ВАРІАНТ №2

В А Р І А Н Т №2

Частина 1

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання 1 – 7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

Прочитайте текст і виконайте завдання 1 – 7.
(1) Українські легенди охоплюють і пернате царство. (2) Вони розповідають про курей, гусей, качок, голубів, павича.
(3) Крик півня на світанку відганяє від хати … . (4) У хвості півень має особливу „ангельську” пір’їну. (5) Саме вона й будить його вранці.
(6) Особливими властивостями народна уява наділила півня. (7) Він нібито приносить щастя, охороняє худобу. (8) Вдавнину чумаки брали такого півня в дорогу, як надійний оберіг від усього лихого. (9) За повір’ям, червоний півень відкривав людям … . (З етнографічного довідника).

1. Однорідними членами ускладнені речення
А 1, 3
Б 2, 7
В 3, 9
Г 7, 8
А
Б
В
Г
2. Вставне слово містить речення
А друге
Б третє
В восьме
Г дев’яте
А
Б
В
Г
3. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А друге
Б п’яте
В восьме
Г дев’яте
А
Б
В
Г
4. Неправильно написано слово в рядку
А на світанку
Б ангельську
В вранці
Г вдавнину
А
Б
В
Г
5. У третьому реченні пропущено за змістом слово
А нечисту силу
Б чорного кота
В сутінки
Г відьом
А
Б
В
Г
6. Логічним закінченням тексту є слово
А прикраси
Б скарби
В цвіт папороті
Г кохання
А
Б
В
Г
7. Слово з переносним значенням є в реченні
А другому
Б четвертому
В шостому
Г восьмому
А
Б
В
Г

Завдання 8 – 28 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

8. Знак м’якшення пишеться в усіх числівниках у ряду
А тр..ох, десят..ма, п’ят..ом
Б дев’ятнадцят.., чотир..мастами, дев’ят..ох
В вісім..сот, п’ятнадцят..ма, дев’ят..мастами
Г чотирнадцят..ма, сім..ох, п’ят..десятьма
Д п’ят..сот, дев’ят..ома, сім..десятьома
А
Б
В
Г
Д
9. Фразеологічний зворот містить речення
А Гомінлива ріка вигравала, як великий оркестр.
Б Його душа літала.
В У нього закрутило у носі від пахощів.
Г У юнака опустилися крила від почутого.
Д Ліс дрімав у дзвінкій тиші.
А
Б
В
Г
Д
10. Усі слова написані правильно в рядку
А рекрутський, карпатський, прозьба
Б чуматський, робітництво, парижський
В об’їжджати, французький, голландський
Г соняшний, натхнення, свідотство
Д соняшник, галлерея, стаття
А
Б
В
Г
Д
11. Літеру е в корені треба писати в усіх словах у рядку
А роздерати, шелестіти, сонечко, преборкати
Б щебетати, вітерець, гребенястий, пшениця
В непричетний, пелехатий, престол, шенель
Г привілей, деректор, бренить, претендент
Д пріоретет, марево, мереживо, режесер
А
Б
В
Г
Д
12. Усі слова правильно написані у рядку
А ірраціональний, группа, Голландія, ассиміляція
Б тонна, інновація, священний, священник
В Шіллер, примадонна, марокканець, годинник
Г інтеллект, галльський, манна, буддист
Д алея, Ахіллес, Еллада, булла
А
Б
В
Г
Д
13. Апостроф пишеться в усіх словах рядка
А бар..єр, б..язевий, в..язовий, гіп..юр
Б аб..юрація, Львів..янин, голуб..ячий, з..ясований
В Ам..єн, барел..єф, з..юрмитися, контр..ярус
Г безслав..я, д..єсмо, модел..єр, об..якорений
Д ад..ютант, без..язикий, Жул..єн, к..ювет
А
Б
В
Г
Д
14. Правильно узгоджений числівник з іменником у реченні
А До хліва було загнано десятеро телят.
Б Четверо студентів успішно склали залік з філософії.
В На екскурсію їздило дванадцятеро учнів.
Г Десятеро стільців внесли до зали.
Д Для розповіді про найважливіші віхи університету було обрано двоє викладачів.
А
Б
В
Г
Д
15. Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку
А простіший, найрозумніший, чарівніший, самий багатший
Б більш вагомий, прекрасніший, найдешевший, вищий
В найменш визначний, предобрий, найохайніший, менш відомий
Г мелодійніший, більш теплий, товщий, тихенький
Д глибший, дешевший, найнижчий, більш прозорий
А
Б
В
Г
Д
16. Правильно утворено всі імена по батькові в рядку
А Геннадійович, Іллівна, Миколаївна, Яківна
Б Лукович, Євгенович, Андріївна, Петрович
В Валерієвич, Іванівна, Олегович, Антипівна
Г Кузьмич, Матвійович, Ігоревна, В’ячеславович
Д Романович, Савівна, Теодосьовна, Пилипович
А
Б
В
Г
Д
17. Правильно утворені дієслівні форми в рядку
А пити – п’ю, п’єте, пійте
Б прописати – пропишу, пропишіть, прописуйте
В полоскати – полощу, полоскаєш, полощіть
Г хотіти – хочу, хочете, хочіть
Д співати – співаю, співають, спійте
А
Б
В
Г
Д
18. Граматично правильно утворено словосполучення
А за будь-яких обставин
Б зворотна сторона медалі
В думки співпадають
Г виконати по дорученню
Д закаляти волю
А
Б
В
Г
Д
19. Вставні конструкції правильно виділено в реченні
А Брат став упівголоса згадувати якогось льотчика, певне близького йому.
Б Десь там, біля тих гір, чув од людей Климко, було велике місто Слов’янськ.
В Мати вдивляється в якесь насіння, щось пошепки говорить до нього, напевно
просить, щоб гарно зійшло і вродило.
Г Чи, може, в них така була писемність, що ми її вчитати не втнемо.
Д Ми, може, й задоволені нашим життям, та для щастя повинно чогось не
вистачати.
А
Б
В
Г
Д
 
20. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А щебечуть, вмиваєшся, рясно
Б зв’язківець, плющ, якось
В пам’ять, чапля, юність
Г люлька, щільний, б’ються
Д приєднування, італієць, янгол
А
Б
В
Г
Д
21. Сполучник умови вжито в реченні
А Згадай, як ми співом стрівали світання.
Б Ще сонечко не позолотило вершини найвищих дерев, як Сірки розпрощалися з
Морозами.
В Як у травні дощ надворі, то восени хліб у коморі.
Г Богдан поставив ринку біля коша і, хоч йому було не до їжі, заглянув у розсохлу
від років скриню.
Д Суддя пождав, щоб гамір трохи змовк.
А
Б
В
Г
Д
 
22. Правильно поставлено розділові знаки в реченні
А Заходив Великий піст, люди з жалем казали: Масляна, Масляна, яка ти мала…
Б „Татусю! – кажуть діти. – Чи бачиш – голубок від сестриці прилетів?”
В „Причалив грек та й став у грецьку позу: – Ну, налітайте, скіфи до привозу!”
Г „А ще ж пороги, зажурився грек!”
Д „Ось і дочекалась женчика собі,” – підхоплює мене мати.
А
Б
В
Г
Д
23. Правильно побудовано речення з непрямою мовою в рядку
А Мирослава сказала Захарові Беркуту, що я бачила твого сина.
Б Микола сказав Нимидорі, що пан хоче віддати нас у москалі.
В Мирослава благала батька, щоб він лишився тут, між своїми людьми.
Г Мирослава сказала Захарові Беркуту, що твій син у монгольській неволі.
Д Захар Беркут скрикнув, що мій син радше дасть на кусні порубати себе, аніж

узяти себе в неволю.
А
Б
В
Г
Д

Завдання 24 – 28. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

24. Приєднайте до частини „Уже давно зайшло сонце…” запропоновані варіанти та з’ясуйте
вид складного речення
Вид речення 1 складнопідрядне мети
2 складнопідрядне причини
3 складносурядне
4 складнопідрядне допустове
Варіант завершення речення А щоб дати нашій землі відпочити.
Б прикриваючи тінню місто.
В хоча ще видно його золотий захід.
Г тому що місяць позолотив верхівки

дерев.

Д а місяць на небі позбирав зорі.

