ВАРІАНТ №4

Частина 1

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання 1 – 7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

1. На другий склад падає наголос у слові
А спина
Б вишиванка
В олені
Г листопад
А
Б
В
Г
2. Літеру е треба писати на місці обох пропусків у рядку
А вист..лати мер..живо
Б зап..рати дв..рі
В вит..рати кр..шталик
Г заст..бнути жил..т
А
Б
В
Г
3. Спільнокореневим до слова вода є
А водій
Б водити
В водяник
Г завод
А
Б
В
Г
4. Помилково вжито слово в рядку
А говорити невпопад
Б наступного разу
В опанувати себе
Г розробити заходи
А
Б
В
Г
5. Не відмінюються всі слова в рядку
А кіно, ложе, кенгуру
Б пальто, метро, таксі
В ЖЕК, графіті, жалюзі
Г боа, поні, інтерв’ю
А
Б
В
Г
6. Неповним є речення
А Бачиш – метелик полетів.
Б Річечка Бузинка ділить село на дві половини, перша – Гирівка, друга – Тулумбаси.
В Шилом моря не нагрієш.
Г Україно моя неозора, кращої за тебе в мене нема.
А
Б
В
Г
Прочитайте текст і виконайте завдання 1 – 7.

(1) Далі, вище, починається мішаний ліс, густішає й густішає і дуби, і липи, і явори, і ясени, і берези. (2) Скільки тут тіні й свіжості – сонце не сонце, спека не спека. (3) А як пройде злива, все тут пахне водою, ніби губка насичена, і густі тумани … над кронами дерев. (4) А скільки під ногами гриба всілякого. (5) Топчешся по слизьких, старих бабках з м’якими капелюхами, по білих, твердих хрящях-гірчаках, по рожевих і синіх сироїжках, по червоних білокраплистих мухоморах. (6) А скільки тут шуму всілякого: птахи літають поміж гілляччям, шмигають дикі голуби, десь вистукує дятел у дупляву липу, десь дзвінко й лунко кряче крук. (7) А там шмигне маленька метка тінь з гілляки на гілляку – це білочка.

7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому
А
Б
В
Г
8. Порушено норми милозвучності в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г п’ятому
А
Б
В
Г
9. Замість пропуску в третьому реченні може бути кожне з наведених слів, ОКРІМ
А підносяться
Б піднімаються
В звиваються
Г скручуються
А
Б
В
Г
10. Орфографічну помилку допущено в написанні слова
А всілякого
Б слизьких
В хрящях-гірчаках
Г білокраплистих
А
Б
В
Г

Завдання 11 – 23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

11. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А студентський, яєчня, щеплення
Б юхтовий, знання, вогкий
В щавель, пам’ять, єднання
Г дзенькання, ранній, долонька
Д сьомий, верховіття, морозенко
А
Б
В
Г
Д
12. Лексично правильне словосполучення утворить прикметник особовий(а) з іменником
А рахунок
Б справа
В зошит
Г будинок
Д знання
А
Б
В
Г
Д
13. Прочитайте уривок.

Тумани, тумани над містом пливуть,
Як хвилі гойдаються сон
(1)і…
І клаптями тануть, і лавою йдуть
Такі монотон
(2)і…
Завис олив’ян
(3)ий, імлистий тягар
Немов перегон
(4)а отара,
і дивиться як та пан
(5)а.
Подвоєні літери треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
14. Разом з не треба писати слово у варіанті
А не/можна не/виконати
Б не/доробив цю роботу
В план не/виконано
Г не/написані мною рядки
Д не/хотів нічого знати
А
Б
В
Г
Д
15. Через дефіс треба писати кожен прислівник у рядку
А не сьогодні/завтра, помірно/континентально, по/моєму, зроду/віку
Б з діда/прадіда, сама/самотою, по/братньому, будь/де
В всесвітньо/відомо, соціально/корисно, не до/ладу, по/київськи
Г по/перше, десь/інколи, на/гора, казна/коли
Д десь/інде, по/латині, ідейно/витримано, хімічно/чисто
А
Б
В
Г
Д
16. Суфікс –ов– має прикметник, утворений від слова
А левкоя
Б алича
В замша
Г куля
Д туш
А
Б
В
Г
Д
17. Відмінкову форму числівника вжито правильно в реченні
А Проголосувало близько восьмисот п’ятидесяти виборців.
Б Подякувати п’ятистам семидесяти учасникам змагань.
В Зустрітися з двомастами шістдесятьма вісьма журналістами.
Г Глядачі сиділи на семистах дев’яносто трьох стільцях.
Д Говорити стома мовами ніхто не забороняв.
А
Б
В
Г
Д
18. Граматичну помилку допущено в рядку
А якнайкращі спогади
Б більш яскравий сюжет
В тонший листочка
Г найменш привабливі дії
Д найзрозуміліші пояснення
А
Б
В
Г
Д
19. У формі наказового способу вжито всі наведені дієслова, ОКРІМ
А нехай працює
Б глянь
В думайте
Г скажімо
Д говоримо
А
Б
В
Г
Д
20. Прочитайте речення

