5.8.1 Прийменник

5.8.1 Прийменник

1. Прийменники вжито правильно в словосполученні
А по вихідним дням
Б передати по радіо
В діяти по наказу
Г приємний по смаку
Д у всіх випадках помилки відсутні
А
Б
В
Г
Д
2. Якою частиною мови є виділене слово

Коло столу, накритого білою скатертиною і заставленого усяким свяченим, стояла Олеся.
А іменник
Б прийменник
В прислівник
Г займенник
Д частка
А
Б
В
Г
Д
3. Якою частиною мови є виділене слово

Нова хата, біла, чепурна, привітно виглядала з-за обгороджених лихою осінньою негодою груш.
А прийменник
Б прислівник
В сполучник
Г займенник
Д частка
А
Б
В
Г
Д
4. Усі прийменники пишуться через дефіс у рядку
А (з)над, (по)над, (по)між, (по)серед
Б (на)прикінці, (в)наслідок, (на)зустріч, (по)біля
В (з)під, (за)для, (уві)сні, (у)слід
Г (з)поза, (з)посеред, (з)поміж, (з)за
Д (по)друге, (по)одному, (до)мене, (тим)часом
А
Б
В
Г
Д
5. Виділене слово є прийменником у рядку
А Мій рідний край, тобі відомі всі мої бажання.
Б Перші орачі порушать ниву, поки напівсонну тополю збудить трактор край
села.
В Україна – край калини в полі, верби при річках та лелек у високості.
Г Не край мого серця, воно й так болить.
Д Вони боронилися і перемагали, падали і вставали, обороняючи свій край.
А
Б
В
Г
Д
 
6. Правильно написано всі слова в рядку
А з-понад, тільки що, де таки
Б хтозна-з-ким, все ж таки, на зло
В будь-які, все таки, ходіть-но
Г казна-що, зроби-бо, заради
Д ніби-то, з-поза, нажаль
А
Б
В
Г
Д
7. Усі прийменники непохідні в рядку
А із, від, край, до
Б із-за, поміж, в, коло
В вздовж, об, з, по
Г про, через, у, на
Д крім, близько, об, при
А
Б
В
Г
Д
8. Усі прийменники похідні в рядку
А на, без, кінець, із-за
Б без, од, над, посеред
В задля, з, на, крім
Г попід, близько, до, по
Д поміж, обабіч, щодо, навколо
А
Б
В
Г
Д
9. Яке речення не потребує редагування
А Він приїхав в шість годин.
Б В сім годин ми зустрінемося.
В Пробило шість годин.
Г Обідня перерва з другої до третьої.
Д Котра година? – Сім.
А
Б
В
Г
Д
10. Яке словосполучення не потребує редагування
А вітер п’ять метрів на секунду
Б дотичний до проблеми
В враження про виставу
Г знатися в кулінарії
Д зрікатися від переконань
А
Б
В
Г
Д
11. У якому реченні допущено помилку під час використання прийменників у та в
А Добре було у вересні та на початку жовтня.
Б Заглядає в шибку казка з сивими очима.
В За вікноїм в абрикосовому саду щось кричала хазяйка подвір’я.
Г В гору стежка твоя, Я спускаюсь з гори.
Д У двері хтось злегка постукав.
А
Б
В
Г
Д
12. Правильно вжито прийменник у словосполученні
А говорити на українській мові
Б відповідно з постановою
В засоби з очищення повітря
Г їхати на автобусі
Д вишити на прохання
А
Б
В
Г
Д
13. Правильно вжито прийменник у словосполученні
А надіслати поштою
Б запізнитися із-за хуртовини
В комісія з вивчення проблем
Г їхати у Львів
Д відсутній через поважні причини
А
Б
В
Г
Д
14. Правильно вжито прийменник у словосполученні
А залік по економіці
Б доглядати за тваринкою
В проживати по адресі
Г звернутися за телефоном
Д називати по імені
А
Б
В
Г
Д
15. Прийменник ужито в рядку
А їдемо назустріч святу
Б де око сягає
В хоч гармати коти
Г аж іскри летять
Д навіть ока не видно
А
Б
В
Г
Д
16. Прийменник ужито в рядку
А так чи інак
Б попри величезний вибір
В як би не крутила хуртовина
Г лише небо гуде
Д як гірка редька
А
Б
В
Г
Д
17. Прийменник ужито в рядку
А якби-то справді так
Б хай шумлять світи
В зайти всередину поміщення
Г ані хліба, ані хати
Д сови та сичі
А
Б
В
Г
Д
18. Усі службові слова є прийменниками в рядку
А поруч з, з-поміж, понад, між
Б у зв’язку з, у, не, без
В з метою, в, ані, до
Г на чолі, від, для, чи
Д з, за, на, хай
А
Б
В
Г
Д
19. Усі службові слова є прийменниками в рядку
А заради, незважаючи на, через, між
Б під, понад, хоча, посеред
В задля, тільки, у зв’язку з, проти
Г край, коло, крізь, туди
Д заради, згідно з, би, при
А
Б
В
Г
Д
20. Усі службові слова є прийменниками в рядку
А вийшла назустріч, край села, не дивлячись у книгу, бути поруч
Б випливати з-за туману, не край мені серця, на випадок паводку, на чолі

полководця

В попри величезний вибір, завдяки дружбі, інспекція в справах неповнолітніх,

стояти збоку

Г їдемо назустрія святу, попід плавнями сяяла річка, працювати зі мною, згідно з

наказом

Д боротися з протягом, болить усередині, покреслено впоперек, на світанку

А
Б
В
Г
Д
 
21. Усі прийменники непохідні в рядку
А до, при, край, округ
Б в, на, над, через
В від, кінець, з, коло
Г од, о, перед, протягом
Д у, за, шляхом, близько
А
Б
В
Г
Д
22. Усі прийменники похідні в рядку
А всупереч, поруч, серед, через
Б вздовж, поверх, незважаючи на, над
В вслід, осторонь, з-поміж, при
Г замість, обабіч, при, завдяки
Д крім, мимо, навскіс, позад
А
Б
В
Г
Д
23. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

Зібралося (1)кілька (2)десятків сівачів і стільки ж борін; по батьківському наказу (3)порозсівали (4)невіяне зерно (5)по неораних стернях.
А числівник
Б дієприкметник (як форма дієслова)
В прийменник
Г дієслово
Д прикметник
E іменник
  А Б В Г Д Е
1
2
3
4
5