ВАРІАНТ №3

Тренувальні тести з української літератури

В А Р І А Н Т №3

1. До календарно-обрядових належать
А голосіння
Б замовляння
В обжинкові
Г балади
Д чумацькі
А
Б
В
Г
Д
2. Рядки

Благослови, мати,
Весну закликати!
Весну закликати,
Зиму проводжати!..
узяті з
А календарно-обряової пісні
Б соціально-побутової пісні
В думи
Г балади
Д родинно-побутової пісні
А
Б
В
Г
Д
3. Хто з героїв „Слова про похід Ігорів” сказав, що „лучче ж бо потятим бути, аніж полоненим

бути”
А Всеволод
Б Ігор
В Святослав
Г Володимир
Д Ярополк
А
Б
В
Г
Д
4. Вислів давньогрецького філософа Епікура „Дякуємо блаженній натурі за те, що потрібне

зробила неважким, а важке непотрібним” звучить у творі
А „Мойсей” І.Франка
Б „Наталка Полтавка” І.Котляревського
В „Хіба ревуть воли…” Панаса Мирного
Г „І мертвим, і живим…” Т.Шевченка
Д „Бджола та Шершень” Г.Сковороди
А
Б
В
Г
Д
5. „Чотири сонця” у „Слові про похід Ігорів” символізують
А пори року
Б князівен
В поділ твору на чотири частини
Г князів-учасників походу
Д князів, яких закликає Святослав до єднання
А
Б
В
Г
Д
6. Народний ватажок, про якого Ярема (поема „Гайдамаки” Т.Шевченка) згадував у пісні
А Б.Хмельницького
Б С.Наливайка
В П.Конашевича-Сагайдачного
Г І.Гонту
Д І.Підкову
А
Б
В
Г
Д
7. Т.Шевченко називає Україну (за посланням „І мертвим, і живим…”)
А безталанною вдовою
Б великою руїною
В пограбованою і приниженою
Г квітучим раєм
Д сподіваним краєм
А
Б
В
Г
Д
8. Т.Шевченко критично ставиться (у творі „І мертвим, і живим…”) до тих, хто
А не цікавиться історією свого народу
Б не вшановує пам’ять загиблих у боях
В зневажає мову
Г забуває народні звичаї та обряди
Д виїжджає за кордон
А
Б
В
Г
Д
9. Що обіцяє Ярема Оксані після повернення додому з військових походів
А Одягну тебе обую,

Посаджу, як паву, –
На дзиґлику, як гетьманшу

Б Повернуся рано-вранці

Ще й вільним козаком…

В Одружимося раденько,

Заживемо ясненько.

Г Будеш в мене, як цариця

По килимах ходити,
Як та гарная жар-птиця
Золотую воду пити.

Д Буде діток в нас багато,

Буду доглядати.
Буде хазяйство.
А
Б
В
Г
Д
 
10. Укажіть назву твору та не менше трьох використаних художніх засобів

Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу, отоді я
І лани , і гори –
Все покину і полину
До самого Бога…
А „Сон”. Гіпербола, асонанс, епітет
Б „Сон”. Метафора, алітерація, епіфора
В „Заповіт”. Епітет, метафора, гіпербола
Г „Заповіт”. Епітет, синекдоха, персоніфікація
Д „Сон”. Епітет, метафора, уособлення
А
Б
В
Г
Д
11. За жанром поезія „І мертвим, і живим…” Т.Шевченка
А послання
Б ода
В романс
Г сонет
Д медитація
А
Б
В
Г
Д
12. Низку риторичних запитань: „Що ми?.. чиї сини? яких батьків? ким? за що куті?” –

поставлено у творі
А „Гімн”
Б „О, слово рідне, орле скутий!”
В „О, земле втрачена, явися!”
Г „І мертвим, і живим…”
Д „Страшні слова, коли вони мовчать…”
А
Б
В
Г
Д
13. Кому присвячені рядки Миколи Некрасова:

Все йому знане: тюрма петербурзькая.
Допит, заслання, жандарми в любязності,
Сині, безкраї степи оренбурзькі,
Ґрати залізні…
А Т.Шевченку
Б І.Франку
В М.Хвильовому
Г В.Симоненку
Д В.Стусу
А
Б
В
Г
Д
14. Якого гетьмана Т.Шевченко згадує в поемі „Сон” у рядках

Царю, проклятий, лукавий,
Аспиде неситий!