Старшокласники-випускники, […] усіляким обставинам, сумлінно готуються до ЗНО…
Замість пропуску не можуть стояти всі слова, ОКРІМ
А напереріз
Б наперекір
В насупроти
Г напролом
Д назустріч
А
Б
В
Г
Д
21. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Колись малим хлоп’ям я чув на луках, як вигравав невидимий оркестр: трава

ледь-ледь на вітрі шурхотіла, мов скрипалів ансамбль дзвінкоголосий, сюрчали коники у лад їй, в унісон.

Б Туман палахкотить над ручаєм, німіють гори і німіють зорі.
В Хай тобі полюбиться країна вдалині від рідного тепла, але в серці буде Україна –

та земля зелена, солов’їна, що тебе любов’ю сповила.

Г То хмарка набіжить і бризне дощ краплистий, ясною вільгістю оббризкавши

цвітінь, то сонце вигляне ласкаво-променисте і знов сховається і знову дощ і тінь.

Д Я родом з пісні – син села, а в кожному селі – весілля, а в кожній пісні – два

крила, бажаю кожному двокрилля.
А
Б
В
Г
Д
 
22. Відокремленою обставиною можна замінити підрядне речення в рядку
А Що б ти не зробив, я завжди буду поряд з тобою.
Б Було дуже весело, коли діти повернулися з табору.
В Просіть у бібліотекаря нові журнали, коли ви прочитали попередні.
Г Якщо вмієш лічити зорі, то нехай тобі допоможуть інші.
Д Цікавим є життя, яке сповнене пригод та казковостю.
А
Б
В
Г
Д
23. Складносурядне речення утвориться, якщо до частини „Жито вже викинуло колос…”

додати
А і змінило барву стебел і листків.
Б до зеленавості влилася сивина.
В ніби його хтось попелом притрусив.
Г і пташки голосно сповістили поо це світові.
Д і затремтіло жагою нового врожаю.
А
Б
В
Г
Д

Завдання 24 – 28. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

24. Замініть фразеологізм одним словом
Фразеологізм

1 аби день до вечора
2 бентежити кров
3 високо літати
4 гадюка потайна

Значення

А підневільно
Б швидко
В підступність
Г зазнаватися
Д хвилюватися

  А Б В Г Д
1
2
3
4
25. Визначте синтаксичну роль виділеного слова в реченнях
Синтаксична роль 1 компонент простого

дієслівного присудка

2 компонент складеного

дієслівного присудка

3 означення
4 підмет

Приклади А Любить свій край – це для народу жити.
Б Я буду малювати троянди на білому

полотні.

В Я хочу вміти бачити зорі в буденних

калюжах.

Г Вони грають у футбол ще з дитинства.
Д У мене є хороша звичка ходити пішки.

  А Б В Г Д
1
2
3
4
26. Доберіть приклад до кожного виду речення
Вид речення

1 означено-особове
2 неозначено-особове
3 узагальнено-особове
4 безособове

Приклад А Шуміла калина листом зелененьким.
Б А тим часом весніє, весніє.
В Завтра зранку вийду до криниці,

непочатої води нап’юсь….

