2.9.5 ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Складні прикметники пишуться разом
Правила Приклади
утворені від складних іменників, що
пишуться разом
лісостеповий, фотомеханічний, працелюбний
уворені від сполучення іменника та
узгодженого з ним прикметника
народногосподарський, східнослов’янський
утворені від сполучення числівника з
іменником
семиразовий, тридцятирічний,
п’ятиповерховий (але 125-річний)
утворені від сполучення дієслова з
іменником
деревообробний, машинобудівний
утворені від сполучення прислівника з
прикметником чи дієприкметником
низькокалорійний, вільнонайманий
складні терміни видовженотупоконічний, вузькодіалектний,
геологорозвідувальний, глухонімий
утворені з двох неоднорідних прикметників
(які виражають відокремлення родової
ознаки до видової)
поперечношліфувальний (поперечний
шліфувальний верстат)
Складні прикметники пишуться через дефіс
Правила Приклади
утворені від складних іменників,
які пишуться через дефіс
віце-президентський, дизель-моторний
(але москворіцький)
основи яких називають поняття,
не підпорядковані одне одному
навчально-виховний, матеріально-технічний,
а також узвичаєні: аграрно-сировинний,
всесвітньо-історичний та ін.
(але всесвітньо відомий)
означають різні кольори чи відтінки кольорів;
якість з додатковим відтінком
жовто-блакитний, сніжно-білий,
кисло-солодкий (але синьогарячий,
жовтогарячий, червоногарячий, білосніжний)
перша частина (основа) закінчується на
-ико (-іко)
історико-культурний, механіко-математичний
перша частина військово-, воєнно- військово-морський, воєнно-стратегічний
(але військовозобов’язаний,
військовополонений)
перша частина не має прикметникового
суфікса, але за змістом однорідна
з другою частиною й приєднується
за допомогою сполучного звука о, е
м’ясо-молочний, крохмале-патоковий
(але головоногі, грудочеревна)
якщо повторюються ті самі або споріднені
слова для підсилення значення
давній-прадавній, білий-білий
назви проміжних сторін світу південно-східний, північно-західний
утворенні поєднанням двох прикметників з
протилежним значенням
окислювально-відновлювальний,
опукло-вгнутий,
постачальницько-збутовий

Запам’ятай!

абсолютно чистий морально стійкий матеріально забезпечений
абсолютно прозорий науково аргументований матеріально зацікавлений
абсолютно сухий науково обґрунтований рівномірно рухомий
безпосередньо близький науково розроблений рівномірно уповільнений
безпосередньо залежний нервово збуджений різко окреслений
(але взаємозалежний) обернено пропорційний соціально активний
вертикально розташований об’єктивно зумовлений соціально значний
взаємно обернений обмежено придатний соціально зумовлений
взаємно однозначний офіційно оформлений соціально корисний
взаємно перпендикулярний паралельно сполучений соціально небезпечний
всесвітньо відомий перехресно ввімкнений соціально свідомий
(але загальновідомий) поверхово засвоєний структурно різнорідний
діаметрально протилежний поздовжньо розрізаний суб’єктивно оцінений
документально точний позиційно зумовлений суспільно корисний
експериментально перевірений помірно континентальний суспільно небезпечний
електрично заряджений помірно морський суспільно необхідний
емоційно забарвлений помірно сухий тенденційно налаштований
емоційно насичений помірно холодний теоретично важливий
емоційно відповідальний послідовно ввімкнений традиційно усталений
єдино правильний послідовно миролюбний умовно зарахований
життєво важливий послідовно розташований функціонально пов’язаний
життєво необхідний потенційно небезпечний хімічно активний
ідейно витриманий правильно розташований хімічно зв’язаний
індустріально розвинений правильно складений хімічно стійкий
інтенсивно забарвлений принципово важливий хімічно чистий
інтонаційно виділений принципово новий художньо вірогідний
історично необхідний прогресивно налаштований художньо повноцінний
капітально відремонтований професійно виконаний художньо яскравий
контекстуально залежний професійно непридатний шарнірно з’єднаний
локально змінений прямо пропорційний широко розповсюджений
легко одягнутий прямо протилежний штучно підвищений
максимально близький психологічно складний якісно новий
максимально збільшений радіально спрямований яскраво (ясно) виражений
матеріально вигідний рівномірно прискорений яскраво освітлений
матеріально відповідальний рівномірно розподілений  


Тест