3. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія

Лексика (від грец. lexikos – словесний, словниковий) – сукупність слів, що вживаються в мові.

Лексикологія (від грец. lexikon – словник і logos – слово, учення) – розділ мовознавства, який вивчає лексику певної мови.