5.2 ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

Іменник – частина мови, яка має значення предметності і відповідає на питання хто? що? Іменник виражений у граматичних категоріях числа, роду, відмінка.

У реченні іменник найчастіше виступає підметом або додатком, але може бути будь-яким іншим членом речення.

Предметність
Правила Приклади
назви конкретних предметів стіл, шафа, книга
назви істот цуценя, людина, вовк
назви явищ природи снігопад, град, дощ
назви абстрактних, узагальнених понять боротьба, веселощі, аналіз
назви властивостей, дій, станів тощо хоробрість, хода, жовтизна
Розряди іменників за значенням
Назви істот (хто?)
назви людей хлопець, дядько
назви тварин, птахів ведмідь, корова
назви міфічних істот лісовик, відьма
назви померлих небіжчик, мрець
назви карт, шахових фігур валет, пішак
назви уособлених предметів Мороз, Вітер
Назви неістот (що?)
назви рослин, дерев дуб, явір
іменники, що означають сукупність
істот, як неподільне ціле
полк, загін
назви частин живого організму голова, нога, дзьоб
назви страв капусняк, вареники, коровай

Запам’ятай!

В іменників – назв істот – форми знахідного відмінка однини і множини чоловічого роду збігаються з формами родового відмінка, а неістот – з формами називного відмінка: бачу (кого?) брата, братів; але бачу (що?) автомобіль, автомобілі.

Іменники
загальні

узагальнене найменування ряду однорідних,
однотипних предметів, істот, явищ
корабель, книжка,
лисиця, завірюха
власні

найменування одиничних предметів,
істот чи явищ, виділених із однотипного
ряду, або найменування чогось
Івано-Франківськ,
Європа, Київ,
„Дніпро” (журнал)
Власні назви
прізвища, імена, по батькові,
псевдоніми, прізвиська
Ярослав Мудрий,
Василь Стус
назви окремих вищих посад Голова Верховної Ради України
почесні звання,
вищі військові звання
Герой Радянського Союзу
індивідуальні географічні,
територіально-адміністративні,
топографічні, астрономічні назви
Велика Ведмедиця,
Чорне море
назви книг, журналів, газет,
пароплавів тощо (пишуться в лапках)
журнал „Вітчизна”,
фабрика „Прогрес”
назви центральних установ
та організацій
Верховна Рада,
Рада Міністрів
назви визначних подій,
історичних дат
Перше травня,
Велика Вітчизняна війна

Запам’ятай! Власні назви завжди пишуться з великої літери.

Іменники
конкретні назви предметів, явищ, навколишньої
дійсності, що пізнаються органами чуття людини
квітка, бджілка, Дніпро
абстрактні не мають конкретного лексичного
значення, а називають поняття, явища, властивості,
які не можна, сприймати органами чуття
щастя, простота, навчання
збірні – назви сукупності однакових чи подібних
предметів, що сприймаються як одне ціле
насіння, гудиння, козацтво
зі значенням речовинності – називають однорідну
речовину
молоко, кисіль, папір

Запам’ятай! Характерною ознакою абстрактних іменників є суфікси -ість, -ств(о), -зтв(о),
-цтв(о), -анн(я), -изм, -ізм, -їзм.

Абстрактні іменники вживаються переважно у формі однини.
Речовинні іменники можуть мати форму однини (горох, бром) чи множини (дріжджі, гроші).

Рід іменників
чоловічий
(він)
кобзар, гетьман, півень
жіночий
(вона)
квітка, дівчина, пава
середній
(воно)
сонце, небо, ім’я
спільний
(він і вона)
сирота, забіяка, нахаба

Запам’ятай!
1. Невідмінювані іменники, що називають неістоти, належать до середнього роду: світлове
табло, одне (один) екю, одне (один) євро.
2. Іменник гривня – жіночого роду, як і чеська (словацька) крона (корона).
3. Іменники спільного роду найчастіше виражені граматичною формрю жіночого роду (сирота,
бідолаха).
4. Рід незмінюваних іменників:
а) назви людей – мають рід відповідно до статі особи, яку позначають; назви людей за професією
співвідносні з категорією чоловічого роду (портьє, денді, професор, лікар, лауреат;
мадам, фрау – жіночого);

б) назви тварин, птахів належать до чоловічого роду (нанду, шимпанзе, але цеце (муха),
івасі, путасу (риба) – жіночого роду);

в) незмінювані власні назви залежать від граматичного роду означуваної ними загальної
назви: ріка Міссісіпі – жіночий рід.

