ВАРІАНТ №5

Частина 1

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання 1 – 10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

1. Укажіть словосполучення зі словами в переносному значенні
А спокійний сон
Б солона страва
В глибоке озеро
Г глибоке почуття
А
Б
В
Г
2. У всіх числівниках пишеться ь (знак м’якшення) в рядку
А тр..ох, десят..ма, п’ят..ом
Б дев’ятнадцят.., чотир..мастами, дев’ят..ох
В вісім..сот, п’ятнадцят..ма, дев’ят..мастами
Г чотирнадцят..ма, сім..ох, п’ят..десяти
А
Б
В
Г
3. Фразеологічний зворот є в реченні
А Гомінлива ріка вигравала, як великий оркестр.
Б Його душа літала від щастя.
В Пахло скошеним сіном.
Г Дівчина працювала не покладаючи рук.
А
Б
В
Г
4. Складним є речення в рядку
А Кругом ставка знов осокори та верби то сплять рівною стіною, то пішли берегом,

наче вирізаною зверху в зубчики оборкою.

Б На заході ще жевріло небо, а в степу вже заходила ніч.
В А там, за Россю, на роздоллі, попід горами й по долинах розсипались, як та

череда, невеличкі біленькі міщанські хатки у вишневих садках, в яблунях та кучерявих грушах.

Г Пішла дорога то маленькими сосновими лісками, то болотами, то полями.

А
Б
В
Г
 
5. Складносурядне речення утвориться, якщо до частини „Уже давно зайшло сонце…” додати
А щоб поховала ніч під своїм крилом усе, що стомилося за день.
Б даючи можливість усім відпочити.
В бо нічне небо стало все в зорях.
Г зате навколо ще видно було від далекої заграви лісових пожеж.
А
Б
В
Г
6. НЕ можна переносити з рядка в рядок жодне слово рядка
А язик, яма, юний
Б алея, урок, юрта
В якір, оселя, очі
Г осінь, яшма, юань
А
Б
В
Г
Прочитайте текст і виконайте завдання 7 – 10.

(1) Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. (2) Вони летять нижче розпатла(н; нн)их, обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. (3) Дід говорить, що так співають лебедині крила. (4) Я придивляюсь до їхнього мая(н, нн)я, прислухаюсь до їхнього співу, і мені теж хочеться полетіти за лебедями, тому й підіймаю руки, наче крила. (5) І радість, і смуток, і срібний передзвін огортають та й огортають мене своїм снува(н, нн)ям. (6) Я стаю ніби меншим, а навколо більшає, росте і міниться (в, вв)есь світ і загачене білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що нікуди не полетять, і полатані веселим зеленим мохом стріхи, і блакитнава діброва під селом, і чорнотіла, туманцем підволохачена земля, що пробилася з-під снігу. (7) І цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах і ві(д, дд)аляє та й ві(д, дд)аляє лебедів. (8) Але я не хочу, щоб вони одлітали від нас.

7. Складнопідрядним є речення
А перше
Б друге
В третє
Г п’яте
А
Б
В
Г
8. Подвоєння є в усіх словах, ОКРІМ
А розпатла(н, нн)их
Б мая(н, нн)я
В снува(н, нн)ям
Г ві(д, дд)аляє
А
Б
В
Г
9. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А другому
Б четвертому
В шостому
Г сьомому
А
Б
В
Г
10. Виділене слово є прислівником у рядку
А прямо над нашою хатою
Б міниться увесь світ
В блакитнава діброва під селом
Г стаю ніби меншим
А
Б
В
Г