  А Б В Г Д
1
2
3
4
25. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

(1)Оббігши тричі круг саги, круг непорушного (2)Ягорового капелюха в осоці, повертається (3)додому студент; Ягорове подвір’я порожнє, щітка в глині стирчить, як і раніш, ніким (4)не торкана, і душу опікає смуток якоїсь гіркої непоправної втрати.
А прикметник
Б дієприкметник (форма дієслова)
В прислівник
Г дієприслівник (форма дієслова)
Д частка
  А Б В Г Д
1
2
3
4
26. Доберіть до фразеологізмів антоніми
Фразеологізм
1 садовити на покуті
2 зживати зі світу
3 як дві краплі води
4 ні пари з вуст
Антонім
А давати прочухана
Б як свиня на коня
В вибивати з сідла
Г розпустити язика
Д давати зелену вулицю
  А Б В Г Д
1
2
3
4
27. Укажіть тип словосполучення
Тип словосполучення
1 узгодження
2 керування
3 прилягання
4 сурядний зв’язок
Приклад
А одержувати завжди
Б кетяги бузкові
В зустріти товариша
Г надійшов лист
Д ні риба ні м’ясо
  А Б В Г Д
1
2
3
4
28. Визначте, яким членом речення є виділені слова
Член речення
1 підмет
2 присудок
3 означення
4 додаток
Приклад А Гуляє вітер-шелестій із батьківського лугу.
Б Оженитися – не дощик переждати.
В Картинками старих дитячих книг здається далеч.
Г Я вчився любові в дядька Миколи.
Д Флегматично зима тротуаром поскрипує,
фантастичні плете казки.
  А Б В Г Д
1
2
3
4

ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ

Завдання 29 – 36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його. Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–37. Точна система чи велика авантюра? (1–3) „Підключайтесь до Інтернету! – закликають нас численні рекламні модулі, – погодинний доступ, нічний доступ, необмежений доступ. Це море інформації до ваших послуг! Бізнес та розвага! Без цього вам не обійтися!”
(4–10) Звісно, не обійтися: як і колишні безглузді намагання довести, що можна прожити без радіо, без телебачення, без відео, так і намагання деяких сучасних „критиків” відмовити Інтернету в будь-якій корисності просто не мають підстав. Це, звісно, лише страх перед новим та незнаним. Сучасна людина не може без великого валу інформації; у кінці XX століття „інформація” та „повітря” стали для людини майже синонімами. А Інтернет – це дійсно море інформації. Він існуватиме, незважаючи на істерики й страхи перед фантомом „всепоглинаючого техносу” і пов’язаних з ним морального зубожіння та наступом уніфікації.
(11–12) Утім, здається, „рятувати” цю систему слід не від її ворогів, а від її надто палких прихильників, бо ж протилежна крайність, як відомо, – це просто палиця з іншого боку.
(13–16) Сітка обміну інформацією Інтернет утворювалася поступовим поєднанням в одну мережу кількох інформативних сіток. Процес тривав від кінця сімдесятих, упродовж вісімдесятих і не припиняється й нині: до мережі підключаються все нові й нові домени, сотні серверів і десятки тисяч користувачів.
(17–23) Інтернет повинен був полегшити процес обміну потрібною інформацією між найвіддаленішими користувачами, уможливити для кожного доступ до всіх можливих баз даних, тобто до всіх різновидів знань, накопичених людством. Кожен ресурсний домен (університет, бібліотека, видавництво), пропонуючи свою інформацію, представляє її у вигляді електронних сторінок і розміщує їх на одному з вузлових серверів. Будь-який користувач, котрий звертається до адреси сервера і виконує процедуру доступу (вільний доступ або платний доступ), отримує необхідну інформацію у потрібній йому кількості – схема виглядає простою і майже досконало ефективною.
(24–37) Проблема Інтернету полягає саме в його досконалості як інформативної сітки. Його надефективність робить малоефективною саму процедуру пошуку. В Інтернеті можна знайти найрізноманітнішу інформацію, але „ту що потрібно” – майже ніколи, через Інтернет можна отримати все, що завгодно, але шанс отримати корисне „тут і тепер” мізерно малий. Це не лише проблема недолугого користувача, який банально не знає, як користуватися мережею. Якраз навпаки, „наївний”, „невинний” користувач, котрому не відомі міріади імен пошукових серверів і котрий припинить свій пошук, вдовольнившись наближеною до потрібної йому інформацією, має більше шансів на „виживання” в інформативному просторі Інтернет: його не буде спокушено подальшою „грою в пошук”, блуканням серед адрес, котрі відкриватимуть все нові й нові сторінки, переглядом списків, котрі пропонують сотні й тисячі джерел – сотні тисяч сторінок, котрі мережа готова одразу ж надати у користування і якими годі ефективно скористатися саме через їх кількість. Знаходження справді потрібної інформації в мережі вважаємо скоріше за випадковість (рідкісну удачу), ніж за правило. І не людина володіє сіткою, а сітка – людиною. Процес „отримання інформації” зводиться майже до безплідного і виснажливого „перегляду” інформації в „списку”, котрий неможливо осмислити.
(38–39) Людство несподівано опинилося в такій інтелектуальній ситуації, котра не може бути адекватно осягнута за допомогою фактично присутнього людського інтелекту.
(40–44) Єдиною стратегією „виживання” в інформаційній мережі Інтернет є, здається, обмеження власного знання. Уникнути „ефекту перенасичення” можна лише відмовляючись від претензії на точну, адекватну поінформованість. Парадоксально, але рятівним буде переконування себе самого в досконалості, повноті, відповідності інформації, що її пропонує пошуковий сервер, довіра до адреси, за якою чатує на нас випадковість.

