6.9. Речення з чужим мовленням

6.9. Речення з чужим мовленням

1. В якому рядку допущено пунктуаційні помилки в оформленні прямої мови
А „Отже, тут кращі хліба, ніж під селом, – подумав сам собі, – тут, мабуть,

сильніший дощ пройшов…”

Б Мельник повів сивою од років і борошна головою на розчинені двері: „Ще хтось

молоти під’їхав. І ночі не доспав.”

В „А ви спробуйте заспівати колискової,” – зірвалося в мене, та господиня знизала

плечима, мовляв: „Не знаю і не вмію…”

Г „Михайле, ти ще не в хаті?! – гримнув з катраги дід. – Гляди: перепаде нам обом

за лебедів!”

Д „Не чуєш, як літо пішло нашим народом?” – дивується мати.

А
Б
В
Г
Д
 
2. Визначте, де правильно оформлено діалог
А „Як ти учишся, Семене?” – „Трійки в табелі у мене…” – „Підтягнися, так негоже!”

– „Та у п’ятій чверті, може…”

Б – Як ти учишся, Семене?

– Трійки в табелі у мене…
– Підтягнися, так негоже!
– Та у п’ятій чверті, може…

В – „Як ти учишся; Семене?” – „Трійки в табелі у мене…”

– „Підтягнися, так негоже!” – „Та у п’ятій чверті, може…”

Г – Як ти учишся, Семене? – Трійки в табелі у мене… – Підтягнися, так негоже! – Та

у п’ятій чверті, може…

Д – Як ти учишся, Семене? – Трійки в табелі у мене…

– Підтягнися, так негоже! – Та у п’ятій чверті, може…
А
Б
В
Г
Д
 
3. В якому рядку правильно оформлено цитату
А Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє (О.Довженко).
Б „Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє”

(О.Довженко. Зачарована Десна)

В „Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє” (О.Довженко: Кіноповісті.

Оповідання. – К.: Наукова думка, 1986. – с.471).

Г „Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє” (О.Довженко. Кіноповісті.

Оповідання. К. Наукова думка, 1986. – с.471).

Д Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє (О.Довженко. Кіноповісті.

Оповідання. К. Наукова думка, 1986. – с.471).
А
Б
В
Г
Д
 
4. В якому рядку правильно використано лапки
А Недарма кажуть: „Нема нічого стомливішого від чекання.”
Б Все росте, все рухається під синім покривом животворящої ночі, немов

поспішаючи швидше вирости за ніч, поки все спить, а рано, на сході сонця вийдуть хазяйки з сіней умиватись, глянуть на розквітлі соняшники й маки, яких не торкнула ще перша бджола, і вигукнуть в зачудуванні: „Мати Божа, що сталося в городі за ніч.”

В „Ось стомлена верба, відчувши ранній спів,

Пташками, квітами і сонцем оповита,
Над ніжним гомоном немовчних ручаїв
Тінисті, лагідні схилила віти.”

Г Як гарно в світі, – „говорить сам до себе дід.”
Д Насуплю я брови говорить зима, і вітер з морозом повіє: „Усе скрізь загине –

рятунку нема.”
А
Б
В
Г
Д
 
5. В якому рядку схематично подано всі можливі позиції прямої мови щодо слів автора
А „П,” – а. „П, – а, – п.” „П, – а. – П.” „П, – а: – П”. А: „П,” – а. А: „П.”
Б А: „П.” „П,” – а. „П, – а, – п.” А: „П,” – а.
В „П, – а: – П.” А: „П,” – а. „П, – а. – П.” „П,” – а. А: „П.”
Г А: „П.” – „П”. „П,” – а. „П, – а, – п.”
Д „П? – а, – п.” „П! – а. – П.” А: „П.”
А
Б
В
Г
Д
6. Правильно розставлені розділові знаки в реченні
А „Ну, з богом!”, – сказав дядько Тихін.
Б Поет підвівся з крісла й урочисто відповів: „моя перша вчителька.”
В В Україні кажуть: „Веселка воду п’є.”
Г „От би Ніні це побачити, от би вона зраділа,” – пурхнула в моїй голові думка.
Д А мати раптом „Чого ти мовчиш?”
А
Б
В
Г
Д
7. Установіть відповідність між поняттям і його визначенням
1 пряма мова
2 непряма мова
3 невласна пряма

