ВАРІАНТ №8

Частина 1

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання 1 – 10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

1. Усі слова належать до офіційно-ділової лексики в рядку
А резолюція, план, постанова, референдум, договори, квитанція
Б домна, мартен, косовиця, синус, косинус, ядро
В меридіан, адвокат, нотаріус, вимпел, дамба, флот
Г оповідання, повісті, романи, виступи, диспути, статті
А
Б
В
Г
2. Одне з виділених слів ужито у невластивому йому значенні в речення
А Цей хлопчик має музикальний слух.
Б Поезія О.Олеся – не просто музикальна – вона просто співуча.
В Музикальний репертуар цього театру оперети дуже цікавий.
Г Г.Сковорода був музикальною людиною і чудовим співаком.
А
Б
В
Г
3. На місті пропуску слід писати літеру и в рядку
А півтора центнер.., два пакет.., три кілометр..
Б три кілограм.., два комп’ютер.., чотири велосипед..
В чотири портрет.., півтора відсотк.., два словник..
Г півтори годин.., тисячі тон.., три гектар..
А
Б
В
Г
4. Правильну фонетичну транскрипцію відображає рядок
А залізний [зал’іжний], безжурний [безжурний]
Б вчишся [вчис’:а], на дошці [на дос’ц’і]
В схуднути [зхуднутие], що-небудь [шчо небут’]
Г знищити [знищиетие], дзиґлик [дзиґлик]
А
Б
В
Г
5. Не відбудеться чергування приголосних в обох словах під час творення прикметників за

допомогою суфікса –ськ– в рядку
А Волга, француз
Б моряк, ткач
В чех, чуваш
Г аквалангіст, зап’ясток
А
Б
В
Г
6. Усі слова треба писати з літерою ь (знак м’якшення) у рядку
А лял..ці, дон..чин, Онис..ці, гондол..єр
Б рев..ю, н..юанс, медал..йон, пан..шина
В сен..йорита, ін..ший, перевір..те, сяд..те
Г Гор..кий, гір..кий, різ..бяр, у бал..ці
А
Б
В
Г

Прочитайте текст і виконайте завдання 7 – 10.
(1) Не вмерла, а буйно росквітла і наша українська мова, наше вірне чудесне слово, яке своїм корінням заходить у глибину життя і проростає в житті як точений жолудь радісно … в землі. (2) Наше слово, наша дума завжди біля народного серця. (3) Тому й цвітіння слова нашого по-весняному рум’яне і щедре.

7. В якому слові допущена орфографічна помилка
А росквітла
Б цвітіння
В по-весняному
Г рум’яний
А
Б
В
Г
8. В якому реченні допущено пунктуаційну помилку
А першому
Б другому
В третьому
Г у жодному не допущено
А
Б
В
Г
9. Яке речення має підрядну частину порівняльну
А перше
Б друге
В третє
Г у жодному немає
А
Б
В
Г
10. У першому реченні замість пропуску можна поставити слово
А проростає
Б випукується
В з’являється
Г зорить
А
Б
В
Г

Завдання 11 – 23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

11. Всі самостійні частини мови відповідають на питання як? у рядку
А чий, котрий, який, абиякий
Б усміхаючись, піклуючись, насміх, навздогін
В розвіяний, адресований, забарвлений, скроплений
Г добрий, причинний, досконалий, мимохідь
Д на добраніч, увесь, плачучи, поспіхом
А
Б
В
Г
Д
12. Усі іменники спільного роду в рядку
А собака, дитина, дівчина, жирафа, малина
Б базіка, нероба, каліка, гультіпака, добряга
В інженер, директор, секретар, п’яниця, модельєр
Г вила, біганина, горошина, черепаха, рука
Д какаду, нанду, гну, фламінго, киця
А
Б
В
Г
Д
13. Замість крапок потрібно вставити у в словах у рядку
А сидимо .. вагоні, була .. Охтирці, .. садку
Б .. хатинці, взяла .. нього, на траві .. квітах
В як .. сні, .. Америці,… присмерку
Г пішла .. садок, зроблена .. майстерні, побачив .. вікні
Д наш ..читель, .. лісі, ..дарник
А
Б
В
Г
Д
14. Позначте речення, граматична основа якого складається з підмета й присудка
А Як люблю тебе, мій рідний край!
Б Ах з синім небом уже щось діється.
В Співалося й снилося мені увечері.
Г Любуєшся тихою українською ніччю, зорями незліченими, місяцем-красенем.
Д Рослинам, зібраним на Івана Купала, приписували чудодійні властивості.
А
Б
В
Г
Д
15. Спонукальним є речення
А Пташко! Будь рада теплу і весні, Кинь жалкувати по долі…
Б Підтримуй дух, розбуркуй душу, Вливай огонь в людські чуття…
В Ой не сійтесь сніги, ой не сійтесь, рясні, Не губіть ви останньої слави…
Г Ах, скільки струн в душі дзвенить!
Д Ще кажуть, що місто Кремінь заснували українські козаки.
А
Б
В
Г
Д
16. Правильно розставлені розділові знаки в реченні
А На крилах фантазії думки літають в країну темної ночі там