З журналу
(508 слів)
29. Мовна ознака, наявна в тексті, що свідчить про його стильову приналежність
А використання згрубілої лексики;
Б стандартизація мовних засобів;
В полемічність викладу;
Г естетично вмотивовані відхилення від норм літературної мови.
А
Б
В
Г
30. Автор вбачає парадоксальність ситуації пошуку інформації в Інтернеті
А у безмежності можливостей надання інформації, зниженні ефективності

процедури пошуку;

Б у тому, що невпинно розширюючи коло користувачів, Інтернет обмежує

можливості кожного з них у наданні інформації;

В у тому, що надаючи будь-яку інформацію, Інтернет ускладнює її засвоєння

користувачем;

Г у тому, що полегшення процесу обміну потрібною інформацією ускладнює доступ

до неї.
А
Б
В
Г
 
31. Синоніми до слова „фантом” (рядок 9)
А монстр, виродок;
Б чудовисько, потвора;
В велетень, гігант;
Г привид, примара.
А
Б
В
Г
32. Ходом міркування автора в рядках 24–37 є
А виокремлення складників поняття та їх тлумачення
Б класифікація складників поняття
В доведення поданої в першому реченні абзацу тези
Г виклад у хронологічній послідовності
А
Б
В
Г
33. Перший абзац відіграє у композиції тексту роль
А тези подальшого міркування
Б вступу до викладу
В визначення поняття
Г викладу власної думки автора
А
Б
В
Г
34. Вихід із ситуації „гри в пошук” автор вбачає (рядки 24–37)
А в удосконаленні процедури пошуку
Б у примиренні з думкою про неможливість повної та вичерпної поінформованості
В в оптимізації роботи ресурсних доменів
Г у підвищенні рівня довіри до електронної адреси
А
Б
В
Г
35. Правильне тлумачення слова „уніфікація” (рядок 10)
А надзвичайність, різноманітність у певному відношенні
Б можливість використання у різних сферах діяльності
В утілення певної властивості
Г зведення чогось до єдиної форми, системи, єдиних нормативів
А
Б
В
Г
36. В основі заголовку тексту лежить логічне відношення
А протиставлення
Б взаємовиключення
В причиново-наслідкове
Г зіставлення
А
Б
В
Г

Частина 2

Українська література

Завдання 37 – 56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

37. Основними жанрами народної лірики є
А прислів’я, приказки, загадки, плачі (голосіння)
Б трудові, жартівливі, календарно-обрядові, сімейні пісні
В рекрутські, наймитські, кріпацькі, історичні пісні
Г козацькі, історичні, родинно-побутові, трудові пісні
Д трудові, календарно-обрядові, родинно-побутові, соціально-побутові пісні
А
Б
В
Г
Д
38. Виберіть правильне твердження: „Золоте слово” Святослава – це
А заклик берегти своїх дітей від нападів татар
Б спроба підписати угоду з половцями
В заклик до об’єднання князівств у боротьбі з половцями
Г заклик зробити набіги на інші землі
Д прохання до Ігоря не йти походом на половців
А
Б
В
Г
Д
39. Рядки Г.С.Сковороди:

Байдужі смерті, мужик ти чи цар, –
Все пожере, як солому пожар.