.  .  .

І в темній темниці
Мене, вольного гетьмана,
Голодом замучив
У кайданах…

А Д.Многогрішного
Б Б.Хмельницького
В І.Брюховецького
Г П.Конашевича-Сагайдачного
Д П.Полуботка
А
Б
В
Г
Д
15. Назвіть героїню поеми „Гайдамаки” Т.Шевченка
А Мар’яна
Б Анна
В Настя
Г Оксана
Д Катерина
А
Б
В
Г
Д
16. „Про славу думає лицар, а не про те, щоб ціла була голова на плечах. Не сьогодні, так

завтра поляже вона, як од вітру на степу трава: а слава ніколи не вмре, не поляже, лицарство козацьке всякому розкаже”, – вважає
А Маруся Чурай
Б Гриць Бобренко
В Ярема Галайда
Г Кирило Тур
Д Нестор Морозенко
А
Б
В
Г
Д
17. Хто з авторів і в якому творі пише: „Запорожжя споконвіку було серцем українським,

на Запорожжі воля ніколи не вмирала, давні звичаї ніколи не забувались.”
А Олесь Гончар у романі „Тронка”
Б Юрій Яновський у романі „Вершники”
В Олександр Довженко в кіноповісті „Зачарована Десна”
Г Тарас Шевченко у поемі „Гайдамаки”
Д Пантелеймон Куліш у романі „Чорна рада”
А
Б
В
Г
Д
18. Тетеря, Брюховецький, Сомко є персонажами
А „Intermezzo”
Б „Марусі Чурай”
В „Чорної ради”
Г „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
Д „Вершники”
А
Б
В
Г
Д
19. Дана ілюстрація є описом місцевості

А Пісок („Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Панаса Мирного)

Б Семигор („Кайдашева сім’я”

І.Нечуя-Левицького)

В Бієвців („Кайдашева сім’я”

І.Нечуя-Левицького)

Г Хмарища („Чорна рада” П.Куліша)
Д Броварів („Катерина” Т.Шевченка)

Малюнок „Опис Бієвців”
А
Б
В
Г
Д
20. Героїня якого твору „… перейшла через греблю, ступила на місток на потоках, сперлась

на поренчата й задивилась не так на воду, як на свою вроду. До неї з води виглянуло її лице, свіже, як ягода, з чорними бровами. Дівчина милувалась собою та червоним намистом на шиї.”
А Наталка з драми „Наталка Полтавка” І.Котляревського
Б Мелашка з повісті „Кайдашева сім’я” І.Нечуя-Левицького
В Анна з повісті „Земля” О.Кобилянської
Г Галя з роману „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного
Д Маруся з поеми „Маруся Чурай” Л.Костенко
А
Б
В
Г
Д
21. Кого змальовано в рядках: „Її краса так засліпила йому очі, так разом заманила серце,

що вона йому здавалась не дівчиною, а русалкою… Її чорноволоса голова з маковим вінком здавалась квіткою…”
А Русалка Польова („Лісова пісня” Лесі Українки)
Б Мелашка („Кайдашева сім’я” І.С.Нечуя-Левицького)
В Мавка („Лісова пісня” Лесі Українки)
Г Галя Ґудзівна („Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного)
Д Марічка („Тіні забутих предків” Михайла Коцюбинського)
А
Б
В
Г
Д
22. Хто сказав слова і про кого мова: „У нас була, як рожа цвіла, а тепер стала, як квітка в’яла.