проміння грають, там любо так сяють лагідні веснянії очі.

Б Розкажи, як за горою сонечко сідає як у Дніпра веселочка воду позичає.
В Коли проб’ється там, де ти ходив, новий потік чи встане палац білий, тоді вже

ти, зробивши добре діло, господарем по цій землі пройдеш.

Г Коли крізь розпач випнуться надії і загудуть на вітрі степовім, я твоїм ім’ям радію і

сумую іменем твоїм.

Д Якщо прийде журба, то не думай її рознести у веселощах бучних, за столом, де

веселі друзі твої п’ють гуляють при покликах гучних.
А
Б
В
Г
Д
 
17. Правильно подано закінчення іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку в

рядку
А морозу, граму, борту, вальсу
Б піску, паперу, Парижу, звуку
В мосту, портрету, вітру, експорту
Г Кавказу, інею, абзацу, Бугу
Д Тетереву, лікарю, Ватикану, Остеру
А
Б
В
Г
Д
18. Усі приголосні тверді в словах у рядку
А рибка, акваланг, доріжка
Б льоля, дорога, тиждень
В книга, ручка, собачка
Г журавель, котик, тигреня
Д дріт, осінь, повагом
А
Б
В
Г
Д
19. У поданому реченні

„Людина завжди вибирає себе, хоч їй часом і здається, ніби це роблять за неї обставини”
займенників
А двоє
Б троє
В четверо
Г п’ятеро
Д шестеро
А
Б
В
Г
Д
20. Граматична основа складається з одного головного члена в реченні
А Нема в степових селах розкішних вишняків.
Б Двори стоять у хуртовині айстр.
В Лебеді плавають! Лебеді плавають в місячнім сріблі, в срібнім саду.
Г Як палає світле листя клена!
Д Вечірнє сонце наближалося до заходу.
А
Б
В
Г
Д
21. Однорідні присудки має речення
А Навколо лежав широкий степ, своїми квітучими берегами він зливався з

велетенським шатром неба.

Б Якась вона добра була в той день, і її доброта проглядала чи не в кожному слові.
В Сріблястою змійкою звивалася по степу річка і губилася за обрієм.
Г За ними (вербами) стояли віки печалі, віки сподівань, посвисти ординської шаблі,

одсвїти татарських вогнищ.

Д Дивовижні розповіді про дельфінів відомі з прадавніх часів.

А
Б
В
Г
Д
 
22. Cкладнопідрядними з кількома підрядними є речення
А Хто хоче, нехай розпитає, як сонце за степом сідає, як жито, мов хвиля біжить.
Б Але ж чудно мені: за що так люблю безчасную тую Вкраїну свою.
В Може й тобі, моя панно, колись доведеться згадать тую конвалію, як щастя

минеться.

Г Село вночі свічок не світить, боїться місяця збудити, що жовтим без наймення

квітом цвіте в садах, дощем умитий.

Д Нехай проміння те не гріє, що послала зірка здалека, та до неї лине мрія, ніби

світло, тиха і легка.
А
Б
В
Г
Д
 
23. Відокремлену прикладку містить речення
А Освіжений водами Скрабного, неквапно рушив Лобода лісовою стежиною.
Б Царя ж везуть, одягнутого в плис, у захололій капсулі із воску.
В Я добре пам’ятаю ту дівчину, дитя з двома кісками.
Г Я молитись мушу за Україну, за народну душу.
Д Людина без Вітчизни – соловей без пісні.
А
Б
В
Г
Д

Завдання 24 – 28. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

24. Установіть відповідність між реченням та його характеристикою
Речення

1 Ой чого ти тополенько не

цвітеш, чом пожовклу головоньку хилиш, гнеш?

