5.4. Числівник як частина мови

5.4. Числівник як частина мови

1. Усі слова є числівниками в рядку
А п’ятнадцять, двадцятеро, триста, нуль
Б трійка, двісті, удруге, другий
В три, двадцятка, по-другому, обидва
Г тричі, по-третє, шестеро, дві цілі і чотири десяті
Д тринадцять, десяток, сто тридцять сьомий, п’ятдесятиріччя
А
Б
В
Г
Д
2. Усі слова є числівниками в рядку
А сто, сорок сьомий, трійня, втретє
Б сотня, четвертина, три, трьохсотий
В стотомний, четвірка, тримісячник, третій
Г тридцятеро, сороковий, семеро, кількадесятий
Д сімдесят п’ятий, вісімсот, сотка, сотий
А
Б
В
Г
Д
3. Усі слова є числівниками в рядку
А один, одинадцять, шість, двійка
Б єдиний, дві другі, вісім, п’ятірка
В одиниця, чотири, сотенний, дванадцять
Г одні, десяток, десятка, три
Д одним, п’ять, кільканадцять, п’ятеро
А
Б
В
Г
Д
4. Числівники вжито в реченні
А Сотник знав, що Микола Джеря ще раз підніме на нього серпа й боявся цього.
Б Козацька сотня розтанула в пітьмі.
В „Артек” був багатоголосим, цього року він розмовляв ста мовами світу.
Г З-поміж альпіністів лише одиниці змогли подолати цей маршрут.
Д Мільйонам треба світла, волі, які дають наснагу й віру в майбуття.
А
Б
В
Г
Д
5. Усі числівники кількісні в ряду
А тринадцять, сто другий, десять сотих, чотирнадцятеро
Б п’ятий, одна третя, півтора, утретє
В двадцять вісім, півтораста, четвірка, чотири
Г п’ятсот, дві цілі десять сотих, чотири восьмі, півтори
Д сто двадцять дев’ятий, п’ятнадцятеро, одна двадцята, сім сотих
А
Б
В
Г
Д
6. В якому рядку всі числівники кількісні
А багато, нуль, сім, троє
Б тридцята, одна десята, восьмеро, четвірка
В п’ятеро, кільканадцять, третя, сорока трьох
Г дев’ятого, п’ятнадцять, двохповерховий, шестеро
Д дванадцять, другого, шістсот, п’ять восьмих
А
Б
В
Г
Д
7. Усі числівники кількісні в ряду
А п’ять цілих і сім десятих, одна тисячна, багато, троє
Б одинак, тричі, четверо, восьмий
В восьмеро, десятеро, стоповерховий, двадцять третій
Г шістнадцятеро, п’ятеро, дев’ятеро, уперше
Д вісімнадцятеро, сорок сім, двохсотий, тридцятеро
А
Б
В
Г
Д
8. Усі слова – порядкові числівники в рядку
А двохсотий, четвертий, п’ятнадцятий, перший
Б двісті сорок другий, сороковий, сотенний, дворічний
В тридцятий, первинний, другий, триповерховий
Г п’ятитисячний, п’ятиярусний, тридцять восьмий, мільйонний
Д восьмитонний, половинний, сорок сьомий, третій
А
Б
В
Г
Д
9. В яких рядках всі числівники порядкові
А сто, тисячний, мільйонний, п’ятий
Б шестеро, двадцять перший, двоє, кільканадцять
В сотий, чотирнадцятому, три, двадцятитисячний
Г двісті сорок перший, четвертого, сьомого, вісімнадцятий
Д триста двадцять перший, п’ятнадцята, друга, п’ятиметровий
А
Б
В
Г
Д
10. Які з поданих слів є числівниками

