ВАРІАНТ №1

Тренувальні тести у форматі ЗНО

В А Р І А Н Т №1

Частина 1

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання 1 – 7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

Прочитайте текст і виконайте завдання 1 – 7.
(1) У центрі Києва, на Софійському майдані, понад дев’ять сторіч височить пам’ятка давньоруського мистецтва – славетний Софійський собор. (2) Софія Київська… (3) Чудове творіння народного генія, свідок високої культури й героїчного минулого. (4) Важко уявити, скільки подій відбувалося в цих стінах, скільки людей побувало під її … зі своїми радощами, сподіванками та горем. (5) Собор був: свідком блискучих злетів і поразок, гіркоти між князівських усобиць. (6) Його мозаїчну підлогу топтали копита монгольських коней, а жадібні руки загарбників тяглися до блискучих золотих прикрас. (7) Так багато могли б розповісти ці давні … .

1. Орфографічну помилку допущено в слові
А давньоруського
Б між князівських
В монгольських
Г прикрас
А
Б
В
Г
2. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б третьому
В п’ятому
Г шостому
А
Б
В
Г
3. Уточнюючим членом ускладнене речення
А перше
Б третє
В п’яте
Г шосте
А
Б
В
Г
4. Доречним завершенням останнього речення наведено в рядку
А люди
Б стіни
В собори
Г картини
А
Б
В
Г
5. Антоніми наведено в реченнях
А першому і третьому
Б другому і четвертому
В четвертому і п’ятому
Г п’ятому і сьомому
А
Б
В
Г
6. Замість пропуску в четвертому реченні має бути слово
А склепінням
Б дахом
В стелею
Г стінами
А
Б
В
Г
7. Складносурядним реченням з протиставним сполучником є
А першому
Б третьому
В п’ятому
Г шостому
А
Б
В
Г

Завдання 8 – 23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

8. Виділене слово вжито в прямому значенні в словосполученнях у рядку
А оживають надії, співає нива, ідуть студенти
Б шумує день, ідуть дощі, гірке життя
В солона сіль, золотий перстень, теплий клімат
Г тепла зустріч, солодке яблуко, солодке життя
Д співають дівчата, лебедина пісня, золоте серце
А
Б
В
Г
Д
9. Фразеологічний зворот ужито в реченні
А І я зими крутий долаю норов, обличчя підставляючи вітрам.
Б Ішли межи стін, грубо зложених з сірого каменю, вишитих білими перами
папороті.
В Калина так хизується красою, що байдуже їй до всього на світі.
Г Від моєї балаканини всі втомилися, тому мама часто просила мене прикусити
язика.
Д Сьогодні веселий Михайлик прийшов, усміхається, співає, як соловейко в гаю.
А
Б
В
Г
Д
 
10. Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А ..калічити, ро..писати, ..писати
Б ..хотіти, ро..шумітися, ..фабрикувати
В ..цідити, ро..бити, ..фотографувати
Г ..казати, ..топтати, ..ховати
Д ..початку, ..хоплений, бе..печний
А
Б
В
Г
Д
11. Тільки частки вжито в рядку.
А ті, чи, від, бодай
Б нехай, лише, хіба, ось
В так, ото, осьде, але
Г навіть, ось, й, проте
Д між, це, би, або
А
Б
В
Г
Д
12. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А б..нтежити, в..ретено, Водохр..ще, горл..чка, мар..во
Б реш..то, благоч..стивий, ластов..ня, кл..котати
В запром..нитися, розпоч..нати, блюд..чко, ч..брець
Г дал..на, прич..пити, долон..чка, гороб..ня
Д л..ментувати, ос..литися, горщ..ковий, кр..нделик
А
Б
В
Г
Д
13. М’який знак на місці пропуску НЕ пишеться в усіх словах рядка
А тон..ший, таріл..ці, ковз..кий, брин..чати
Б красун..чик, рибал..ці, нян..чин, Натал..чин
В батал.. йон, він..єтка, лл..є, Хар..ків
Г мен..ший, кін..ця, бас..кий, ковз..кий
Д Афанас..єв, Галин..ці, посун..ся, піс..ня
А
Б
В
Г
Д
14. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка
А ап..етит, барок..о, ітермец..о
Б дозвіл..я, клятвен..ий, спец..ех
В ап..аратура, ір..аціональний, розкіш..ю
Г брут..о, гол..андець, індичен..я
Д гарбузин..я, гілляч..я, мас..аж
А
Б
В
Г
Д
15. Закінчення –а у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку
А Пирятин, синтаксис, відмінок
Б трикутник, цвіт, брат
В Краматорськ, Алтай, Париж
Г керівник, синонім, млин
Д поверх, листопад, водограй
А
Б
В
Г
Д
16. Помилку допущено в рядку
А сама найкраща дівчина
Б більший за них
В згідно з наказом
Г піклуватися про дітей
Д засіб для відбілювання
А
Б
В
Г
Д
17. Числівник стоїть у правильній формі в рядку
А чотирьохста семи
Б семи десяти чотирьох
В восьмиста п’ятьма
Г тридцятьма сьома
Д дев’яносто шести
А
Б
В
Г
Д
18. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А праце/здатний, суспільно/корисний, сніжно/білий
Б південно/східний, високо/авторитетний, давно/минулий
В східно/слов’янський, військово/полонений, світо/глядний
Г віце/прем’єр, жовто/синій, генерал/полковник
Д військово/зобов’язаний, пів/відра, екс/чемпіонський
А
Б
В
Г
Д
19. Знайдіть рядок у якому в усіх словах приголосні дзвінкі
А губи, дати, діжка
Б дуб, одужати, вокзал
В залоза, гречка, газон
Г з’їзд, жабо, зуби
Д жаба, афіша, журба
А
Б
В
Г
Д
20. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні
А Ворон висміює свиню за/те, що чорна.
Б І сказала мати: „Як/би ти, сину, йшов в отаку погоду”.
В Розкажи мені про/те, як високо літають журавлі.
Г Що/б улітку не вродило, те взимку не завадить.
Д За/те, що жили ми в цей зоряний час, нам заздрити будуть нащадки.
А
Б
В
Г
Д
21. Складним є речення
А Сонце, що заходило, рум’янило небо, пронизане пір’їнами хмар.
Б Вікно, залите сонячним сяйвом, нагадувало маленьке очко.
В Хмарка металася, бігала, пливла, стрибала по небу, як мале козеня.
Г І від щастя, а може, від горя промінь сонячний серце пропік.
Д Твори сучасних українських письменників заполонили душі, розум і серця нашої
молоді вічними темами.
А
Б
В
Г
Д
 
22. Кома перед і НЕ ставиться в реченні (коми вилучено)
А Письменники всього світу з’їхалися на літературний форум і вони обговорювали
екологічні проблеми кожної країни.
Б Скрізь літали метелики оббиваючи крильцями пилок і снували мурашки.
В Де-не-де з’явилися перші прогалини і піднялися проліски.
Г І Петрик і Галочка і Максимчик – всі зібралися у класі.
Д Два міста-побратими сяяли вогнями святкуючи перемогу і салютували вечірніми
феєрверками.
А
Б
В
Г
Д
 
23. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А міжгір’я, рядок, тінь, кобзар
Б курінь, грюкати, льон, священний
В кузня, книга, юрба, в’юн
Г дзьоб, Марія, щастя, яма
Д гривня, щось, грюкати, ніяковість
А
Б
В
Г
Д

