3.7 СКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ З ПОГЛЯДУ СФЕР УЖИВАННЯ

З погляду вживання найбільшу групу становлять загальновживані слова. Друга група – лексика стилістичного призначення.

Перша група – загальновживана лексика – стилістично нейтральна, яка використовується всіма носіями мови, навіть дитиною п’яти років: сорочка, читати, білий, верблюд, книга, стіл, комп’ютер.

Друга група – спеціальна лексика: науково-термінологічна, професійно-виробнича, соціальних груп, діалектна.

Спеціальна лексика
Правила Приклади
науково-термінологічна

позначає поняття конкретних
галузей науки і техніки
метод, гіпотеза, афікс, аналіз, абревіатура
професійно-виробнича

уживана особами певної професії
швартові, баранка (кермо автомобіля), штрек, масштаб
емоційно-експресивна
соціальних груп

жаргон, сленг, арго, просторіччя
зіронька, кротище, стяг, бридкий, волоцюга, щастячко
пара, шпора, лажа, понти, ботень, хаза, прикид, ульот
діалектна

властива певним територіям
варги (губи), запалки (сірники), слоїк (банка)

Діалектна лексика – слова, властиві якомусь територіальному діалектові, місцевий різновид говірки. У літературному мовленні цим словам відповідають загальномовні:

áрідник – чорт
балухатий – лупатий
бáнгов – вокзал
банити – мити
банувати – тужити
бараболя (бандурна, бульба, буля (була),
гарбýз, крýмплі, кумпітера) –
картопля
барже – більше
баштармаки́ – вила для подавання соломи
бинда – стрічка
біти – чоботи
бóцян (бузько, бусол, бýсько, веселик,
чорногуз) – лелека
бузя – вуста
бýрта – купа
вáрга (вáрґа) – губа
ватра – вогонь
взаран – завтра
видатися – вийти заміж
випуст – вигон
відгварити – відмовляти
воря́, ворйó – тин з жердин
враний – вороний
втяти – вдарити
вуйко – дядько
гавран – ворон
гамба – уста, губи
гводне – вдень
горóдник – лопата для копання
ґавз – дім
ґазда – хазяїн
дзиґарик – настінний годинник
дýркати – стукати
зáкришка – зелень до борщу
запáлки – сірники
зафрóйдатися – забруднитися
згáба – глум, насміх
зохабляти – покидати
квасець – щавель
кін – сцена
кíнва – відро
  клéкіт – халепа
когут – півень
колиба – житло чабанів
конара – кропива
коц – ковдра
кришéник – невеликий кусок сала
кукýля – зозуля
лайбин – корсет
леґінь – юнак
лісавиця – драбина
лýста – велика скибка хліба
лю́фник – дачник
маржина – худоба
мóнятися – робити повільно щось
неньо (ня́ньо) – батько
ногавиці – штани
óболок (вóболок) – вікно
ореля (рéля) – гойдалка
пáкіль – кілок
партови́на – скатертина
підмéт – грядка
плай – стежка в горах
полонина – місце випасу овець
пори́лиця – кріт
порпати – псувати
потеграфія – фотографія
пчóлник – пасіка
пшінка – кукурудза
сохар – дерев’яні вила
стéбка – невелика комора в сінях
стир – ганчірка для витирання столу
табівка – шкіряна валіза
трáпок – слід, стежка, доріжка
файний – гарний
флояра – сопілка
царинка – обгороджений сінокіс поблизу
оселі
шебéта – торбинка на хліб
яндóла, яндóва – велика миска з двома
вушками по краях
ясниця – веселка
Лексика за емоційним забарвленням
Правила Приклади
нейтральна (загальновживана)

слова, якими користуються всі
носії мови в повсякденному житті
небо, сонце, ходити
емоційно забарвлена

слова із позитивним або негативним
значенням і служать для вираження
почуттів (радощі, горе, злість тощо)
згрубіла: ледащо, котище;
пестлива: котичок, рибонька, водиця


Тест