2 Візьміть мене сивії хмари на

крила свої.

3 Я не тебе люблю о ні моя

хистка лілеє мій перший і тендітний цвіте.

4 Слухай мабуть так вийшло що

всю роботу переробили й не стомилися.
Характеристика

А просте речення з двома рядами

звертань

Б просте речення з непоширеним

звертанням

В просте речення зі вставним

словом

Г просте речення з поширеним

звертанням

Д просте речення з однорідними

означеннями
  А Б В Г Д
1
2
3
4
25. Установіть відповідність між реченням та відокремленим членом речення
Речення

1 Заходили в гавань малі й великі

кораблі обходячи малий маяк.

2 Вбрана у бенгальські вогні

серпантин ялинка вся світилася.

3 І раптом якось несподівано ліс

озивається гортанними звуками.

4 Соняшники кивали своїми

жовтими круглими повними головами.
Відокремлення

А вставні конструкції
Б однорідні члени речення
В відокремлене означення
Г уточнюючий член речення
Д відокремлена обставина

  А Б В Г Д
1
2
3
4
26. Установіть відповідність між фразеологічним зворотом та його значенням
Фразеологічний зворот

1 задніх пасти
2 наче камінь скотився з душі
3 на чотири ока
4 з лиця землі змести
5 з лиця спасти

Значення

А стало легко, обійшлося
Б один на один, сам на сам,

тільки вдвох

В відстати, бути позаду всіх
Г схуднути, змарніти
Д знищити когось, що-небудь

  А Б В Г Д
1
2
3
4
27. Установіть відповідність між типом односкладних речень та прикладами
Односкладне речення
1 означено-особове
2 неозначено-особове
3 узагальнено-особове
4 безособове
Приклади

А Тепер розмовляємо про свої справи

розсудливо, без поспіху й гарячки.

Б Маслом каші не зіпсуєш.
В І немає злому по всій землі безконечній

веселого дому.

Г Привезли його в Кам’янець-Подільський;

зарахували до четвертого уральського полку.

Д Тепер взагалі багато народу мандрує.

  А Б В Г Д
1
2
3
4
28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

Як у (1)всій гамі людських почувань кохання є сліпучою вершиною, (2)так і в безкінечних виявах людської душі пісня є тим золотим злитком, (3)виправленим у горнилі віків жаром сердечним (4)багатьох поколінь.
А числівник
Б займенник
В дієприслівник (форма дієслова)
Г дієприкметник (форма дієслова)
Д сполучник
  А Б В Г Д
1
2
3
4

ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ

Завдання 29 – 36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його. Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–37. В української нації є майбутнє! (1–9) Живемо в добі, коли політики або нічого не знають і не можуть передбачити майбутнє, або безсилі коригувати хід історії, коли закони випливають із несправедливих засад, а якщо і справедливими народжуються, то не є чинні, коли церква, виборсавшись із приниження і негації, виконує не духовну, а політичну функцію. Тож на допомогу людям, які зайшли в безвихідь, впали у зневіру, немов у середньовіччі, приходять ворожбити, відьми й упирі, а також змодернізовані види окультних сил, екстрасенси, контактери, інопланетяни. Можливо, вже десь бродить по нашій землі новітній Гришка Распутін…
(10–11) Сповнилась мрія кількох поколінь українців – зруйнованих, знедолених, з’яничарених і вистоялих, сповнилась мрія і мого життя!
(12–18) Так чому ж не перехлюпується через креш моєї душі радість, чом я не сміюся, не плачу з утіхи, чому нині, вихопившись із натовпу, який на майдані перед Верховною Радою кричав і „слава”, і „ганьба”, – геть подався з площі осамотнений і скулений, мов побитий пес, – я, депутат українського парламенту, член опозиційної Народної Ради, яка виборола для України незалежність, – і в незрозумілому смутку сиджу ось цілу ніч у своєму готельному номері…
(19–29) Я врешті збагнув, від чого мій смуток. Гай-гай, народи Європи в такий безмір віддалилися від нас, немов ті два брати, що полишили третього на степовому розпутті; третього залишили в його національному середньовіччі – з ворожбитами, відьмами й змодернізованими різновидами окультних сил, із не чинними законами, сплюндрованою більшовизмом землею, і розчавленим і пропитим господарем тієї землі, з ордою неповності в людських душах, – обкраденого і розбудженого. Виборсуйся тепер сам із свого середньовіччя, куди тебе загнала жорстока історія і твої власні добродушність та довірливість, доганяй своїх лукавих братів, що покинули тебе на безволлі і безхліб’ї!
(30–36) Розсвіло надворі: над Києвом із кокона ночі проколюється тихий і погожий осінній ранок 5 вересня 1991 року. І цей величний початок першого дня на вільній Україні раптом додає мені втіхи: ніхто хай не думає, що з якихось там об’єктивних причин ми відкотилися у своєму розвитку на цілі століття, – ми таки знаходимося, якщо брати до уваги історію українського народу, в національному середньовіччі і мусимо знайти в цій реальності найвищий оптимізм.
(37–42) Не винні ми, що залишилися позаду, та винні будемо, якщо не окреслимо чітко місця свого знаходження. Тому я стверджую не з мотивів пісного патріотизму, а з тверезого усвідомлення нашої реальності: українська нація, ще молода і сповнена енергії, вийде дужою із свого середньовіччя, бо так хоче світова гармонія, яка, не буваючи ніколи ущербленою, не зможе обійтися без державного досвіду п’ятдесятимільйонного українського народу.

