5.8.1 ПРИЙМЕННИК

Прийменник – службова частини мови, яка разом з формою непрямого відмінка іменників, а також деяких числівників і займенників виражає між предметами або відношення дії, стану чи ознаки до предмета.

Службова роль прийменників полягає в диференціації значень відмінкових форм:
вбігла в хату – означає напрямок об’єкта дії;
від чого осміхнулись – означає причинові відношення;
стіни під стелею – означає просторові відношення;
зробив з паперу – означає ознаку предмета за його відношенням до матеріалу;
взялися в боки – означає спосіб дії.

За походженням прийменники бувають первинні (непохідні) та вторинні (похідні).
До первинних прийменників належать прості прийменники: без, біля, у, від.

Вторинні (похідні)
утворені поєднанням двох або кількох прийменників задля, з-під
утворені шляхом переходу з інших частин мови край (іменник),
навпроти (прислівник),
зважаючи на (дієприслівник)
За будовою
прості у, по, про, над
складні
(утворені поєднанням кількох простих)
понад,
з-посеред
складені
(утворені поєднанням прийменника
з повнозначним словом)
з метою,
відповідно до

Запам’ятай!
Прийменник як службова частина мови не є членом речення, але разом з повнозначними частинами мови, здебільшого іменниками, може бути у структурі підмета, присудка, додатка, обставини, неузгодженого означення. Ми пішли до лісу (обставина), минаючи сухі балки та невеличкі болітця.

Уживання прийменників 1. З родовим відмінком уживаються прийменники від, із, з, у, замість, задля, з-над, зі, зо,

з-перед, з-поміж, з-посеред, за, із-за, побіля, поміж, поперед, всередині, наприкінці, поблизу, позаду, під час, у напрямку, на відміну від, до, , -за, від, для, біля (тільки з родовим відмінком):
визирнути з вікна, запитати у нього, дістатися до міста, звістка від матері, підбіг до нього.

2. З давальним відмінком уживаються прийменники завдяки, всупереч, наперекір, услід, назустріч, навстріч, на противагу, навперейми. 3. Зі знахідним відмінком уживається найбільша кількість прийменників (28 одиниць) з, у, крізь, поза, близько, понад, попід, попри, проміж, зважаючи на, біля, у відповідь на, коло, під тощо: зазирнути в очі, перебував з місяць. 4. З орудним відмінком уживаються прийменники під, з, за, між, поза, проміж, услід за, згідно з, нарівні з, одночасно з, побіг з, порівняно з, поруч із, разом із, слідом за, у зв’язку з: розмовляти з колегою, хліба з салом, лáнтух з вівсом, сидимо під вербою. 5. З місцевим відмінком уживаються прийменники в, у, на, по, при, о: був на Кавказі, зловити в озері.

Запам’ятай!
Правильно говорити в Україну, оскільки мова йде про державу, а не територію. Так само говоримо: в Америку, в Європу, у Росію, у Білорусь, але на Закарпаття. Отже, сполучення з прийменником в уживається на означення великого простору, а не частини цього простору.

Запам’ятай!

Складні випадки вживання прийменників
Прийменник Приклад
відповідно до відповідно до постанови
для книга для записів,
засоби для очищення повітря,
заходи для подолання наслідків повені,
комісія для вивчення проблеми
до брати до уваги,
їхати до Львова
з довідатися з книжок,
залік з економіки,
допомогти з власної ініціативи,
заступник директора з господарської частини,
відсутній з поважної причини
за виконати за алгоритмом,
за згодою сторін,
поїхати за власним бажанням,
виконати за певних обставин,
рухатися за вітром,
проживати за адресою,
звернутися за телефоном,
готувати за рецептом,
зупинитися за два кроки,
бухгалтер за спеціальністю
згідно з згідно з наказом
з-за (із-за) виглядати з-за хмари
на вишити на прохання,
вступити на захист,
називати на ім’я,
покласти на свої місця,
зробити на користь,
надіслати на адресу,
хворіти на грип
по наказ по гімназії,
ходити по молоко,
виплатити по сто гривень,
чергувати по школі,
різьбити по дереву
у прийшов у справі,
передати у спадок,
у напрямку лісу,
у будні дні
через пропустити через хворобу
Безприйменникові
конструкціїї
їхати автобусом,
надіслати поштою,
спускатися сходами,
деякою мірою


Тест