5. Іменники спільного роду – це слова, які можуть називати осіб як чоловічої, так і жіночої статі
(вони здебільшого характеризують певні якості особи): нероба, рева, базіка, нікчема, ледащо
тощо (мають закінчення , рідше ). У реченні узгоджуються з іншими частинами мови як у
жіночому, так і в чоловічому роді: нестерпна базіка – нестерпний базіка.

До чоловічого роду належать слова: аерозоль, нежить, псалтир, рояль, сажень, толь, тунель, тюль, фенхель, шампунь; біль, дріб, живопис, запис, літопис, зяб, кір, машинопис, напис, опис, перекис, пил, підпис, полин, поступ, пропис, розсип, рукопис, Сибір, сип, сироко (вітер), собака, степ, степінь, ступінь, торнадо (вітер).

До жіночого роду належать слова: антресоль, бандероль, бешамель, ваніль, вуаль, емаль, каніфоль, консоль, мігрень, обитель, папороть, путь, розкіш, філігрань, фланель.

Авеню (вулиця) – жін., кольрабі (капуста) – жін., салямі (ковбаса) – жін., гінді (мова) – жін., боpжомі (вода) – жін.

Деякі іменники мають варіантні форми роду. Правильними є обидві: абрикос – абрикоса, вольєр – вольєра, жираф – жирафа, зал – зала, клавіш – клавіша, мозоль – мозоля, спазм – спазма.

Іменниками як чоловічого, так і жіночого роду можуть бути слова: ґандж, дрож, жужіль, кужіль, купіль, фальш.

Іменники ложа, пальто відмінюються.

Іноді рід вказує на паронімію: округ – територіальна одиниця,
округа – навколишня місцевість.

Незмінювані складноскорочені слова – рід визначається за головним словом: ГЕС – жін., бо електростанція.

Змінювані складноскорочені слова – рід визначається за типом відмінювання (здебільшого як іменники чоловічого роду): ВАК, виш, неп.

Число іменників
однина дерево, стіл
множина дерева, столи

Запам’ятай!
1. Іменники, які вживаються тільки в однині:
а) збірні іменники: малеча, гайвороння;
б) частина іменників з речовинним значенням: масло, кисень;
в) назви абстрактних понять (з суфіксами -їзм, -ість, -ин(а), -изн(а), -інь, -от(а)): молодість,
сліпота;
г) більшість власних назв: Київ, Дніпро;
д) назви дій, станів (з суфіксами -анн(я), -енн(я), -цтв(о), (а)): виконання, рахівництво,
боротьба;
е) назви емоцій, почуттів: журба, сум;
ж) іменники, що означають назви овочів, зерна, трав, ягід тощо: смородина, жито.
2. Іменники, які вживаються тільки в множині:
а) парні предмети: ножиці, ворота;
б) речовини, матеріали у сукупності: дріжджі, харчі;
в) залишки речовини: об’їдки, висівки;
г) грошові суми, кількісно не окреслені: гроші, фінанси;
д) проміжок часу: будні, канікули;
е) народні свята та обряди: обжинки, заручини;
ж) процеси, дії, які складаються з повторень або в яких беруть участь двоє і більше осіб:
переговори, заробітки;
з) емоції та переживання із суфіксои -ощ-: радощі, заздрощі;
и) деякі власні назви: Соловки, Лубни.

