ВАРІАНТ №9

Тренувальні тести у форматі ЗНО

В А Р І А Н Т №9

Частина 1

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання 1 – 10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

1. Виділене слово вжито в прямому значенні в реченні
А Прилетіла здалека весна.
Б Мій рідний край збирає урожай.
В У траві фіалочки зітхають.
Г На узбіччі росте високе дерево.
А
Б
В
Г
2. Фразеологічний зворот ужито в реченні
А Я знаю, що в сього (цього) Кирила Тура щось на душі важке лежить.
Б Хотілося сонячної днини, як колись у дитинстві.
В Квіти були порозкидані по всьому полю маленькими плямками.
Г Ясної тихої днини кружляє над землею павутинка.
А
Б
В
Г
3. Складним є речення
А У життєвому круговороті народжуються неповторні людські світи.
Б Вдивляючись щороку в очі юнаків і дівчат, яких проводжаю в самостійну дорогу

життя, я не можу бути спокійним.

В Ой, голубе-брате, чи довго будеш мені кувати, пісні мої уривати, душу краяти.
Г Не прийшло ще, мабуть, майбутнє, заблудилося десь по світах.

А
Б
В
Г
 
4. Частку вжито в реченні
А Не горнися до мене, соколику, ой не горнися.
Б Хотілося, щоб у світі всі люди були щасливі.
В І той іде, і той летить, а світ поволі лине.
Г Гей, ви, хлопці-молодці, запрягайте коні.
А
Б
В
Г
5. Назвіть порядковий номер слова після якого вилучено розділовий знак

(1)В (2)улоговину (3)напевно (4)ніколи (5)не (6)заглядало (7)сонце (8)тут (9)сиро (10)й (11)холодно (12)а (13)наверху (14)сухе (15)й (16)тепле (17)повітря (18)аж (19)якось (20)дивно (21)потріскує (22)там (23)цілісінькими (24)днями (25)безжально (26)пече (27)сонце.
А 3, 7, 9, 12, 14, 18, 21
Б 7, 11, 13, 18, 21, 22, 24
В 2, 3, 7, 11, 21
Г 2, 3, 7, 8, 11, 13, 21
А
Б
В
Г
6. Прийменник вжито в рядку
А Умій відчувати найтонші душевні порухи матері й батька.
Б Швидше на долоні волосся виросте.
В Хоч ікону малюй.
Г Умій бути добрим і вдячним.
А
Б
В
Г

Прочитайте текст і виконайте завдання 7 – 10.
(1) „ Боїнг” м’яко скрегоче колесами по бетонному полю та зупиняється на відведеному спеціально для нього секторі аеропорту „Бориспіль”. (2) Ремені безпеки відстебнуто, мобільні телефони знову ввімкнено. (3) Ще якісь кілька хвилин – і трапом бадьоро тече людський потік із поклажею, сувенірами в кишенях, дітьми, які весело галасують та смикають дорослих. (4) Біля літака вже чекає спеціальний автобус який доставляє пасажирів беспосередньо до терміналу аеропорту. (5) Звісно, він трохи замалий для всіх прибулих, особливо після європейських напівпорожніх автобусів, однак пасажири „Боїнга” розуміють: іншого не буде. (6) Тож остаточно спускаються з небес на землю та втискаються в цей транспортний засіб, люб’язно наданий „Українськими авіалініями”.

7. Орфографічну помилку допущено в написанні слова
А відстебнуто
Б беспосередньо
В бетонному
Г ввімкнено
А
Б
В
Г
8. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому
В четвертому
Г п’ятому
А
Б
В
Г
9. Вставним словом ускладнене речення
А перше
Б друге
В четверте
Г п’яте
А
Б
В
Г
10. Синонімом до слова аеропорт може бути слово
А двірець
Б поземник
В летовище
Г бігун
А
Б
В
Г