Завдання 11 – 23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

11. На перший склад падає наголос у слові
А обруч
Б середина
В випадок
Г ненависть
Д фартух
А
Б
В
Г
Д
12. Виділене слово є прийменником у рядку
А Аж ось нарешті і коханий край, знайоме поле, озеро і гай.
Б Перші орачі порушать ниву, поки напівсонну тополю збудить трактор край села.
В Україна – Вкраїна – країна – так віддавна край рідний звуть.
Г Ох, тривого, дика тривого, не шаленій і серця не край.
Д Сини землі тепер повстали за неозорий край свій, за степи.
А
Б
В
Г
Д
13. Форми однини і множини можуть мати іменники в рядку
А дзеркало, колосся, дерево, космос
Б дно, мати, острів, програма
В слово, річка, листя, селище
Г ім’я, село, коріння, озеро
Д будинок, музика, далина, гайвороння
А
Б
В
Г
Д
14. Усі словосполучення за будовою прості в рядку
А буду крізь сльози сміятись, працювати напружено, мокрий від дощу
Б пропустити через хворобу, поезії Лесі Українки, написати листа товаришеві
В сузір’я Чумацький Шлях, буду вивчати наполегливо, дуже красиво співати
Г читати протягом місяця, виростити в саду, запропонувати цікаві ідеї
Д зовсім не зважаючи на негоду, захоплюватися сучасною поезією, рідна мова
А
Б
В
Г
Д
15. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий
Б сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний
В гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичний
Г суспільно/політичний, зовнішньо/торговий, військово/патріотичний, густо/синій
Д музично/хоровий, глибоко/змістовний, зерно/трав’яний, повітряно/морський
А
Б
В
Г
Д
16. Тільки друга частина відмінюється в числівниках у рядку
А триста, п’ятсот, шістсот, вісімсот
Б двісті, шістдесят, сімсот, тридцять
В п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят
Г чотириста, дев’яносто, вісімдесят, сімсот
Д п’ятсот, шістдесят, вісімсот, вісімдесят
А
Б
В
Г
Д
17. Усі дієслова належать до другої дієвідміни в рядку
А малювати, носити, боятися, знати
Б кричати, бачити, просити, клеїти
В полоти, боротися, гоїти, їздити
Г ходити, об’єднатися, радіти, веселитися
Д любити, хотіти, радити, ставити
А
Б
В
Г
Д
18. Обставину способу дії містить речення в рядку
А Заходить до хати зоря-зоряниця, і гомін стихає кругом.
Б Ходить вітер яром та горою, плачуть трави, тужать під косою.
В Прісною прохолодою повіяло з лісу.
Г За півкілометра річка розпливалася великим плесом трохи меншого, широкого й

чистого ставу.

Д Ну, словом, листя розпустили всі назустріч живодайному дощеві.

А
Б
В
Г
Д
 
19. Складений дієслівний присудок є в реченні в рядку
А Я хочу вам про рідний край сказать.
Б Я берусь за важку роботу – виглядати синів.
В Мені дальня зоря буде слати листи вересневими журавлями.
Г Вже клен, що казку розказав бузкам, ліг тінню спати на телігу.
Д У Марії хата була збудована по-новому.
А
Б
В
Г
Д
20. Тире треба ставити в реченні (розділові знаки пропущено)
А Переконатися пора зробивши зло не жди добра.
Б Одним заспокоюю себе у мене ще все попереду.
В У товаристві лад усяк тому радіє.
Г Добре сказано Сенекою жорстокість народжується з посередності й слабкості.
Д Не повернуть минулого ніколи воно пройшло і вже здається миттю.
А
Б
В
Г
Д
21. Частка містить усі словосполучення в рядку
А А хай буде так, ошелешений і розгублений, дізнатися не від товариша
Б озирайся не озирайся, це ж мій друг, сказав би комусь
В то джерело знань, ось чого захотів, дізнався про новини
Г хотів би сказати, нехай не гнівається, разом з людьми
Д зроби саме так, невже це важко, згідно з домовленістю
А
Б
В
Г
Д
22. НЕ потрібно ставити кому між частинами складносурядного речення (розділові знаки

пропущено)
А Весна процвіте і наново криниця простеле барвінком круті береги.
Б Весніє дощ і падає лункіше м’яких краплин розмірене биття.
В Знову яблуні буйно цвітуть і лунає знайомий мотив.
Г Грім одгримів і солодкою млостю спокою віє од цвіту вишень і сирої землі.
Д Вишневі зацвіли сади і сніг пахучий падає на воду.
А
Б
В
Г
Д
23. НЕ з дієприкметниками пишеться разом у рядку
А не/виконане завдання, не/скошена трава, не/розв’язана задача
Б не/прочитана книга, не/побілена хата, стіни не/фарбовані, а лаковані
В не/вишитий рушник, ще нікому слова не/сказані, не/довантажена машина
Г не/доспівані пісні, квіти ніким не/зрізані, не/доплетений кошик
Д не/вивчений текст, не/узгоджені питання, поле не/засіяне
А
Б
В
Г
Д

