6.4 ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Просте речення, граматичний центр якого представлений двома головними членами (підметом і присудком), називають двоскладним. (Проте у деяких реченнях є лише один головний член (такі речення називаються односкладними)).

Речення
поширені
(речення, у яких є хоча б один
другорядний член речення)
Нехай тендітні пальці етики торкнуть
вам серце і уста (Л.Костенко).
непоширені
(речення, у яких є лише
граматична основа)
Я сам. Вікно. Сніги (П.Тичина).

Запам’ятай!
Непоширеними є речення, у яких:
1. Підмет або присудок виражені фразеологізмом: Він накивав п’ятами.
2. Підмет або присудок складені: Двоє хлопців пішло. Він був веселий.
3. Присудок виражений складеною формою майбутнього часу або наказового способу:
Нехай дід піде.

Порядок слів у реченні
прямий
(порядок слів у реченні, при якому присудок стоїть після підмета)
непрямий (інверсія)
(порушення прямого порядку слів з метою виділення якогось із них)

Запам’ятай!
1. Інверсія – присудок передує підмету або означення стоїть після підмета (додатка):
До мене приїхала тітка Марія. На галявині ромашки білі росли.
2. Виділення в реченні одного зі слів за допомогою посилення голосу називається логічним
наголосом. Від місця логічного наголосу залежить зміст речення.


Тест