Відмінки іменників
прямі
(вживаються без прийменника)
Називний (хто? що?)
непрямі
(вживаються з прийменником і без нього)
Родовий (кого? чого?)
Давальний (кому? чому?)
Знахідний (кого? що?)
Орудний (ким? чим?)
Місцевий (на (у) кому? чому?)
Кличний
Відміни іменників
I відміна

іменники жіночого, чоловічого, спільного родів, що в
називному відмінку однини мають закінчення ()
Ілля, суддя, суша
II відміна

іменники чоловічого роду без закінчення та закінченням ;
середнього роду із закінченнями , , в називному відмінку
однини (крім тих, у яких при відмінюванні не з’являються
суфікси -ат-, -ят-, -ен-)
дядько, кобзар,
дівчатко, терпіння
III відміна

іменники жіночого роду з нульовим закінченням + іменник мати
паморозь, здобич
IV відміна

іменники середнього роду, у яких при відмінюванні з’являються
суфікси -ат-, -ят-, -ен-
каченя, ім’я, ведмежа
I відміна
тверда група
з основою на твердий приголосний
пара, Ольга
м’яка група
з основою на м’який приголосний
скриня, богиня
мішана група
з основою на шиплячий приголосний
листоноша, каша
II відміна
тверда група

– чоловічого роду з кінцевим твердим приголосним, крім шиплячих
– односкладні іменники на
– більшість іменників на українського походження
– іменники іншомовного походження на (-ер, -ір, -ор, -ур, -юр)
– з постійно наголошеними -ар, -яр, -ир
– іменники середнього роду із закінченням
дуб, успіх;
вир, сир;
стовбур, явір;
інженер, абажур;
футляр, ювіляр;
село, місто
м’яка група

– чоловічого роду з кінцевим м’яким приголосним
– із суфіксом -ар, -ир, які в однині мають наголос на корені
– іменники, у яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на
   закінчення
– іменники середнього роду із закінченням , (без суфіксів -ен-, -ят-)
край, учитель;
бóндар, лíкар;
друкáр – друкаря́,
шахтáр – шахтаря́;
листя, обличчя
мішана група

– іменники чоловічого роду з кінцевим шиплячим приголосним основи
– іменники на -яр (назви людей за родом їхньої діяльності), у яких при
   відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення
– іменники середнього роду із закінченням при основі на шиплячий
   приголосний
вантаж, дощ;
вугля́р – вуглярá,
каменя́р – каменярá;
ложе
 

Іменники III і IV відмін на групи не поділяються.

Запам’ятай! До відмін не належать:
– множинні іменники: сани, ворота;
– іменники прикметникового походження: майбутнє;
– незмінювані іменники іншомовного походження: амплуа, пюре;
– жіночі прізвища на приголосний та : Козак Ольга, Карпенко Соломія;
Жіночі імена по батькові є іменниками I відміни: Іванівна, Іванівни, Іванівні…, чоловічі імена по батькові – іменниками II відміни: Петрович, Петровича, Петровичу….

Особливості відмінювання

I відміна
  однина множина
тверда м’яка мішана тверда м’яка мішана
Н. Батьківщина Софія вельможа старости гривні листоноші
Р. Батьківщини Софії вельможі старост гривень листонош
Д. Батьківщині Софії вельможі старостам гривням листоношам
Зн. Батьківщину Софію вельможу старостів гривні листонош
Ор. Батьківщиною Софією вельможею старостами гривнями листоношами
М. …Батьківщині …Софії …вельможі …старостах …гривнях …листоношах
Кл. Батьківщино Софіє вельможо старости гривні листоноші

Запам’ятай!
1. У кличному відмінку іменники з пестливим значенням, що належать до м’якої групи,
мають закінчення : матусю, кумасю.
2. Частина іменників мішаної групи в кличному відмінку поряд із закінченням може мати
закінчення : тещо, Мишо.
3. У родовому відмінку множини мають переважно нульове закінчення: калош, круч, але є
іменники із закінченням -ей: мишей, а також закінчення -ів: суддів, легенівлегень), бабів (баб),
сосон (сосен), воєн (війн).