Завдання 24 – 28. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

24. Доберіть приклади до стилів мовлення
Стиль

1 офіційно-діловий
2 розмовний
3 публіцистичний
4 художній

Приклади

А геометрична прогресія, суспільно-політична

формація, член речення

Б доводити до відома, відповідно до плану

роботи, відповідальність покласти на…

В зусилля громадськості, вогонь його пісень,

слушна порада
  А Б В Г Д
1
2
3
4
  Г викинути з голови, одного поля ягоди, підібгати хвоста
Д веселкова роса, срібні струни мрій, усмішка долі
25. Доберіть антоніми до поданих фразеологізмів
Фразеологізм

1 сховатися у шкаралупу
2 попасти в тенета
3 зі шкури пнутися
4 берегти нерви

Антонім

А вискочити на сухе
Б виходити з рівноваги
В пальцем не ворухнути
Г брати за барки
Д відкрити душу

  А Б В Г Д
1
2
3
4
26. Доберіть приклад до кожного виду простих речень
Вид речення

1 означено-особове
2 неозначено-особове
3 безособове
4 узагальнено-особове

Приклад

А Світлішає в житті й на душі.
Б Ніжні сутінки. Вечір.
В Вечірнє сонце, дякую за день!
Г Хотіли ловити лиса, а вполювали вепра.
Д Десять разів подумай, а раз скажи.

  А Б В Г Д
1
2
3
4
27. Визначте вид підрядного речення
Вид підрядного
речення

1 умови
2 наслідку
3 означальне
4 з’ясувальне

Приклад

А Я чув, як дихав сонний ліс у прохолодному тумані.
Б Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована

ще не була.

В Якби мені сила та воля, жив би без горя.
Г Соборна Вкраїно, всі храми твої відбудуєм, щоб

лунами дзвонів сягнути духовних вершин.

Д Теплий туман слався по полю й наливав балку по

самі вінця, так що дерева потопали в ньому.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
28. Визначте відокремлені члени в реченнях
1 означення
2 прикладка
3 обставина
4 додаток
А Не сумнівайся, ідучи з народом.
Б Ніхто з живих істот, крім людини, не піде на

смертельний ризик в ім’я істини.

В Озвучене піснями, бринить моє перо.
Г На ясні зорі і на тихі води, щемлива доле, виведи

мене.

