урбаністичний роман
В родинний роман
Г пригодницький роман
Д роман-хроніка
А
Б
В
Г
Д
39. Пейзаж

Не шелесне лист, не ворухнеться гілка. Сорокаметрові кедри, випередивши всіх у змаганні до сонця, вигнались рудими, голими стовбурами з долішнього хаосу геть, десь під небо і заступили його коронами. Там по них ходило сонце і пливли над ними білі хмари
є у творі
А „Чорна рада”
Б „Intermezzo”
В „Земля”
Г „Тигролови”
Д „Тіні забутих предків”
А
Б
В
Г
Д
40. В уривку з роману І.Багряного „Тигролови”

Хтось з’їхав з глузду в цій країні. Один етап ішов на схід, другий на захід, а посередині – ще один етап, тільки без конвоя…
використано
А сатиру
Б сарказм
В гротеск
Г іронію
Д бурлеск
А
Б
В
Г
Д
41. Зображений прозаїк є автором твору

А „Україна в огні”
Б „Я (Романтика)”
В „Мина Мазайло”
Г „Моя автобіографія”
Д „Місто”
Портрет О.Довженка
А
Б
В
Г
Д
42. Родина Запорожців є героями роману
А „Маруся” Г.Квітки-Основ’яненка
Б „Чорна рада” П.Куліша
В „Земля” О.Кобилянської
Г „Тигролови” І.Багряного
Д „Україна в огні” О.Довженка
А
Б
В
Г
Д
43. Хто з письменників сказав такі слова: „Що треба, щоб посміятися не з ворога, а з друга?

Треба – любити людину. Більше, ніж самого себе.”
А І.Котляревський
Б Т.Шевченко
В П.Куліш
Г О.Довженко
Д Остап Вишня
А
Б
В
Г
Д
44. Сюрреалістичний образ соняшника, у якого

„… були руки і ноги,
Було тіло шорстке і зелене.
Він бігав наввипередки з вітром,
Він вилазив на грушу,
і рвав у пазуху гнилиці…”
створив
А І.Драч
Б Д.Павличко
В В.Симоненко
Г А.Малишко
Д А.Стус
А
Б
В
Г
Д
45. Автором рядків

Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати…
є
А Д.Павличко
Б І.Франко
В В.Симоненко
Г О.Олесь
Д В.Стус
А
Б
В
Г
Д
46. Автором слів: „народе мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя…”
А І.Франко
Б Т.Шевченко
В В.Симоненко
Г В.Стус
Д А.Малишко
А
Б
В
Г
Д
47. Про „дівчину з легенди” йдеться у творі
А „Лісова пісня”
Б „Тіні забутих предків”
В „Маруся Чурай”
Г „Слово про похід Ігорів”
Д „Маруся Богуславка”
А
Б
В
Г
Д
48. Україна як утрачений рай постає в „зболеному сні” ліричному героєві поезії
А Д.Павличка
Б А.Малишка
В Є.Маланюка
Г В.Симоненка
Д В.Стуса
А
Б
В
Г
Д
49. Укажіть, у якому громадсько-політичному об’єднанні працювали Т.Шевченко та П.Куліш
А „Просвіта”
Б „Товаристві любителів українського слова”
В „МАРС”
Г Кирило-Мефодіївському братстві
Д Вільній академії мистецтв
А
Б
В
Г
Д
50. Укажіть ідейно-художні та проблемно-тематичні особливості романтизму
А підвищена увага до почуттів героїв, уривчастість розповіді та багатство зорових

та слухових образів

Б підвищена увага до одиничного, неповторного, ствердження самоцінності

людини, народу, нації; неординарні герої діють у небуденних обставинах; сильні яскраві почуття

В спрямованість на розкриття соціальних вад, які перешкоджають вільному

розвитку людини, прояву її природних здібностей
А
Б
В
Г
Д
Грозвиток релігійно-християнської літератури, яка розкриває зв’язок людини з Богом, а

також жанрів духовної лірики; у центрі уваги – герой-монах, герой-книжник

Д зображення типового героя в типових обставинах

 
51. Роман-хроніка – це
А „Чорна рада” П.Куліша
Б „Кайдашева сім’я” І.Нечуя-Левицького
В „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного
Г „Місто” В.Підмогильного
Д „Вершники” Ю.Яновського
А
Б
В
Г
Д
52. Укажіть ліричний жанр, характерною ознакою якого є самозаглиблення, роздум
А елегія
Б медитація
В сонет
Г етюд
Д ода
А
Б
В
Г
Д
53. Хто з письменників увів у літературу термін „усмішка”
А Остап Вишня
Б О.Довженко
В Г.Сковорода
Г Г.Квітка-Основ’яненко
Д Ю.Яновський
А
Б
В
Г
Д

Завдання 54 – 60. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

54. Установіть відповідність між письменником та його характеристикою
Характеристика

1 „Дочка Прометея”
2 „всеобіймаюче око України”
3 „Український Одіссей”
4 „Витязь української поезії”

Письменник

А І.С.Нечуй-Левицький
Б В.Симоненко
В Є.Маланюк
Г М.Коцюбинський
Д Леся Українка

  А Б В Г Д
1
2
3
4
55. Установіть відповідність між письменником та його характеристикою
Характеристика

1 „Король українського тиражу”
2 „Сонцепоклонник”
3 „Батько” української прози
4 „Каменяр”

Письменник

А М.Коцюбинський
Б Г.Квітка-Основ’яненко
В Панас Мирний
Г Остап Вишня
Д І.Франко

  А Б В Г Д
1
2
3
4
56. Установіть відповідність між персонажем твору та літературним жанром
Персонаж твору

1 Максим Залізняк
2 Денис Деканенко
3 Василь Невольник
4 Андрюша

Жанровий різновид твору

А поема
Б роман
В повість
Г новела
Д оповідання
  А Б В Г Д
1
2
3
4
57. Установіть відповідність між персонажем твору та літературним жанром
Персонаж твору

1 Святослав Київський
2 Михайло Черевань
3 Мотря Довбишівна
4 Трепов, Оверко, Пава

Жанровий різновид твору

А літопис
Б новела
В роман
Г поема
Д повість
  А Б В Г Д
1
2
3
4
58. Установіть відповідність
Персонаж твору

1 Олена Курбанівна
2 Ниви у червні
3 Грицько Чупруненко
4 Кирило Тур

Літературний напрям

А реалізм
Б імпресіонізм
В романтизм
Г експресіонізм
Д сентименталізм
  А Б В Г Д
1
2
3
4
59. Установіть відповідність
Художній образ

1 треті півні
2 сонце моє оранжеве
3 місяць – золотий горіх
4 сміються, плачуть солов’ї

Назва твору

А „Балада про соняшник” І.Драча
Б „Intermezzo” М.Коцюбинського
В „Різдво” Б.-І.Антонича
Г „Чари ночі” Олександра Олеся
Д „Гайдамаки” Т.Шевченка

  А Б В Г Д
1
2
3
4
60. Установіть відповідність
Назва частин твору
1 „Дитинство”
2 „Сповідь”
3 „Польова царівна”
4 „Гупалівщина”
Назва твору

А „Маруся Чурай” Л.Костенко
Б „Хіба ревуть волли, як ясла повні?”

Панаса Мирного

В „Вершники” Ю.Яновського
Г „Тигролови” І.Багряного
Д „Гайдамаки” Т.Шевченка

  А Б В Г Д
1
2
3
4