3.7. Склад української лексики з погляду сфер уживання

3.7. Склад української лексики з погляду сфер уживання

1. Прикметник тривкий може за значенням поєднуватися зі словом
А борщ
Б період
В чоловік
Г день
Д вечір
А
Б
В
Г
Д
2. Прикметник особистий(а) не може за значенням поєднуватися зі словом
А шафа
Б підпис
В рахунок
Г справа
Д стиль
А
Б
В
Г
Д
3. Варіантом, поданим у дужках, не можна замінити виділене слово в реченні
А У мене був кінь чорного кольору (масті).
Б І виднівся синьою смугою горизонт (поземник).
В Усякі книжки були в нашій бібліотеці (книгозбірні).
Г Він був якийсь людяний (людний) до інших людей.
Д На засідані було поставлено (піднято) питання про порядок проведення зборів.
А
Б
В
Г
Д
4. У публіцистичному стилі вживаються слова
А чинне законодавство, прошу дозволу, акт, декларація прав людини
Б гітара, ледащо, невдаха, красунчик
В майданс, демократичні перетворення, тоталітарна система, державотворення
Г геологія, теоретичні відомості, аналіз, суфіксально-префіксальний спосіб
Д многогрішний, давноминулий, препарат від кашлю, веселкове життя
А
Б
В
Г
Д
5. Не можна замінити поданим у дужках варіантом виділене слово в реченні
А Поїхав Степан не по трасі (шосе), а звернув на коротшу дорогу.
Б Серед челядників уже ходили чутки про женихання (залицяння) хорунжого до
хазяйської дочки.
В Про козака Мамая не одну вже сотню літ ішла слава (осанна) і прослава.
Г Тридцять років вони відпрацювали (відробили) в цеху.
Д Михайло Гнатович був справжнім майстром (віртуозом) зварювання.
А
Б
В
Г
Д
 
6. Граматичну помилку допущено в словосполученні
А складати руки
Б складати валізу
В складати пазли
Г складати більшість
Д складати шану
А
Б
В
Г
Д
7. Серед поданих слів професіаналізмом є слово
А пришкандибати
Б блиснути
В авізо
Г отямитися
Д колоквіум
А
Б
В
Г
Д
8. Тлумачення короткий виклад суті доповіді, статті тощо стосується слова
А реєстр
Б резолюція
В резюме
Г регламент
Д ремарка
А
Б
В
Г
Д
9. Установіть відповідність між стилем мовлення та словосполученнями
1 офіційно-діловий
2 розмовний
3 публіцистичний
4 художній
А збити з пантелику, закусити губу
Б веселкові очі, золототонні звуки
В згідно з вищезазначеним, беручи до уваги
Г демократичні переваги, передвиборний
марафон
Д теоретичні знання, суфіксальний спосіб
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
10. Установіть відповідність між стилем мовлення та словосполученнями
1 офіційно-діловий
2 конфесійний
3 розмовний
4 художній
А Син Божий, Євангеліє від Матвія
Б хуртовина квітів, осінь співала
В з метою забезпечення, акт збереження
Г гнутися в дугу, реготати на кутні
Д романтичні балади, за звітний період
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
11. Визначте, до якої тематичної групи професійної лексики належать слова
1 музика
2 спорт
3 техніка
4 журналістика
А компютер, флешка, монітор
Б соло, оперета, адажіо, мінор
В шпальти, інтервю, коректор, цензура
Г суфікс, префікс, морфема, лексика
Д корт, ринг, рефері, раунд
  А Б В Г Д
1
2
3
4
12. Установіть відповідність між словами і групами, до яких вони належать
1 діалектизм
2 архаїзм
3 історизм
4 професіоналізм
А інтерфейс
Б кунтуш
В перст
Г реля
Д велосипед
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
13. Установіть відповідність між словами і групами, до яких вони належать
1 професіоналізм
2 діалектизм
3 неологізм
4 сухаїзм
А дауншифтер
Б глаголити
В лоцман
Г худоба
Д когут
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
14. Установіть відповідність між українськими словами та їх іншомовними синонімами
1 рівновага

2 терпимість

3 затвердження

4 управління

А паритет
Б консенсус
В баланс
Г резонанс
Д автономія

А ментальність
Б толерантність
В адекватність
Г респектабельність
Д інсинуація

А ратифікація
Б реалізація
В консультація
Г резолюція
Д декларація

А менеджмент
Б маркетинг
В аудит
Г патронат
Д логістика

  А Б В Г Д
1
2
3
4