Г Чуєте, як у селі співають?
Д Тихим кроком далі зайдеш.

  А Б В Г Д
1
2
3
4
27. Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире
Випадок уживання тире 1 перед узагальнювальним

словом

2 між підметом і присудком
3 у безсполучниковому

реченні

4 між частинами

неповного речення
Приклад А Багато не треба, щоб твердо знати:

людина – найвищий вимір краси.

Б Я на Дніпро дивлюсь – і котить хвилі

переді мною рідний мій Дінець.

В Одного зимового погожого дня

забарабанили, заспівали дзвіночки – на нашу вулицю ввірвалася трійка в яблуках.

Г Гук лісорубів і пил, передзвін – усе

мені любе отут, у Закарпатті.

Д Червоний Марс над селищем горить:

для наших предків – вісник лихоліть, для правнуків – розвідана планета.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

До міста (1)ще далеко, коні підбилися, а (2)попереду лежали піски; їхати (3)потомленими кіньми (4)проти ночі було незручно.
А прикметник
Б дієприкметник (форма дієслова)
В прислівник
Г прийменник
Д частка
  А Б В Г Д
1
2
3
4

ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ

Завдання 29 – 36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його. Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36. Кирило-Мефодіївське братство (1–7) Кузнею, в якій викувано першу політичну програму відродженого українства, було славне Кирило-Мефодіївське братство в Києві, назване так від слов’янських первоучителів. Його засновником був вихованець харківського університету, письменник і вчений Микола Костомаров, а в списках його членів значаться найкращі імена тогочасної української інтелігенції – Миколи Гулака, Опанаса Маркевича, Василя Бєлозерського, Пантелеймона Куліша і, нарешті, найбільшого з них Тараса Шевченка.
(8–18) Микола Костомаров, що по закінченні харківського університету вчителював якийсь час у Рівному на Волині, а в 1846 році перейшов як університетський професор до Києва, зразу зорганізував тут таємне товариство, яке поставило собі метою боротьбу за визволення слов’янських народів та об’єднання їх у федеративному союзі незалежних держав. За короткий час свого існування встигло це товариство об’єднати до сотні найдіяльніших людей того часу, але вік його був недовгий. Вже на початку 1847 року, на донос студента Петрова, товариство розкрито, а його членів поарештовано й розпорошено по засланнях. Із записок одного з членів товариства – Василя Бєлозерського – можемо уявити собі бодай наближено цілі й засоби кирило-мефодіївців.
(19–22) За словами Бєлозерського, „Христос відкрив людськості рівність і братерство всіх народів, але ті, що добилися влади, зґвалтували християнський закон і почали гнобити слабших. Особливо болючий гніт припав на долю слов’янських народів, у яких відібрано найсвятіше знаряддя духу – мову”.
(23–35) „У такому самому жахливому положенні найшлося й наше світло – Україна. Прилучена до Росії на основі власних прав, вона терпить безліч кривд. Її права позабуто, й тепер вона не як сестра спорідненого народу, але як рабиня мусить терпіти все, що тільки може бути нещасного в житті народу. Невже ж ми своїм життям заслужили на таку ганебну долю? Ні! Але ми заслужимо на неї, коли не будемо нічого робити й спокійно будемо дивитися, як на наших очах убивають найбільший дар Божий – народне життя з його духом, ідеєю й метою, до якої вона повинна змагати,” – так писав Бєлозерський у своїх „записках”, так думали його товариші, що разом з ним, бажаючи бачити Україну вільною й щасливою, розуміли рівночасно, що важко буде їй здобути й втримати свою незалежність власними силами. Всю надію поклали вони підтримку решти слов’янського світу, в якому повинен би панувати закон взаємної любові, пошани й солідарності.
(36–41) У відозві Кирило-Мефодіївського братства „До українців” з’ясована його програма: „Усі слов’яни повинні об’єднатися, але так, щоби кожен слов’янський народ творив окрему республіку й правив собою не в купі з другими, а тільки, щоби кожний з них мав свою мову, свою літературу й свій окремий, громадсько-політичний лад… У кожній республіці повинна бути загальна рівність і воля, щоб не було ніякої різниці станів”.
(42–46) Костомаров вірив у месіаністичну роль України в справі визволення слов’янських народів й утвердженні справедливих засад життя: „Тоді скажуть усі народи, показуючи те місце, де на мапі буде намальована українська республіка: от камінь, відкинений будівничим, а він став основою всього…”
(47–50) Проголошуючи й поширюючи свою так би сказати „максимальну” програму, кирило-мефодіївці не закривали очей на вимоги життя й тому боролися за скасування кріпацтва, свободи друку, віри й науки, загальної освіти, заміни рекрутської армії на народну міліцію тощо.
(51–60) По зусиллях своїх попередників, що змагали до культурного відродження українства, вони перші накреслили програму політичного визволення й незалежності. „Планам українських ідеалістів не судилося здійснитися, але їх ідеї не загинули марно. Боротьба за визволення закріпаченого селянства стала гаслом української літератури: можна сміливо сказати, що перше, ніж кріпацтво було скасоване самим урядом, йому вже був завданий смертельний удар у літературі” (Д.Дорошенко). Це щодо „мінімальної” програми кирило-мефодіївців. „Максимальну” перейняли від них грядущі покоління, що й виконали її разом з поправками, які внесла практика й дальший розвиток нашого життя.