За Р.Іваничуком
(792 слова)
29. Речення „Живемо в добі, коли політики або нічого не знають і не можуть передбачити

майбутнє або безсилі коригувати хід історії, коли закони випливають із несправедливих засад, а якщо і справедливими народжуються, то не є чинні, коли церква, виборсавшись із приниження і негації, виконує не духовну, а політичну функції” є в тексті
А тлумаченням заголовку
Б тезою автора, яку він має підтвердити або спростувати
В формулюванням проблеми, суперечливого питання
Г фразою автора, яка є істиною (на думку автора тексту)
А
Б
В
Г
30. У реченні „Виборсуйся тепер сам із свого середньовіччя, куди тебе загнала жорстока

історія і твої власні добродушність та довірливість, доганяй своїх лукавих братів, що покинули тебе на безволлі і безхліб’ї!” є
А гіпербола
Б антитеза
В алегорія
Г уособлення
А
Б
В
Г
31. Основна думка тексту звучить у реченні
А „Українська нація, ще молода і сповнена енергії, вийде дужою із свого

Середньовіччя”

Б „Виборсуйся тепер сам із свого середньовіччя, куди тебе загнала жорстока історія

і твої власні добродушність та довірливість”

В „Сповнилась мрія кількох поколінь українців – зруйнованих, знедолених,

з’яничарених і вистоялих”

Г „Ми таки знаходимося, якщо брати до уваги історію українського народу, в

національному середньовіччі і мусимо знайти в цій реальності найвищий оптимізм”
А
Б
В
Г
 
32. У реченні „Не винні ми, що залишилися позаду, та винні будемо, якщо не окреслимо чітко

місця свого знаходження” вжито
А синоніми
Б пароніми
В антоніми
Г омоніми
А
Б
В
Г
33. У середньовіччя український народ загнали
А ворожбити і відьми
Б не чинні закони
В вороги
Г історія і власні добродушність і довірливість
А
Б
В
Г
34. За мовностилістичними критеріями текст належить до
А публіцистичного стилю
Б розмовно-побутового стилю
В художнього стилю
Г конфесійного стилю
А
Б
В
Г
35. Текст є
А роздумом з елементами опису
Б розповіддю
В роздумом
Г розповіддю з елементами роздуму
А
Б
В
Г
36. Висновком є слова
А Українська нація, ще молода і сповнена енергії, вийде дужою із свого

середньовіччя.

Б Не винні ми, що залишилися позаду.
В Виборсуйся тепер сам із свого середньовіччя, куди тебе загнала жорстока історія і

твої власні добродушність та довірливість.