мова

4 цитата

А Чуже мовлення, відтворене із збереженням

змісту, не дослівно

Б Уривок тексту, висловлювання, який

передано дослівно для підтвердження чи
заперечення власних думок

В Чуже мовлення, відтворене дослівно, із

збереженням змісту, форми та інтонації

Г Внутрішнє мовлення героя твору, передане

через авторське перевтілення

Д Уривок певного тексту, твору,

висловлювання, який передано дослівно для підтвердження власних думок
  А Б В Г Д
1
2
3
4
8. Установіть відповідність між поняттям і його визначенням
1 пряма мова
2 діалог
3 цитата
4 непряма мова
А Уривок тексту висловлювання, який передано

дослівно для підтвердження власних чи
заперечення власних думок.

Б Чуже мовлення, відтворене дослівно, із

збереженням змісту, форми та інтонації.

В Розмова двох чи кількох осіб, відтворена дослівно.
Г Чуже мовлення, відтворене із збереженням змісту,

не дослівно.

Д Власне мовлення, відтворене із збереженням

змісту, дослівно.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
9. Установіть відповідність між реченнями і його характеристикою
1 пряма мова
2 непряма мова
3 невласна пряма

мова

4 цитата

А Олександр Довженко писав, що він син свого

часу і належить сучасникам своїм.

Б І хоча порівняння місяця з дідом надто

довільне, одначе Данило посміхається своїй
думці: і збреде ж таке!

В „Це трави все лісові, – радісно міркував

Валерик над знахідками. – В наших степах
таких нема. Бач, що робить ліс!”

Г Відомий француз П’єр Буаст говорив про

книги, що „найкраща книга та, яка містить найбільшу кількість істин.”

Д Здається, небо перекинулося на землю, і, як

кажуть у народі, залило землю блакиттю.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
10. Установіть відповідність між реченням (розділові знаки пропущено) і його схемою
1 А: „П?”
2 „П!” – а.
3 А: „П,” – а.
4 – П! – „П…” – П!
А Перекупка, як жар, червонолиця, стала проти

сонця, бряжчить коралями та вигукує Е,е! Коралі добрі! Дивітьсяж бо, молодичко! звивається вона коло повновидої, гарної молодиці у білій сорочці і в зеленій хустці.

Б Що ж за диво снилось тобі, мила? Мені

снились білії лелії… Тішся, мила, бо лелія біла квітка чистої та любої надії!

В Ой ти, дівчино, з кучерявої рути-м’яти звита

та з гостролистої шавлії подумав Карпо і повернув додому.

Г Ходить гарбуз по городу, питається свого роду

ой чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові?

Д Доброго ранку, Михайлику. Як ти виріс за літо

– дивується й оглядає мене вчителька. Либонь, хтось тягнув за вуха вгору.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
11. Текст і завдання до нього.
1. Вітряки продрімали переднівок і не помітили, як від них почало відходити літо.
2. Прокинувшись, вони перелякано, мов діти, замахали руками: „Куди ж ви, мамо?! Не покидайте нас. Побули з житечком, побудьте і з соняшниками”. 3. За сумом дальніх стернищ, в іконостасах соняшників, на мить зупинилося літо, поправило злинялу хустку, серп загойдався на його плечі, і посміхнулось чи всьому світу, чи тільки вітрякам.
4. „Працюйте, діти, не лінуйтесь,” – і пішло стежиною в гості до осені. 5. Застогнали вітряки, вхопилися руками за приполи вітру та й почали перемелювати свій смуток людям на борошно.
А. З прямою мовою є речення в рядку
А 1, 2
Б 2, 4
В 1, 3
Г 3, 5
Д 4, 5
А
Б
В
Г
Д
Б. Схемі: „П,” – а. відповідає речення
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
В. Складнопідрядним з’ясувальним є речення
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д