3.4 АНТОНІМИ

Антоніми – це слова (здебільшого однієї частини мови), які мають протилежне лексичне значення. Антоніми об’єднуються в пари на основі діаметрально протилежного значення:
добре – погано; світлий – темний; день – ніч.

Антоніми
Правила Приклади
загальномовні (постійні, словникові;

спільнокореневі, різнокореневі)
державний – антидержавний;
Мало вкусиш, більше ковтнеш

Нар. творчість
контекстуальні (антонімічні звязки встановлюються

лише в контексті)
Червоне й чорне (Стендаль)

Стилістичною фігурою синонімів (художнім засобом) є: антитеза та оксиморон.

Правила Приклади
антитеза – стилістична фігура, що полягає у

протиставленні явищ, почуттів,
характерів, протилежних один
одному
…Щоб Бог зіслав мені найбільший дар:
Гарячу смерть – не зимне умирання!

О.Теліга
оксиморон – художній засіб, що полягає в

поєднанні несумісних,
протилежних понять
Веселий цвинтар (В.Стус)
З журбою радість обнялась

Олександр Олесь


Тест