5.1. Частини мови, їх класифікація

5.1. Частини мови, їх класифікація

1. Частку вжито в реченні
А Книга мала, та серцю люба.
Б До булави треба голови.
В Працює, як мокре горить.
Г Правди не сховаєш.
Д Сказано по струні ходити – і ходи.
А
Б
В
Г
Д
2. Потребує редагування словосполучення
А переказати кошти
Б милуватися краєвидом
В знатися на живописі
Г поступати в університет
Д алфавітний покажчик
А
Б
В
Г
Д
3. Числівник є в реченні
А Тричі крига замерзала, тричі розтавала.
Б Козацький полк ділився на сотні.
В На репетицію прийшло п’ятеро хлопців.
Г Раптово вдарив двадцятиградусний мороз.
Д Стодвадцятиповерховий будинок був окрасою нашого міста.
А
Б
В
Г
Д
4. Незмінні всі слова в рядку
А створивши, замолоду, бюро, театр
Б ложе, пенсне, рагу, ледве
В поні, марабу, зранку, маестро
Г човен, шість, мій, читав
Д кенгуру, кімоно, віче, пишучи
А
Б
В
Г
Д
5. Дієприкметником є слово
А лежачий
Б гірський
В домашній
Г сухорлявий
Д точний
А
Б
В
Г
Д
6. Дієприслівник вжито в реченні
А Я жив би двічі і помер би двічі,
Якби було нам два життя дано.
Б Їсть за двох, а робить за п’ятьох.
В Написавши листа, Наталя склала приладдя і хутко підвелася від бюро.
Г Задумливо погойдувала обважнілими косами береза.
Д Стою під кленом біля джерела,
У серце йдуть пісні привітні.
А
Б
В
Г
Д
 
7. Наука, що вивчає частини мови –
А лексикологія
Б фразеологія
В пунктуація
Г морфологія
Д синтаксис
А
Б
В
Г
Д
8. Знайдіть рядок, у якому є „зайве” слово
А ходити, вчити, боятися, трястися
Б писати, хотіти, зав’язати, оббитий
В поважати, вести, працювати, штати
Г мовчати, зоріти, знати, ганяти
Д косити, поспішати, закрутити, зчепити
А
Б
В
Г
Д
9. Сполучник – це
А незмінна частина мови
Б самостійна
В службова частина мови
Г частина слова
Д змінна частина мови
А
Б
В
Г
Д
10. Скільки сполучників серед наведених слів: попри, однак, попід, проте, свої, кожний, зате,
щоб, а, за, у, та, коли, усякий, понад, об, від, й, якби, або
А 2
Б 10
В 7
Г 12
Д 15
А
Б
В
Г
Д
11. Визначте, якою частиною мови є виділені цифрами слова в реченні (цифра позначає

наступне слово)
А (1)вдалині, (2)згубившись у полях, петляючи і тонучи в тополях, на Білу Церкву пролягає шлях, (3)рахманний і (4)освітлений при зорях.
А іменник
Б прикметник
В займенник
Г дієприкметник (як форма дієслова)
Д дієприслівник (як форма дієслова)
E прислівник
  А Б В Г Д Е
1
2
3
4
12. Текст і завдання до нього.
1. По відході Соломії Остап почував себе одрізаним од світу, од людей. 2. Гарячка палила його всередині, він щохвилини мочив руку у воді та охолоджував чоло, очі, голову. 3. Йому докучило дивитись на жовті стіни комишу – і він заплющував очі… 4. Надвечір Остап почав турбуватися: де ділася Соломія, що її немає досі? 5. Чом вона не приходить? 6. Адже вона знає, що йому трудно й повернутися, що він не годен сам видобутися з цих нетрів.
7. Вночі стало йому гірше…
А. Скільки в цьому тексті іменників
А 10
Б 20
В 15
Г 17
Д 27
А
Б
В
Г
Д
Б. Скільки в цьому тексті дієслів
А 20
Б 15
В 17
Г 18
Д 22
А
Б
В
Г
Д
В. Скільки у тексті сполучників
А 9
Б 4
В 5
Г 6
Д 10
А
Б
В
Г
Д