6.8 СКЛАДНІ СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ (CСК)

Складні синтаксичні конструкції – це багатокомпонентні (три й більше предикативних частин) речення з різними типами зв’язку: сполучниковим і безсполучниковим: Так і знай: допоки родить жито, доки сонце в радості встає, – нашу правду й віру ще не вбито, ще вона у когось в серці є (Т.Майданович).

Різновидами складних синтаксичних конструкцій є:
– безсполучникові багатокомпонентні речення: Віяло теплими пахощами з луків, десь далеко
лунав спів, співали дівчата, сміялися хлопці, награвала гармонія тихої літньої ночі

(В.Василевська);
– складносурядні багатокомпонентні речення: Притихли далі охололі, і висвист птичого крила
затих над хвилею і в полі, і небо падає поволі в холодній краплі із весла
(М.Вінграновського);
– складнопідрядні багатокомпонентні речення: Я босоніж іду, щоб землі дорогої тепло, наче
струмінь палкий, прямо в серце до мене текло, щоб довіку мене зігрівало святе відчуття, що
лиш рідна земля може дати нам силу життя
(Л.Забашта);
– складні багатокомпонентні речення мішаного типу (з сурядністю і підрядністю; з сурядністю і
безсполучниковим зв’язком; з підрядністю і безсполучниковим зв’язком; з сурядністю,
підрядністю і безсполучниковим зв’язком): Людей пильнує правда у житті, брехня жене у
нетрі непролазні, де повзають гидкі отруйні плазні; а звідтіля вернутись то путі людина
може тільки чесна, сміла, в якої совість ще не заніміла!
(Д.Павличко).

Розділові знаки у складних синтаксичних конструкціях уживають відповідно до принципів пунктуації, тобто такі, що характерні окремим типам складних речень.


Тест