2.8. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

Префікси як орфограми в українській мові мають певні правописні особливості, зокрема вони пишуться за фонетичним (с-) та морфологічним (з- перед глухими приголосними (крім к, п, т, ф, х), роз-, без- перед шиплячими) принципами, а також на семантичній основі (пре-, при-).

Префікси пишуться
Правила Приклади
роз-, без-, через-, воз- завжди пишуться з буквою з розгадати, безмежний, возвеличити
с- перед коренем, що починається звуками

[к], [п], [т], [ф], [х] (кафе „Птах” або „капетихфа”)
сказати, сформувати, стемніти
з- перед голосними і приголосними,

крім к, п, т, ф, х
зробити, з’їхати, збудити
зі-(зо-), якщо корінь починається сполученням

приголосних або сполученням губного та
йотованого
зітхнути, зірвати, зігріти,
зомліти, зів’ялий, зім’яти
пре- для вираження найвищого ступеня ознаки, a

також у словах старослов’янського походження
предобрий, премудрий, преподобний,
престол, презирство, презирливий
пренепорочний, превелебний,
преосвященство,
при- у словах зі значенням приєднання,

наближення, часткової дії, результату дії
прилетіти, присісти, приборкати
прі- у словах прізвище, прізвисько, прірва,
прірвистий
Запам’ятай! пріоритет
від-, під-, над-, об-, між-

без зміни кінцевого приголосного
відзначати, міжрегіональний,
обмірковувати, надзвичайний


Тест