6.4.1 ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Підмет – незалежний головний член двоскладного речення, що означає предмет чи особу, про який говориться в реченні, відповідає на питання хто? що?

Підмет
простий

найчастіше виражається іменником або займенником
у називному відмінку (хоча може бути виражений
іншими частинами мови, ужитими у значенні іменника)
Настав сірий морозяний ранок
(О.Довженко).
складений
найчастіше виражається
– кількісно-іменниковою сполукою Троє однокласників йшло зустрічати
світанок.
– іншими сполуками у значенні іменника Бабине літо висіло на віттях, як
прядиво (Леся Українка).
– складні географічні та астрономічні назви Чумацький Шлях розлігся чорним
небом
– сполукою іменника (займенника) в називному відмінку
з іменником (займенником) в орудному відмінку
Ми з тобою ніколи не розлучимось.
Ніхто з них не знав.
Спосіб вираження простого підмета
іменником Онися під’їхала під ґанок (І.Нечуй-Левицький).
субстантивованим прикметником Вчорашнє – ніби сон, що випурхнув з грудей
(В.Симоненко).
прислівником Думав я, що в кожнім серці є сьогодні, вчора,
завтра (Б.Олійник).
вигуком або службовим словом, якщо
вони вживаються замість іменника
Ура” котилося полем.
займенником Мій друже! Я красу люблю! (М.Вороний).
субстантивованим дієприкметником Прожите й перебуте не сходить з віч (Б.Лепкий).
числівником Обоє підемо в далеку мандрівку життя (І.Франко).
неозначеною формою дієслова Жити – не поле перейти (Нар. творч.).

Присудок – головний член двоскладного речення, який характеризує підмет за дією чи ознакою, відповідає на питання що робить (підмет)? що з ним робиться? який він є? що він таке? хто він такий?

Присудок
простий
(виражений дієсловом)
Я попрощався лагідно і тихо
(В.Гнатюк).
складений
(має дві частини: головну і допоміжну)
дієслівний
(поєднання дієслова-зв’язки,
яке стоїть в особовій формі, та інфінітива)
Я мусила виконати це завдання.
іменний
(поєднання дієслова-зв’язки з іменною частиною мови)
А дві пелюстки у ранковій млі – це губ
твоїх предивовижні квіти (В.Гнатюк).
прислівниковий Зіркам до вподоби чесне кохання
(Нар. творч.).

Запам’ятай!

Простий присудок може бути виражений:

– дієсловом у складеній формі майбутнього часу: буду тесати;
– дієсловом у формі наказового чи умовного способу: хай виконає, зробив би;
– фразеологічною сполукою: Він накивав п’ятами.

Іноді виділяють тричленні (складні) присудки, які складаються з дієслова-зв’язки, інфінітива та іменної частини мови: Першокласники завжди мріють бути героями.

Особливості узгодження присудка з підметом

У більшості випадків форми роду і числа присудка зумовлюються відповідними формами підмета: Скрипка (одн., ж.р.) грала (одн., ж.р.) ніжно, але якось натужно.
Але іноді підмет і присудок мають особливості в поєднанні. Якщо підмет виражений сполученням кількісного або збірного числівника з іменником, то присудок буде: – в однині, якщо увагу зосереджено на кількості виконавців:
Шестеро хлопців увійшло до хати.
– у множині, якщо увагу зосереджено на назві виконавців:
Цього ранку до Чіпки в хату увійшли три постаті (Панас Мирний).

В однині, якщо складний підмет означає часовий відрізок (вік людини, кількість годин, років):
Мені виповнилось двадцять років.

В однині, якщо до складу складеного підмета входить неоначено-кількісний числівник (багато, мало, трохи тощо) або іменник зі значенням кількості (десяток, більшість, валка, сотня, частина, решта, половина тощо):
Лягло костьми людей муштрованих чимало (Т.Шевченко).

У множині, якщо при складеному підметі стоїть означення у формі множини:
Оті два дні швидко пройшли.


Тест