Д На Росі стоїть прославлене І.С.Нечуєм-Левицьким

містечко – Семигори.
  А Б В Г Д
1
2
3
4

ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ

Завдання 29 – 36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його. Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–37. Машина зі створення життя (1–5) Що спільного між шніцелем, кишковою паличкою, яблуками, динозаврами, вовною й кактусами? До складу кожного з них входять білки – молекули, що становлять універсальний будівельний матеріал живої природи. Крім того, білки відповідають за функціонал клітин, забезпечуючи всі внутрішньоклітинні процеси.
(6–18) Упродовж довгого часу люди не знали, чим є білки. У XX столітті, коли дослідники навчилися аналізувати живі системи й вивчати їхні компоненти, природа білків поступово почала з’ясовуватися. Учені встановили, що біосинтез білка – центральний процес живої клітини: саме через нього „мертві” молекули нуклеїнових кислот отримують життя й хімія перетворюється на біологію. 1970 року ці знання було узагальнено Френсісом Криком – одним із першовідкривачів структури ДНК: генетична інформація реалізується через біосинтез білка, вона переходить із ДНК в РНК і далі в білок. Окремі ділянки ДНК спочатку переписуються на іншу молекулу, РНК, а потім „прочитуються” спеціальними машинами-рибосомами, які на основі отриманої інформації й синтезують білки. Троє дослідників – Ада Йонат, Томас Стейц і Венкатраман Рамакришнан, що встановили особливості структури й функцій рибосом, були нагороджені Нобелівською премією з хімії 2009 року.
(19–36) Уперше рибосоми було описано в 50-х роках минулого століття біологами, які досліджували будову клітини. На цитологічних препаратах вони мали вигляд невеликих тугих гранул, розосереджених по всій цитоплазмі. Доволі швидко було зроблено припущення, що рибосоми певним чином пов’язані із синтезом білка. Однак зрозуміти, як саме маленькі кульки збирають поліпептидні ланцюги, дослідники не могли – їм бракувало відомостей про будову цих структур. На початок 80-х років XX століття біологам було вже відомо, що рибосоми складаються з двох субодиниць, великої й малої, функції яких є відмінними. Учені також з’ясували, що рибосоми є різними в прокаріотів (без’ядерних організмів, наприклад, бактерій) і в еукаріотів (організмів, у клітинах яких є ядро). Детальні ж характеристики структури рибосом визначити за допомогою мікроскопа, навіть електронного, було неможливо. Установити, чим є певна молекула або її частина, удалося за допомогою рентгенівської кристалографії: кристалографи вивчали характер дифракції рентгенівського випромінювання на зразку й за отриманою картиною відтворювали структуру цього зразка. Однак використання такого методу для дослідження рибосом ускладнювалося необхідністю представляти досліджувані молекули в кристалічній формі.
(37–42) Вирощування кристалів називають мистецтвом, особливо якщо йдеться про несиметричні структури, якими є рибосоми. Тим не менш 1980-го року ізраїльтянці Аді Йонат удалося визначити будову цієї субодиниці. Щоправда, невелика роздільна здатність зразка внеможливлювала відтворення структури рибосом у всіх деталях. Ада Йонат і її колеги продовжили роботу, і врешті-решт їм удалося створити високоякісні кристали.
(43–50) Отримані знання стали фундаментальними для всієї молекулярної біології. Вони також сприяли розробці нових типів антибіотиків. Річ у тім, що синтез білків необхідний для підтримки життєдіяльності клітини. Якщо його зупинити, клітина загине. Як згадувалося, будова рибосом прокаріотів й еукаріотів є неоднаковою, а отже, учені можуть створювати ліки, що зупиняють білковий синтез саме в клітинах бактерій-прокаріотів. Це завдання вельми актуальне, оскільки хвороботворні бактерії постійно еволюціонують, набуваючи стійкості до застосовуваних засобів.

З журналу „Наука і техніка”
(433 слова)
29. Нобелівською премією в галузі хімії 2009 року були нагороджені вчені, які дослідили
А геном живої істоти
Б молекулу ДНК
В молекулу РНК
Г структуру та функції рибосом
А
Б
В
Г
30. Процесом, завдяки якому „мертві” молекули нуклеїнових кислот отримують життя й таким

чином хімія перетворюється на біологію, у тексті названо
А розробку нових антибіотиків
Б кристалізацію молекул
В біосинтез білка
Г вирощування кристалів
А
Б
В
Г
31. Найбільш точне завершення речення „Рибосоми синтезують білки на основі інформації,

отриманої від…” містить рядок
А молекул РНК
Б окремих ділянок ДНК
В молекул РНК за посередництва молекул ДНК
Г „спеціальних машин”
А
Б
В
Г
32. На початок 80-х років XX століття НЕ було відомо
А що рибосоми складаються з двох субодиниць
Б що функції великої та малої субодиниць є різними
В якою є структура рибосом, суттєва для синтезу білка
Г що рибосоми відрізняються в прокаріотів і в еукаріотів
А
Б
В
Г
33. Як випливає з тексту, труднощі, пов’язані із застосуванням рентгенівської кристалографії для

дослідження рибосом, були зумовлені
А необхідністю представлення субодиниць рибосом в кристалічній формі
Б тим, що субодиниці рибосом не піддаються кристалізації
В сумнівами щодо можливості кристалізувати субодиниці рибосом
Г принциповою невідтворюваністю структури рибосом у всіх деталях
А
Б
В
Г
34. Досягненнями науки, що уможливили дослідження детальних характеристик структури

рибосом, слід уважати всі, ОКРІМ
А прогресу у вивченні живих систем та їх окремих компонентів
Б узагальнення знань про природу білків
В створення електронного мікроскопа
Г винахід рентгенівської кристалографії
А
Б
В
Г
35. До ознак і функцій рибосом НЕ належить
А переписування генів з ДНК на РНК
Б розпізнавання РНК
В участь у біосинтезі білка
Г збирання поліпептидних ланцюжків
А
Б
В
Г
36. Правильно завершити висловлення „Унаслідок детального вивчення структури й

