5.1 ЧАСТИНИ МОВИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Частини мови – це такий лексично-граматичний розряд слів, який відрізняється від іншого розряду своїм значенням, властивими йому граматичними категоріями, основними синтаксичними функціями та засобами словотворення.

Запам’ятай!

Часто окремі слова втрачають свої граматичні ознаки, категорії і набувають нових ознак та нового змісту, а з огляду на це – можуть переходити з однієї частини мови в іншу. Спостерігається, наприклад, перехід іменників у прийменники (намалював колоколо річки, коло броду); прикметників і дієприкметників в іменники (черговий, операційна) тощо.
Частини мови діляться на:
1. повнозначні (змінні та незмінні):

 • іменник
 • прикметник
 • числівник
 • займенник
 • дієслово (форми дієслів: дієприкметник, дієприслівник, інфінітив,
  безособові дієслова, дієслівні форми на -но, -то)
 • прислівник
 • 2. неповнозначні (службові):
 • прийменник
 • сполучник
 • частка
 • 3. вигук
Повнозначні частини мови можуть бути:
1. незмінні:

 • іменник (слова іншомовного походження (незмінювані),
  жіночі прізвища на приголосний, –ко, –нко,
  абревіації, чоловічі прізвища на –іх, –их, –їх);
 • прикметник (короткий);
 • прислівник;
 • форми дієслова (дієприслівник, інфінитив, безособові
  дієслова, дієслівні форми на –но, –то);
 • 2. змінні:
 • іменник;
 • прикметник;
 • числівник;
 • займенник;
 • дієслово (дієприкметник).


Тест