Завдання 11 – 23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

11. Префікс пре– треба писати в усіх словах у рядку
А пр..великий, пр..славний, пр..оритет, пр..освященство
Б пр..стол, пр..красний, пр..велебний, пр..сивий
В пр..сутність, пр..стосуванець, пр..милий, пр..стиж
Г пр..низливо, пр..мусовий, пр..бережний, пр..хороший
Д пр..звище, пр..добрий, пр..морський, пр..милий
А
Б
В
Г
Д
12. Літеру е треба писати в усіх словах у рядку
А з..лений, заз..рнути, ш..рочінь
Б кл..котати, ст..рти, м..нулий
В тр..мтіти, виб..реш, мар..во
Г кроп..ва, м..готіння, прот..рти
Д л..лека, л..піт, бр..ньчати
А
Б
В
Г
Д
13. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку
А полють, склеїш, схопиться
Б квітчають, скупаємося, змелють
В усміхаєшься, бачать, пробуджуєшся
Г забіжать, полюють, хочеться
Д хочуть, малюють, чистять
А
Б
В
Г
Д
14. Знак м’якшення треба писати в усіх словах у рядку
А вран..ці, ковз..кии, кожушан..ці, п..яльця
Б пон..чик, кон..юктура, тон..ший, піддаш..я
В Уман..щина, сміхун…чик, на сопіл..ці, погон..щик
Г порт..є, виріз..блювати, він..єтка, нян..чити
Д в..юнок, кан..йон, медал..йон, брен..кіт
А
Б
В
Г
Д
15. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку
А барок..о, бравіс..имо, форти..симо, шос..е
Б мул..а, і..новація, ар..косинус, буд..изм
В Ел..ада, Ахіл..ес, туш..ю, ем..іграція
Г сум..а, тон..а, міс..ія, брюс..ельський
Д інтермец..о, пен..і, прус..ак
А
Б
В
Г
Д
16. Закінчення –у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку
А Берлін.., іспит.., омонім.., букет..
Б інфінітив.., вітр.., баклажан.., еколог..
В додатк.., бензонасос.., келих.., Еквадор..
Г бузк.., рок.., мороз.., Кавказ..
Д Іртиш.., відсоток.., дуб.., квадрат..
А
Б
В
Г
Д
17. Потребує редагування словосполучення
А працювати щосереди
Б зошит з математики
В розповідати про іспит
Г вищий мене
Д вірний собака
А
Б
В
Г
Д
18. НЕ є сполучником виділена сполука слів, тому її потрібно писати окремо в реченні
А Що/б випросити оцту, і то треба язик мати.
Б Як/би не смужки диму, можна було б подумати, що в селі нема жодної хати.
В Як/би ми знали, о, як/би ми знали, що буде з нами, о, що буде з нами!
Г То/ж не дівчина, а справжнісінький вихор.
Д Густі хмари не пропускали місяця на небо, про/те він продерся крізь перепони.
А
Б
В
Г
Д
19. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку
А генерал/майор, кіловат/година, міні/комп’ютер
Б південно/бережний, південно/східний, північно/західний
В військово/транспортний, військово/зобов’язаний, військово/юридичний
Г ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий
Д вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка
А
Б
В
Г
Д
20. Поширене означення НЕ відокремлюється комами в реченні (розділові знаки вилучено)
А За горами гори хмарою повиті засіяні горем кровію политі.
Б На виднокрузі появився вузенький пасмужок зразу блідий і невиразний відтак

уже більший і ясніший.

В А я випещений у насінні любив його запах.
Г Позаливані дощем вулиці Києва лисніли на вранішньому промінні.
Д Колись гарячий і навіть говіркий отаман з роками став замкнутим мовчкуватим

навіть грізним.
А
Б
В
Г
Д
 
21. Перед однорідними членами потрібно ставити двокрапку, а після них – тире в реченні

(розділові знаки вилучено)
А Надворі повсюди лежала роса на пожовклій траві на круглій павутині на капустах

у городі.

Б І впевненість і авторитет і службові підвищення все захиталось розчавлене

батьковим присудом.

В Я прагнув того щоб відносити дитині з іншими людьми і вдома і в школі

будувалися на обов’язку й відповідальності.

Г Чи в Києві чи в Полтаві чи в самій столиці ходив чумак з мазницею помежи

крамниці.