Чого ти, дочко, зблідла і пилом припала?”
А Настя Дрот про Марусю
Б мати про Мелашку
В Явдоха Ґудзівна про Галю
Г мати про Мотрю
Д мати про Анну
А
Б
В
Г
Д
23. З скількох частин складається роман братів Рудченків
А 2
Б 3
В 4
Г 5
Д 6
А
Б
В
Г
Д
24. Однією з найтрагічніших жіночих постатей в українській літературі є
А Маруся („Маруся” Г.Квітки-Основ’яненка)
Б Дідона („Енеїда” І.Котляревського)
В Мотря („Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного)
Г Анна („Земля” О.Кобилянської)
Д Тоня („Залізний острів” О.Гончара)
А
Б
В
Г
Д
25. Глибокий філософський твір про взаємини вождя й народу, про долю України, її майбутнє

називається
А „Тигролови” І.Багряного
Б „Мойсей” І.Франка
В „І мертвим, і живим…” Т.Шевченка
Г „Україна в огні” О.Довженка
Д „Вершники” Ю.Яновського
А
Б
В
Г
Д
26. Від першої особи ведеться розповідь у творі
А „Маруся”
Б „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
В „Мина Мазайло”
Г „Intermezzo”
Д „Тигролови”
А
Б
В
Г
Д
27. Реченням Лишилося тільки ще спакуватись починається твір
А „Залізний острів”
Б „Шаланда в морі”
В „Місто”
Г „Intermezzo”
Д „Тигролови”
А
Б
В
Г
Д
28. Рядки

Являйся, зіронько, мені!
Хоч в сні!
наявні у творі
А Т.Шевченка
Б І.Франка
В П.Тичини
Г Лесі Українки
Д М.Вороного
А
Б
В
Г
Д
29. Назва вірша Лесі Українки „Contra spem spero” означає
А „Оптимізм – це найголовніше”
Б „Не зрікайтесь свого життя”
В „Усупереч надії сподіваюсь”
Г „Проти течії пливти неможливо”
Д „Не поділяй думок загалу”
А
Б
В
Г
Д
30. Елементи імпресіонізму наявні у творі
А „Маруся”
Б „Кавказ”
В „Мойсей”
Г „Залізний острів”
Д „Intermezzo”
А
Б
В
Г
Д
31. Кого в літературі було названо „феноменом доби”
А М.Рильського
Б П.Тичину
В В.Сосюру
Г В.Симоненка
Д В.Стуса
А
Б
В
Г
Д
32. Під яким псевдонімом писав Павло Губенко
А Іван Багряний
Б Олександр Олесь
В Микола Хвильовий
Г Панас Мирний
Д Остап Вишня
А
Б
В
Г
Д
33. Оберіть прізвище письменника, якого називали „найніжнішим ліриком”
А І.Франко
Б Леся Українка
В П.Тичина
Г Олександр Олесь
Д В.Симоненко
А
Б
В
Г
Д
34. Хто з поданих письменників був репресований
А Олександр Олесь
Б І.Багряний
В М.Куліш
Г О.Гончар
Д М.Рильський
А
Б
В
Г
Д
35. Хто з українських письменників започаткував роман у новелах
А П.Куліш
Б Панас Мирний
В В.Підмогильний
Г Ю.Яновський
Д О.Гончар
А
Б
В
Г
Д
36. Кого з письменників названо в літературі „романтиком революції”
А М.Хвильового
Б В.Підмогильного
В П.Тичину
Г М.Рильського
Д М.Зерова
А
Б
В
Г
Д
37. До епохи „Розстріляного відродження” належать письменники
А Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко
Б Василь Стус, Василь Симоненко
В Григір Тютюник, Іван Багряний
Г Микола Куліш, Микола Хвильовий
Д Ліна Костенко, Олександр Довженко
А
Б
В
Г
Д
38. „Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє” – лейтмотив
А повісті М.Коцюбинського „Тіні забутих предків”
Б повісті І.Нечуя-Левицького „Кайдашева сім’я”
В кіноповісті О.Довженка „Зачарована Десна”
Г кіноповісті О.Довженка „Україна в огні”
Д роману І.Багряного „Тигролови”
А
Б
В
Г
Д
39. Оберіть прізвище письменника, який увійшов в історію української літератури під

псевдонімом Багряний
А Лозов’ягін
Б Стрілець
В Губенко
Г Фітільов
Д Тобілевич
А
Б
В
Г
Д
40. І.Багряний у творі „Тигролови” тричі використовує уривок з пісні
А „Місяць на небі, зіроньки сяють”
Б „Ой на горі два дубки…”
В „Мати моя пава…”
Г „Ой летіли білі гуси”
Д „Ніч яка, Господи…”
А
Б
В
Г
Д
41. Романом у новелах є твір
А „Гайдамаки”
Б „Мисливські усмішки”
В „Маруся Чурай”
Г „Тигролови”
Д „Тронка”
А
Б
В
Г
Д
42. Слова М.Хвильового „Усмішки… я полюбив. Полюбив їх за те, що вони запашні, за те,