Завдання 24 – 28. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

24. Приєднайте до частини „Лісова сторожка була під листям…” запропоновані варіанти та
з’ясуйте тип кожного з утворених речень
Варіант завершення речення 1 … як почало воно опадати.
2 … і здавалася ще нижчою
3 … і враз здалася вона
казковою хатинкою.
4 …осунувшись на один бік.
Тип речення А просте з відокремленими членами
Б просте з однорідними членами
В складнопідрядне
Г складносурядне
Д складне безсполучникове
  А Б В Г Д
1
2
3
4
25. З’ясуйте вид наведених простих речень
Вид 1 означено-особове
2 неозначено-особове
3 узагальнено-особове
4 безособове
Приклад А Посіяли хліб у ріллю віковую.
Б Сьогодні ми вітали ветеранів.
В Завіяло, заговорило снігом у полі,
попід садом і в саду.
Г Візьму собі твою співучу душу.
Д Шилом моря не нагрієш.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
26. Визначте, який вид підрядного речення відповідає прикладу складного речення
Вид підрядного речення 1 означальне
2 з’ясувальне
3 обставинне порівняльне
4 підрядне ступеня і
способу дії
Приклад А Він не міг забути, як на пишних ловах,
влаштованих йому архієпископом,
білий кінь, злякавшись звіра, поніс
його прямо на вершників.
Б Сонце пекло так, що й уночі степ
пашів.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
  В Ось уже понад п’ятнадцять століть височіє на дніпровських
схилах золотоверхий Київ, якому випала історична місія
стати „матір’ю міст руських”, відіграти важливу роль у
формуванні однієї з набільших держав середньовічної
Європи – Київської Русі.
Г А тепер у серці щось тремтить і грає, як тремтить на сонці
гілка золота.
Д На заході постають зелені Карпатські гори, на півдні
золотиться море достигаючої пшениці, на сході встають
терикони донецьких шахт, на півночі багряніють червоною
калиною ліси.
27. Установіть відповідність між відокремленим членом речення, у якому його вжито
Відокремлений член речення 1 означення, що не
відокремлюється комами
2 обставина
3 поширене означення після
означуваного слова
4 прикладка
Приклади А І снують вони, давні товаришки, тиху
розмову.
Б Вода джерел, до спеки неживих, була
не вельми щедра для Пегасів.
В Дядько скинув в’язку розмальованих
у червоне й зелене кошиків.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
  Г Прикопані в землі амфори тримали довго вина
прохолодними.
Д Бігаючи та граючись, діти назбирали два кошики суниць.
28. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

Вода, (1)затягнута тремкими скалками льоду була (2)схожа (3)на застигле блакитне шумовиння, яке, (4)хлюпаючи билося в береги.
А займенник
Б дієприкметник (як форма дієслова)
В дієприслівник (як форма дієслова)
Г прикметник
Д прийменник
  А Б В Г Д
1
2
3
4

ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ

Завдання 29 – 36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його. Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–37. Веселе збудження щасливої людини (1–6) Владислав Городецький – популярний київський архітектор початку минулого століття. Зведені ним у столиці будинки – вишукані візитки міста. Гостя Києва неодмінно поведуть до „Будинку з химерами”, що на Банковій вулиці. Проведуть повз погордливих левів під класичну колонаду Музею українського мистецтва. Здивують запаморочливим потягом до неба Миколаївського костьолу. А коли затримаєтеся в Києві – покажуть і Караїмську кенасу з її гіпнотичним плетивом східних арабесок.
(7–10) Владислав Городецький – self made man, людина, що створила себе сама. Коли йому виповнилося десять років, батьківський маєток на Поділлі було описано. Отже, до стартових умов можна зарахувати тільки ментальну шляхетність давнього польського роду – грошей не було.
(11–15) Не було й блискучого атестата про середню освіту – навіть „трієчки” там є. Але – зарахований до Імператорської академії мистецтв, хоч був на два роки старший від статутного вікового цензу абітурієнтів. Виняток зроблено авансом під лише угадуваний талант. Цей аванс 25-річний Городецький повернув, ще будучи санкт-петербурзьким студентом: побудував Уманську гімназію, за що й дістав диплома.
(16–19) Далі – тридцять років у Києві. Від нікому невідомого молодика до міської знаменитості. Молодий чоловік був, очевидно, прагматиком. По-перше, – став членом Імператорського мисливського товариства, куди входила чи не вся адміністративна та бізнесова еліта тогочасного Києва.
(20–30) Кінець попереднього століття в Києві нагадував нинішні часи: з’явилися чималенькі приватні капітали, почалася будівельна лихоманка. Іміджева конкуренція тодішніх олігархів уможливила втілення фантастичних ідей. Професіонали дістали змогу грати „по-крупному”. А Городецький був справжній профі: тобто не цурався жодних замовлень – проектував і зводив житлові будинки, фабрики, культові споруди й усипальні; навіть каналізаційні системи і дворові туалети. Цей досвід далі сплавився у високу функційну комфортність його творінь на тлі їхньої ж мистецької презентабельності. „Можна було б подати проект будинку менш гарного”, – зазначено у звіті опікунської ради Черкаської жіночої гімназії, зведення якої замовлено Городецькому. Грошодавці лишилися задоволеними, бо архітектор виявився „добре обізнаний із сучасними вимогами спорудження навчальних закладів у Західній Європі”.
(31–38) Владислав Городецький дотримувався правила всіх наполеонів: коли вже бути – то бути першим. На час його появи в Києві будинки вище чотирьох поверхів тут не зводили. Він збудував першу в нас шестиповерхівку. Беручись за новий на тоді будівельний матеріал – цемент, – він обсадив свій власний будинок на Банковій химерними фігурами, що й донині є неперевершеною комерційною рекламою формотворчих можливостей матеріалу. А сам будинок поставив на неприйнятному за тодішніми будівельними мірками крутосхилі. У Миколаївському костьолі він уперше застосував залізобетонні конструкції, завдяки чому 55-метровий храм наче завис у повітрі.
(39–45) „В очах – веселе збудження щасливої людини”, – так запам’ятався Владислав Городецький сучасникові. І ще: „Джентльмен у повному розумінні цього слова”. Він одним із перших у Києві завів собі авто. Мав плавучу дачу на баржі. Щозими, коли будівельні роботи завмирали, їздив у теплі краї (Афганістан, Семиріччя, Африка) на полювання. Був європейським чемпіоном зі стрільби. Такий собі київський Гемінґвей. І водночас ретельно стежив за кон’юнктурою – мав власний цементний заводик у Києві та фабрику штучного льоду в Сімферополі.
(46–52) Часи „веселого збудження щасливих людей” закінчилися для тодішніх „нових українців” з окупацією Києва радянською Росією на початку 1920-х років. Владислав Городецький емігрував до Польщі, де також лишив по собі добру архітектурну пам’ять. Пам’ятають його і в Ірані, куди під час тамтої політичної „відлиги” він поїхав головним архітектором перських залізниць і де звів шахський палац та Тегеранський залізничний вокзал, які й досі приваблюють гармонійністю пропорцій і шляхетним виглядом.
(53–60) За радянських часів про Владислава Городецького ми знали хіба з міських легенд.
1973 р., під час реставрації „Будинку з химерами”, з даху зняли символ Нептуна, оскільки він нагадував тодішній владі „націоналістичний тризуб”. Нині ж маємо в столиці вулицю імені Городецького, яка колись була забудована ним. 2004-го нарешті перевидані його спогади про мисливські експедиції під назвою „У джунглях Африки”. Того ж року в столичному пасажі відкрито пам’ятник архітекторові. І ця симпатична скульптура вже встигла потрапити до переліку туристичних принад, відомих навіть авторам іноземних путівників.