взяті з твору

А „Dе Libertate”
Б „Гей ти, пташко жовтобока”
В „Ідеш, хочеш нас лишити”
Г „Всякому місту – звичай і права”
Д „Бджола і Шершень”
А
Б
В
Г
Д
40. Енею з твору „Енеїда” І.Котляревського та троянцям під час подорожі допомагають
А Нептун, Еол, Латин, Дідона
Б Юнона, Венера, Сивілла, Паріс
В Паріс, Зевс, Борей, Еол
Г Венера, Нептун, Вулкан, Низ
Д Зефір, Геба, Пріам, Турн
А
Б
В
Г
Д
41. Цитатою: „висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки.
І не скажи, щоб колись з подругами пішла…” показано героїв з творів
А Катря („Максим Гримач” Марка Вовчка)
Б Маруся („Маруся” Г.Квітки-Основ’яненка)
В Настя („Маруся” Г.Квітки-Основ’яненка)
Г Мелашка („Кайдашева сім’я” І.Нечуя-Левицького)
Д Галя („Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного)
А
Б
В
Г
Д
42. Жуковському Т.Шевченко присвятив твір
А „Катерина”
Б „Тополя”
В „Причинна”
Г „Лілея”
Д „Утоплена”
А
Б
В
Г
Д
43. Семен, Тетяна, Катря є персонажами твору
А „Чорна рада”
Б „Максим Гримач”
В „Людина”
Г „Маруся”
Д „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
А
Б
В
Г
Д
44. Укажіть ім’я Сомка з роману „Чорна рада” П.Куліша
А Василь
Б Кирило
В Михайло
Г Григорій
Д Яким
А
Б
В
Г
Д
45. У тому, що „Сила родиться й завзяття / Не ридать, а добувати, / Хоч синам, як не собі…”,
– переконаний автор твору
А „Любіть Україну”
Б „Гімн”
В „Молюсь і вірю”
Г „Contra spem spero”
Д „Як добре те, що смерті не боюсь я”
А
Б
В
Г
Д
46. Письменник Лозов’ягін обрав собі псевдонім
А Остап Вишня
Б Панас Мирний
В Марко Вовчок
Г Улас Самчук
Д Іван Багряний
А
Б
В
Г
Д
47. Яку проблему НЕ піднято в повісті М.Коцюбинського „Тіні забутих предків”
А життя і смерть
Б людина і природа
В кохання і ненависть
Г язичництво і християнство
Д екологія і її захист
А
Б
В
Г
Д
48. Уплив модернізму явно відчутний у творі
А „Земля”
Б „Мартин Боруля”
В „Момент”
Г „Маруся”
Д „Хазяїн”
А
Б
В
Г
Д
49. „Та хай собі міняють хоч на Арістотелів! Радвлада не забороняє”, – так говорить про намір
Мини Мазайла (М.Куліш „Мина Мазайло”) змінити прізвище
А тьотя Мотя
Б Бараново-Козино
В дядько Тарас
Г син Мокій
Д донька Рина
А
Б
В
Г
Д
50. Слова:

Та він же в світі отакий один.
Він, мамо, гордий. Він козак. Він лицар,

говорила Маруся Чурай з однойменного твору Ліни Костенко про

А Гордія Чухрая
Б Івана Іскру
В Гриця Бобренка
Г Богдана Хмельницького
Д Семена Горбаня
А
Б
В
Г
Д
51. Сивоок є одним з головних героїв твору
А „Маруся Чурай” Л.Костенко
Б „Тіні забутих предків” М.Коцюбинського
В „Маруся” Г.Квітки-Основ’яненка
Г „Мар’яна-черниця” Т.Шевченка
Д „Диво” П.Загребельного
А
Б
В
Г
Д
52. Речення „Поїзд летів, повний людського гаму. Здавалось, город витягує в поле свою залізну
руку за мною і не пускає” взяті з твору
А „Тигролови” І.Багряного
Б „Intermezzo” М.Коцюбинського
В „Перехресні стежки” І.Франка
Г „Камінний хрест” В.Стефаника
Д „Зачарована Десна” О.Довженка
А
Б
В
Г
Д
53. Свої „Мисливські усмішки” Остап Вишня присвятив
А О.Довженку
Б В.Сосюрі
В П.Тичині
Г А.Малишку
Д М.Рильському
А
Б
В
Г
Д
54. І.Багряний у творі „Тигролови” тричі використовує уривок з пісні
А „Місяць на небі, зіроньки сяють”
Б „Всякому місту – звичай і права”
В „Мати ж моя пава”
Г „Ой летіли білі гуси”
Д „Ніч яка, Господи, …” („Виклик”)
А
Б
В
Г
Д
55. Героїню новели Григора Тютюнника „Три зозулі з поклоном”, яка „знала, що лист від тата
приходить раз на місяць”, звали
А Марфа
Б Софія
В Марія
Г Ганна
Д Степанида
А
Б
В
Г
Д
56. Марусі Чурай із твору Л. Костенко „Маруся Чурай” „…дьогтем вимазати ворота!” хотів
А Бобренко
Б Іскра
В Пушкар
Г Горбань
Д Бобренчиха
А
Б
В
Г
Д

Завдання 57 – 60 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

57. Установіть відповідність між реплікою та героєм з твору І.Котляревського „Наталка
Полтавка”
Репліка 1 „Взяточок … сиріч винуждений подарочок”
2 „… для чого люди женяться? … мені
здається, для того, щоб завести хазяйство
і сімейство…”
3 „Золото – не дівка”
4 „На комедії одні виходять – поговорять,
поговорять та й підуть; другі вийдуть – те
ж роблять…”
Герой А Наталка Полтавка
Б Петро
В Горпина Терпилиха
Г Макогоненко
Д Тетерваковський
  А Б В Г Д
1
2
3
4
58. Установіть відповідність між цитатою і назвою твору Т.Г.Шевченка
Цитата 1 „Кличе мати вечеряти, а донька не чує,
де жартує з москаликом, там і заночує”
2 „Прости мене! Я каралась весь вік в чужій
хаті”
3 „Оживуть гетьмани в золотім жупані;
Прокинеться доля;
Козак заспіва”
4 „Латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають, – бо нічим обуть
Княжат недорослих; …”
Назва твору А „Наймичка”
Б „Сон” („У всякого
своя доля”)
В „Катерина”
Г „Кавказ”
Д „Гайдамаки”
  А Б В Г Д
1
2
3
4
59. Установіть відповідність між назвою твору та історичним тлом, на якому розгортаються
його події
Назва твору 1 „Чорна рада”
2 „Максим Гримач”
3 „Вершники”
4 „Маруся Чурай”
Історичне тло А Визвольна війна (1658 р.)
Б Друга світова війна (1939–1945)
В Доба Руїни (1657–1687)
Г „… як панувала на Вкраїні удвійзі Польща і
Московщина”
Д Громадянська війна (1917–1921)
  А Б В Г Д
1
2
3
4
60. Установіть відповідність між персонажами та їхніми портретами
Персонажі 1 Максим Ґудзь
2 Максим Гримач
3 Василь Свитник
4 Кирило Тур
Портрети А „…сам опасистий; …чуприна… спадала за ухо,
як кінська грива; уси довгі, униз позакручувані”
Б „Хлопець гарний, русявий, чисто поголений;
уси козацькі, очі веселенькі…”
В „І хороший був: повновидий… чорноусий,
а веселий, а жартовливий”
Г „Хороший з лиця – повновидий, рум’янець на
всю щоку, з чорними веселими очами, з
чорним лискучим усом”
Д „…міцний, як смерічка, мастив кучері маслом,
носив широкий черес і пишну кресаню”
  А Б В Г Д
1
2
3
4

Частина 3

Власне висловлювання

Підтримайте або спростуйте думку: „Серед нас багато людей з сонячним серцем”.
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланням на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
Чернетка