функціонування рибосом створено передумови для…” можна будь-яким рядком, ОКРІМ
А з’ясування багатьох важливих деталей синтезу білків
Б суттєвого поглиблення фундаментальних знань із молекулярної біології
В розроблення нових типів антибіотиків
Г винаходу нових методів лікування хвороб, які становлять загрозу життю

багатьох людей
А
Б
В
Г

Частина 2

Українська література

Завдання 37 – 56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

37. Рядки

Золотії серпики бряжчали,
Поки сього жита дожали;
Тепер вже не будуть бряжчати,
А будуть у коморі лежати
узято з
А колядки
Б щедрівки
В жниварської пісні
Г веснянки
Д історичної пісні
А
Б
В
Г
Д
38. Плач Ярославни отримав своє продовження у творі
А „Кайдашева сім’я”
Б „Максим Гримач”
В „Бондарівна”
Г „Вершники”
Д „Три зозулі з поклоном”
А
Б
В
Г
Д
39. Вислів „Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру” належить
А Іванові Котляревському
Б Тарасові Шевченку
В Пантелеймонові Кулішу
Г Григорієві Сковороді
Д Василеві Стусу
А
Б
В
Г
Д
40. „Праматір’ю української драматургії” вважають п’єсу
А Івана Котляревського
Б Тараса Шевченка
В Івана Карпенка-Карого
Г Івана Франка
Д Миколи Куліша
А
Б
В
Г
Д
41. Рядки

Тепер же я знаю:
Це той первий, що розпинав
Нашу Україну,
А вторая доконала
Вдову сиротину
є у творі
А „До Основ’яненка”
Б „Кавказ”
В „І мертвим, і живим…”
Г „Сон” („У всякого своя доля…”)
Д „Гайдамаки”
А
Б
В
Г
Д
42. „А що нам, брате, до Вкраїни? Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше

походити?” – говорить
А Гвинтовка
Б Кирило Тур
В Іван Брюховецький
Г полковник Шрам
Д Михайло Черевань
А
Б
В
Г
Д
43. У сюжеті поеми „Гайдамаки” вбивство Гонтою синів є
А експозицією
Б зав’язкою
В розвитком дії
Г кульмінацією
Д розв’язкою
А
Б
В
Г
Д
44. Біблійну оповідку про Каїна й Авеля по-новому осмислено у творі
А „Кайдашева сім’я”
Б „Вершники”
В „Я (Романтика)”
Г „Гайдамаки”
Д „Земля”
А
Б
В
Г
Д
45. У тексті „По обіді на вулиці вдарили троїсті музики і пішли через все село до корчми,

вигріваючи дорогою. Заворушились дівчата на городах та в садках, висипались на вулицю, але перелази затріщали. Жнива кінчались, наставав вільніший час. Дівчата збирались на гулянку під корчмою” є такий художній засіб
А синекдоха
Б гіпербола
В алегорія
Г риторичні звертання
Д приховане порівняння
А
Б
В
Г
Д
46. Тематично близькою до вірша „Блакитна панна” є поезія
А „Чого являєшся мені у сні”
Б „Ви знаєте, як липа шелестить?”
В „Українське альфреско”
Г „Арфами, арфами…”
Д „Молюсь і вірю…”
А
Б
В
Г
Д
47. Підзаголовок „Із оповідань Шехерезади” має твір
А „Три зозулі з поклоном”
Б „Тіні забутих предків”
В „За мить щастя”
Г „Момент”
Д „Максим Гримач”
А
Б
В
Г
Д
48. Ернст фон Крауз пропонував синові скуштувати
А українську землю
Б українську паляницю
В українське сало
Г українське молоко
Д українські пироги
А
Б
В
Г
Д
49. Хто з українських письменників народився „в містечку Групі, Зіньківського повіту

на Полтавщині…”
А Іван Котляревський
Б Панас Мирний
В Григорій Сковорода
Г Остап Вишня
Д Олесь Гончар
А
Б
В
Г
Д
50. Уривок „Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду” узятий із твору
А „Кайдашева сім’я”
Б „Земля”
В „Камінний хрест”
Г „Вершники”
Д „Місто”
А
Б
В
Г
Д
51. „Господи! Чого тільки не доводиться перезкивати через ту літературу?!” – вигукує

герой твору
А Миколи Хвильового
Б Миколи Куліша
В Остапа Вишні
Г Олександра Довженка
Д Ліни Костенко
А
Б
В
Г
Д
52. „Багато бачив я гарних людей, але такого, як батько, не бачив. Голова в нього була