За К.Родиком
(600 слів)
29. Стиль прочитаного тексту
А художній;
Б публіцистичний;
В науково-популярний;
Г епістолярний.
А
Б
В
Г
30. Типологічна будова прочитаного тексту
А розповідь;
Б розповідь з елементами опису;
В розповідь з елементами роздуму;
Г роздум.
А
Б
В
Г
31. Спогади В.Городецького про мисливські експедиції мають назву
А „Шляхами Африки”;
Б „Я Африка”;
В „У джунглях Африки”;
Г „Подорож Африкою”.
А
Б
В
Г
32. Згідно з текстом, усі наполеони додержують правила
А якщо грати – то грати „по-крупному”;
Б люди дивляться далеко вперед або оглядаються далеко назад;
В коли вже бути – то бути першим;
Г ніколи не переставай перемагати.
А
Б
В
Г
33. Вислів „self made man” у перекладі означає:
А людина з ментальною шляхетністю;
Б людина, що стала відомою;
В людина – професіонал своєї справи;
Г людина, що створила себе сама.
А
Б
В
Г
34. Виділене слово в реченні „Городецький був справжній профі вжито в значенні
А професіонал;
Б невіглас;
В знавець;
Г ерудит.
А
Б
В
Г
35. Виділене слово в реченні „Молодий Владислав Городецький був, очевидно, прагматиком
ужито в значенні
А людина, що довіряє тільки власній інтуїції;
Б людина, що в усьому бачить практичну цінність;
В людина, що цінує досвід своїх попередників;
Г людина, що не враховує інших думок.
А
Б
В
Г
36. Виділене слово в реченні „Того ж року в столичному пасажі відкрито пам’ятник

архітекторові” можна замінити синонімом
А супермаркет;
Б крита галерея;
В виставковий зал;
Г ринок.
А
Б
В
Г

