1.5 ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ

Чергування приголосних звуків відбувається як за словозміни, так і за словотворення.
Найпоширеними є такі:

Типи чергувань Приклади
[г] – [ж] – [з’] книга – книжка – у книзі
[к] – [ч] – [ц’] рука – ручка – у руці
[х] – [ш] – [с’] капелюх – капелюшок – у капелюсі
[г] – [ж] допомогти – допоможу
[з] – [ж] возити – вожу
[к] – [ч] кликати – кличу
[х] – [ш] колихати – колишу
[д] – [дж] радити – раджу
[зд] – [ждж] їздити – їжджу
[т] – [ч] крутити – кручу
[с] – [ш] писати – пишу
[ст] – [шч](щ) пустити – пущу
[б] – [бл] робити – роблю
[п] – [пл] ліпити – ліплю
[в] – [вл] висловити – висловлю
[м] – [мл] відмовити – відмовлю
[ф] – [фл] розграфити – розграфлю
[б] – [бй] бити – б’ю
[п] – [пй] пити – п’ю
[в] – [вй] олово – олов’яний
[м] – [мй] солома – солом’яний
[ф] – [фй] торф – торф’яний
[р] – [рй] матір – матір’ю
[д] – [д’] ходити – ходіть
[т] – [т’] пливти – пливіть
[з] – [з’] возити – возіть
[с] – [с’] семи – сім
[ц] – [ц’] стільцем – стілець
[л] – [л’] білий – білявий
[н] – [н’] вікно – на вікні
[дз] – [дз’] ґедзем – ґедзь
[р] – [р’] двір – у дворі
Зміни за збігу приголосних
Кінцеві приголосні
основи
Суфікси Кінцевий приголосний
Приклади
-цьк- + -ин- чч:
вояцький – вояччина,
виняток галицький – Галичина
-ськ-, -ск-, -сок- + -ин- щ:
віск – вощина,
полтавський – Полтавщина,
пісок – піщина
-ск-, -шк- -ан- (-ян-) щ:
дошка – дощаний,
ляск – лящання
-ск-, -ст- за творення
II дієвідміни дієслів
щ:
вереск – верещати,
але простиш, простить
-зк- за творення
II дієвідміни дієслів
жч:
брязк – бряжчати
-ськ-, -зьк- за творення
прізвищ на -енко, -ук
щ:
Васько – Ващенко, Ващук
-ск-, -ськ-,
-жк-, -шк-
у присвійних
прикметниках
від власних імен
сч, сьч, жч, щ:
Параска – Парасчин,
Палажка – Палажчин,
Мелашка – Мелащин
-к-, -ч-, -ц- + -ськ-, -ств- -цьк-, -цтв-:
парубок – парубоцький,
ткач – ткацький
-г-, -ж-, -з- + -ськ-, -ств- -зьк-, -зтв-:
Париж – паризький,
Рига – Ризький
-х-, -ш-, -с- + -ськ-, -ств- -ськ-, -ств-:
птах – птаство,
товариш – товариство
-г-, -ж-, -з- + -ш-

за творення ступенів
порівняння прикметників
і прислівників
жч:
дужий – дужчий,
дорогий – дорожчий,
вузький – вужчий
-с- + -ш-

за творення ступенів
порівняння прикметників
і прислівників
щ:
високий – вищий
-к-, -ч-, -ц- + -н- ч:
безпека – безпечний,
винятки: дворушник, мірошник,
рушник, рушниця, сердешний
(у значенні бідолашний),
соняшник, торішній

Запам’ятай!
Інші приголосні перед суфіксами -ськ-, -ств- не чергуються: багатий – багатство, студент – студентство.
Винятки!
Ясський, баскський, казахський, перемишльський, цюрихський, тюркський, ла-маншський, нью-йоркський, герцогський, сакський.


Чергування З – ІЗ – ЗІ (ЗО)
Умовні позначення:
[ … ]
– слово;
п – будь-який приголосний;
о – будь-який голосний.

Правила Приклади
З З [ о ]. З одним чоловіком ми товаришували довго.
[ о ] з [ п, крім с, ш, з ]. Плугатарі з плугами йдуть (Т.Шевченко).
ІЗ [ о, п ] із [ з, с, ц, ч, ш, щ … ]. Титович разом із сходом сонця зірвався на
рівні ноги (М.Коцюбинський).
ЗІ Зі [ сполучення двох приголосних літер ]. Зі школи діти побігли на річку.
ЗО Виступає при числівниках та
займеннику мною
Позичив зо дві сотні.
Зі (зо) мною.


Тест