темноволоса, велика і великі розумні сірі очі, ттьки в очах чомусь завжди було повно смутку: тяжкі кайдани неписьменності і несвободи. Весь в полоні у сумного і весь в той же час з якоюсь внутрішньою високою культурою думок і почуттів”, – писав про батька
А Юрій Яновський
Б Микола Хвильовий
В Остап Вишня
Г Григір Тютюнник
Д Олександр Довженко
А
Б
В
Г
Д
53. Урбанізація зламала долю героя
А Степана Радченка
Б Мини Товченика
В Мини Мазайла
Г Оверка Половця
Д Григорія Многогрішного
А
Б
В
Г
Д
54. „Патріархом Бу-Ба-Бу” називають
А Євгена Пашковського
Б Івана Малковича
В Ірену Карпу
Г Юрія Андруховича
Д Ігоря Римарука
А
Б
В
Г
Д
55. Архетип використаний у вірші
А „Страшні слова, коли вони мовчать”
Б „Українське альфреско”
В „Різдво”
Г „Молюсь і вірю”
Д „Балада про соняшник”
А
Б
В
Г
Д
56. Пісню „Ой піду я до роду гуляти” співає
А Мотря Кайдашиха
Б Галя Гудзівна
В Наталка Полтавка
Г Маруся Чурай
Д Олеся Запорожець
А
Б
В
Г
Д

Завдання 57 – 60 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

57. Установіть відповідність між твором і його автором
Назва твору

1 „Різдво”
2 „Лебеді материнства”
3 „О земле втрачена, явись”
4 „Чари ночі”

Автор

А Василь Стус
Б Олександр Олесь
В Василь Симоненко
Г Микола Вороний
Д Богдан-Ігор Антонич

  А Б В Г Д
1
2
3
4
58. Установіть відповідність між персонажами та назвами художніх творів
Персонаж

1 Уля Розсоха
2 Івоніка Федорчук
3 Меланія Черевань
4 Христя Хутірна

Назва твору

А „Земля”
Б „Чорна рада”
В „Україна в огні”
Г „Місто”
Д „Мина Мазайло”

  А Б В Г Д
1
2
3
4
59. Установіть відповідність між початком твердження і його продовженням
Початок твердження

1 Новелу М.Хвильового „Я (Романтика)”

присвячено
Продовження твердження

А „І мертвим, і живим”
Б матері
В „Цвітові яблуні”
Г „моїм соузникам”
Д романтикам революції

  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
2 Перемогу в новелі „Подвійне коло”

(Ю.Яновський „Вершники”) здобуває
А революція
Б Андрій
В Оверко
Г Іван
Д Панас
 
3 Антитезою до новели „Подвійне коло”

(Ю.Яновський „Вершники”) можна вважати новелу
А „Шаланда в морі”
Б „Лист у вічність”
В „Дитинство”
Г „Шлях армій”
Д „Адаменко”
 
4 Обивателі міста (новела М.Хвильового

„Я (Романтика)”) говорять про палац шляхтича
А тут засідає чорний трибунал
Б тут засідає садизм
В тут засідають інсургенти
Г тут засідають червоноармійці
Д тут засідають бандити
60. Установіть послідовність розгортання сюжету в романі Ліни Костенко „Маруся Чурай”
Епізод

1 перший епізод
2 другий епізод
3 третій епізод
4 четвертий епізод

Подія

А Марусі виносять смертний вирок
Б смерть Марусиної матері
В Маруся біжить до матері жалітися на Гриця
Г поляки взяли Полтаву в облогу
Д хвора на сухоти Маруся слухає, як співає її

пісню полтавський полк
  А Б В Г Д
1
2
3
4

Частина 3

Власне висловлювання

61. Прочитайте наведений текст.
Культура мовної поведінки – своєрідне дзеркало людини, її зовнішнє і внутрішнє (інтелектуальне) обличчя.
Іспанський письменник Міґель де Сервантес Сааведра сказав: „Ніщо не обходиться нам так дешево і не цінується так дорого, як ввічливість.

Чи потрібно в сучасному інформаційному суспільстві бути ввічливим?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваш міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведітіь цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Роботу залишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.

Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
Чернетка