За М.Голубцем
(553 слова)
29. Текст належить до стилю мовлення
А розмовного
Б наукового
В публіцистичного
Г художнього
А
Б
В
Г
30. За типом мовлення текст є
А розповіддю з елементами опису
Б роздумом з елементами розповіді
В розповіддю з елементами роздуму
Г роздумом з елементами опису
А
Б
В
Г
31. Твердження, що „усі слов’яни повинні об’єднатися, але так, щоби кожен слов’янський

народ творив окрему республіку й правив собою не в купі з другими, а тільки, щоби кожний з них мав свою мову, свою літературу й свій окремий, громадсько-політичний лад…” є утвердженням думки про те, що
А зв’язок між слов’янськими народами має здійснюватися на рівні економічних

стосунків

Б слов’янські народи повинні жити відособлено один від одного
В стосунки між слов’янськими народами повинні будуватися на основі рівності,

взаємоповаги і взаємодопомоги

Г слов’янські народи мають об’єднатися довкола однієї сильної країни, але з

правом незалежного розвитку власної мови і культури
А
Б
В
Г
 
32. Слово месіанізм (рядок 42) означає
А визнання якогось народу найкращим
Б очікування покращення долі країни
В визнання особливої ролі якогось одного народу в історії
Г доброчинна допомога одного народу іншому у вирішенні політичних проблем
А
Б
В
Г
33. Правильно визначено тему тексту в рядку
А роль Кирило-Мефодіївського братства у боротьбі за політичне визволення і

незалежність України

Б роль Кирило-Мефодіївського братства у культурному-відродженні українства
В роль Кирило-Мефодіївського братства в організації перших таємних товариств в

Україні

Г діяльність Кирило-Мефодіївського братства і його найвизначніші представники

А
Б
В
Г
 
34. Засобом міжфразового зв’язку першого та другого речень тексту (рядки 1–7) є
А лексичний повтор
Б займенник
В вставне слово
Г прислівник
А
Б
В
Г
35. Абзац (23–35) побудований за принципом
А аргумент, висновок, теза
Б теза, висновок, аргумент
В теза, аргумент, висновок
Г висновок, аргумент, теза
А
Б
В
Г
36. Вислів Божий дар (рядок 29) означає
А щасливе розв’язання проблеми
Б талан
В неочікуваний подарунок
Г раптова радість
А
Б
В
Г

Частина 2

Українська література

Завдання 37 – 56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

37. Рядки

Ой проведу я русалочку до броду,
А сама вернуся додому
Ідіть, русалоньки, ідіте,
Бо наше житечко в колосочку,
А наші дівочки у віночку
узято з
А веснянок
Б купальських пісень
В русальних пісень
Г петрівчаних пісень
Д гагілок
А
Б
В
Г
Д
38. Слова „Браття і дружино! Лучче ж би потятим бути, аніж полоненим бути…”