Частина 2

Українська література

Завдання 37 – 56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

37. Текст „Слова про похід Ігорів” було знайдено
А Нестором Літописцем
Б Ярославом Мудрим
В Володимиром Мономахом
Г графом Мусіним-Пушкіним
Д графом Потьомкіним
А
Б
В
Г
Д
38. Назвіть головну дійову особу у пісні „За Сибіром сонце сходить”
А Морозенко
Б Сірко
В Нечай
Г Довбуш
Д Кармалюк
А
Б
В
Г
Д
39. Ретардація – це
А уповільнення розповіді за рахунок повтору окремих частин твору
Б поєднання декламації та співу
В однаковий початок твору
Г частина поезії, яка повторюється після окремих строф
Д звукова організація поезії
А
Б
В
Г
Д
40. Про похід Ігоря на половців згадується в творі
А „Думі про козака Голоту”
Б „Зажурилась Україна”
В „За світ стали козаченьки”
Г „Повість минулих літ”
Д „Галицько-Волинському літописі”
А
Б
В
Г
Д
41. Твори І.Вишенського були спрямовані проти
А всього суспільного ладу України
Б всього суспільного ладу Речі Посполитої
В кріпацького поневолення українського народу
Г набігів половців на Київську Русь
Д непорозумінь серед української старшини
А
Б
В
Г
Д
42. Який вираз взятий із байки Г.С.Сковороди „Бджола і Шершень”
А „лише серця, думками єдині, й чесність душ – ось де справжня любов і єдність”
Б „природжене діло … найсолодша втіха”
В „щасливий той, хто поєднав любе собі заняття із загальним”
Г „життя та діло є одне й теж”
Д „природа – всьому початкова причина і рушійна сила”
А
Б
В
Г
Д
43. І.Карпенко-Карий назвав „праматір’ю українського театру” п’єсу
А „Мартин Боруля” І.Карпенко-Карий
Б „Шельменко-денщик” Г.Квітки-Основ’яненка
В „Енеїду” І.Котляревського
Г „Наталка Полтавка” І.Котляревського
Д „Хазяїн” І.Карпенко-Карий
А
Б
В
Г
Д
44. Назвіть специфіку лексики, яку використовує І.Котляревський у рядках з „Енеїди”

Енеус ностер магнус панус
І славний троянорум князь,
Шмигляв по морю, як циганус.
А інверсія
Б макаронічна мова
В алітерація
Г використання застарілої та діалектної лексики
Д езопова мова
А
Б
В
Г
Д
45. За жанром „Маруся” – це
А фантастична повість
Б фантастичний роман
В бурлескно-травестійна повість
Г сатирично-гумористична повість
Д сентиментально-реалістична повість
А
Б
В
Г
Д
46. Головна думка поезії „До Основ’яненка” Т.Шевченка – це
А схвалення творів Г.Квітки-Основ’яненка
Б визволення земляків з турецько-татарської неволі
В показ негативного ставлення Т.Шевченка до солдаччини
Г туга поета за козацькою вольницею
Д зображення гайдамацького руху в Україні
А
Б
В
Г
Д
47. У поезії „Заповіт” у рядках

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно,
Було чути,
Як реве ревучий…