II відміна
  однина множина
тверда м’яка мішана тверда м’яка мішана
Н. залізо поле плече заліки краї плечі
Р. заліза поля плеча заліків країв плечей (пліч)
Д. залізу полю плечу залікам краям плечам
Зн. залізо поле плече заліки краї плечі
Ор. залізом полем плечем заліками краями плечима
М. …залізі …полі,
…полю
…плечі,
…плечу
…заліках …краях …плечах
Кл. залізо поле плече заліки краї плечі

Запам’ятай! У родовому відмінку однини іменники чоловічого роду мають закінчення:

-а, -я
1. назви осіб, власні імена та прізвища Мороза, учителя
2. назви конкретних предметів комбайна, мікроскопа
3. назви тварин і дерев пса, вовка
4. назви населених пунктів (однослівні) Києва, Лондона
5. назви мір, прóстору, довжини, ваги, часу гектара, січня
6. географічні назви з наголосом у родовому
відмінку на кінцевому складі, а також із
суфіксами присвійності (-ов, -ев, -єв, -ин, -їн)
Дінця, Тетерева
7. наукові і технічні терміни іншомовного
походження, що означають елементи
будови чогось, конкретні предмети,
геометричні фігури та їх частини
параграфа, радіуса,
крім складу, роду,
виду, стану
8. назви машин і їх деталей мотора, поршня
-у, -ю
1. назви речовин, матеріалів гіпсу, спирту, крім хліба
2. збірні поняття вишняку, чаю, крім вівса
3. назви будівель, споруд, приміщень та їх частин,
крім тих, що мають наголос на закінченні,
в іменниках – архітектурних деталях
заводу, мезоніну,
крім бліндажá, гаражá,
еркера, портика
4. назви населених пунктів, які складаються
з двох слів
Кривого Рогу, Зеленого Гаю
5. назви установ, закладів, організацій інституту, штабу
6. переважна більшість слів із значенням місця
і простóру
світу, яру,
крім горба, хутора, ліска, ставка
7. явища природи вихору, інею, туману
8. назви почуттів болю, гніву
9. назви процесів, станів, властивостей, ознак,
формацій тощо
бігу, винятку
10. терміни іншомовного походження, що
означають фізичні та хімічні процеси, частину
площі, а також літературознавчі терміни
імпульсу, ферменту,
сюжету, фейлетону
11. назви ігор і танців баскетболу, тенісу,
крім гопака, козака
12. більшість складних безсуфіксних слів вибою, прикладу
13. назви річок, озер, гір, островів, півостровів,
країн, областей
Чаду, Кавказу

У ряді іменників зміна закінчення впливає на значення слова: алмаза (коштовний камінь) – алмазу (мінерал); буряка (одиничне) – буряку (збірне).

У давальному відмінку однини в іменниках чоловічого роду закінчення -ові, -еві, -єві, , вживаються паралельно: господареві – господарю.

Якщо в тексті трапляються іменники у формі давального відмінка однини, то слід уникати одноманітності закінчень: панові Президенту.

У місцевому відмінку однини іменники чоловічого роду мають закінчення:

