5.9 ВИГУК

Вигук – це особлива частини мови, яка виражає почуття, волевиявлення мовця, не називаючи їх. Вигуки не належать ні до повнозначних, ні до службових частин мови, оскільки не мають номінативного значення і не виконують у реченні службових функцій.

Лексико-граматичні особливості – Вигуки не співвідносяться ні з предметами, ні з поняттями.
– Вигуки не мають морфологічних ознак, притаманних повнозначним частинам мови (роду, числа,
відмінка тощо).
– У реченні вигуки синтаксично не пов’язуються з іншими словами і не є членами речення.

Запам’ятай!
Субстантивовані вигуки можуть виступати в ролі підмета чи додатка:
– Параскіце, ме-ей! – Те „ме-ей” вийшло особливо гучне й соковите; полетівши по дорозі до виноградника, воно вдарило об стіну волоських горіхів, обвилось й прилетіло знов до Йона
(М.Коцюбинський).

За походженням вигуки бувають первинні (непохідні) та вторинні (похідні).

До первинних вигуків належать такі вигуки: а!, е!, ой!, ох!, га! ет!, тю!, фу!, пхе! тощо

У вторинних вигуках структура збігається з формами повнозначних слів: ґвалт!, рятуйте!, леле!, Боже!, лихо!, отакої!

Запам’ятай!
До похідних вигуків належать також вигукові фразеологізми:
От тобі й маєш! Матінка моя рідна! Боронь Боже!

За значенням
емоційні
(виражають почуття, переживання,
настрій, здивування того, хто говорить)
о! ой! ех! ич! овва!
от тобі й на!
спонукальні
(вигуки волевиявлення – виражають
наказ, спонукання до дії)
гей! агов! годі! геть!
киць-киць! тпру! вйо!
вигуки, що є словами ввічливості
(виражають привітання, подяку,
побажання, сподівання, прощання)
добридень! будьте ласкаві!
ласкаво просимо! будь ласка!
звуконаслідувальні
(виражаження акустичних уявлень
людини-мовця про звуки, які трапляються
в різних життєвих ситуаціях)
гав-гав! кукуріку!
хрусь! цок-цок!

Пунктуаційне оформлення вигуків в реченнях з вигуками 1. Вигуки в реченні відокремлюються комами:
Ах, як всього багато: неба, сонця, веселої зелені (М.Коцюбинський).

2. Коли вигук, що стоїть на початку речення, вимовляється з посиленою інтонацією, то після
нього ставиться знак оклику:
Прощавайте! Ждіте волі!
Гей! на коні! Всі у путь!

П.Тичина

3. Якщо вигук, який стоїть усередині речення, вимовляється з піднесенням, після нього ставимо
знак оклику, а наступне слово пишемо з малої букви:
Всі, у кого серце вірне!
Сонцю нашої весни,
Сійте зерно – гей! – добірне
В нерозмежені лани!

М.Рильський

4. Не виділяються розділовими знаками вигуки на початку речення, якщо вони стоять перед
особовим займенником, після якого йде звертання:
Гей ви, юначе, підтягніться, треба йти швидше.

5. Вигуки о, ой, що стоять перед звертанням і тісно з ними пов’язані інтонацією, виступають у ролі
часток і комою не виділяються:
О пісне блаженна! О пісне крилата,
Лети над землею, дзвени і зови…

М.Чернявський

6. Вигуки о, ой можуть не виділятися комою в реченнях, що мають пісенний характер:
Ой не світи, місяченьку,
Не світи нікому…

Нар. творч.

7. Знак оклику ставиться й після вигуків, що виступають еквівалентами окличних речень:
Гай! Гай! Анхізонька видáти…
І.Котляревський


Тест