6.6.4 ЗВЕРТАННЯ: БУДОВА, ПОЗИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ, ПУНКТУАЦІЙНЕ ОФОРМЛЮВАННЯ

Звертання – це слова або сполучення слів, що називає особу, предмет чи явище, до яких звертається мовець.

Звертання виражається іменником або субстантивованою частиною мови у формі кличного відмінка і вимовляється з кличною інтонацією.

Звертання
непоширені
(складаються з одного слова)
Голубчику, я краще пішки… (Остап Вишня).
поширені
(складаються з двох і більше
повнозначних слів)
Любий мій! Коханий мій! Ти ж… не падай (Остап Вишня).
Звертання відокремлюються
комою або знаком оклику (за додаткової
емоційності) на початку речення
Ой братику ріднесенький, снився
мені сон дивнесенький (Нар. творч.).
комами в середині речення Глянь, рідненький, які очі – од сонця
ясніші (О.Гончар).
комою і знаком оклику, питання або
крапкою в кінці речення
Де твоя шинель, сержанте? (О.Гончар).

Запам’ятай!
Звертання можуть бути однорідними (їх називають „два ряди”): Дон Кіхоте, лицарю мій, йду до тебе.


Тест