6.1 ПОНЯТТЯ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

Синтаксис – це розділ граматики, який вивчає будову та значення словосполучень і речень. Основними одниницями синтаксису є словосполучення, речення і складне синтаксичне ціле (текст).

Пунктуація – сукупність правил про вживання розділових знаків.


Тест