належать
А Святославу
Б Всеволоду
В Ігорю
Г Бояну
Д Володимиру
А
Б
В
Г
Д
39. Рядки

Були бляховані в персонах
Іскусно, живо, без числа,
Котигорох, Іван-царевич,
Кухарчич, Сучич і Налетич,
Услужливий Кузьма-Дем’ян
узяті з
А народної казки
Б думи
В історичної пісні
Г бурлескно-травестійної поеми
Д народної пісні
А
Б
В
Г
Д
40. У рядках

…і сам дзіндзівер-зух!
Коли чи п’є – не проливає,
Коли чи б’є – то вже влучає,
Йому людей давить, як мух!
ідеться про
А Зевса
Б Вергілія
В Турна
Г Латина
Д Енея
А
Б
В
Г
Д
41. Слова „…чоловік і добрий був би, так біда – хитрий, як лисиця, і на всі сторони

мотається…” характеризують
А Наума Дрота
Б виборного Макогоненка
В Мартина Борулю
Г Карпа Кайдашенка
Д Максима Гудзя
А
Б
В
Г
Д
42. Сон „ніби серед поля могила; на могилі стоїть панна, а од панни сяє, як од сонця.

І з’їжджаються козаки і славні лицарі з усього світу. Вкрили все поле, мов маки зацвіли по городах, вкрили да й стали битися один на один, кому буде та ясная панна…” приснився
А Марійці Федорчук
Б Насті Дрот
В Марусі Кайдашисі
Г Катерині Гримач
Д Меланії Черевань
А
Б
В
Г
Д
43. „Великим артистом зору”, „колосальним всеобіймаючим оком” назвав Іван Франко
А І.С.Нечуя-Левицького
Б Панаса Мирного
В Михайла Драгоманова
Г Пантелеймона Куліша
Д Марка Вовчка
А
Б
В
Г
Д
44. „Романом з народного життя”, у якому „змальовано майже столітню історію

українського села”, названо твір
А „Земля”
Б „Кайдашева сім’я”
В „Чорна рада”
Г „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
Д „Гайдамаки”
А
Б
В
Г
Д
45. „Думкою” за жанром є твір Т.Шевченка
А „До Основ’яненка”
Б „На вічну пам’ять Котляревському”
В „Заповіт”
Г „Нащо мені чорні брови”
Д „Думи мої, думи мої”
А
Б
В
Г
Д
46. Образи Датана й Авірона наявні у творі
А Івана Котляревського
Б Тараса Шевченка
В Івана Франка
Г Ліни Костенко
Д Лесі Українки
А
Б
В
Г
Д
47. Поезія „Чари ночі” перегукується з твором
А „Ви знаєте, як липа шелестить”
Б „Арфами, арфами”
В „Блакитна панна”
Г „Contra spem spero”
Д „Українське альфреско”
А
Б
В
Г
Д
48. „Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не можна тільки Батьківщину…”

переконаний
А Володимир Сосюра
Б Василь Симоненко
В Андрій Малишко
Г Іван Драч
Д Василь Стус
А
Б
В
Г
Д
49. У рядках

Так! Я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити буду! Геть думи сумні!
використані всі художні засоби, ОКРІМ
А метафори
Б оксиморона
В риторичних окликів
Г антитези
Д епітета
А
Б
В
Г
Д
50. „Ми таки стрілися,” – говорить ліричний герой у новелі М.Коцюбинського „Intermezzo”,