-ові, -еві, -єві
1. іменники чоловічого роду – назви людей при батькові, на воротареві
(іноді –у: при батьку)
2. іменники середнього роду – назви істот зі
зменшувальним суфіксом -к- мають закінчення -ові,
хоча іноді може бути закінчення
на маляткові
(на малятку)
3. іменники чоловічого роду – назви істот (не людей)
поряд з -ові, -еві, -єві мають закінчення ,
на коневі – на коні
-і, -ї
1. іменники чоловічого і середнього роду
(без суфікса -к-), що означають неістот
на дивані, уві сні
2. деякі іменники у поєднанні з прийменником по
можуть мати паралельні закінчення , та ,
по селу – по селі
-у, -ю
1. іменники чоловічого і середнього роду
з основою на -к-, що означають неістот
гайкý, ярмарку
2. іменники чоловічого роду (назви неістот), у яких
наголос із основи переходить на закінчення
у боргý – у раю́
Закінчення іменників II відміни у кличному відмінку
Іменники Закінчення Приклади
твердої групи із суфіксами -к-, -ик-, -ок- синку, братику
іншомовні імена на г, к, х Фрідріху, Жаку
деякі іменники мішаної групи,
крім основи на ,
читачу, товаришу
більшість іменників м’якої групи місяцю, кобзарю, краю
безсуфіксні іменники твердої групи друже, соколе, юначе
м’якої групи із суфіксом -ець стрільче, хлопче,
але бійцю, знавцю, мудрецю
більшість іменників мішаної групи стороже, маляре, Довбуше
III відміна
  однина множина
Н. поташ паморозі
Р. поташі паморозей
Д. поташі паморозям
Зн. поташ паморозі
Ор. поташшю паморозями
М. …поташі …паморозях
Кл. поташе паморозі

Запам’ятай!
В орудному відмінку однини всі іменники III відміни мають закінчення , причому приголосні основи подвоюються: сумішшю, сіллю.
Подвоєння не відбувається, коли:
1. основа закінчується на губний, на щ, р: матір’ю, любов’ю.
2. за збігу приголосних у кінці основи перед : вістю, смертю.

У кличному відмінку іменники III відміни мають закінчення : юносте.

IV відміна
  однина множина
Н. собача орлята
Р. собачати орлят
Д. собачаті орлятам
З. собача орлят (а)
О. собачам орлятами
М. …собачаті …орлятах
Кл. собача орлята

Запам’ятай!
Іменникам, що мають тільки форму множини, властиві ті самі форми відмінювання, що й іменникам I, II, III, IV відмін.

Незмінювані іменники
загальні назви, а також імена людей і власні
географічні назви іншомовного походження, що
закінчуються на голосні (), (), , , , ()
інтерв’ю, кашне, боа, крім пальто, ложе
жіночі прізвища, що закінчуються
на приголосний та -ко, -ло
Світлана Попудренко,
Надія Кунь
російські прізвища на -ово, -аго, -их, -іх(-їх) Дурново, Чуткіх
складноскорочені слова ініціального утворення ООН, крім неп, нéпу, нéпом; вуз, виш,
ЖЕК, СНІД, ВІЛ

Запам’ятай!
Незмінювані іменники та іменники, що вживаються лише у множині, на відміни не поділяються.

Кличний відмінок
Закінчення Відміни іменників Приклади
о 1. іменники І відміни твердої групи
2. деякі іменники ІІ відміни твердої групи
Ольго, паро
залізо
е 1. іменники І відміни м’якої і мішаної групи
2. іменники ІІ відміни твердої групи без суфіксів
3. іменники ІІ відміни м’якої групи із

суфіксом -ець-

4. іменники ІІІ відміни однини
5. іменники ІІ відміни мішаної групи

скрине, богине, листоноше, каше
брате, соколе
стрільче, хлопче, крім
знавцю, бійцю, мудрецю
любове, ноче
Довбуше
ю 1. іменники І відміни пестливої форми
2. іменники ІІ відміни м’якої групи
Олю, кумасю, матусю
лікарю, місяцю
у 1. іменники ІІ відміни твердої групи із

суфіксом -к-, -ок-, -ик-

2. іменники ІІ відміни мішаної групи

крім з основою на ,

3. іменники ІІ відміни – іншомовні імена з

кінцевими , ,
батьку, синку

читачу, товаришу, але кряже

Фрідріху, Людвігу

Називний
відмінок
1. іменники у множині
2. іменники ІV відміни
гроші, плечі
теля, орля