Д Котляревський був першим полоненим народної культури і весело з юнацьким

захватом потягся до неї.
А
Б
В
Г
Д
 
22. Непоширену обставину НЕ треба відокремлювати комами в реченні
А Осінь увійшовши у свої права повелась спочатку суворо все чогось хмурилась

сльозилась а потім пом’якшала.

Б Лінивий сидячи спить лежачи робить.
В Марко мліючи заточуючись падаючи і знову підводячись як міг пішов до

соняшників.

Г Вози проїжджаючи глухо тоскно скрипіли.
Д Повечерявши благословившись біжу назад у будинок.

А
Б
В
Г
Д
 
23. Граматичну помилку допущено в реченні
А Будь ласка, перебуваючи на вокзалі, намагайтеся не смітити.
Б Перебуваючи на вокзалі, просимо вас не смітити.
В Не смітіть, перебуваючи на вокзалі.
Г Просимо вас не смітити на вокзалі.
Д Будь ласка, не смітіть, коли ви перебуваєте на вокзалі.
А
Б
В
Г
Д

Завдання 24 – 28. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

24. Установіть відповідність між видом односкладного речення і прикладом
Односкладне речення
1 означено-особове
2 неозначено-особове
3 узагальнено-особове
4 безособове
Приклади

А Світлішає в житті і на душі.
Б Учися чистоти і простоти.
В Поживемо – побачимо.
Г В траві зеленій яблука червоні.
Д У нашій хаті проханих не люблять.

  А Б В Г Д
1
2
3
4
25. Установіть відповідність між видом підрядного речення і прикладом
Вид підрядного речення
1 означальне
2 з’ясувальне
3 обставинне мети
4 обставинне причини
Приклади

А Тієї хвилини, коли сходить перша зірка,

родина сідає за багатий стіл.

Б Він чаклун, бо бачить крізь землю усі

підземні ріки, озера й ставки.

В Щоб прийшло на землю сподіване

щастя, треба великої праці.

Г Так яблуками пахне у хатинці, як

пахнуть хати тільки восени!

Д Як жаль, що у людськім житті не всім

стрічаються Брюллови.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
26. Установіть відповідність між відокремленим членом і реченням, у якому його вжито
Відокремлений
член речення
1 означення
2 прикладка
(різновид означення)
3 обставина
4 додаток
Приклади А Робить Дніпро, світам на подив, нові сади,

нові поля.

Б Дикі качки, крім базару, водяться на лугових

озерах та очеретах і тихих плесах по річках.

В Я прожив, моя мила, ці літа у найвищому

щасті.

Г Тихо-тихо стікає на землю зерно –

перестояні сльози степів.

Д Село, зачароване зоряним небом, хороше

синіє розкиданими хатками.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
27. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів
Фразеологізм

1 на вагу золота

Значення

А настирливо домагатися свого
Б щось рідкісне, дорогоцінне, вкрай потрібне
В протидіяти, виявляти рішучу незгоду
Г з надзвичайно великим зусиллям волі
Д щось абсолютно досконале

  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
2 у трьох соснах

заблудитися
А сказати що-небудь не до ладу, зробити не до речі
Б не варто поспішати кудись, з чим-небудь
В не розібратися в дуже простому, не зуміти знайти виходу
Г не помічати різниці
Д не знати, не збагнути, не можна осмислити
 
3 співати дифірамби
А прагнути висловити свою думку з приводу будь-чого
Б сліпо повторювати чужі думки
В удавати з себе кого-небудь
Г продовжувати пропагувати давно відоме
Д надмірно вихваляти кого-небудь
 
4 слово честі
А запевнення у правдивості, істинності висловленого
Б бути чесним, до кінця відданим кому-, чому-небудь
В за всіх обставин прагнути висловити свою думку
Г не відступати від обіцяного, від прийнятого рішення
Д безпідставно не висловлювати категоричних думок
28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

Ти, сивий лісе в (1)сутіні прозорій, і ви, гаї в (2)зелених льолях літ, (3)Нічого (4)так не треба, як в підзор’ї Мені ваш голос чуть і стежить ваш політ.
А іменник
Б прикметник
В займенник
Г частка
Д прислівник
  А Б В Г Д
1
2
3
4

ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ

Завдання 29 – 36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його. Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36. Щоб давнє слово на чатах стало (1–8) Його шлях до творення і вивчення літератури почався, либонь, ще в Колегії Павла Галагана – престижному навчальному закладі, що покликаний був, як то скромно визначав статут, „дати певній кількості юнаків можливість для підготовки до університету”. Отож, здобувши хорошу гуманітарну підготовку і прилучившись до віршування, він разом з кількома однокласниками (принаймні четверо з них згодом стали поетами й літературознавцями) легко і якось весело, наче завиграшки, переступив 1910р. високий поріг університету святого Володимира.
(9–19) І почалося навчання, яке в ті роки неодмінно означало і засвоєння азів дослідницької праці. Недавні „галаганівці” були свідомі обраного шляху – Михайло Драй-Хмара вже наступного, 1911р., виступив з науковою публікацією, Володимир Остроковський, який ще раніше дебютував у „Щорічнику” Колегії, тепер занурився у студіювання давньої російської літератури, а 1914-го Товариство Нестора Літописця опублікувало доповідь студента Павла Филиповича. Відтак, до закінчення університету всі троє вже мали доволі помітний науковий доробок і були залишені для складання магістерських іспитів: незважаючи ні на війну, ні на наближення нових революційних катаклізмів, імператорський університет продовжував готувати професуру.
(20–27) Не важко уявити, яким був би життєвий і творчий шлях Павла Филиповича, якби не революція 1917р. Маючи ґрунтовні знання й дивовижну працездатність, став би, напевно, київською знаменитістю, чиї публікації вряди-годи привертали б заохочувально-поблажливу увагу столичних колег. Був би і модним поетом, тобто друкував би й далі під псевдонімом П.Зорєв у журналах вірші про любов. Отож таки був би П. Филипович і вченим, і поетом. А чиїм? Хто ти й чий ти – це питання поставила увіч перед ним революція, і відповідь його, сина сільського священика, була чесною і незабарною.
(28–42) У „Спогадах про брата” Олександр Филипович згадував, що коли в червні 1922р. Павло приїхав у Лозоватку, то рідні його просто не впізнали – це була зовсім інша людина. По-перше, мова – розмовляв літературною українською. По-друге – іншим стало коло його зацікавлень. Ще зовсім недавно захоплювався французькими модерністами, російськими символістами й акмеїстами, міг годинами читати з пам’яті (мовою оригіналу, звичайно) твори Бодлера, Верлена, Леконта де Ліля, а ще – Бальмонта, Брюсова, Анни Ахматової, Гумильова, а тепер усі його розповіді оберталися здебільшого довкола молодої української поезії. Знову, як бувало завжди, привіз багато свіжих журналів і нових книжок, але тепер це була зовсім інша література: журнали „Гроно” й „Мистецтво”, збірки Тичини, Рильського, „Заспів” В.Чумака й „Антологія римської поезії” М.Зерова. Привіз і свою першу поетичну книжечку „Земля і вітер”. Вона ще пахла друкарською фарбою й дивувала родичів своїми темами та образами, такими неподібними до тих, що були в російського поета Павла Зорєва.
(43–48) Сільські родичі слухали недавнього приват-доцента, досі далекого від політики піїта, і – дивувалися. Хоч, як невдовзі збагне молодший брат, сталося, власне, те, що волею історії мусило статися: хвиля національно-культурного відродження підхопила Павла Филиповича і повернула до рідних берегів – він став українським поетом, ученим, педагогом, літературним перекладачем – невтомним будівничим національної культури.
(49–52) Ерудиція Павла Филиповича дивувала всіх, хто мав щастя слухати його лекції чи працювати поряд з ним. То була не та „кишенькова” ерудиція, якою можна було б часом похизуватися. Його ерудиція була, сказати б, робочою, вона „працювала” і постійно поглиблювалася.
(53–57) Писав Филипович про поезію Мопассана й пісенну спадщину Беранже, про декабристів і М.Салтикова, відгукнувся на зредаговану В.Брюсовим збірку французької лірики XVIII століття, але найчастіше такі „виходи в Європу” робив задля потвердження думки про невідрубність інтелектуального буття свого народу, про його історієтворний діалог зі світом.
(58–65) Проводячи паралелі до явищ і тенденцій українського літературного процесу, Филипович залучав не лише багатющий матеріал російського письменства, а й літературознавчі праці російських дослідників. Його увага до російської літературної думки була зумовлена не лише суто професійною настановою, а й психологічною потребою бодай у такий спосіб „спілкуватися” з однодумцями – тими, для кого й за умов тотальної ідеологізації та одержавлення література залишалася суверенною мистецькою цінністю. Тією, що допомагає людині залишатися людиною, а народу – народом.
(66–76) Филиповича заарештували в серпні 1935р. Ніяких „терактів” він, звичайно ж, не готував. Був талановитим поетом і видатним літературознавцем – прагнув актуалізувати духовну спадщину свого народу в амнезованій свідомості сучасників. Цього виявилося досить, аби і його трагічна доля засвідчила генетичний зв’язок 30-х зі століттями неволі, коли талант міг вижити лише на колінах, а національне було антидержавним… І якщо сьогодні ми повертаємо собі за неоскарженим правом духовного спадкоємництва бодай дещицю творчого доробку Павла Филиповича, то це є ще одним свідченням того, що народ випростовується, що „давнє, напівзабуте” слово – знову на сторожі. Відроджується, отже, і надія, що прийдуть, урешті, справді „співучі й погожі” дні.