1. Два. 2. Двійка. 3. Сім. 4. Шестеро. 5. Обидві. 6. Десятка. 7. Удвоє. 8. Тринадцятеро.
9. Шість. 10. Тринадцять. 11. Четвірка. 12. Нуль.
А 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12
Б 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11
В 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12
Г 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12
Д 1, 3, 6, 9, 10, 11
А
Б
В
Г
Д
11. Усі числівники – складні в рядку
А тридцять, дев’яносто шість, сорок вісім, шістсот
Б триста сорок вісім, п’ятсот, дванадцять, сімдесят два
В дев’яносто, п’ятдесят шість, чотириста, тридцять п’ять
Г одинадцять, триста, п’ятдесят, шістсот
Д один, двісті чотири, двісті, п’ятий
А
Б
В
Г
Д
12. Усі числівники – складені в рядку
А шістнадцять, сім восьмих, шістдесят один, двадцять п’ять
Б одна друга, вісімнадцятирічний, п’ятисотий, дев’ятсот
В сто два, три тисячі, двадцять два, двісті сорок шість
Г вісімсот, три чверті, сімнадцять, вісімнадцять
Д п’ятсот шість, один, тисячний, двісті сімдесят
А
Б
В
Г
Д
13. Знайдіть помилку у формах числівників
А вісьма прикладами
Б шістдесятники
В одна година десять хвилин
Г двадцятидвохрічна фігуристка
Д п’ять з чвертю літрів
А
Б
В
Г
Д
14. Визначте, яка форма числівника дев’ятсот сімдесят чотири в орудному відмінку є
правильною
А дев’ятистами сімдесяти чотирма
Б дев’ятьмастами семидесятьма чотирма
В дев’ятьомастами семидесяти чотирма
Г дев’ятьмастами сімдесятьма чотирма
Д жодної правильної форми
А
Б
В
Г
Д
15. Визначте речення (якщо таке є), у якому числівник стоїть у правильній формі
А Проголосувало близько восьмисот п’ятидесяти виборців.
Б Подякувати п’ятистам семидесяти учасникам змагань.
В Зустрітися з двомастами шістдесятьма вісьма журналістами.
Г Глядачі сиділи на семистах дев’яносто трьох стільцях.
Д жодного правильного
А
Б
В
Г
Д
16. Визначте речення, у якому числівник узгоджено правильно
А Завезли сто сорок чотири комп’ютера.
Б Цей показник збільшився в півтора рази.
В Пройти два з половиною кілометра.
Г усі правильні
Д жодного правильного
А
Б
В
Г
Д
17. У якому рядку правильно записано відмінкові форми складених числівників

