6.1 Поняття синтаксису і пунктуації

6.1 Поняття синтаксису і пунктуації

1. Лише словосполучення наведено в рядку
А навпроти мене
Б наперекір волі
В перетворитися на тополю
Г дівчатка засміялися
Д ахіллесова п’ята
А
Б
В
Г
Д
2. Не потребує редагування словосполучення
А три хлопця
Б бити по вікнам
В вищий брата
Г не чути промову
Д дякувати братові
А
Б
В
Г
Д
3. Потребує редагування словосполучення
А їхати автобусом
Б комісія для визначення проблеми
В підручник хімії
Г за згодою сторін
Д виконати за певних обставин
А
Б
В
Г
Д
4. Потребує редагування словосполучення
А звернутися по телефону
Б відсутній з поважної причини
В рухатися за вітром
Г готувати за рецептом
Д зупинитися за два кроки
А
Б
В
Г
Д
5. Граматично правильно побудоване словосполучення
А змагання по футболу
Б пропустити із-за хвороби
В розмовляє на англійській мові
Г перекласти українською мовою
Д забути із-за неуважності
А
Б
В
Г
Д
6. З’ясуйте, яким за будовою є речення

Та і як було не любити нашу вишню; вона стояла за вікном, як людина: у травні простягала через відчинені вікна квітучі віти-руки в білих сорочках, у липні подавала нам у цих руках червоні вишні.
А просте
Б складносурядне
В складнопідрядне
Г безсполучникове
Д ССК
А
Б
В
Г
Д
7. З’ясуйте, яким членом речення є виділене слово

У мого діда (1)не було свого земельного (2)маєтку, але (3)він мав (4)уроджену пристрасть до землі й до коней.
А підмет
Б присудок
В обставина
Г додаток
Д означення
  А Б В Г Д
1
2
3
4
8. З’ясуйте, яким членом речення є виділене слово

Пізніше, коли, (1)з’їхавшись з усіх куточків України, ми (2)збиралися вдома (3)всі разом, (4)дід, цілуючи нас зі сльозами в очах, незмінно питав: „А чи ж добре жито росте?”
А підмет
Б присудок
В обставина
Г додаток
Д означення
  А Б В Г Д
1
2
3
4
9. З’ясуйте, який розділовий знак потрібно поставити замість цифр

Мудрі кажуть(1) „У світі доти існуватиме любов(2) доки люди писатимуть писанки(3) і справді, кожна писанка(4) ніби маленький Усесвіт”.
А кома
Б тире
В двокрапка
Г крапка з комою
Д знак оклику
  А Б В Г Д
1
2
3
4
10. З’ясуйте, який розділовий знак потрібно поставити замість цифр

А тепер тихо(1) Ходіть і не гупайте(2) замріть і не дихайте(3) стихніть усі, замріть у радісному чеканні(4) твориться чудо із чудес!
А кома
Б тире
В двокрапка
Г крапка з комою
Д знак оклику
  А Б В Г Д
1
2
3
4
11. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне
слово)

Вишня росла (1)під вікном, відколи я пам’ятаю (2)себе, і (3)була мені (4)вічна, як світ.
А дієслово
Б займенник
В прикметник
Г прийменник
Д сполучник
  А Б В Г Д
1
2
3
4
12. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне
слово)

Хочу тепер пригадати, коли (1)перший раз побачив вишню, і думаю: (2)це те саме, (3)що пробувати знайти в пам’яті святу мить, коли тобі (4)вперше усміхнулася мама.
А займенник
Б прикметник
В числівник
Г сполучник
Д прислівник
  А Б В Г Д
1
2
3
4