Використаний такий художній засіб

А оксиморон
Б паралелізм
В метафора
Г градація
Д антитеза
А
Б
В
Г
Д
48. Марія Олександрівна Вілінська в літературі має псевдонім
А Ганна Барвінок
Б Чайка Дніпрова
В Марко Вовчок
Г Леся Українка
Д Софія Русова
А
Б
В
Г
Д
49. До театру „Корифеїв” входили
А М.Лисенко, П.Саксаганський, М.Заньковецька
Б І.Франко, Леся Українка, О.Кобилянська
В М.Садовська-Барілотті, І.Соленик, Є.Гребінка
Г М.Кропивницький, М.Старицький, В.Лисенко
Д І.Карпенко-Карий, М.Старицький, М.Садовський
А
Б
В
Г
Д
50. Кого з персонажів роману Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні” називають
Махамедом
А Чіпку Варениченка
Б Грицька Чупруненка
В Максима Ґудзя
Г Остапа Хруща
Д пана Польського
А
Б
В
Г
Д
51. Стилістична фігура, що полягає у співставленні конкретних явищ, образів і понять, в основі
якої часто лежать антоніми, – це
А інверсія
Б алітерація
В антитеза
Г асиндетон
Д оксиморон
А
Б
В
Г
Д
52. Урбаністичні мотиви звучать у творі
А „Перехресні стежки” І.Франка
Б „Україна в огні” О.Довженка
В „Місто” М.Семенка
Г „Сім” Б.Олійника
Д „Чорнобильська мадонна” І.Драча
А
Б
В
Г
Д
53. Рідне село Чіпки (з твору Панаса Мирного „Хіба ревуть воли як ясла повні…”) має назву
А Богуслав
Б Піски
В Стеблів
Г Хмарище
Д Олешки
А
Б
В
Г
Д
54. Утікши з поїзда, головний герой „Тигроловів” І.Багряного опинився
А в уссурійській тайзі
Б в олешківській пустелі
В в монгольських степах
Г в одеських катакомбах
Д в Гуляйполі
А
Б
В
Г
Д
55. Виберіть героїв твору О.Кобилянської „Земля”, у зображенні яких автор використовує
прийом контрасту
А Рахіра і Сава
Б Михайло і Докія
В Сава і Михайло
Г Анна і Михайло
Д Івоніка і Михайло
А
Б
В
Г
Д
56. Звівши п’ятьох братів (роман Ю.Яновського „Вершники”) в одному степу, в одному бою,
що відбувається протягом одного дня, автор скористався
А літотою
Б гіперболою
В алегорією
Г символікою
Д фантастичними елементами
А
Б
В
Г
Д

Завдання 57 – 60 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

57. Установіть відповідність між героями новели М.Хвильового „Я (Романтика)” і його

характеристикою
Герой 1 Андрюша
2 дегенерат
3 Я
4 доктор Тагабат
Характеристика А „Низенький лоб, чорна копна розкуйовдженого

волосся й приплюснутий ніс.”

Б „Чекіст, але і людина.”
В „…з холодним розумом і каменем замість серця.”
Г „…тиха зажура і добрість безмежна.”
Д „…чорний комунар з розгубленим обличчям.”

  А Б В Г Д
1
2
3
4
58. Установіть відповідність між реплікою та персонажем твору
Репліка

1 „Багато бачив я гарних людей, але як

батько не бачив”

2 „Я біг сюди з Північного Сибіру через

фронт, повз гадюкою, ліз, котився бубном. Велику книгу можна написати про мої страждання!”
Персонаж А Заброда „Україна в огні” О.Довженка
Б Маруся Чурай ” Маруся Чурай” Ліни Костенко
В Сашко „Зачарована Десна” О.Довженка
Г Антоніо Пальма „Україна в огні” О.Довженка
Д Мавка „Лісова пісня” Лесі Українки
3 „В цій війні не буде переможців і

переможених, а будуть загинулі й уцілілі”

4 „Я – навіжена. Я – дитя любові.”

  А Б В Г Д
1
2
3
4
59. Установіть відповідність між назвою твору та рядками з вірша
Назва твору 1 „Два кольори” Д.Павличко
2 „На колимськім морозі калина”

В.Стус

3 „Балада про соняшник” І.Драч
4 „Маруся Чурай” Л.Костенко

Поезія А „Був молодий і гарний був на

вроду.
І жив, і вмер, як личить козаку.”

Б „Він бігав наввипередки з вітром,

Він вилазив на грушу, і рвав
у пазуху гнилиці…”

В „Мені війнула в очі сивина,

Та я нічого не везу додому…”

Г „Неосяжна осонцена днина,

і собором дзвінким Україна
написалась на мурах тюрми.”

Д „Украдене сонце зизить

схарапудженим оком,
мов кінь навіжений,
що чує під серцем ножа.”
  А Б В Г Д
1
2
3
4
60. Установіть порядок розгортання подій у романі І.Багряного „Тигролови”
Порядок

розгортання

сюжету

1 1 епізод
2 2 епізод
3 3 епізод
4 4 епізод

Зміст подій А Григорій з Наталкою втікають до Москви
Б втеча Григорія з поїзда-„дракона”
В поєдинок з ведмедем
Г Григорій вбиває Медвина
Д Заливай приносить записку від Григорія додому
  А Б В Г Д
1
2
3
4

Частина 3

Власне висловлювання

Підтримайте або спростуйте думку: „Життя – це вже щастя”.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланням на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
Чернетка