Запам’ятай!
1. У звертаннях, до складу яких входять два іменники, форму кличного відмінка здебільшого мають
обидва слова: пане Іване, пані Ольго, Катерино В’ячеславівно.
2. Коли поєднуються дві загальні назви, то перше слово – клична форма, а друге – клична форма,
або називний відмінок: пане лікарю (лікар).
3. Якщо звертання складається із загальної назви та прізвища, то останнє вживається у формі
називного відмінка: пане Ковальчук, колего Єрохіна.
4. Чоловічі прізвища на приголосний, (-ко, -нко) – відмінюються: Шкурó, Малько, Коваленко.
5. Прізвища, імена, по батькові змінюються за таким зразком:

Н. Поліщук Тиміш Іванович Панцьо Іван Якимович
Р. Поліщука Тимоша Івановича Панця Івана Якимовича
Д. Поліщуку Тимош-еві (-у) Івановичу Панц-еві (-ю) Іван-у (-ові) Якимовичу
Зн. Поліщука Тимоша Івановича Панця Івана Якимовича
Ор. Поліщуком Тимошем Івановичем Панцем Іваном Якимовичем
М. …Поліщукові Тимошеві Івановичеві …Панц-еві (-ю) Івану Якимовичу
Кл. Поліщук Тимоше Івановиче Панцьо Іване Якимовичу
Н. Шевченко Марія Олегівна Шевченко Сергій Васильович
Р. Шевченко Марії Олегівни Шевченка Сергія Васильовича
Д. Шевченко Марії Олегівні Шевченк-ові (-у) Сергію Васильовичу
Зн. Шевченко Марію Олегівну Шевченка Сергія Васильовича
Ор. Шевченко Марією Олегівною Шевченком Сергієм Васильовичем
М. …Шевченко Марії Олегівні …Шевченк-ові (-у) Сергію Васильовичу
Кл. Шевченко Маріє Олегівно Шевченк-о (-у) Сергіє Васильовичу

За протокольними вимогами до Президента України потрібно звертаться так: Ваша Високодостойносте Пане Президенте.

Чоловічі прізвища, утворені за допомогою присвійних суфіксів -ов, -ів(-їв), -ви, -ін(-їн) відмінюються, як іменники твердої групи II відміни, але в орудному відмінку вони мають прикметникове закінчення -им. У непрямих відмінках прізвищ на -ів суфіксальне і може зберігатися або переходити в е або в о. У сучасній українській мові обидва варіанти визнаються нормативними.

Н. Якимов
Р. Якимов-а
Д. Якимов-у
3н. Якимов-а
Ор. Якимов-им
М. при Якимов-і (-у)

Не відмінюються псевдоніми і слов’янські прізвища на е, і (Ле, Трублаїні, Леле, Емхе, Роде, Півторадні), а також прізвища іншомовного походження на і, е, у, о, наголошені а, я та інші нетипові для української мови закінчення (Беранже, Гете, Руставелі, Петефі, Лотяну, Шоу, Боккаччо, Гюго, Дідро, Золя, Дюма, Моравіа, Гамсахурдіа та ін.).

У подвійних прізвищах компоненти змінюються за загальними правилами відмінювання прізвищ: твори Карпенка-Карого, повість Нечуя-Левицького, виступ Милейко-Залузької, але творчість Драй-Хмари, музика Кос-Анатольського.

Правила вживання кличного відмінка У кличному відмінку вживаються загальні іменники (назви-індекси, назви-регулятиви): пане, пані, добродію, добродійко, товаришу, товаришко.
1) пан (пані) + ім’я або/і прізвище
добродій (добродійка) + прізвище або ім’я
2) пан (пані) + назва-індекс:
пане директоре, пане голово, пані вчителько

Імена по батькові творяться
чоловічі жіночі
основа + суфікс -ович основа + суфікс -івна
Максим – Максимович Андрій – Андріївна

Окрему групу становлять слова: Григорій – Григорович – Григорівна;
Ілля – Ілліч –Іллівна;
Кузьма – Кузьмич (Кузьмович) – Кузьмівна;
Лев – Левович (Львович) – Левівна (Львівна)
Лука –Лукич (Лукович) – Луківна;
Микола – Миколович – Миколівна;
Сава – Савич (Савович) – Савівна;
Яків – Якович –Яківна;


Тест