що вони жорстокі, за те, що вони смішні і водночас глибоко трагічні…” стосуються творів
А І.Котляревського
Б Г.Сковороди
В О.Довженка
Г Б.-І.Антонича
Д Остапа Вишні
А
Б
В
Г
Д
43. Уривок „Коло хати мати-зозуля кує мені розлуку. Довго-довго, не один десяток років буде

проводжати мене мати, дивлячись крізь сльози з молитвами на зорях вечірніх і ранішніх, щоб не взяла мене ні куля, ні шабля, ні наклеп лихий” узятий з твору
А „Зачарована Десна”
Б „Кайдашева сім’я”
В „Тигролови”
Г „Україна в огні”
Д „Три зозулі з поклоном”
А
Б
В
Г
Д
44. Характерною ознакою для багатьох творів Г.Тютюнника є
А колоритні образи людей скромних і тихих, з доброю душею і чутливим серцем
Б людей землі, які любили її до нестями й за це були покарані владою
В невмирущість, неперехідність справжність моральних, мистецьких, життєвих

цінностей

Г чуття спорідненості із землею батьків, повага до людини-трударя, її праці
Д полярні мотиви – любові й ненависті, ніжності серця й нетерпимості до зла

А
Б
В
Г
Д
 
45. Визначте першу збірку творів Ліни Костенко
А „Крила”
Б „Вітрила”
В „Вино з троянд”
Г „Проміння землі”
Д „Сад нетанучих скульптур”
А
Б
В
Г
Д
46. Сюжет пісні „Ой не ходи, Грицю” покладено в основу твору
А Лесі Українки „Лісова пісня”
Б О.Кобилянської „Земля”
В Марка Вовчка „Максим Гримач”
Г Л.Костенка „Маруся Чурай”
Д О.Гончара „Тронка”
А
Б
В
Г
Д
47. Лист як композиційний прийом використаний у творі
А „Енеїда”
Б „Чорна рада”
В „Маруся Чурай”
Г „Залізний острів”
Д „Три зозулі з поклоном”
А
Б
В
Г
Д
48. Автором твору „Українське альфреско” є
А Андрій Малишко
Б Павло Тичина
В Ліна Костенко
Г Василь Стус
Д Іван Драч
А
Б
В
Г
Д
49. Літературу українського постмодернізму представляє
А Євген Маланюк
Б Оксана Забужко
В Василь Стус
Г Ліна Костенко
Д Іван Драч
А
Б
В
Г
Д
50. Кого з українських письменників можна охарактеризувати словами: „поет, есеїст, патріот,

пражанин”
А Є.Маланюка
Б Олександра Олеся
В М.Вороного
Г П.Тичину
Д М.Рильського
А
Б
В
Г
Д
51. Першим прозовим твором української літератури є
А „Енеїда” І.Котляревського
Б „Байки Харківські” Г.Сковороди
В „Чорна рада” П.Куліша
Г „Маруся” Г.Квітки-Основ’яненка
Д „Гайдамаки” Т.Шевченка
А
Б
В
Г
Д
52. Оберіть твір, у якому чільне місце відведено змалюванню українських звичаїв та традицій
А „Наталка Полтавка” І.Котляревського
Б „Кайдашева сім’я” І.Нечуя-Левицького
В „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного
Г „Тигролови” І.Багряного
Д „Земля” Ольги Кобилянської
А
Б
В
Г
Д
53. Оберіть твір, який став одним із перших соціально-психологічних романів в українській

літературі
А „Чорна рада” П.Куліша
Б „Кайдашева сім’я” І.Нечуя-Левицького
В „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного
Г „Місто” В.Підмогильного
Д „Маруся Чурай” Ліни Костенко
А
Б
В
Г
Д

Завдання 54 – 60. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

54. Установіть відповідність
Назва річки
1 Дніпро
2 Каяла
3 Оскіл
4 Черемош
Твір

А „Тіні забутих предків”
Б „Кайдашева сім’я”
В „Слово про похід Ігорів”
Г „Місто”
Д „Сом”

