2.7 ПОЗНАЧЕННЯ НА ПИСЬМІ ЗМІН ПРИГОЛОСНИХ ЗА ЗБІГУ ЇХ

Зміни кореневих приголосних перед суфіксами -ськ-, -ств-
Кінцеві приголосні
основи
Суфікси Кінцевий приголосний
Приклади
г, ж, з + -ськ-, -ств- -зьк-, -зтв-:
Запоріжжя – запорізький,
Париж – паризький,
Рига – Ризький
к, ч, ц + -ськ-, -ств- -цьк-, -цтв-:
парубок – парубоцький,
ткач – ткацтво
х, ш, с + -ськ-, -ств- -ськ-, -ств-:
птах – птаство,
товариш – товариство

Запам’ятай! Під час творення прикметників від географічних назв і назв народів у деяких словах зміни приголосних не відбуваються:
ла-маншський (Ла-Манш), нью-йоркський (Нью-Йорк), казахський (казахи), баскський (баски), тюркський (тюрки), цюрихський (Цюрих), герцогський (герцог), падишахський (падишах), ацтекський (ацтеки), іракський (Ірак), кембрiджський (Кембрiдж), але дамаський (хоч Дамаск).

Якщо слово закінчується подвоєними літерами, то чергування не відбувається:
Кентуккі – кентуккський

Зміни приголосних унаслідок додавання суфікса -ин(а)
Кінцеві приголосні
основи
Суфікси Кінцевий приголосний
Приклади
-цьк- + -ин(а) чч:
козацький – козаччина,
німецький – Німеччина,

але галицький – Галичина
-cьк-, -ск-, -сок- + -ин(а) щ:
пісок – піщина, віск – вощина,
полтавський – Полтавщина
Зміни приголосних унаслідок додавання суфікса -ан- (-ян-)
Кінцеві приголосні
основи
Суфікси Кінцевий приголосний
Приклади
-ск-, -шк- + -ан- (-ян-)
за творення іменників
та прикметників
щ:
дошка – дощаний,
ляск – лящання
Зміни приголосних під час творення прізвищ на -енко, -ук
Кінцеві приголосні
основи
Суфікси Кінцевий приголосний
Приклади
-ськ-, -зьк- за творення
прізвищ на -енко, -ук
щ, -жч-:
Ісько – Іщенко,
Онисько – Онищенко, Онищук
Кузько – Кужченко,
Васько – Ващенко, Ващук
Зміни приголосних за творення форм дієслів II відміни
Кінцеві приголосні
основи
Суфікси Кінцевий приголосний
Приклади
-ск-, -ст- за творення
II дієвідміни дієслів
щ:
вереск – верещати,
простити – прощати
-зк- жч:
брязк – бряжчати
Зміни приголосних у присвійних прикметниках від власних імен
Кінцеві приголосні
основи
Суфікси Кінцевий приголосний
Приклади
-ск-, -ськ- у присвійних
прикметниках
від власних імен
-сч-, -сьч-:
Параска – Парасчин,
Ониська – Онисьчин
-жк- -жч-:
Палажка – Палажчин
-шк- -щ-:
Мелашка – Мелащин
Зміни приголосних за творення вищого ступеня порівняння
прикметників і прислівників та похідних

Кінцеві приголосні
основи
Суфікси Кінцевий приголосний
Приклади
-г-, -ж-, -з- + -ш-

за творення ступенів
порівняння прикметників
і прислівників
жч:
дужий – дужчий,
дорогий – дорожчий,
вузький – вужчий

але легкий – легший
-с- + щ:
високий – вищий
Зміни приголосних перед суфіксом -н-
Кінцеві приголосні
основи
Суфікси Кінцевий приголосний
Приклади
-к-, -ц(ь)- + -н- ч:
вік – вічний,
пшениця – пшеничний,
околиця – околичний,
яйце – яєчня

Винятки:
торішній, дворушник, соняшник,
рушник, рушниця, мірошник,
сердешний (бідолашний)

Запам’ятай! Приголосний основи ч зберігається: ніч – нічний, поміч – помічник


Тест