Г Сповнилась мрія кількох поколінь українців – зруйнованих, знедолених,

з’яничарених і вистоялих.
А
Б
В
Г

Частина 2

Українська література

Завдання 37 – 56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

37. Рядки

Вернись, сину, додомоньку,
Змию, зчешу головоньку
Та постелю постеленьку
узято з народної пісні
А „Ой на горі да женці жнуть”
Б „Стоїть явір над водою”
В „Гомін, гомін по діброві”
Г „Ой у полі та криниченька”
Д „Над річкою бережком”
А
Б
В
Г
Д
38. Ідею „Слова про похід Ігорів” подано в рядку
А заклик до єднання для спільної боротьби проти ворогів
Б заклик до помсти половцям за напади на Русь
В заклик у чесній боротьбі відвоювати свої території
Г уславлення героїзму і мужності руських князів
Д уславлення мудрості та виваженості київського князя Святослава
А
Б
В
Г
Д
39. У стилі орнаменталізму написано твір
А „Слово про похід Ігорів”
Б „Повість полум’яних літ”
В „Київський літопис”
Г „Сад божественних пісень”
Д „Літопис Самійла Величка”
А
Б
В
Г
Д
40. У рядках

Розумна пані і моторна,
Для неї трохи цих імен:
Трудяща, дуже працьовита,
Весела, гарна, сановита…
Бідняжка, що була вдова
ідеться про
А Венеру
Б Юнону
В Амату
Г Сівіллу
Д Дідону
А
Б
В
Г
Д
41. „Ото я від Спасівки та до Різдва вивчивсь читати і церковне, і гражданське, писати

потроху вмію, цихвіру знаю і на щотах хоч тисяч десять пудів уроздріб на хвунти, не помиляючись, положу…” – говорить
А Василь („Маруся”, Г.Квітка-Основ’яненко)
Б Микола („Наталка Полтавка”, І.Котляревський)
В Чіпка („Хіба ревуть воли, як ясла повні?”, Панас Мирний)
Г Карпо („Кайдашева сім’я”, І.Нечуй-Левицький)
Д Степан („Мартин Боруля”, І.Карпенко-Карий)
А
Б
В
Г
Д
42. Із поезії „До Основ’яненка” взято рядки
А І мене в сім’ї великій,

В сім’ї вольній, новій
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.

Б В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля…

В У всякого своя доля

І свій шлях широкий.

Г Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України…

Д Оживуть степи, озера,

І не верстовії,
А вольнії, широкії
Скрізь шляхи святії.
А
Б
В
Г
Д
43. „Викупляв невольників із неволі. Іще ж до того знав лічити усякі болісті і замовляти усякі

рани”
А Максим Гримач
Б Іван Шрам
В Божий Чоловік
Г Кирило Тур
Д Наум Дрот
А
Б
В
Г
Д
44. „Він був одним з батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при

тім великим драматургом, якому рівного не має наша література та якому щодо ширини та багатства творчості… і широкого світогляду не дорівнює ані один із сучасних драматургів не тільки Росії, а п інших слов’янських народів,” – так пише Іван Франко про
А І.Котляревського
Б Г.Квітку-Основ’яненка
В Т.Шевченка
Г І.Карпенка-Карого
Д Панаса Мирного
А
Б
В
Г
Д
45. Літературі Київської Русі притаманний літературний стиль
А бароко
Б ренесанс
В реалізм
Г рококо
Д класицизм
А
Б
В
Г
Д
46. Батько примушує сина їсти землю у творі
А „Енеїда”
Б „Чорна рада”
В „Зачарована Десна”
Г „Україна в огні”
Д „Маруся Чурай”
А
Б
В
Г
Д
47. Сонет є улюбленим жанром
А Лесі Українки
Б Олександра Олеся
В Дмитра Павличка
Г Василя Стуса
Д Василя Симоненка
А
Б
В
Г
Д
48. Репліка „Виграв чи програв, а грошики дай! Живи – не тужи! Все одно що лікар: чи