  А Б В Г Д
1
2
3
4
55. Установіть відповідність
Назва річки
1 Донець
2 Черемош
3 Десна
4 Рось
Герой твору

А Іван Палійчук
Б Всеволод
В Сашко
Г Карпо
Д Михайло

  А Б В Г Д
1
2
3
4
56. Установіть відповідність між піснею та героєм, який її виконує
Пісня

1 „Мати моя пава, мати моя вишня”
2 „Всякому місту звичай і права”
3 „Гомін, гомін по діброві”
4 „Ой піду я до роду гуляти”

Персонаж

А Микола
Б Тетяна Запорожець
В Борис Тетерваковський
Г Наталка Сірко
Д Григорій Многогрішний

  А Б В Г Д
1
2
3
4
57. Установіть відповідність між твором та датою (періодом в історії) зображеної в ньому події
Дата

1 1663
2 1768
3 20-і роки ХХ століття
4 1941

Назва твору

А „Чорна рада”
Б „Гайдамаки”
В „Місто”
Г „Вершники”
Д „Україна в огні”

  А Б В Г Д
1
2
3
4
58. Установіть відповідність між персонажами твору
Персонаж твору

1 Маруся Дрот
2 Маруся Чурай
3 Маруся Кайдашиха
4 Марія Федорчук

Персонаж твору

А Палажка Солов’їха
Б Мотря Вареник
В Левко Цьомкало
Г Парасинка Чоп’як
Д Іван Іскра

  А Б В Г Д
1
2
3
4
59. Установіть відповідність
Персонаж

1 Чіпка Варениченко
2 Перелесник
3 Лукаш
4 Михайло Федорчук

Характеристика

А „Чорний шовковий пух тільки що висипався

на верхній губі, де колись малося бути вусам;
на мов стесаній борідці де-де поп’ялося тон
ке, як павутиння, волоссячко. Ніс невелич-
кий, тонкий, трохи загострений; темні карі очі – теж гострі; лице довгообразе – козаче; ні високого, ні низького зросту…”
  А Б В Г Д
1
2
3
4
  Б „І не самий великий, але плечистий і сильний, а з лиця мов у якої

дівчини, лише що над устами засіявся вус. Дівчата в селі знали добре, який він був, одначе він держався від усіх так далеко…”

В „… молодий, дуже білявий, синьоокий, з буйними і разом плавни-

ми рухами; одежа на йому міниться барвами. Від каламутно-жовтої до ясно-блакитної…”

Г „… гарний хлопець у червоній одежі; з червонястим, буйно розвія-

ним, як вітер, волоссям, з чорними бровами, з блискучими очима.”

Д „… дуже молодий хлопець, гарний, чорнобривий, стрункий, в

очах ще є щось дитяче; убраний так само в полотняну одежу, тільки з тоншого полотна; сорочка випущена, мережана біллю…; на голові бриль…”
60. Установіть відповідність між назвою твору та цитатою з нього
Персонаж

1 Галя Ґудзь
2 наймичка Анна
3 Мелашка Довбишівна
4 Маруся Дрот

Характеристика

А „Висока, прямесенька, як стрілочка,

чорнявенька, очиці – як тернові ягідки, брівоньки, як на шнурочку, личком черво-
на, як панська рожа, що у саду цвіте…”

Б „… невелика на зріст, але рівна, як струна,

гнучка, як тополя, гарна, як червона
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
калина, довгообраза, повновида, з тонким носиком. Щоки червоніли, як червонобокі яблучка, губи були повні та червоні, як калина.”

В „Низенька, чорнява, заквітчана польовими квітками, вона й

трохи не схожа була на селянок, часто запечених сонцем, високих, іноді дуже неповторних дівчат. Маленька, кругленька, швидка й жвава, одягнена в зелене убрання, між високим зеленим житом, – вона здавалася русалкою.”

Г „… набралась тіла, стала повна й червона.., носила пишні

шовкові хустки, а на воластій шиї блищало в неї стільки намиста, що челядь із заздрощів аж розсідалась…”

Д „Середнього росту, з темним, як шовк, волоссям… на око ніжна,

таїла в собі силу та вабила до себе, мов музика, гармонією жіночності…”