4. МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР

Морфеміка (від грец. graphikos – письмовий, зображений) – розділ мовознавства, який вивчає будову (морфемний склад) слова.

Словотвір (дериватологія) – це розділ мовознавства, який вивчає способи й засоби творення слів.


Тест