2.9.7 ПРАВОПИС ПРИЙМЕННИКІВ

Прийменники пишуться разом
Правила Приклади
складні прийменники, утворені з двох простих поміж, понад, заради
складні прийменники, утворені сполученням
прийменника (-ів) із будь-якою частиною мови
внаслідок, напередодні, замість
Прийменники пишуться окремо
Правила Приклади
прийменники, що вживаються при повнозначних словах з міста, на сонці, перед нами
прийменникові сполуки у зв’язку, у разі, під час, що ж до
але щодо
Прийменники пишуться через дефіс
Правила Приклади
складні прийменники із початковим з- (із-) із-за, з-над, з-посеред, з-під


Тест