2.9.2 ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ

Складні іменники пишуться разом
Правила Приклади
Усі складноскорочені слова
Сюди належать і слова з першою частиною:
авіа-, авто-, біо-, вело-, гідро-, екстра-,
космо-, макро-, мульти- і под.
держбанк, профспілка

авіабаза, біоробот

Складні іменники, утворені з двох основ із сполучними голосними:

о (після твердих приголосних, шиплячих),
е (після м’яких приголосних),
є (після основ на й або на подовжений м’який)
одна з основ дієслівного походження,
інша – іменникового
землероб, дощомір, лісосплав
одна з основ прикметникового походження,
інша – іменникового
чистотіл, чорнозем
обидві основи іменникові верболіз, лісостеп, велотрек
Складні іменники, утворені з двох чи кількох основ без сполучних голосних:
складаються з числівника у формі р.в. та іменника п’ятдесятиріччя (але 50-річчя)
перша – дієслово у формі 2-ої особи однини
наказового способу, друга – іменник
горицвіт, перекотиполе
перша частина – пів-, напів-, полу- пів’яблука, полудень (але пів-Києва,
пів-Криму, пів-Європи)
Складні іменники пишуться через дефіс
Правила Приклади
З першою складовою частиною: віце-, екс-,
лейб-, максі-, міді-, міні-, обер-, унтер-
віце-президент, екс-чемпіон, міні-футбол
Іншомовні назви проміжних сторін світу норд-вест, зюйд-ост
Субстантивовані словосполучення, що
означають переважно назви рослин
мати-й-мачуха, люби-мене, іван-чай
Скорочені іменники, у яких наводиться
початок і кінець слова
т-во, вид-во, ін-т, б-ка
Перша частина складного слова, якщо
наступне слово має таку саму другу частину
аудіо- й відеоапаратура, радіо- й телепрограми
Складні іменники, утворені з двох іменників без сполучних голосних:
означають протилежні за змістом поняття купівля-продаж
складаються з назв близьких за змістом понять щастя-доля, хліб-сіль
означають професію, спеціальність,
вчений ступінь, державну посаду
контр-адмірал
на позначення казкових персонажів Вовк-Панібрат, Ведмідь-Набрідь
перше слово підкреслює певну прикмету,
особливість предмета, названого другим словом
блок-система, яхт-клуб
складні прізвища та географічні назви Нечуй-Левицький, Сен-Сімон, Нью-Йорк
означають складні одиниці виміру людино-день, кіловат-година


Тест