За С.Гречанюком
(691 слів)
29. За стильовими ознаками текст є
А офіційно-діловим
Б художнім
В науково-популярним
Г розмовним
А
Б
В
Г
30. Засобом міжфразового зв’язку четвертого та п’ятого речень тексту (рядки 9–19) є
А вставне слово
Б займенник
В прислівник
Г лексичний повтор
А
Б
В
Г
31. Павло Филипович був сином
А професора університету святого Володимира
Б революціонера
В робітника заводу
Г сільського священика
А
Б
В
Г
32. На життєвий і творчий шлях Павла Филиповича вплинула
А революція 1905р.
Б революція 1917р.
В Колегія Павла Галагана
Г дружба з М.Драй-Хмарою і В.Остроковським
А
Б
В
Г
33. Дореволюційні поезії російською мовою П.Филипович підписував псевдонімом
А Галаганівець
Б Павло Зорєв
В Павло із Лозоватки
Г Ерудит
А
Б
В
Г
34. Филипович залучав матеріал російського письменства до аналізу українського

літературного процесу, бо
А в душі залишався російським поетом
Б обстоював думку про історієтворний діалог свого народу зі світом
В у такий спосіб спілкувався з однодумцями
Г прагнув актуалізувати духовну спадщину свого народу
А
Б
В
Г
35. Перша поетична книжка Филиповича називалася
А „Спогади про брата”
Б „Заспів”
В „Земля і вітер”
Г „Співучі і погожі дні”
А
Б
В
Г
36. Основну думку тексту виражає речення
А …Він став українським поетом, ученим, педагогом, літературним перекладачем –

невтомним будівничим національної культури (рядки 47–48).

Б І якщо сьогодні ми повертаємо собі … дещицю творчого доробку Павла

Филиповича, то це є ще одним свідченням того, що народ випростовується, що „давнє, напівзабуте” слово – знову на сторожі (рядки 71–74).

В Був талановитим поетом і видатним літературознавцем – прагнув актуалізувати

духовну спадщину свого народу в амнезованій свідомості сучасників (рядки 67–69).

Г По-перше, мова – розмовляв літературною українською. По-друге – іншим стало

коло його зацікавлень (рядки 30–31).
А
Б
В
Г

Частина 2

Українська література

Завдання 37 – 56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

37. Міфічні істоти – русалки трапляються в піснях циклу
А веснянки
Б купальські пісні
В пусальні пісні
Г жниварські пісні
Д щедрівки
А
Б
В
Г
Д
38. Річка, на якій відбувалася вирішальна битва війська князя Ігоря, називалася
А Дніпро
Б Донець
В Дон
Г Почайна
Д Каяла
А
Б
В
Г
Д
39. „Повість минулих літ” розповідає про названі події, ОКРІМ
А про Кия, Щека, Хорива
Б про княгиню Ольгу та древлян
В про Віщого Олега
Г про похід Ігоря Святославича
Д про Коліївщину
А
Б
В
Г
Д
40. Образом-резонером у творі „Наталка Полтавка”, за задумом І.Котляревського, є
А Петро
Б Микола
В Макогоненко
Г Тетерваковський
Д сам автор
А
Б
В
Г
Д
41. „Хлопець гарний, русявий, чисто підголений; чуб чепурний, уси козацькі, очі веселенькі, як