1. Р. в. шестисот п’ятидесяти шести
2. Д. в. восьмистам шестидесятьом семи
3. Ор. в. сьомастами сімдесятьма вісьма
А 1
Б 2
В 3
Г 1, 2
Д 1, 3
А
Б
В
Г
Д
18. В якому рядку всі числівники записано правильно
А восьмистам дев’яноста дев’яти, чотирнадцятьма
Б двох тисяч восьмисот восімдесяти дев’яти, п’яти
В п’ятсот шестидесяти трьох, триста сорок п’ятьох
Г дев’ятистам восьмидесяти п’ятьох, чотирьохстами двадцятьма двома
Д сімохстах сімдесятьох шістьох, сто десяти
А
Б
В
Г
Д
19. Позначте рядок, у якому в усіх числівниках відмінюється тільки друга частина
А чотириста, сімдесят, дев’ятсот
Б п’ятдесят, вісімдесят, кількадесят
В сімсот, шістдесят, двісті
Г дев’яносто, кількасот, п’ятдесят
Д сто, кільканадцять, тридцять
А
Б
В
Г
Д
20. Усі числівники записані правильно в рядку
А восьмастами дев’ятьома, шістдесятьом сімом
Б п’ятьдесятьома сімома, тисяча семисотий
В вісьмастами шістдесятьма чотирма, ста сорока сімома
Г чотириста тридцятьма, тисяча сорока шістьма
Д трьомастами сорок шістьма, тисячою
А
Б
В
Г
Д
21. Усі числівники записані правильно в рядку
А трьомастами шістдесяти восьми, вісьмомадесятьма сорока
Б семидесяти чотирьох, тисяча дев’ятий
В сьомастами вісімдесятьма дев’ятьома, двадцять восьмий
Г чотиристами сімдесятьма, тисяча п’ятдесятьома шістьома
Д трьомастами сорока шісти, одинадцятьома
А
Б
В
Г
Д
22. Усі числівники відмінюються однаково в рядку
А двісті, сорок, сімдесят, сто
Б дев’яносто, одинадцять, вісімдесят, вісімсот
В дев’ятсот, двадцять, сто, триста
Г п’ять, вісім, дванадцять, п’ятдесят
Д нуль, тисяча, мільйон, півтора
А
Б
В
Г
Д
23. Лише друга частина відмінюються в усіх числівниках рядка
А п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят
Б чотириста, п’ятсот, чотирнадцять, шістдесят
В п’ятдесят, вісімдесят, вісімдесятий, мільйон
Г нуль, один, одинадцять, двадцять
Д вісімдесят, вісімсот, тридцять, двадцять
А
Б
В
Г
Д
24. Обидві частини відмінюються в усіх числівниках рядка
А дев’яносто, п’ятсот, вісімдесят, чотириста
Б тридцять, п’ятдесят, п’ятсот, двісті
В вісімсот, двісті, триста, чотириста
Г вісімдесят, двадцять, одинадцять, тридцять
Д сімсот, дев’ятсот, п’ятсот, шістдесят
А
Б
В
Г
Д
25. Помилку у відмінюванні кількісних числівників допущено в рядку
А вісімдесяти, вісімдесятьом, вісімдесятьма, на вісімдесятьох
Б шести, шістьом, шістьома, на шістьох
В восьмисот, восьмистам, восьмистами, восьмистах
Г дев’яноста, п’ятисот, п’ятистам, п’ятьомастами
Д трьохсот, трьомстам, трьомастами, на трьохстах
А
Б
В
Г
Д
26. Помилку у відмінюванні кількісних числівників допущено в рядку
А двадцятьох, двадцятьом, двадцятьма, на двадцятьох
Б ста, сто, стами, на стах
В п’ятисот, п’ятистам, п’ятьмастами, на п’ятистах
Г трьохсот, трьомстам, трьомастами, на трьохстах
Д дев’ятисот, дев’ятистам, дев’ятьмастами, на дев’ятистах
А
Б
В
Г
Д
27. Помилку у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку
А шістьомастами, шістдесятьма вісьмома, дев’ятьох, сорока п’ятьом
Б семисот восьмидесяти вісьмох, стам двом, семидесяти, п’ятнадцятьох
В шістдесяти сімом, ста п’ятдесяти двох, шістнадцятьома, одинадцятьох
Г вісьмома, восьмистам дев’яноста дев’ятьом, сімдесяти, п’ятьома
Д трьохсот, трьомстам, трьомастами, на трьохстах
А
Б
В
Г
Д
28. Помилку у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку
А на восьмистах, п’ятьмастами, на трьохстах
Б із сорока восьми, сімдесятьма, двох тисячах восьмисот
В трьома, з чотириста сімдесяти восьми, п’ятидесяти
Г сімдесяти дев’яти, дев’ятьмастами, п’ятисот шістдесяти трьох
Д на трьохстах сорока п’ятьох, чотирма, сімома, двохсот вісімдесятьох двох
А
Б
В
Г
Д
29. Визначте рядок, у якому всі числівники не відмінюються
А половина, дев’яносто, троє
Б третина, сорок, перший
В чверть, двоє, шість
Г півтора, півтори, півтораста
Д сто, обоє, двадцятий
А
Б
В
Г
Д
30. Правильно поєднано числівники з іменниками в рядку
А вісім відсотків
Б чотири очки
В півтора рази
Г тридцять чотири дерев
Д триста п’ятдесят грами
А
Б
В
Г
Д
31. Правильно поєднано числівники з іменниками в рядку
А два з половиною томів
Б два тижня
В дві десятих відсотків
Г два підручники
Д два заручника
А
Б
В
Г
Д
32. Помилку у вживанні збірних числівників допущено в рядку
А п’ятеро учнів, шестеро кошенят
Б двоє санчат, семеро штанів
В семеро книжок, троє дівчат
Г одинадцятеро страусів, двадцятеро жирафів
Д п’ятеро орлів, семеро горобців
А
Б
В
Г
Д
33. Установіть відповідність
Відмінок

1 називний
2 родовий
3 давальний
4 орудний

Числівниками

А вісімдесятьох трьох
Б вісімдесятьома трьома
В вісімдесят три
Г вісьмадесятьма трьома
Д вісімдесятьом трьом

  А Б В Г Д
1
2
3
4
34. Установіть відповідність
Член речення
1 підмет
2 додаток
3 означення
4 обставина
Виділені числівники

А Два на сім – чотирнадцять.
Б Обіцяного сім літ чекають.
В Не вертаються три брати, По світу блукають.
Г Три явори посадила сестра при долині.
Д Ще треті півні не співали, Ніхто ніде не гомонів.

  А Б В Г Д
1
2
3
4