2.9.5. Правопис складних прикметників

2.9.5. Правопис складних прикметників

1. Укажіть рядок, у якому всі складні слова пишуться через дефіс
А українсько/російський, південно/західний, три/кутний
Б ані/трохи, темно/зелений, будь/який
В як/небудь, знайшов/таки, міні/спідниця
Г хтозна/що, гірко/солодкий, перекоти/поле
Д пів/Києва, п’яти/річний, напів/автомат
А
Б
В
Г
Д
2. Через дефіс треба писати кожне слово рядка
А сумно/нахилений, ячмінно/житній, іскристо/сріблястий, одно/разовий
Б лілейно/білий, здивовано/розгублений, яро/червоний, коралово/бурштиновий
В послідовно/миролюбивий, абсолютно/сухий, соковито/зелений, світло/волосий
Г похмуро/сивий, золотисто/рожевий, ніжно/мерехтливий, різно/кольоровий
Д химерно/прозорий, густо/зелений, історично/зумовлений, зелено/листий
А
Б
В
Г
Д
3. Через дефіс треба писати кожне слово рядка
А чесько/польський, західно/український, нью/йоркський, івано/франківський
Б вільшансько/новоселицький, віта/поштовий, ельзас/лотарінзький,
жуль/вернівський
В внутрішньо/заводський, глухо/німий, греко/католицький, радіо/передача
Г івано/франківець, південно/західний, народно/пісенний, жовто/гарячий
Д психолого/педагогічний, світло/зелений, тьмяно/сірий, поле/захисний
А
Б
В
Г
Д
 
4. Разом треба писати кожне слово рядка
А електро/силовий, тепло/обмінний, народно/господарський, воле/любний
Б картопле/саджальний, чорно/земний, народно/поетичний, аграрно/сировинний
В лісо/степовий, загально/освітній, первісно/общинний, державно/монополістичний
Г м’ясо/заготівельний, легко/атлетичний, право/бережний, електро/обчислювальний
Д само/хідний, мовно/стильовий, східно/слов’янський, культурно/технічний
А
Б
В
Г
Д
5. Разом треба писати кожне слово рядка
А важко/хворий, діаметрально/протилежний, поперечно/шліфувальний,
двадцяти/поверховий
Б загально/державний, вище/згаданий, свіжо/зрубаний, нижче/підписаний
В послідовно/миролюбний, західно/слов’янський, видовжено/тупо/конічний,
яйце/подібний
Г різко/окреслений, суспільно/необхідний, вузько/діалектний, грудо/черевний
Д хімічно/зв’язаний, давньо/верхньо/німецька, дво/вугле/кислий, семи/разовий
А
Б
В
Г
Д
 
6. Через дефіс треба писати кожне слово рядка
А аграрно/сировинний, культурно/технічний, лісопилно/стругальний,
масово/політичний
Б науково/технічний, синьо/гарячий, партійно/політичний, плоско/опуклий
В постачально/збутовий, біло/сніжний, свердлильно/довбальний,
суспільно/політичний
Г столярно/механічний, всесвітньо/історичний, літературно/художній,
військово/зобов’язаний
А
Б
В
Г
Д
Д підзолисто/болотний, буколіко/романтичний, норд/остівський, південно/африканський
 
7. Укажіть ряд складних слів зі сполучним –о
А житт..здатний, груш..подібний, овоч..сховище
Б вуж..подібний, тисяч..ліття, гірнич..рудний
В прац..любний, дощ..мір, меч..носець
Г яйц..подібний, насінн..очисний, середн..вічний
Д сонц..носний, дощ..вловлювач, житт..стверджуючий
А
Б
В
Г
Д
8. Укажіть ряд складних слів зі сполучним –о
А гірнич..промисловий, дощ..мір, кон..в’язь, чорт..полох
Б середнь..руський, груш..подібний, овоч..сховище, кост..гриз
В середнь..віччя, земл..трус, сам..вчитель, смагляв..лиций
Г бур..лом, прац..здатний, кон..гон, сніг..затримання
Д сам..вчитель, яйц..подібний, кра..знавство, вугл..видобуток
А
Б
В
Г
Д
9. Через дефіс треба писати кожне слово рядка
А східно/подільський, густо/синій, сірувато/димчастий, сорока/денний
Б лавино/подібний, історико/філософський, рожево/золотий, осінньо/зимовий
В культурно/масовий, курортно/оздоровчий, звуко/ізоляційний,
медико/діагностичний
Г молочно/голубий, плоско/опуклий, військово/зобов’язаний,
науково/дослідницький
Д навчально/виховний, м’ясо/молочний, історико/архівний, парашутно/десантний
А
Б
В
Г
Д
 
10. Разом треба писати кожне слово рядка
А кисло/молочний, загально/український, темно/шкірий, трьох/мільйонний
Б густо/замішаний, гіркувато/солоний, сніжно/білий, жовто/гарячий
В густо/синій, вічно/юний, червоно/чорний, вантажно/розвантажувальний
Г високо/ерудований, напів/стиглий, машино/тракторний, низько/температурний
Д західно/європейський, швидко/діючий, водо/очисний, гірко/солоний
А
Б
В
Г
Д
11. Разом треба писати кожне слово рядка
А народно/пісенний, північно/африканський, зерно/збиральний,
поперечно/смугастий
Б темно/листий, густо/населений, чорно/сливовий, паперо/різальний
В темно/шоколадний, вагоно/ремонтний, судинно/звужувальний, яскраво/синій
Г синьо/окий, куполо/подібний, бавовно/очищувальний, блакитно/синій
Д машино/будівний, аграрно/сировинний, літературно/художній,
діаметрально/протилежний
А
Б
В
Г
Д
 
12. Літеру о замість пропуску треба писати в обох словах усіх рядків, окрім
А вод..свяття, чорн..бривці
Б щир..сердий, літ..писний
В брон..двері, гучн..мовець
Г бетон..змішувач, вір..вчення
Д свіж..вмитий, перш..рядний
А
Б
В
Г
Д