зірочки; на виду рум’яний, моторний, звичайний; жупан на ньому синій і китаєва юпка” – це
А Петро („Наталка Полтавка”, І.Котляревський)
Б Микола („Наталка Полтавка”, І.Котляревський)
В Василь („Маруся”, Г.Квітка-Основ’яненко)
Г Петро („Чорна рада”, П.Куліш)
Д Кирило („Чорна рада”, П.Куліш)
А
Б
В
Г
Д
42. Серед мотивів ранньої творчості Т.Шевченка звучать усі зазначені, ОКРІМ
А роль поета і поезії в суспільному житті
Б зображення покинутої жінки
В критика царського самодержавства
Г героїчне минуле України
Д сирітство та соціальна нерівність
А
Б
В
Г
Д
43. Слова „Правда, й Кирило Тур був у Січі не послідующий, був козак-душа, а не братчик, да

й вина ж його була дуже тяжка: більшої вини й не було, здається, у запорожців” говорять про таку провину
А крадіжки
Б убивство
В „скакання в гречку”
Г зраду
Д брехливість
А
Б
В
Г
Д
44. „Композиція роману схожа на будинок з багатьма прибудовами і надбудовами,” – так

писав Олександр Білецький про роман
А П.Куліша
Б Т.Шевченка
В Панаса Мирного
Г Ю.Яновського
Д Л.Костенко
А
Б
В
Г
Д
45. У рядках

Моя душа, немов черешня,
Понад снігами зацвіла
уживається троп
А гіпербола
Б персоніфікація
В метафора
Г алюзія
Д епітет
А
Б
В
Г
Д
46. Чудище з вогняними очима ввижається
А Ярославні
Б Лесі Черевань
В Катерині Гримач
Г Мавці
Д Анні-наймичці
А
Б
В
Г
Д
47. „Сонцепоклонником” в українській літературі називали
А Тараса Шевченка
Б Івана Франка
В Михайла Коцюбинського
Г Івана Драча
Д Олександра Довженка
А
Б
В
Г
Д
48. Характеристику Мотрі з роману Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” подано

в усіх рядках, ОКРІМ
А „Сама – невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду”.
Б „Бідна некрасива дівчина, уже таки літня”.
В „Жила в сусідах, удвох з старою матір’ю”.
Г „Не судилося… щастя. Не знапа вона його змачку, не бачила дівкою, жінкою, не

сподівалася замужньою вдовою”.

Д „Я б свого серця влупила та дала йому, коли б він тільки став чоловіком!”

А
Б
В
Г
Д
 
49. Азазель у поемі „Мойсей” – це
А пророк
Б демон пустелі
В князь конюхів
Г ангел
Д невідоме дерево
А
Б
В
Г
Д
50. Розв’язка сюжету новели „Intermezzo” звучить у словах
А „я не можу бути самотнім”
Б „на небі сонце – серед нив я”
В „врешті ми вдома”
Г „йду поміж людьми. Душа моя готова”
Д „нарешті ми зустрілись”
А
Б
В
Г
Д
51. Серед названих образів поезії П.Тичини „Арфами, арфами…” всі звукові, ОКРІМ
А арфи самодзвонні
Б жайворонок з переливами
В наче море кораблями… ніжнотонними
Г весна запашна
Д сміх буде перламутровий
А
Б
В
Г
Д
52. Літературна дискусія, очолена М.Хвильовим, тривала протягом
А 1921–1924 рр.
Б 1925–1928 рр.
В 1921–1928 рр.
Г 1930–1933 рр.
Д 1932–1933 рр.
А
Б
В
Г
Д
53. Тему твору „Момент” подано в рядку
А ризиковане життя революціонерів
Б кохання на все життя
В труднощі в перетині кордону
Г короткочасна любов з ризиком
Д життя революціонерів в еміграції
А
Б
В
Г
Д
54. „Орудував він косою, як добрий маляр пензлем” – це
А Максим Гримач
Б Карпо Кайдаш
В Михайло Черевань
Г дядько Самійло
Д дід Захарка
А
Б
В
Г
Д
55. Вимолюючи долю для сина, мати у вірші „Лебеді материнства” НЕ звертається до
А досади
Б лебедів
В мавок
Г зірок
Д тополь
А
Б
В
Г
Д
56. „Божественним” Степана Радченка любила називати
А Мусінька
Б Зоська
В Рита
Г Надійка
Д повія
А
Б
В
Г
Д