вилічив, чи залічив – плати!” належить
А Тетерваковському
Б Макогоненку
В Михайлові Череваню
Г Трандалєву
Д Борулі
А
Б
В
Г
Д
49. Вірш І.Франка „Чого являєшся мені у сні?” написаний у формі
А монологу
Б діалогу
В сну
Г молитви
Д сповіді
А
Б
В
Г
Д
50. Світобачення, за яким природа сприймається як
А модернізмом
Б дуалізмом
В вітаїзмом
Г пантеїзмом
Д діалектизмом
А
Б
В
Г
Д
51. У поезії „Ви знаєте, як липа шелестить?”
А подано картину місячної ночі за допомоги звукових і зорових образів
Б кількома штрихами створено незримо присутній образ коханої, що спить
В змальовано світ природи і світ людини в їх гармонійній єдності
Г висвітлено у формі монологу нерозділене кохання
Д описано природу, яка уявляється закоханим
А
Б
В
Г
Д
52. Новелу „Я (Романтика)” присвячено
А „І мертвим, і живим…” Тараса Шевченка
Б „Перехресним стежкам” Івана Франка
В „Цвітові яблуні” Михайла Коцюбинського
Г „Intermezzo” Михайла Коцюбинського
Д „моїм соузникам”
А
Б
В
Г
Д
53. На думку М.Рильського, „шукання Хвильового почались там, де урвалися шукання”
А Лесі Українки
Б Ольги Кобилянської
В Володимира Винниченка
Г Михайла Коцюбинського
Д Павла Тичини
А
Б
В
Г
Д
54. „Про це можна написати цілу книгу”, – так сказано у повісті „Зачарована Десна”

О.Довженка про
А те, як наші війська залишали територію України
Б те, як Сашко з батьком рятував людей під час повені
В прокльони баби Марусини
Г кашель діда Семена
Д взаємини діда Семена з природою
А
Б
В
Г
Д
55. Символом безсмертя головної героїні роману Ліни Костенко „Маруся Чурай” є
А розмова з сонцем під час сповіді
Б назва останнього розділу твору
В розмова з мандрівним дяком
Г фінальна сцена під час страти
Д вирок суду
А
Б
В
Г
Д
56. У рядках

Колись нащадки будуть одмивати
Оцю печаль од крові і глупот.
Бо можновладці тяжко винуваті,
А що зробив народові народ?
використано художній засіб
А іронію
Б сарказм
В сатиру
Г алегорію
Д риторичну фігуру
А
Б
В
Г
Д

Завдання 57 – 60 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

57. Установіть відповідність між віршовим розміром і текстом
Віршовий розмір 1 хорей
2 анапест
3 амфібрахій
4 ямб
Текст А Я йду в країну мрій, Де жив перед віками.
Б З ротатим, ридаючим криком Вітри орду хмар

несуть…

В Довго спали вітри у ярах на припоні,

Довго тиша полями гнітюча повзла.

Г Сиві лежать заметілі Снігом в волоссі твоїм.
Д Ви сказали кобзу взяти І заграти пісню вам.

  А Б В Г Д
1
2
3
4
58. Установіть відповідність між прикладками та іменами письменників
Прикладка

1 Каменяр
2 Кобзар
3 Сурмач
4 Сонцепоклонник

Ім’я письменника

А Андрій Малишко
Б Тарас Шевченко
В Іван Франко
Г Михайло Коцюбинський
Д Олесь Гончар

  А Б В Г Д
1
2
3
4
59. Установіть відповідність між терміном і його визначенням
Термін

1 балада
2 бурлеск
3 верлібр
4 дактиль

Визначення

А трискладова стопа з наголосом на першому складі
Б вірш без рими з довільним римуванням
В короткий журливий поетичний твір
Г ліро-епічний твір фантастичного, історичного або

героїчного змісту

Д змалювання у „зниженому” тоні героїчних подій

  А Б В Г Д
1
2
3
4
60. Установіть відповідність між назвою твору і його характерною ознакою
Назва твору

1 „Мина Мазайло”
2 „Тіні забутих предків”
3 „Зів’яле листя”
4 „Зачарована Десна”

Характерна ознака

А поділено на тематичні розділи –

жмутки, „драма ліричного героя”

Б композиційною особливістю є

двоплановість зображення із
зоровим сприйняттям

В є результатом зображення потоку

свідомості

Г перегукується з комедією Мольєра

„Міщанин-шляхтич”

Д перегукується з трагедією Шекспіра

„Ромео і Джульєтта”
  А Б В Г Д
1
2
3
4

Частина 3

Власне висловлювання

61. Прочитайте наведений текст.
У житті людині доводиться і дружити, і ворогувати. Інколи важко розібратися, хто насправді тобі бажає добра, а хто підступно вдає друга. Як влучно зазначив Д.Білоус, „той, хто лає, не завжди твій ворог, той, хто хвалить, не завжди твій друг.

Як не помилитися у виборі друга, прихильника, стрічаючи різних людей на життєвій дорозі?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланням на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
Чернетка