маючи на увазі
А ниви
Б сонце
В жайворонків
Г людину
Д зозулю
А
Б
В
Г
Д
51. У степу під Компаніївкою розгортаються події твору
А „Гайдамаки”
Б „Я (Романтика)”
В „Подвійне коло”
Г „Маруся Чурай”
Д „Три зозулі з поклоном”
А
Б
В
Г
Д
52. Розв’язкою твору „Маруся Чурай” є
А похід Марусі на прощу
Б смерть Івана Іскри
В зняття облоги з міста
Г прохання Марусі не співати пісню „Ой не ходи, Грицю”
Д відмова Марусі від одруження
А
Б
В
Г
Д
53. „Поезіє, сонце моє оранжеве!” – заявляє ліричний герой поезії
А Євгена Маланюка
Б Василя Стуса
В Івана Драча
Г Павла Тичини
Д Максима Рильського
А
Б
В
Г
Д
54. Під враженням пісень „Віють вітри, віють буйні”, „Грицю, Грицю, до роботи” написано твір
А Ліни Костенко
Б Андрія Малишка
В Григора Тютюнника
Г Олександра Довженка
Д Олеся Гончара
А
Б
В
Г
Д
55. Ховрашок, у якого просять вибачення за сплюндровану нірку, є у творі
А Олеся Гончара
Б Олександра Довженка
В Миколи Куліша
Г Валер’яна Підмогильного
Д Івана Багряного
А
Б
В
Г
Д
56. Літературу українського постмодернізму представляє
А Євген Маланюк
Б Оксана Забужко
В Василь Стус
Г Василь Стефаник
Д Микола Хвильовий
А
Б
В
Г
Д

Завдання 57 – 60 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

57. Установіть відповідність між назвою твору та висловлюванням про нього
Назва твору 1 „Три зозулі з поклоном”
2 „Зачарована Десна”
3 „Тигролови”
4 „Лебеді материнства”
Висловлювання А „…Цей твір став новим – і саме

українським – словом у пригодницькому жанрі світової літератури”

Б „…автор намагався втілити свій ідеал

вирішення складних ситуацій, свою
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
версію гармонійного налагодження нелегких і заплутаних людських стосунків”

В „В основу твору покладено такі загальнолюдські цінності:

материнство, батьківська хата, любов до дитини, звичай і традиції батьків, рідного краю, краса рідного краю, краса людських почуттів, морально-етичні категорії вірності, чесності, щирості, мужності, порядності, головне в поезії – це побажання синові вирости порядною людиною”

Г „…це задушевна лірична сповідь, по вінця напоєна любов’ю до

рідного краю, до трудового народу, до України з її великим, але скорботним минулим і з її великим майбутнім”

Д „З серії кумедних подій виростає реальна і трагічна за своєю

суттю картина життя селянства, яке потрапило з кріпосницького ярма у безвихідь нових пореформених відносин…”
58. Установіть відповідність між назвою твору та літературним напрямом
Назва твору

1 „Intermezzo”
2 „Земля”
3 „Маруся”
4 „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Літературній напрям
А реалізм
Б сентименталізм
В модернізм
Г імпресіонізм
Д експресіонізм
  А Б В Г Д
1
2
3
4
59. Установіть відповідність між персонажами того самого твору
Персонаж
1 Василь
2 Семен
3 Марфа
4 Меланія
Персонаж

А Катерина Гримач
Б Іван Дідух
В Василь Невольник
Г Софія
Д Наум Дрот

  А Б В Г Д
1
2
3
4
60. Установіть відповідність між назвою твору та цитатою з нього
Назва твору 1 „Лебеді материнства”
2 „О, земле втрачена, явися…”
3 „Українське альфреско”
4 „Як добре те, що смерті

не боюсь я”
Цитата з твору А „Ти водила мене у поля край села,

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала…”

Б „І якщо впадеш ти на чужому полі,

Прийдуть з України верби і тополі”
  А Б В Г Д
1
2
3
4
  В „Як син, тобі доземно уклонюсь

І чесно гляну в чесні твої вічі…”

Г „Де та западиста долина, той приярок і те кубло,

де тріпалася лебединя, туге ламаючи крило”

Д „Дорога і дорога лежить за гарбузами.

І хтось до когось їде тим шляхом золотим”

Частина 3

Власне висловлювання

61. Прочитайте наведений, текст.
Виховання – це насамперед людинознавство. Серед найважливіших чинників, які впливають на виховання дітей, Василь Сухомлинський ставив найперше мамину пісню, виспівану над колискою немовляти.

Недарма кажуть: пісня – душа народу.

Чи справді пісня впливає на розвиток дитини як майбутнього громадянина, як представника своєї нації? Чи виконують націєтворчу функцію сучасні пісні?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланням на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.

Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
Чернетка