Завдання 57 – 60 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

57. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом, у якому його вжито
Художній засіб
1 паралелізм
2 метонімія
3 риторичне

запитання

4 анафора

Приклад

А Гей ви, хлопці, добрі молодці, Гей, гей, не

журіться, Посідлайте коні воронії, Гей, гей, садовіться.

Б Зажурилась Україна, бо нічим прожити,

Витоптала орда кіньми маленькії діти.

В Чи не той то хміль, що коло тичини в’ється?

Ой, той Хмельницький, що з ляхами б’ється.

Г Гей, там поле, а на полі цвіти, –

Не по однім ляшку заплакали діти.

Д Гей не дивуйтесь, добрії люди, Що на Вкраїні

повстало: Ой за Дашевом, під Сорокою, множество ляхів пропало!
  А Б В Г Д
1
2
3
4
58. Установіть відповідність між героїнею твору та її характеристикою
Героїня твору

1 Маруся Дрот
2 Катерина Гримач
3 Зоська
4 Рита

Характеристика

А „Її очі, її тонкі брови блищали на сонці, а лице

горіло рум’янцем од висків до самого підборіддя”.

Б „Сорочка на ній біленька, тоненька, сама

пряма і пишнії рукава сама вишивала червоними нитками”.

В „Сорочка тоненька і плахта шовкова, пояс

сріблом цвіт кований, черевички високі; дрібно, дрібно косу заплела”.

Г „Мале на зріст – йому якраз під пахви,

худеньке, в плескатому капелюшкові… вона зиркнула спідлоба на юнака, руку свою прибрала й ішла далі своїм чітким, майже військовим кроком”.

Д „Вона складена була з двох тонів, без жодних

переходів між ними – чорного: волосся, очі, сукня, лаковані черевички, та смуглого: обличчя, тіло рук і плеча та панчохи, і це просте поєднання надавало її постаті гордого чару”.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
59. Установіть відповідність між назвою твору і його жанровим різновидом
Назва твору

1 „Кайдашева сім’я”
2 „Чорна рада”
3 „Тигролови”
4 „Місто”

Жанровий різновид

А соціально-побутова повість
Б історичний роман
В пригодницький роман
Г соціально-психологічний роман
Д урбаністичний роман

  А Б В Г Д
1
2
3
4
60. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом, у якому його вжито
Художній засіб
1 епітет
2 алітерація
3 гіпербола
4 синекдоха
Приклад

А Але й жили! Душили копійчину,

У дві душі робили без спочину.

Б Простугоніло смутком вечоровим,

Хитнуло тиші синій оксамит.

В Минув той час, ті грози відгукали.

Нові громи хрестились на мечах.

Г А я збілів. А я, здається, вмер би,

аби хоч раз ще голос твій почуть.

Д Хмари хмарять хвилі,

Сумно, сам я, світлий сон…
  А Б В Г Д
1
2
3
4

Частина 3

Власне висловлювання

61. Прочитайте наведений текст.
З чого починається Батьківщина? З маминої пісні, батьківської хати, друзів із сусіднього двору чи з малюнка в букварі? Не одне покоління письмеників, істориків, філософів намагалося відповісти на це запитання..

Поміркуйте, що для вас є Батьківщина.
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланням на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
Чернетка