3.9 АКТИВНА І ПАСИВНА ЛЕКСИКА

Лексика ділиться на активну та пасивну.

Активна лексика – постійно використовується всіма носіями мови, наприклад: культура, мова, словник, підручник.

Пасивна лексика – складається з неологізмів та застарілих слів.

Неологізми – це слова на позначення нових реалій, що виникають у процесі розвитку суспільства, наприклад: флешка, декодер, айфон.

Неологізмами вважаються авторські новоутвори, які виникли багато років тому:
м’ясочревоугодний, периноспал, подушкоспал (І.Вишенський),
не дивися так привітно, яблуневоцвітно (В.Сосюра).

Застарілі слова
Правила Приклади
історизми – слова, що позначають предмети,

явища, поняття, які вийшли з ужитку.
смерд, чернь, князь, лихвар
архаїзми – назви предметів, явищ, витіснені іншими,

сучасними словами, які існують і нині
град (місто), вої (воїни),
страж (сторож)


Тест