6.7.1 СКЛАДНОСУРЯДНІ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НИХ

Складносурядним називається таке складне речення, частини якого синтаксично рівноправні і поєднуються за допомогою сурядних сполучників.

Запам’ятай!
1. Змістова та граматична самостійність частин складносурядного речення має відносний
характер: Поїдемо поговорити з лісом, а вже тоді я можу із людьми (Л.Костенко).
2. Частини складносурядного речення поєднуються сполучниками сурядності:
єднальними: одиничними і, й, та = і, повторюваними і…і, ні…ні, ані…ані;
протиставними: а, але, та = але, проте, зате, однак;
розділовими: або, чи, хоч, або…або, чи…чи, хоч…хоч, то…то, не то…не то.
3. Прості речення, що входять до складу складносурядного, можуть бути:
однотипними (двоскладними чи односкладними): І наперед не треба ворожити, і за
минулим плакати не варт (Л.Костенко);
різнотипними: Приходив дощ, а потім було зимно (Л.Костенко).

Семантико-синтаксичні відношення між частинами
складносурядних речень з єднальним сполучником

одночасність
дій, подій, явищ, станів
Я йду, і одуд стежкою іде, моїх полів
маленький чичероне (Л.Костенко).
послідовність
дій, подій, явищ, станів
Тоді дядько Марко ухопив мене на руки, й ми
побігли по-під тинами за валкою (Г.Тютюнник).
причиново-наслідкова залежність
дій, подій, явищ, станів
Машину повело, і ми згубили шлях (Л.Костенко).
перелік
дій, подій, явищ, станів
Тут і в небі тихо. Ані шум потічка, ні вітру шум,
ні пташка лісова (Л.Костенко).
Семантико-синтаксичні відношення між частинами
складносурядних речень із протиставним сполучником

протиставлення
дій, подій, явищ, станів
Мокрина намагалася заснути,
та сон їй не йшов (М.Івченко).
зіставлення
дій, подій, явищ, станів
Річка віддалік путалась у прозорий серпанок,
а дахи вулиці весело блищали (В.Шевчук).
Семантико-синтаксичні відношення між частинами
складносурядних речень із розділовим сполучником

чергування
дій, подій, явищ, станів
То крякне крук, то коник заірже (Л.Костенко).
взаємовиключення
дій, подій, явищ, станів
Чи ти мій сон, чи ти моя уява,
чи просто чорна магія чола (Л.Костенко).

Між частинами складносурядного речення можуть ставитись такі розділові знаки: кома, тире, та кома з тире.

Кома ставиться перед усіма сполучниками сурядності, якими з’єднуються частини речення: Необхідно зміцнювати дисципліну в класах, і я її зміцню (Ю.Збанацький).

Тире ставиться
якщо між частинами існує
причиново-наслідковий зв’язок (і тоді)
Дощ пройшов – і Київ зеленіє (М.Рильський).
якщо в другій частині виражається
різке протиставлення (а)
Він пішов додому – вона побігла до дівчат на колодки.
якщо йде мова про швидку зміну подій Випав сніг – і забіліли сліди.

Крапка з комою ставиться якщо прості речення в складносурядному дуже поширені, ускладнені, мають у собі розділові знаки або далекі одне від одного за змістом: Все зраділо, стрічаючи день; і день зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий,погожий (Панас Мирний).

Запам’ятай!
1. Не ставимо кому між двома сурядними реченнями з неповторюваним сполучником і, та = і,
чи, або, якщо вони мають спільний другорядний член речення, що стосується обох простих
речень (він переважно стоїть на початку речення): Навкруги мене колоситься пшениця і мак
червоніє (Марко Вовчок).
2. Не ставимо кому, якщо обидві частини складносурядного речення питальні, окличні або
спонукальні: Хай вітер знамена колише, Й співають в садах солов’ї! (В.Сосюра).
3. Не ставимо кому, якщо обидві частини складносурядного речення є однотипними
односкладними реченнями: Світало і хмарилось. Було затишно і пахло вогкістю (А.Головко).


Тест